AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 31

Juvan komppania: ruotu 31 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Haikarila, Jokela, Kasintaipale (Juva)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Hind: Perss Lukoin palkka­mies
Katselmus 1719
Petter Pussin 19.3.1719 otettu
Katselmus 1720
Petter Pussin Österbåten 27 2 1 1718 (laskettu) 1693
Katselmus 1721
Petter Pussin Österbåten 29 3 gift 1718 (laskettu) 1692
Katselmus 1735
Johan Läskin Savolax 34 11 gift 1724 (laskettu) 1701
Katselmus 1749_5
Abraham Leijon
Katselmus 1751
Mattz Willig
Katselmus 1754
Hendrich Smedman
Katselmus 1758
Henr: Smedman 28 5 1753 (laskettu) 1730
Katselmus 1763
Hind: Smedman Safvolax 33 10 gift 1753 (laskettu) 1730
Katselmus 1767
Johan Läskin 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Abram Teyoin 1.4.1742 palkka­mies 28.4.1750 kuoli
Abraham Barck 2_.7.1750 ruotu­mies _._.1751 kotitilan hoitoon
Matts Willig _._.1751 palkka­mies 4.3.1752 karkasi
Henric Smedman Jockas 40 15 1/2 gift 19.3.1753 palkka­mies 1727
Katselmus 1772
Hindrich Smedman Jockas 45 7/12 21 1/12 gift 1751 (laskettu) 29.3.1773 saa eron 1727
Katselmus 1775
Henric Smedman 29.3.1773 hylättiin
Henric Pasain 7.7.1773 ruotu­mies 17.7.1773 hylättiin
Samuel Forss 1.3.1774 ruotu­mies 8.4.1774 esitti miehen tilalleen
Lars Kaipain Kamp Jockas 23 1 1/4 ogift 11 1/2 8.4.1774 täydennys­mies 1752
Katselmus 1778
Lars Kamp Joccas 26 4 1/3 ogift 5 7 1/2 8.4.1774 1752
Katselmus 1782
Lars Kamp Jockas 30 8 gift 5 7 1/2 8.4.1774 otettu 1752
Katselmus 1785
Lars Kamp Jockas 33 11 gift 5 8 1774 (laskettu) 1752
Katselmus 1788
Lars Kamp 36 14 gift 5 8 1774 (laskettu) 1752
Katselmus 1789
Lars Kamp Jockas 38 14 gift 5 7 1/2 1775 (laskettu) 1751
Katselmus 1790
Lars Kamp Jockas 39 14 3/4 gift 5 7 1/2 1776 (laskettu) 1751
Katselmus 1795
Lars Kamp Jockas 44 2_ gift 5 7 1751
Katselmus 1798
Lars Kamp Jockas 47 23 gift 5 7 1775 (laskettu) 1751
Katselmus 1801
Lars Kamp Jockas 50 26 gift 5 7 1775 (laskettu) 1751
Katselmus 1804
Lars Kamp Jockas 53 29 gift 5 7 1775 (laskettu) 1751


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Johan Leskin
1733 Johan Leskin
1734 Johan Lässkin
1735 Johan Läskin
1736 Johan Lässkin
1737 Johan Läskin
1738 Johan Leskin
1739 Joh: Läskin
1740 Johan Läskin
1741 Johan Läskin
1744 Abram Lejon
1745 Abraham Leijon
1746 Abram Leijon
1747 Abrah: Leijon
1748 Abram Lejon
1749 Abraham Leijon
1750 Abram Leijon 28.4.1750 kuoli
Abram Barck 20.7.1750 otettu
1751 Abram Bark 25.2.1751 esitti miehen tilalleen
Mattz Willig 25.2.1751 palkkamies
1752 Mattz Willig 4.3.1752 karkasi
1753 Hindrich Smedman 19.3.1753 ruotu esitti
1754 Hendrich Swedman
1755 Hendrich Smedman
1756 Hend: Smedman
1757 Henr: Smedman
1758 Henr: Smedman
1759 Hendrich Smedman
1760 Hindrich Smedman
1761 Hendrich Smedman
1762 Hendrich Smedman
1763 Hindrich Smedman
1764 Hindrich Smedman
1766 Johan Smedman
1767 Hind: Smedman
1768 Hindrih Smedman
1769 Hindric Smedman
1770 Hindric Smedman
1771 Hind: Smedman
1773 Hinric Smedman 29.3.1773 hylättiin
Hindric Pasain _.7.1773 ruotumies 17.7.1773 hylättiin
-
1775 Lars Kamp
1776 Lars Kamp
1777 Lars Kamp
1778 Lars Kamp
1779 Lars Kamp
1780 Lars Kamp
1781 Lars Kamp
1782 Lars Kamp
1783 Lars Kamp
1784 Lars Kamp
1785 Lars Kamp
1786 Lars Kamp
1787 Lars Kamp
1788 Lars Kamp
1789 Lars Kamp
1790 Lars Kamp
1791 Lars Kamp
1792 Lars Kamp
1793 Lars Kamp
1794 Lars Kamp
1795 Lars Kamp
1796 Lars Kamp
1797 Lars Kamp
1798 Lars Kamp
1799 Lars Kamp
1800 Lars Kamp
1801 Lars Kamp
1802 Lars Kamp
1803 Lars Kamp
1804 Lars Kamp 25.6.1804 sai eron
-
1805 Michel Hopp 10.9.1804 täydennysmies
1806 Michel Hopp
1807 Michel Hopp

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773c
Hind: Smedman 29.3.1773 hylättiin
Hind: Pasain Jockas 22 gift 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan 1751
Luettelo 1774
Hend: Smedman 29.3.1773 hylättiin
Hend: Pasain 7.7.1773 ruotumies 17.7.1773 hylättiin
Samuel Fors 24.2.1774 ruotumies sisäänkirjoitetaan


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Hindrik Thomasson Kiskinen
1700_11 Hendrich Thomasson Kiskinen
1700_12 Hendrich Thomason Kiskinen
1701_1 Hendrich Thomason Kiskin 20.12.1700 kuoli


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
I 189 Såldater Jacob Barck s. 29.3.1731
I 64 Matila 4 Petter Pussin s. 1679
puoliso: Carin Karfwin
lapsia: Petter, Carin, Johan, Anna, Lisa
+ 15.12.1749, vmo + 29.1.1747
I 189 Såldater Joh. Läskin
puoliso: Walb. Roicoin
lapsia: Anna, Maria
Bårtkommen wed Willmanstrand 1741
I 162 Haneberg
puoliso: Carin Nielsdr Kucko
vide inf.p.189 N.31
I 189 Såldater Abr. Pasain Lejon
puoliso: Carin Kucko
lapsia: Johan, Andreas
til Randsalm 1743, tilbaka 1749, död i Hels. 28.4.1750
I 189 Såldater Matts Metin s. 1726
puoliso: Anna Kardin s. 1726
ifr. Joutzeno
Juva RK 1751-1758
I 85 Haikarala 2
puoliso: Elin Såpain s. 1728
vid: inf: pag:112 N:31. Äiti: Caecilia Ickoin
I 112 Soldater Henr: Smedman s. .11.1724
puoliso: Elin Såpain s. 1728
ifrån Taipalsari
Juva RK 1776-1788
II 175 Soldater Lars Kamp s. _._.17_1
puoliso: Carin Pursiain
Juva RK 1803-1805
II 300 Soldater Lars Kaipain Kamp s. 27.1.1751
puoliso: Carin Pursiain s. 30.5.1751
lapsia: Lena Caisa
afsked


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Summala
Soinemi
Matila
Petter Pustin/Pussin s. 1679K k. 15.12.1749
puoliso: Carin Karfvinen s. 1689K k. 29.1.1747
lapsia: Carin, Johan, Elisabeth
Haikarila Joh. Läskin
puoliso: Walb. Roicoinen s. 1691K k. 15.11.1748
lapsia: Petter, Johan, Anna, Maria, Christina
Haikarila
Mäköis
Jacob Ericss. Barck s. 29.3.1731 k. 8.8.1789
puoliso: Anna Sigfr:dr Matilain s. 8.7.1748 k. 22.4.1793
lapsia: Elisabeth, Maria, Anna, Jacob, Eric, Carin
Haikarila Henr: Smedman
puoliso: Elin Hind:sdr Såpain s. 20.2.1728
lapsia: Henric, Carin, Helena, Johan, Petter, Anders
Kassintaip: Henric Pasain s. 1747K k. 22.2.1786
puoliso: Maria Kiskin s. 1749K k. 5.3.1809
lapsia: Helena, Henric, Carin, Anna
Pajusalmi
Marala
Jokela
Lars Johanss Kaipain Kamp s. 27.1.1751 k. 4.4.1836
puoliso: Carin Pursiain s. 1751K k. 19.4.1822
lapsia: Carin Helena, Ulrica, Anna Lisa, Maja Stina, Alisa


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Juva 1722 Såinemj Sold: Peer Pussoins hust 2069
Juva 1723 Såiniemj Såld. Peer Pussoins h:o 3278
Juva 1724 Liefwola 3 Solld: Johan Läskins hust 3347
Juva 1724 Såinemj 2 Solld: Peer Pussiains h 3358
Juva 1725 Haikarala 2 Solld: Johan Läskins hust 3111
Juva 1725 Såinemj 2 Solld: Peer Pussoins hust 3126
Juva 1726 Haikarala 2 Solld: Johan Läskins hust 3210
Juva 1727 Haikarala 2 Solld: Johan Peerssonn Läskins hustru 2013B


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1734_2 Johan Leskin
1734_3 Johan Leskin
1734_4 Johan Leskin
1734_5 Johan Leskin
1734_6 Johan Leskin
1734_7 Johan Leskin
1734_8 Johan Leskin
1734_9 Johan Leskin
1734_10 Johan Leskin
1734_11 Johan Leskin
1734_12 Johan Leskin
1735_1 Johan Leskin


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Henrik Kiiskinen mainittu 1700
Henrik Luukkonen mainittu 1712
Petter Pussinen 19.3.1719 mainittu 1721
Johan Leskinen 1724 24.8.1741
Abraham Leijon Pasanen 1.4.1742 28.4.1750
Abraham Bark 20.7.1750 25.2.1751
Mats Villig Miettinen 25.2.1751 4.3.1752
Henrik Smedman 19.3.1753 29.3.1773
Henrik Pasanen 7.7.1773 17.7.1773
Samuel Fors 1.3.1774 8.4.1774
Lars Kamp Kaipainen 8.4.1774 25.6.1804
Mikael Hopp 10.9.1804 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 30Ruotu 32

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2018