AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 37

Juvan komppania: ruotu 37 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Hatsola, Ollikkala (Juva)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilashuonekassaYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
And Anderss Leistin
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Anders Kaipiain Savolax 30 10 1/2 ogift 1725 (laskettu) 1705
Katselmus 1749_5
Anders Kaipain
Katselmus 1751
Anders Pihlman
Katselmus 1758
Johan Snellman 25 5 1753 (laskettu) 1733
Katselmus 1763
Michel Tiäder Saf: 27 1 gift 1762 (laskettu) 1736
Katselmus 1767
Anders Kaipain 26.1.1750 hylättiin
Olof Lom 2_.2.1750 palkka­mies 22.11.1750 kuoli
Anders Pihlman 1.3.1751 palkka­mies _.1.1753 kuoli
Johan Snellman 19.3.1753 täydennys­mies 6.3.1762 sai eron
Matts Tiäder Jockas 26 11 5/12 gift 6.3.1762 täydennys­mies 1741
Katselmus 1772
Michel Tieder Jockas 31 7/12 17 gift 1755 (laskettu) 1741
Katselmus 1775
Michel Tieder 17.6.1775 kuoli
-
Katselmus 1778
Petter Piedikäin 23.10.1775 ruotu­mies 10.11.1775 ruotu vaihtoi miehen
Jacob Keckoin Kyhl Joccas 20 3 5 9 2/3 10.11.1775 täydennys­mies 1758
Katselmus 1782
Jacob Kuhl Jockas 24 7 gift 5 9 2/3 10.11.1775 otettu 1758
Katselmus 1785
Jacob Kyhl Jockas 27 10 gift 5 10 1775 (laskettu) 1758
Katselmus 1788
Jacob Kyhl 30 13 gift 5 10 1775 (laskettu) 1758
Katselmus 1789
Jacob Kyhl Jockas 31 14 gift 5 10 1775 (laskettu) 1758
Katselmus 1790
Jacob Kyhl Jockas 32 14 3/4 gift 5 10 1776 (laskettu) 1758
Katselmus 1795
Jacob Kyhl Jockas 37 20 gift 5 10 1775 (laskettu) 1758
Katselmus 1798
Jacob Kyhl korpraali 28.6.1798 saa eron
-
Katselmus 1801
Jacob Kyhl korpraali 28.6.1798 sai eron
Johan Spiut Ruokolax 28 5 gift 5 8 1.9.1798 täydennys­mies 35/37 1773
Katselmus 1804
Johan Spjut 30.10.1803 kuoli
Adolf Lindborg Stockholm 26 1/2 ogift 5 9 13.1.1804 palkka­mies 1778
Katselmus 1809
Adolph Lindberg Stockholm 31 5 gift 5 9 1804 (laskettu) 1778
Katselmus 1809b
Adolph Lindberg Stockholm 31 5 gift 5 9 1804 (laskettu) 1778


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Anders Kaipain
1733 Anders Kaipain
1734 Anderss Kaipon
1735 Anders Kaipain
1736 Anderss Kaipoin
1737 And:s Kaipain
1738 Anders Kaipain
1739 And: Kapain
1740 Anders Kaipain
1741 Anders Kapain
1744 Anders Kaipain
1745 Anders Kaipain
1746 Anders Kaipain
1747 And:s Kaipain
1748 Anders Kaipain
1749 Anders Kaipain
1750 Anders Kaipoin 26.1.1750 hylätty
Olåf Lom 23.2.1750 otettu
1751 Olåf Lom 22.11.1750 kuoli Helsingissä
Anders Pihlman 1.3.1751 otettiin
1752 Anders Pihlman
1753 Anders Pihlman 9.1.1753 kuoli
Johan Snällman 19.3.1753 palkattu täydennysmies
1754 Joh: Snälman
1755 Johan Snällman
1756 Johan Snällman
1757 Johan Snellman
1758 Johan Snellman
1759 Johan Snelman
1760 Johan Snehlman
1761 Johan Snällman
1762 Johan Snehlman 6.3.1762 hylättiin
Michell Aufwikain Tieder 6.3.1762 täydennysmies
1763 Michel Tiäder
1764 Michell Tiäder
1766 Mats Tiäder
1767 Michell Tiäder
1768 Mihel Tiäder
1769 Michell Tiäder
1770 Michell Tiäder
1771 Michel Tieder
1773 Michell Tiäder
1775 Mickel Tieder 17.6.1775 kuoli
-
1776 Jacob Käckoin Kyhl 10.11.1775 täydennysmies
1777 Jacob Kyhl
1778 Jacob Kyhl
1779 Jacob Kyhl
1780 Jacob Kyhl
1781 Jacob Kyhl
1782 Jacob Kyhl
1783 Jacob Kyhl
1784 Jacob Kyhl
1785 Jacob Kyhl
1786 Jacob Kyhl
1787 Jacob Kyhl
1788 Jacob Kyhl
1789 Jacob Kyhl korpraali
1790 Jacob Kyhl korpraali
1791 Jacob Kyhl korpraali
1792 Jacob Kyhl korpraali
1793 Jacob Kyhl korpraali
1794 Jacob Kyhl korpraali
1795 Jacob Kyhl
1796 Jacob Kyhl korpraali
1797 Jacob Kyhl korpraali
1798 Jacob Kyhl korpraali 28.6.1798 sai eron
-
1799 Joh: Spjut 1.9.1798 täydennysmies 35/37 N:o 19
1800 Johan Spiut
1801 Johan Spjut
1802 Johan Spiut
1803 Johan Spiut
1804 Johan Spiut 30.10.1803 kuoli
Adolph Lindborg 3.1.1804 palkkamies
1805 Adolf Lindberg
1806 Adolph Lindborg
1807 Ad: Lindberg
1809 Ad: Lindborg

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1776
Mich: Tiäder 17.6.1775
Jacob Käckoin Kyhl Jockas 20 ogift 10.11.1775 täydennysmies N:o 65 hyväksytään 1756


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Bertil Mårtensson Puttoinen
1702_4 Bertil Mårtenss. Puttoinen


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
I 191 Såldater And:s Caipain s. 1700
I 191 Såldater Olof Uckoin __om s. 17.3.1729 död i Hels. 28.11.1750
I 191 Såldater And Pijlman
Juva RK 1751-1758
II 6 Ollickala And: Caipain s. 1700 Viim.eht. 2_.10.1753
I 114 Soldater And: Pihlman s. 1719 + 8.1.1753
I 114 Soldater Joh: Fried: Snällman s. 1.6.1733
puoliso: Anna Hännin s. 11.12.1740
Juva RK 1776-1788
II 176 Soldater Jacob Kyhl s. 14.3.1756
puoliso: Anna Heilain s. 11,2.1751
Juva RK 1803-1805
II 301 Soldater Johan Spiut
puoliso: Carin Pohjalain
+ 1803
II 301 Soldater Adolph Lindborg
puoliso: Maria Cath: Kiskin s. 1789


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Patela Olof Matss. Uckoin s. 17.3.1729
Ollikala And. Pitulain s. 1717K k. 8.1.1753
Ollickala
Hatsola
Turackala
Joh: Fried: Ericss. Kiskin s. 1.6.1733 k. 31.8.1806
puoliso: Anna Hännin
lapsia: Anna, Brigitta, Johan Fried:, Simon, Maria, Mats, Helena
Ollikala Michel Auvikain Tiäder s. 1739K k. 17.6.1775
Ollikala Johan Nenoin Spiut s. 1750K k. 21.10.1803
puoliso: Carin Pohjalain vih. 8.11.1801
lapsia: Anna Caisa
Poikola Gust: Ad: Lindborg
puoliso: Maria Caisa Kiskinen vih. 29.12.1805
lapsia: Anna Lov:, Ulrika Albertina, Gust: Charlotta, Gustaf Adolph, Carl Wilh:


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1724_11 And:s Kaipain
1724_11 Anders Kaipoin
1728_3 Anders Kaipain
1728_4 Anders Kaipain
1728_5 Anders Kaipain
1728_6 Anders Kaipiain
1728_7 Anders Kajpain
1728_8 Anders Kaipain poistunut 30.7.
1735_2 Anders Kaipain
1735_3 Anders Kaipiain
1735_4 Anders Kaipain
1735_5 Anders Kaipiain
1735_6 Anders Kaipain
1735_7 Anders Kaipain
1735_8 And. Kaipain
1735_9 Anders Kaipain
1735_10 Anders Kaipain
1735_11 Anders Kaipain
1735_12 And: Kaipiain
1736_1 And. Kaipiain
1736_2 Anders Kaipain poistunut 1.2.


Palkkarästikomitea Tositteet

Tositteet Nimi
1810-12 Johan Krok


Vadstenan sotilashuonekassa Eläkettä anoneet sotilaat

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1732 Sold Joh: Snellman 20.7.1773 1806
1755 Soldat Johan Snellman 1762 9
1784 Corporalen Jacob Kyhl 1798 40


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Bertil Puttonen mainittu 1700 mainittu 1702
Anders Leistinen mainittu 1712 ennen 1720
Anders Kaipainen mainittu 1724 26.1.1750
Olof Lom Ukkonen 23.2.1750 22.11.1750
Anders Pilman Piitulainen 1.3.1751 9.1.1753
Johan Snellman Kiiskinen 19.3.1753 6.3.1762
Mikael Tjäder Auvikainen 6.3.1762 17.6.1775
Petter Pietikäinen 23.10.1775 10.11.1775
Jakob Kyl Kekkonen 10.11.1775 28.6.1798
Johan Spjut Nenonen 1.9.1798 30.10.1803
Adolf Lindberg 13.1.1804 mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 36Ruotu 38

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2018