AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 38

Juvan komppania: ruotu 38 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Hatsola, Näärinki (Juva)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Anders Heiwain mainittu 1700
Nils Vitikainen 22.5.1712 ennen 1720
Petter Härkönen 1725 24.8.1741
Henrik Meijer Molleen Härkönen 1.4.1742 8.9.1778
Erik Lo Rimpinen 23.2.1779 21.2.1780 täydennysmies 38/73
Krister Lo Haimakain 21.2.1780 28.12.1780
Erik Vilhelm Pohlman 5.2.1781 30.4.1789
Henrik Pack Paavilainen 1.5.1789 mainittu 1807 täydennysmies 38/73

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Ruodun 38 varamies
Petter Härkönen mainittu 1752 mainittu 1764
1776 lähtien ruotujen 38 ja 73 yhteinen varamies numero 21
Erik Rimpinen mainittu 1775 23.2.1779 ruotuun 38
Henrik Paavilainen 18.6.1779 1.5.1789 ruotuun 38
Henrik Lip Lipsanen 13.5.1789 20.4.1790
Anders Rätt Oinonen 1792 mainittu 1806 ruotuun 16, ruotuun 73


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilashuonekassaRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Niels Wijttickain 22.5.1712 otettu
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 16.6.1735
Petter Härköin Savolax 34 10 gift 1725 (laskettu) 1701
Katselmus 1749_5 8.5.1749
Hendrich Meijer
Katselmus 1751 22.4.1751
Hendrich Mejer
Katselmus 1754 9.4.1754
Hendrich Meijer
Katselmus 1758 22.2.1758
Henrich Meiier 40 16 1742 (laskettu) 1718
Katselmus 1763 12.2.1763
Hind: Meijer Jockas 45 21 gift 1742 (laskettu) 1718
Katselmus 1767 21.8.1767
Petter Härkäin 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Henric Molleen Jockas 46 25 1/3 gift 1.4.1742 palkka­mies 1721
Katselmus 1772 29.3.1773
Hindrich Molleen Jockas 51 7/12 30 11/12 gift 1742 (laskettu) 1721
Katselmus 1775 21.8.1775
Henric Moleen Jockas 54 33 gift 10 5 1.4.1742 1721
Katselmus 1778 8.9.1778
Henric Molleen 1.4.1742 8.9.1778 saa eron
-
Katselmus 1782 11.7.1782
- 23.2.1779
Eric Loo 23.2.1779 otettu 21.2.1780 esitti miehen tilalleen
Christer Loo 21.2.1780 palkka­mies 28.12.1781 karkasi
Eric Wilhelm Bohlman 17 1 1/3 ogift 5 9 5.2.1781 palkkaamaton 1765
Katselmus 1785 6.7.1785
Eric Willh: Polman varusmestari saa palkan
Katselmus 1788 25.9.1788
Eric Wilh: Pohlman majoittaja
Katselmus 1789 5.11.1789
Eric Villhelm Pohlman majoittaja 30.4.1789 poistettiin
Henric Pavilain Pack Jockas 34 1/2 gift 5 5 1.5.1789 täydennys­mies 1755
Katselmus 1790 16.9.1790
Hinrick Pack Jockas 35 1 1/4 gift 5 5 1789 (laskettu) 1755
Katselmus 1795 9.6.1795
Henric Pack Jockas 40 6 gift 5 5 1789 (laskettu) 1755
Katselmus 1798 28.6.1798
Henric Pack St Michel 43 9 gift 5 5 1789 (laskettu) 1755
Katselmus 1801 14.6.1801
Henric Pack S:t Michel 46 12 gift 5 5 1789 (laskettu) 1755
Katselmus 1804 25.6.1804
Henric Pack St Michel 49 15 gift 5 5 1789 (laskettu) 1755

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilashuonekassaRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Petter Härkäin
1733 Petter Härkäin
1734 Peter Hörkoin
1735 Petter Härkäin
1736 Peter Härkonen
1737 Petter Härkäin
1738 Petter Härkäin
1739 Petter Härkäin
1740 Petter Härkäin
1741 Petter Härkäin
1744 Hindrich Mejer
1745 Hindrich Meijer
1746 Hindrich Meijer
1747 Hindrich Meijer
1748 Hindrich Meijer
1749 Hendrich Meijer
1750 Hindrik Meiher
1751 Hendrich Mejer
1752 Hindrich Meijer
1753 Hindrich Mejer
1754 Hendrich Mejer
1755 Hendrik Meier
1756 Hend: Meiier
1757 Henr: Mejer
1758 Henric Mejer
1759 Hendrich Meijer
1760 Hindrich Mejer
1761 Hendrich Meijer
1762 Hendrich Meijer
1763 Hindrich Mejer
1764 Hindrih Meijer
1766 Hindr: Molleen
1767 Hend: Molen
1768 Hindrih Mollen
1769 Hindric Moleen
1770 Hindric Molen
1771 Hindrich Moleen
1773 Hindric Molen
1775 Hind Mollen
1776 Hind Mollen
1777 Hendrick Mollen
1778 Hend: Mollen 8.9.1778 hylättiin
-
1779 Erich Rimpin Loo 23.2.1779 täydennysmies (38 ja 73)
1780 Christ: Lo
1781 Christer Loo 28.12.1780 karkasi
Eric Vilh: Pohlman 5.2.1781 palkaton
1782 Eric Vilh: Pohlman
1783 E:W: Påhlman
1784 Erich Wilh: Pohlman
1785 Pohlman palkka varusmestarille
1786 Pohlman varusmestari
1787 Pohlman palkka varusmestarille/majoittajalle
1788 Eric W: Pohlman majoittaja
1789 Erich Wil: Påhlman majoittaja 30.4.1789 ylimääräiselle palkalle
Hind: P_vikain Pock 30.4.1789 täydennysmies
1790 Hinric Pack
1791 Hinric Pack
1792 Henric Pack
1793 Henric Pack
1794 Hinric Pack
1795 Henr: Pack
1796 Hind: Pack
1797 Henric Pack
1798 Henric Pack
1799 Henr: Pack
1800 Hinric Pack
1801 Henric Pack
1802 Hinric Pack
1803 Henric Pack
1804 Henric Pack
1805 Henric Pack
1806 Henric Pack
1807 Hen: Pack

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilashuonekassaRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773b 22.1.1773
Henr Molleen 51 30 1743 (laskettu) 1722
Luettelo 1779 18.6.1779
Henric Moleen 8.9.1778 hylättiin
Eric Rimpin Loo Jockas 27 1/4 gift 23.2.1779 täydennysmies 38/73 1752
Luettelo 1780 21.2.1780
Eric Loo 21.2.1780 hankki miehen tilalleen
Christer Haimakain Loo 21.2.1780 palkkamies
Luettelo 1781 5.2.1781
Christer Loo 28.12.1780 karkasi
Eric Wilh: Pohlman 5.2.1781 palkkaamaton

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilashuonekassaRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Anders Andersson Heiwain

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilashuonekassaRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
I 191 Såldater Petter Härköin
puoliso: Ingeborg Kettuin s. 1688
lapsia: Hind:, Chirstin, Birita
I 180 Hatzola Hind: Pettersson Härköin s. 1721 vid.inf.p.191 Num.38
I 191 Såldater Hind. Härköin Mejer s. 1721
puoliso: Anna Hångain s. 30.4.1729
Juva RK 1751-1758
I 106 Hatsola
puoliso: Ingeb: Kettuin s. 1688
lapsia: Birita, Petter
E:a, Petter Härkösen leski
I 114 Soldater Henric Mejer s. 1721
puoliso: Anna Hångain s. 30.4.1729
Juva RK 1776-1788
II 176 Soldater Henr: Moleen s. 1721
puoliso: Carin Immoin s. 4.1.1741
lapsia: Coecilia
+ 28.7.1789
II 176 Soldater Christer s. _.6.1756 rymd
II 176 Soldater Eric Vilh: Pohlman s. 17.4.1766 Vol:
Juva RK 1791-1802
172 Soldater Henric Pack Pavilain
puoliso: Maria Parkatin s. 1755
ifr. S:t Michel
Juva RK 1803-1805
II 301 Soldater Henric Pack
puoliso: Maria Parkatin s. 1758

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilashuonekassaRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Hatzola
Näringi
Petter Härköinen
puoliso: Ingeb: Kettuinen s. 1688K k. 1.5.1776
lapsia: Hindrich, Påhl, Chirstin, Brita, Carin, Petter
Hatsola Hind. Peterss. Härköin Mejer s. 20.7.1721 k. 28.7.1783
puoliso: Anna Hångain s. 30.4.1729 k. 1.5.1776 vih. 1746
lapsia: Christina, Ingeborg, Petter, Lars, Cäcilia, Anna, Hindrich, Margetha, Påhl, Henrich
Pätylä
Hatsola
Teifwala
Eric Rimpin
puoliso: Anna Teifwain
lapsia: Carl, Anna, Per, Eric, Matts
Näringi Eric Wilh: Casperss. Pohlman s. 17.4.1766

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassaRuotutalolliset

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Juva 1727 Näringe 7 Solld: Peer Hinderss:s hust 2017A

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatSotilashuonekassaRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1730_11 Petter Härkäin
1730_12 Petter Härkäin
1731_1 Petter Härkein
1737_2 Petter Harkain
1737_3 Petter Härcköin
1737_4 Petter Härcköin
1737_5 Petter Härcköin
1737_6 Petter Härcköin
1737_7 Petter Härcköin
1737_8 Petter Härcköin
1737_9 Petter Härköin
1737_10 Petter Härcköin
1737_11 Petter Härköin
1737_12 Petter Härcköin
1738_1 Petter Härcköin
1744 Hind: Mejer
1745 Hindrich Meijer
1746 Hindrich Meijer
1747 Hend:r Meijer
1748 Hendrich Meijer
1752 Hindrih Meijer
1752b Hindrich Meijer
1753 Hindr Meijer
1754 Hindrih Meijer
1756 Hendrich Meijer
1766 Henrich Moleen
1767 Henric Molen
1768 Hindrick Molen
1773 Hinric Molen

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vadstenan sotilashuonekassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1755 Soldat Henric Mallen 1778 36 57
1776 Sold Henr: Mallen 29.5.1781 1783

Eläkettä anoneet sotilaat

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilashuonekassa

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1775 Näringe
Hatsola
Hatsola
Henr. Häyrin
Henr: Pajuin
And. Auwin
1801 Naringi
Hatsola
Hatsola
Hinric Häyrin
Henric Pajuin
Anders Auwin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 38 varamies
Erich Rimpin Sawolax, Jockas 23 gift 11 1 1752
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Eric Rimpin Jockas 24 11 2 1/2 1752
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Ruotujen 38 ja 73 yhteinen varamies numero 21
Henric Pavilain
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Hind: Pavilain 1.5.1789 ruotusotilaaksi
Hindrick Lippsain Lip Jockas 20 1/2 5 6 13.5.1789 palkka­mies 1769
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Anders Rätt Jockas 24 3 ogift 5 7 1792 (laskettu) 1771
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Anders Rätt Jockas 35 14 gift 5 7 1/2 1792 (laskettu) 1771

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 38 ja 73 yhteinen varamies numero 21
1783_v Hinric Pawilain
1784_v Hind: Pafvilain

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1779_v 18.6.1779
Ruotujen 38 ja 73 yhteinen varamies numero 21
Eric Rimpin 23.2.1779 ruotusotilaaksi N:o 38
Henrik Pawilain 21 18.6.1779 otetaan 1758
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Hind: Pawilain S:t Michel 21 2/3 18.6.1779 otetaan 1759
Luettelo 1781_v 5.2.1781
Hendrich Pafwelain S:t Michel 22 2/3 1759
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Henric Ljp 20.4.1790 kuoli
-

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1791-1802
180 Wargernings Manskap And. Oinoin s. 1770 okunnig, yliviivattu, alempana uudestaan
180 Wargernings Manskap And. Mårtsson Rätt Oinoin s. 12.1.1770
puoliso: Helena Hörköin
Juva RK 1803-1805
II 315 Wargernings Manskap Anders Rätt s. 1770
puoliso: Helena Härköin

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Petter Härköin
1753_v Petter Härkäin
1754_v Petter Härkäin
1754b_v Petter Härköin
1754c_v Petter Härkäin
1756_v Pär Härköin
1757_v Petter Härköin
1758_v Petter Härkäin
1758b_v Petter Härckäin
1759_v Pär Härkäin
1760_v Pähr Härkein
1764_v Petter Härdkäin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 37Ruotu 39

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2020