AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 39

Juvan komppania: ruotu 39 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Näärinki (Juva)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Erich Swänss Målain palkka­mies
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Petter Kandain Savolax 27 7 1/2 gift 1728 (laskettu) 1708
Katselmus 1751
Johan Tätting
Katselmus 1754
Johan Tätting
Katselmus 1758
Johan Tetting 30 8 1750 (laskettu) 1728
Katselmus 1763
Abbr. Fried: v: Fieandt St: Mich 7 7 ogift 1.8.1762 ruodusta 52 1756
Katselmus 1767
Petter Kandain 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Thomas Roos 1.4.1742 palkka­mies 16.3.174_ hylättiin
Johan Tetting 23.2.1750 palkka­mies 8.5.1762 hylättiin
Ahlbrecht Fred: von Fieandt 1.8.1762 vapaaehtoinen ruodusta 52 1.10.1764 Kuopion komppaniaan
Gust: Adolph Pohlman Jockas 12 3/6 ogift 1.9.1766 vapaaehtoinen 1755
Katselmus 1772
Anders Glad Jockas 33 3 gift 1769 (laskettu) 29.3.1773 hylätään 1739
Katselmus 1775
Gust: Adolph Pohlman vapaaehtoinen 4.8.1768 kuoli
Anders Pöyhöin Glad 9.3.1770 palkka­mies 29.3.1773 hylättiin
Petter Muickuin 7.7.1773 ruotu­mies 15.8.1773 hylättiin
Petter Ruotsalainen Ruth Jockas 21 1 ogift 11 1/4 1.3.1774 täydennys­mies 1754
Katselmus 1778
Petter Ruth Joccas 24 1/2 4 1/2 ogift 5 7 1.3.1774 1754
Katselmus 1782
Petter Ruth Jockas 28 1/4 8 1/4 gift 5 7 1.3.1774 otettu 1754
Katselmus 1785
Petter Ruth Rutha Jockas 31 11 gift 5 7 1774 (laskettu) 1754
Katselmus 1788
Pehr Ruta 34 14 gift 5 7 1774 (laskettu) 1754
Katselmus 1789
Petter Ruta Jockas 35 15 gift 5 7 1774 (laskettu) 1754
Katselmus 1790
Pehr Ruta Jockas 36 15 3/4 gift 5 7 1775 (laskettu) 1754
Katselmus 1795
Petter Ruta Jockas 41 21 gift 5 7 1774 (laskettu) 1754
Katselmus 1798
Petter Ruta Jockas 44 24 gift 5 8 1774 (laskettu) 1754
Katselmus 1801
Petter Ruta Jockas 47 27 gift 5 8 1774 (laskettu) 1754
Katselmus 1804
Petter Ruta Jockas 50 30 gift 5 8 1774 (laskettu) 1754
Katselmus 1809
Tohmas Mast Jockas 26 6 gift 5 9 1803 (laskettu) 1783


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Petter Kandain
1733 Petter Kandoin
1734 Peter Kandoin
1735 Petter Kantain
1736 Peter Kandoin
1737 Petter Kandain
1738 Petter Kandain
1739 Petter Kandain
1740 Petter Kandain
1741 Petter Kandain
1744 Thomas Roos
1745 Thomas Roos
1746 Thomas Roos
1747 Thomas Råss
1748 Tomas Råss
1749 Thomas Råss 15.3.1749 hylättiin
1750 Johan Tätting 3.2.1750 otettu
1751 Johan Tätting
1752 Johan Tätting
1753 Johan Tätting
1754 Johan Tätting
1755 Johan Tetting
1756 Johan Tetting
1757 Johan Tetting
1758 Johan Tetting
1759 Johan Tätting
1760 Johan Tätting
1761 Johan Tätting
1762 Johan Tätting 8.5.1762 hylättiin
-
1763 Albrect F. v. Fieandt 1.8.1762 vapaaehtoinen ruodusta 52
1764 Alb: Fried: v: Fieändt
1766 -
1767 Gust. Ado: Pohlman 1.9.1766 otettiin
1768 Gust: Adolph Polman 7.8.1768 kuoli
-
1769 -
1770 Anders Glad 9.3.1770 palkkamies
1771 Anders Glad
1773 Anders Glad 29.3.1773 hylättiin
Petter Muikuin 7.7.1773 ruotumies 15.8.1773 hylättiin
-
1775 Petter Ruth
1776 Petter Ruuth
1777 Petter Ruth
1778 Pett: Rutt
1779 Petter Ruth
1780 Per Ruth
1781 Per Ruth
1782 Per Ruth
1783 Per Ruuth
1784 Per Ruth
1785 Per Ruth
1786 Petter Ruta
1787 Per Ruta
1788 Pär Ruta
1789 Petter Ruta
1790 Petter Ruta
1791 Per Ruta
1792 Pehr Ruta
1793 Pehr Ruta
1794 Petter Ruta
1795 Pett: Ruta
1796 Petter Ruta
1797 Petter Ruta
1798 Petter Ruta
1799 Petter Ruta
1800 Petter Rutta
1801 Petter Ruta
1802 Pehr Ruta
1803 Petter Ruta
1804 Petter Ruta 25.6.1804 sai eron
-
1805 Thomas Hämäläinen Mast 20.9.1804 palkkamies
1806 Thomas Mast
1807 Thom. Mast

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770
Anders Glad Jockas 30 5/12 5/12 gift 9.3.1770 palkkamies hyväksytään 1740
Luettelo 1773c
Anders Glad 29.3.1773 hylättiin
Petter Muikuin Jockas 30 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan 1743
Luettelo 1774
Anders Glad 29.3.1773 hylättiin
Petter Muikuin 7.7.1773 ruotumies 15.8.1773 hylättiin
Peer Peersson Ruotzalain 20 ogift 24.2.1774 täydennysmies hyväksytään 1754


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Anders Andersson Hulkoin


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
I 191 Såldater Petter Kandain
puoliso: Brita Mulli
lapsia: Petter, Adam
Leski sivulle 134 osa II
II 134 Näring
puoliso: Brita Mulli s. 1716
lapsia: Adam Kandain
II 138 Heinämäkj Thomas Wäisäin s. 1696
puoliso: Elisabeth Härköin s. 1710
lapsia: Thomas, Brita, Lars, Maria, Catharina
Vid Tom I p.191 Num 39
I 191 Såldater Thomas Weshin Roos
puoliso: Elis. Härköin
Vid Tom II pag:
II 134 Näring Johan Cnuthss. Marain s. 1731 Vid: Tom I pag 191 N:39
I 191 Såldater Joh: Marain Tätting s. 17.5.1731
Juva RK 1751-1758
II 75 Heinämäki Thom: Wäisäin s. 1696
puoliso: Elis: Härcköin s. 1710
lapsia: Carin, Thomas, Birita, Maria, Lars
+ 1756, vmo + 6.11.1756
I 90 Mäkiöis 2
puoliso: Anna Andersdr Oinoin s. 23.12.1734
vid: p114
I 114 Soldater Joh: Tätting s. 17.5.1731
puoliso: Anna Oinoin s. 23.12.1734
Juva RK 1776-1788
II 176 Soldater Pett: Ruuth s. 11.1.1754
puoliso: Christ: Parandain s. 26.6.1757
Juva RK 1803-1805
II 302 Soldater Petter Ruta s. 11.1 1754
puoliso: Christ: Parandain s. _6.6.1757
lapsia: Johan
afskedad


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Näringi
Vuorenma
Petter Kandain
puoliso: Brita Mulli s. 1706K k. 16.4.1771
lapsia: Petter, Adam, Britha, Mattz, Lars
Männimäki
Heinämäki
Näring
Thomas Wäisäin
puoliso: Elis. Härköin s. 1710K k. 6.11.1756
lapsia: Thomas, Brigitta, Maria, Carin, Lars, Anna, Hindrich
Näringi Joh: Cnutss. Marain Tetting s. 17.5.1731
puoliso: Anna Andersdr Oinoin s. 23.12.1734
lapsia: Johan, Petter
Gust: Adolph Casperss. Pohlman s. 2.2.1763 k. 29.7.1768
Näringi Anders Pöyhöin
puoliso: Maria Käckuin
lapsia: Anna
Heinämäki
Näringe
Petter Petterss. Ruotsalain s. 11.1.1754 k. 23.1.1820
puoliso: Stina Parandain s. 1757K k. 15.3.1822
lapsia: Pähr, Anders, Johannes, Adam, Christina, Anna
Näringe
Hatsola
Thomas Hämäläin Mast s. 1784K k. 8.6.1843
puoliso: Helena Tackinen vih. 29.11.1807
lapsia: Petter, Thomas, Eva, Thomas


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1727_7 Petter Kandain
1727_8 Petter Kandain
1727_9 Petter Kandain
1727_10 Petter Kandain poistunut 29.10.
1734_2 Petter Kandain
1734_3 Petter Kandain
1734_4 Petter Kandain
1734_5 Petter Kandain
1734_6 Petter Kadain
1734_7 Petter Kadain
1734_8 Petter Kandain
1734_9 Petter Kandain
1734_10 Petter Kandain
1734_11 Petter Kandain
1734_12 Petter Kandain
1735_1 Petter Kandain


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Anders Hulkkonen mainittu 1700
Erik Moilanen mainittu 1712 ennen 1720
Petter Kantanen mainittu 1727 24.8.1741
Tomas Roos Väisänen 1.4.1742 16.3.1749
Johan Tetting Maaranen 23.2.1750 8.5.1762
Albrecht Fredrik von Fieandt 1.8.1762 1.10.1764
Gustav Adolf Pohlman 1.9.1766 4.8.1768
Anders Glad Pöyhönen 9.3.1770 29.3.1773
Petter Muikkunen 7.7.1773 15.8.1773
Petter Ruta Ruuth Ruotsalainen 1.3.1774 25.6.1804
Tomas Mast Hämäläinen 20.9.1804 mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 38Ruotu 40

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2018