AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 43

Juvan komppania: ruotu 43 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Remojärvi (Juva)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilashuonekassaYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Christer Peerss Pönnin
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Hindrich Leinon 21.12.1734 hylättiin
Matz Pulkin Savolax 22 gift 17.5.1735 1713
Katselmus 1749_5
Petter Ållenberg
Katselmus 1754
Lars Lanten
Katselmus 1758
Lars Lanteen 32 7 1751 (laskettu) 1726
Katselmus 1763
Lars Lanten Saf: 37 12 gift 1751 (laskettu) 12.2.1763 saa eron 1726
Katselmus 1767
Matts Pulkin 16.6.1735 8.3.1736 hankki miehen tilalleen
Påhl Jerpe 8.3.1736 palkka­mies 27.9.1739 hylättiin
Petter Elgberg 26.1.1740 palkka­mies 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Petter Ollenberg 5.3.1743 palkka­mies 28.1.1751 kuoli
Lars Lantin 24.5.1751 täydennys­mies 12.2.1763 hylättiin
Lars Lager Jockas 30 3/4 gift 1.5.1767 palkka­mies 1737
Katselmus 1772
Tomas Uhr Jockas 24 1/3 2 1/3 ogift 1770 (laskettu) 1748
Katselmus 1775
Lars Lager 8.9.1770 siirrettiin ruotuun 73
Thomas Uckoin Uhr 17.12.1770 palkka­mies 21.8.1774 kuoli
-
Katselmus 1778
Johan Sutinen 23.10.1775 ruotu­mies 25.10.1775 tilalle toinen mies
Ivar Wisain Wijk Joccas 24 1/3 2 3/4 gift 5 5 25.10.1775 täydennys­mies 1754
Katselmus 1782
Iwar Wijk Jockas 28 1/2 6 1/2 gift 5 5 25.10.1775 otettu 1754
Katselmus 1785
Ivar Wjk Jockas 31 9 gift 5 5 1/2 1776 (laskettu) 1754
Katselmus 1788
Ivar Wijk 34 12 gift 5 5 1/2 1776 (laskettu) 1754
Katselmus 1789
Ifvar Vijk Jockas 35 13 gift 5 5 1/2 1776 (laskettu) 1754
Katselmus 1790
Ivar Wjk Jockas 36 13 3/4 gift 5 5 1/4 1777 (laskettu) 1754
Katselmus 1795
Ifwar Wik Jockas 41 19 gift 5 5 1776 (laskettu) 1754
Katselmus 1798
Ivar Wik Jockas 44 22 gift 5 5 1776 (laskettu) 1754
Katselmus 1801
Ivar Wik Jockas 47 25 gift 5 5 1776 (laskettu) 1754
Katselmus 1804
Ifvar Vik Jockas 50 28 gift 5 5 1776 (laskettu) 1754
Katselmus 1809
Mats Blad Jockas 25 2 ogift 5 8 1807 (laskettu) 1784


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Hindrich Leinoin
1733 Hindrich Leinoin
1734 Hendrig Loinen
1735 Hindrich Leinoin 21.6.1735 hylättiin
1736 Mattias Pulkin 20.5.1736 ruotumies 28.6.1736 hankki miehen tilalleen
Pohl Jerp 28.6.1736 palkkamies
1737 Påhl Hierp
1738 Påhl Järp
1739 Påll Hierp
1740 Påhl Järp 27.9.1739 hylättiin
Petter Eckenberg 26.1.1740 palkkamies
1741 Petter Ekenberg
1744 Petter Ollenberg
1745 Petter Ollenberg
1746 Petter Ollenberg
1747 Petter Ollenberg
1748 Petter Ollenberg
1749 Petter Ollenberg
1750 Petter Ollenberg 28.1.1750 kuoli
1751 Lars Lanteen 24.5.1751 otettiin
1752 Lars Lanten
1753 Lars Lanten
1754 Lars Lanteen
1755 Lars Lanten
1756 Lars Lanten
1757 Lars Lanteen
1758 Lars Lanteen
1759 Lars Lanten
1760 Lars Lanten
1761 Lars Lanten
1762 Lars Lanten
1763 Lars Lanten 12.2.1763 hylättiin
-
1764 -
1766 -
1767 Lars Lager 1.5.1767 otettiin
1768 Lars Lager
1769 Lars Lager
1770 Lars Lager 8.9.1770 siirto ruotuun 73
1771 Thomas Uhr 17.12.1770 otettiin
1773 Thomas Ur
1775 -
1776 Ifwar Wisain Wik 25.10.1775 täydennysmies
1777 Ifwar Wik
1778 Ivar Wik
1779 Ifvar Wjk
1780 Iwar Wjk
1781 Ifvar Vjk
1782 Ivar Vjk
1783 Ivar Wjk
1784 Ifvar Wik
1785 Ifvar Wjk
1786 Iwar Vjk
1787 Ifvar Wjk
1788 Iwar Wjk
1789 Iwar Wik
1790 Ifvar Vik
1791 Ivar Vjk
1792 Iwar Wik
1793 Ivar Wik
1794 Ifvar Vik
1795 Ifwar Wjk
1796 Ifvar Vik
1797 Ifvar Wjk
1798 Ivar Wik
1799 Ivar Vik
1800 Iwar Wik
1801 Ivar Wik
1802 Ivar Wick
1803 Iwar Wik
1804 Ivar Wik 25.6.1804 sai eron
-
1805 Christer Hämäläin Stålt 26.11.1804 palkkamies
1806 Christ: Stolt
1807 Christ Stolt

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1776
Thom: Uhr 21.8.1774 kuoli
Joh: Wisain Wijk Jockas 21 1/2 ogift 25.10.1775 täydennysmies hyväksytään 1755


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Johan Påelsson Jusseroin
1700_11 Johan Påhlson Jusseroin 27.10.1700 kuoli


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
II 112 Tuchkala Hindrich Leinoin
puoliso: Birita Pajuin
lapsia: Margareta, Petter, Hind:
Förmänas wara bårtkommen uti Willmanstrandska slaget 1741. Vmo + 12.5.1743
I 192 Såldater Petter Ollikain Ollenberg
puoliso: Elin Säppäin
död i Hels. 22.6.1750
II 111 Tuchkala Lars Påhlss. Landiain Vanh: Påhl Landiain, Malin Asikain, vid pag.99
II 99 Remojerfwi 2 Lars Landiain s. 1725 Rengin veli
Juva RK 1751-1758
II 66 Kilpola
puoliso: Elin Karjalain s. 18.4.1736
vid: Tom I pag:115 N:43
I 115 Soldater Lars Lanter s. 1725
puoliso: Elin Karjal: s. 18.4.1736
Juva RK 1776-1788
II 177 Soldater Iwar Wijk s. 15.3.1754
puoliso: Anna Teifwain
Juva RK 1803-1805
II 302 Soldater Iwar Wijk s. 1754
puoliso: Anna Teiwain
afskedad 1804, bor i Tuhkala, p.245
II 241 Tuhkala 1 Iwar Wijk Torp.


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Remojärvi Henr: Leinoinen
puoliso: Regina Thomasd:r Ullmainen k. _.3.1730
lapsia: Carin, Margeta (tvill:)
Remojärvi
Tuhkala
Henr: Leinoinen
puoliso: Brita Pajuinen s. 1694K k. 12.5.1743
lapsia: Petter, Henrich, Rachel
Tuhkala Mattz Thom:s: Pulkin
puoliso: Maria Ruotzal: vih. 1735
lapsia: Maria
Remojärfvi Petter Ollikain Ollenberg
puoliso: Elin Säppäin vih. 1747
lapsia: Walborgh
Remojärvi
Tuhkala
Lars Landiain Laudiain s. 1725K k. 28.2.1781
puoliso: Elin Henr:dr Karjalain s. 18.4.1736 k. 17.2.1790
lapsia: Påhl, Lars, Anna, Hindrich, Mathias
Järfwenpä Lars Lager s. 1735K k. 25.10.1774
Murdois Christer Hämäläin Stolt
puoliso: Stina Joh:dr Inginen vih. 13.12.1807


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Juva 1723 Rämojerf: Såld. Hindrich Leinoins hustro 3276
Juva 1724 Remoierfwj 4 Solld: Hind: Leinoins hust 3356
Juva 1725 Remoierfwj 4 Solld: Hind: Leinoins hust 3124
Juva 1726 Remoierfwj 4 Solldat: Hindrich Leinoins hustru 3221
Juva 1727 Remoierfwj 4 Solld: Hindrich Leinoins hustru 2019A


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1735_2 Hindrich Leinoin
1735_3 Hindrich Leinoin
1735_4 Hindrich Leinoin
1735_5 Hindrich Leinoin
1735_6 Hindrich Leinoin
1735_7 Hindrich Leinoin sai eron 2.6.1735


Vadstenan sotilashuonekassa Eläkettä anoneet sotilaat

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1776 Sold: Iwar Wik 28.5.1807
1784 Soldaten Iwar Wik 1804 28 50


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Johan Jusseroinen mainittu 1700
Krister Pöntinen mainittu 1712 ennen 1720
Henrik Leinonen 1721 jälkeen 21.6.1735
Mats Pulkkinen 20.5.1736 28.6.1736
Pål Hjärpe 28.6.1736 27.9.1739
Petter Elgberg Ekenberg 26.1.1740 24.8.1741
Petter Ollenberg Ollikainen 5.3.1743 28.1.1750
Lars Lanten Lantiainen 24.5.1751 12.2.1763
Lars Lager 1.5.1767 8.9.1770
Tomas Uhr Ukkonen 17.12.1770 21.8.1774
Johan Sutinen 23.10.1775 25.10.1775
Ivar Vik Viisanen 25.10.1775 25.6.1804
Krister Stolt Hämäläinen 26.11.1804 mainittu 1807
Mats Blad mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 42Ruotu 44

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2018