AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 52

Juvan komppania: ruotu 52 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Vuorenmaa (Juva)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Lars Larss. Turackain
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Lars Weisein Savolax 30 8 gift 1727 (laskettu) 1705
Katselmus 1749_5
Lars Wäisäin
Katselmus 1754
Anders Pijkman
Katselmus 1758
Ahlb: Fried: von Fieandt 2 1756 (laskettu)
Katselmus 1763
-
Katselmus 1767
Lars Wäisäin 10.6.1750 kuoli
Anders Pickman 24.5.1751 palkka­mies 25.8.1753 kuoli
Ahlbrecht Fred: v: Fieandt 27.3.1756 vapaaehtoinen 1.8.1762 siirrettiin ruotuun 39
Bengt Kiukas Jockas 26 __ gift 21.8.1767 täydennys­mies 1741
Katselmus 1772
Bengt Svan Jockas 31 7/12 5 7/12 gift 1767 (laskettu) 1741
Katselmus 1775
Bengt Kiukas Svan Jockas 34 8 gift 11 3 1/2 1767 (laskettu) 1741
Katselmus 1778
Bengt Svahn Joccas 37 11 gift 5 10 1768 1741
Katselmus 1782
Bengt Swan Jockas 41 15 gift 5 10 2._.1768 otettu 11.7.1782 saa eron 1741
Katselmus 1785
Bengt Svan 11.7.1782 erotettiin
Pär Post Jockas 27 2 gift 5 7 18.9.1783 täydennys­mies 1758
Katselmus 1788
Pehr Post 30 5 gift 5 7 1783 (laskettu) 1758
Katselmus 1789
Petter Påst Jockas 31 6 gift 5 _ 1783 (laskettu) 1758
Katselmus 1790
Per Post Jockas 32 6 3/4 gift 5 5 1784 (laskettu) 1758
Katselmus 1795
Pehr Post Jockas 37 19 gift 5 5 1776 (laskettu) 1758
Katselmus 1798
Pehr Post Jockas 40 15 gift 5 5 1783 (laskettu) 1758
Katselmus 1801
Pehr Post 14.6.1801 saa eron
-
Katselmus 1804
Petter Post 15.6.1801 erotettiin
Lars Kula Styf Jockas 37 23 gift 5 6 1/2 1.9.1801 täydennys­mies 1767
Katselmus 1809
Lars Styf Jockas 42 28 gift 5 7 1/2 1781 (laskettu) 1767


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Lars Weisäin
1733 Lars Weisäin
1734 Larss Wessoin
1735 Lars Wäisäin
1736 Larss Weissoin
1737 Lars Wäisäin
1738 Lars Wäisäin
1739 Lars Wäisäin
1740 Lars Wäisäin
1741 Lars Wäisäin
1744 Lars Wäisäin
1745 Lars Wäisäin
1746 Lars Wäisein
1747 Lars Wäisäin
1748 Lars Wäisäin
1749 Lars Wäisäin
1750 Lars Wäisäin 10.6.1750 kuoli
1751 Anders Pickman 24.5.1751 otettiin
1752 Anders Pickman
1753 Anders Pickman
1754 Anders Pickman
1755 Anders Pikman 25.8.175_ kuoli
1756 Ahlbrecht Fried: v: Fieandt 27.3.1756 vapaaehtoinen
1757 Ahlb: Fried: von Fieandt
1758 Ahlb: Fried: von Fieandt
1759 Albrecht F. v. Fieandt
1760 Albrect F. v. Fieandt
1761 Albrect F: v. Fieandt
1762 Albrect F. v. Fieandt
1763 -
1764 -
1766 -
1767 Bengt Swan 21.8.1767 otettiin
1768 Bengt Swan
1769 Bengdt Swan
1770 Bengt Swan
1771 Bengt Swan
1773 Bengt Swan
1775 Bengt Swan
1776 Bengt Svan
1777 Bengt Swan
1778 Bengt Svan
1779 Bengt Svan
1780 Bengt Swan
1781 Bengt Svan
1782 Bengt Svan 11.7.1782 hylättiin
-
1783 Per Post 18.9.1782 otettiin
1784 Per Post
1785 Per Post
1786 Pehr Post
1787 Per Post
1788 Pär Post
1789 Påhl Post
1790 Pär Post
1791 Per Post
1792 Pehr Post
1793 Pehr Post
1794 Per Påst
1795 Petter Post
1796 Petter Post
1797 Petter Påst
1798 Pehr Påst
1799 Pehr Post
1800 Pehr Post
1801 Pehr Post 15.6.1801 sai eron
-
1802 Lars Kula Styf 1.10.1801 täydennysmies 51/52 N:o 28
1803 Lars Styfv
1804 Lars Styf
1805 Lars Styf
1806 Lars Styf
1807 Lars Styf

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1783
Bengt Swan 11.7.1782 hylättiin
Per Päsoin Post Jockas 27 gift 18.9.1782 täydennysmies N:o 51,52 1756


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Johan Persson Wanhain
1700_11 Johan Person Wahnain 20.10.1700 kuoli


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
I 194 Såldater Lars Wäisäin s. 17__
puoliso: Anna Pekurin s. 1700
lapsia: Henrich, Chirstin, Thomas, Maria
död i Hels. 19.8.1750
I 194 Såldater Anders Pispain Pijkman
II 154 Wuorenma 9 Michel Anderss. Pijspain s. 18.5.1730
II 158 Wuorenma
puoliso: Regina Segerberg s. 1734
Äiti: Maria Kaipain
Juva RK 1751-1758
II 86 Wuorenma 9 Michel Anderss. Pijspain s. 18.9.1730 vid: Tom: I pag: 117 N:52
II 88 Wuorenma
puoliso: Regina Segerberg s. 29.1.1733
vid: Tom: I pag: 117 N:52
I 117 Soldater Mich: Pijkman s. 11.9.1729
puoliso: Regina Segerberg s. 29.1.1733
+ 1754, vid Tom II pag:84
II 84 Wuorenma 5
puoliso: Regina Segerberg s. 29.1.1733
Leski uuteen avioon
Juva RK 1776-1788
II 179 Soldater Bengt Swan s. 1739
puoliso: Anna Mulli s. 1747
Vaimo + 26.5.1790
II 179 Soldater Pett: Post s. 11.4.1756
puoliso: Lisa Hulckoin s. 19._.1756
II 179 Soldater Petter Bengtss: Kiukas s. 11.8.1768
Juva RK 1803-1805
II 304 Soldater Lars Styf
puoliso: Marg: Kankuin


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Wuorenma Lars Wäisäin
puoliso: Anna Pekurin
lapsia: Hendrich, Chirstin, Thomas, Maria, Mårten, Anna, Lars, Elin, Simon, Bertell, Walborg, Matts
Wuorenma Mich: Anderss. Pijspain s. 18.9.1730
puoliso: Regina Olofsdr Segerberg s. 29.1.1733
lapsia: Anders
Härckälä
Wuorenma
Petter Jeremiass. Pesoin s. 11.4.1756
puoliso: Lisa Pettersdr Hulckoin s. 19.2.1756 k. 24.2.1792
lapsia: Maria, Per, Elisabeth, Påhl
Vuorenma Lars Johanss. Varjus s. 15.9.1765 k. 11.6.1815
puoliso: Margreta Kankuin s. 1765K k. 14.8.1813
lapsia: Hindric, Johan, Andreas, Eva, Anna
Karkianma Lars Johanss. Varjus s. 15.9.1765 k. 11.6.1815
puoliso: Helena Karvoinen vih. 30.1.1814


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Juva 1727 Wourenma 10 Solld: Wäisseins hust 2021A


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1727_7 Lars Wäisäin
1727_8 Lars Wäijssäin
1727_9 Lars Wäissäin
1727_9 Larss Weisäin
1727_10 Lars Wäisäin poistunut 29.9.
1734_2 Lars Wäisäin
1734_3 Lars Wäisäin
1734_4 Lars Wäisäin
1734_5 Lars Wäisäin
1734_6 Lars Wäisäin
1734_7 Lars Wäisäin
1734_8 Lars Wäisäin
1734_9 Lars Wäisäin
1734_10 Lars Wäisäin
1734_11 Lars Wäisäin
1734_12 Lars Wäisäin
1735_1 Lars Wäisäin


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Johan Vanhanen mainittu 1700
Lars Turakainen mainittu 1712 ennen 1720
Lars Väisänen mainittu 1727 10.6.1750
Anders Pikman Piispanen 24.5.1751 1752
Mikael Pikman Piispanen 1752 1754
Albrecht Fredrik von Fieandt 27.3.1756 1.8.1762
Bengt Svan Kiukas 21.8.1767 11.7.1782
Petter Post Pesonen 18.9.1783 15.6.1801
Lars Kula Styf Varjus 1.9.1801 mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 51Ruotu 53

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2018