AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 56

Juvan komppania: ruotu 56 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Pitkälahti (Juva)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Anders Mattzss Ilfwoin
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Påhl Såloin Savolax 28 10 gift 1725 (laskettu) 1707
Katselmus 1749_5
Erik Söderman
Katselmus 1754
Erich Kinman
Katselmus 1758
Erich Kinman 38 7 1751 (laskettu) 1720
Katselmus 1763
Erich Kinman Joccas 43 12 gift 1751 (laskettu) 1720
Katselmus 1767
Pål Sutin _.6.1742 kuoli
Johan Heckin 16.11.1743 ruotu­mies 17.5.1744 kotitilan hoitoon
Eric Söderman 17.5.1744 palkka­mies 28.8.1750 kuoli
Eric Kinman 24.5.1751 palkka­mies 17.6.1764 karkasi
Henric Laureen Jockas 28 7/12 ogift 1.1.1767 täydennys­mies 1739
Katselmus 1772
Hindrich Lauren Jockas 33 7/12 6 1/6 ogift 1766 (laskettu) 1739
Katselmus 1775
Henric Laureen Jockas 36 8 3/12 gift 11 5 1.1.1767 1739
Katselmus 1778
Henric Laureen Joccas 39 11 5/12 gift 5 9 1.1.1767 1739
Katselmus 1782
Henric Laureen Jockas 43 15 1/4 gift 5 9 1.1.1767 otettu 11.7.1782 saa eron 1739
Katselmus 1785
Henric Laureen 11.7.1782 erotettiin
Johan Ahl Jockas 25 2 ogift 5 8 1/2 12.3.1783 täydennys­mies 1760
Katselmus 1788
Johan Ahl 28 5 5 8 1/2 1783 (laskettu) 1760
Katselmus 1789
Johan Ahl Jockas 29 6 gift 5 8 1/2 1783 (laskettu) 1760
Katselmus 1790
Johan Ahl Jockas 30 6 3/4 gift 5 8 1/2 1784 (laskettu) 1760
Katselmus 1795
Johan Ahl Jockas 35 12 gift 5 8 1783 (laskettu) 1760
Katselmus 1798
Johan Åhl 9.6.1795 sai eron
Anders Hök Hast 10.9.1795 täydennys­mies N:o 50/50 28.6.1798 saa eron
-
Katselmus 1801
Anders Hast 28.6.1798 sai eron
Gustaf Adolph Pohlman Jockas 1.9.1798 palkkaamaton
Katselmus 1804
Gustaf Adolf Pohlman 28.4.1803 ruotuun 26
Henric Puff Jockas 28 5 gift 5 7 28.4.1803 täydennys­mies 1776
Katselmus 1809
Hendric Puff Jockas 33 10 gift 5 9 1799 (laskettu) 1776


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Påhl Seiloin
1733 Påhl Seiloin
1734 Pohl Salöin
1735 Påhl Seiloin
1736 Pohl Säloin
1737 Påhl Säillein
1738 Påhl Seiloin
1739 Påll Såiloin
1740 Påhl Seiloin
1741 Påhl Såillain
1744 Johan Heikin 17.5.1744 esitti miehen tilalleen
Erich Söderman 17.5.1744 palkkamies
1745 Erich Söderman
1746 Erich Söderman
1747 Erich Söderman
1748 Erich Söderman
1749 Erick Söderman
1750 Erick Söderman kuoli
1751 Erick Kinman 24.5.1751 otettiin
1752 Erick Kinman
1753 Erick Kinman
1754 Erich Kinman
1755 Erik Kinman
1756 Erich Kinman
1757 Erich Kinman
1758 Eric Kinman
1759 Erich Kinman
1760 Erick Kinnman
1761 Erick Kinman
1762 Erick Kinman
1763 Erick Kinman
1764 Erih Kinman 17.6.1764 karkasi
-
1766 __ __
1767 Hindric Lauren 1.1.1767 otettiin
1768 Hindr: Laureen
1769 Hindric Laureen
1770 Hindric Lauren
1771 Hindr: Lauren
1773 Hindric Lauren
1775 Hind. Lauren
1776 Hendrick Laurel
1777 Hend Lauren
1778 Hend: Laurén
1779 Hendr: Lauren
1780 Hendr: Lauren
1781 Hendr: Lauren
1782 Hindr: Lauren 11.7.1782 hylättiin
-
1783 Joh: Ahl 12.3.1783 otettiin
1784 Joh: Ahl
1785 Johan Ahl
1786 Johan Ahl
1787 Johan Ahl
1788 Joh: Ahl
1789 Johan Ahl
1790 Johan Ahl
1791 Joh: Ahl
1792 Johan Ahl
1793 Johan Ahl
1794 Johan Ahl
1795 Joh: Ahl 10.6.1795 sai eron
Anders Hast 10.9.1795 täydennysmies
1796 Anders Hast
1797 Anders Hast
1798 Anders Hast 28.6.1798 sai eron
-
1799 Gust: Ad: Pohlman 1.9.1798 palkkaamaton
1800 Gustaf Ad: Pohlman
1801 Gust: A: Pohlman palkkaamaton
1802 Gust: A: Pohlman palkkaamaton
1803 Pohlman palkkaamaton 28.4.1803 ruotuun 26
Henric Puff 28.4.1803 täydennysmies 50/55 N:o 27
1804 Henric Puff
1805 Henr: Puff
1806 Henric Puff
1807 Hen: Puff
1809 Pohl Söder

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1783
Hinric Laureen 11.7.1782 hylättiin
Johan Auwin 12.3.1783 täydennysmies N:o 55


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Erik Andersson Matiskain


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
I 195 Såldater Påhl Seiloin
puoliso: Carin Pekurin
lapsia: Anna, Anders
Bårtkommen uti Willmanstrand 1741
II 33 Pitkelax
puoliso: Carin Pekurin s. 1709
lapsia: Anna Seiloin, Carin, Anders
Såld: E:a, sivulle 52
II 52 Pulkila
puoliso: Carin Pöyhöin el: Pekurin s. 1705
II 27 Pitkelax 9 Johan Heikin s. 1723
puoliso: Maria Molander
Vanh: Petter Heikin, Chirstin Ingin
I 195 Såldater Joh. Heickin s. 1723 Vide Tom 2 p 27 No 9
II 34 Pitkelax Erich Erichss. Ollikain s. 1729 Vanh: Eric Ollikain, Eva Tarkiain. Vide Tom I p:195 N:56
II 33 Pitkelax
puoliso: Helga Larsdr Pohjalain s. 1723
vide Tom I p: 195 N: 56
I 195 Såldater Eric Söderman s. 1724
puoliso: Helga Pohjal:n s. 1723?
lapsia: Eric
död i Hels. 28.8.1750
Juva RK 1751-1758
II 13 Pitkelax 9 Johan Heickin s. 1723
puoliso: Maria Molander s. 1729
II 17 Pitkelax
puoliso: Helga Pohjal: s. 1723
+ 29.9.1756, E:a (Erik Ollikaisen leski)
I 117 Soldater Eric Killman s. 18.5.1723
puoliso: Elis: Purhoin s. 1723
Vaimo +1756
II 47 Lehickola
puoliso: Carin Pettersdr Bengtin s. 20.2.1728
vid: Tom I pag: 117
I 117 Soldater Eric Killman s. 18.5.1723
puoliso: Carin Bengtin s. 20.2.1728
Juva RK 1776-1788
II 180 Soldater Henr: Lauren s. 30.3.1740
puoliso: Maria Tarckiain
II 180 Soldater Joh: Ahl s. 12.6.1760
Juva RK 1803-1805
II 305 Soldater Henric Puff
puoliso: Maria Kiskin


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Pitkelax
Patela
Påhl Seiloin
puoliso: Carin Pekurin s. 1705K k. 8.7.1760
lapsia: Anna, Carin, Anders, Chirstin
Pitkälax Joh: Heickin s. 1723K k. 29.1.1795
puoliso: Mar: Smålander s. 1729K k. 29.11.1805
lapsia: Anna, Brita, Johan, Petter, Maria, Olof, Chirstin, Carin
Pitkälax Eric Söderman
puoliso: Chirst: Heikin
lapsia: Eric (oä:)
Pitkälax Eric Söderman
puoliso: Helena Larsdr Pohjal: s. 2.8.1722 k. 29.9.1756 vih. 1745
Kijskilä
Hetois
Eric Bertilss. Kijskin s. 18.5.1723 k. 19.6.1776
puoliso: Elisab: Larsdr Purhoin s. 20.8.1722
lapsia: Bertel, Christina
Pitkelax
Hetois
Eric Bertilss. Kiskin s. 18.5.1723 k. 19.6.1776
puoliso: Carin Persdr Bengtin s. 20.9.1728 k. 14.11.1761
lapsia: Petter
Pitkälax Henrich Anderss. Lautiain Lauren s. 30.3.1740 k. 26.4.1790
puoliso: Maria Tarkiain
lapsia: Anders (oä:), Hindrich (oä:), Johannes, Matts, Anna, Petter
Pulckila
Pitkelax
Johan Påhlss. Aufvin s. 12.6.1760 k. 3.8.1797
puoliso: Christ: Bengtin
lapsia: Anna (oä:), Regina, Christina (oä:)
Pitkälax Anders Hast
puoliso: Maria Bengtin
lapsia: Henric (oä:)
Ollickala Henrik Purhonen Puff
puoliso: Maria Larsdr Kiskin vih. 27.10.1805
lapsia: Henrik, Lars, Johannes, Eva


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1735_2 Påhl Seiloin
1735_3 Påhl Seiloin
1735_4 Påhl Seiloin
1735_5 Påhl Seiloin
1735_6 Påhl Seiloin
1735_7 Påhl Seiloin
1735_8 Påhl Seiloin
1735_9 Påhl Seiloin
1735_10 Påhl Seiloin
1735_11 Påhl Seilåin poistunut


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Erik Matiskainen mainittu 1700 mainittu 1702
Anders Ilvonen mainittu 1712 ennen 1720
Pål Seilonen 1725 _.6.1742
Johan Heikkinen 16.11.1743 17.5.1744
Erik Söderman Ollikainen 17.5.1744 28.8.1750
Erik Kinman Killman Kiiskinen 24.5.1751 17.6.1764
Henrik Lauren Lautiainen 1.1.1767 11.7.1782
Johan Ahl Auvinen 12.3.1783 9.6.1795
Anders Hök Hast 10.9.1795 28.6.1798
Gustav Adolf Pohlman 1.9.1798 28.4.1803
Henrik Puff Purhonen 28.4.1803 mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 55Ruotu 57

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2018