AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 63

Juvan komppania: ruotu 63 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Soiniemi, Ylivesi (Juva)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Anders Jafuanain 22.5.1712 otettu
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Paul Läskin 20.5.1734 hylättiin
Matz Tarkiain 20.5.1734 21.12.1734 hylättiin
Jacob Lood Savolax 32 12 gift 21.11.1734 ruodusta 20 1703
Katselmus 1749_5
Jakob Loo
Katselmus 1751
Jacob Loo
Katselmus 1754
Jacob Loo
Katselmus 1758
Petter Barckman 30 3 1755 (laskettu) 1728
Katselmus 1763
Olof Tällgren Savolax 25 3 ogift 1760 (laskettu) 1738
Katselmus 1767
Jacob Löf 16.3.1735 hylättiin
Petter Barckman 16.3.1735 täydennys­mies 5.5.1759 kuoli
Otto Carl von Fieandt 8.5.1759 vapaaehtoinen 17.3.1760 ruotu esitti miehen tilalle
Olof Tellgren Jockas 32 7 1/3 ogift 17.3.1760 palkka­mies 1735
Katselmus 1772
Olof Thelgren Jockas 37 7/12 12 11/12 ogift 1760 (laskettu) 29.3.1773 hylätään 1735
Katselmus 1775
Olof Tählgren 29.3.1773 hylättiin
Per Otin 7.7.1773 sisäänkirjoitettiin 17.7.1773 hylättiin
-
Katselmus 1778
Matts Tarkja 27.3.1776 ruotu­mies 10.5.1776 esitti miehen tilalleen
Henric Hertuain Green 10.5.1776 täydennys­mies 135 8.9.1778 saa eron
-
Katselmus 1782
- 23.2.1779
Johan Belt Jockas 27 3 1/2 ogift 5 3 23.2.1779 palkka­mies 1755
Katselmus 1785
Johan Belte Jockas 30 6 gift 5 8 1779 (laskettu) 1755
Katselmus 1788
Johan Belt 33 9 gift 5 8 1779 (laskettu) 1755
Katselmus 1789
Johan Belt Jockas 34 10 gift 5 8 1779 (laskettu) 1755
Katselmus 1790
Johan Bält 30.6.1790 kuoli
-
Katselmus 1795
Johan Henric Silander Jorois 22 5 ogift 6 - 1790 (laskettu) 1773
Katselmus 1798
Johan Henric Silander palkkaamaton 1.1.1798 sai eron
Jacob Fred: Unei Randasalmi 5/6 ogift 6 1/2 1.1.1798 palkkaamaton ruodusta 129
Katselmus 1801
Jacob Fred: Unei Randasalmi 25 3 5/6 ogift 6 1/2 1798 (laskettu) 1776
Katselmus 1804
Johan Fred: Une 8.10.1803 ruotuun 36
Anders Id St Michel 29 7 gift 5 7 20.10.1803 täydennys­mies 1775


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Påhl Leskin
1733 Påhl Leskin
1734 Pohl Lässkin 20.5.1734 hylättiin
Matz Tarkien 20.5.1734 ruotumies
1735 Mattz Tarkiain 21.12.1734 hylättiin
Jacob Loo 21.12.1734 ruodusta 20
1736 Jacob Loo
1737 Jacob Loo
1738 Jacob Loo
1739 Jackob Loo
1740 Jacob Loo
1741 Jacob Loo
1744 Jacob Loo
1745 Jacob Loo
1746 Jacob Loo
1747 Jacob Loo
1748 Jacob Loo
1749 Jacob Loo
1750 Jacob Loo
1751 Jacob Loo
1752 Jacob Loo
1753 Jacob Loo
1754 Jacob Loo
1755 Jakob Loo __.3.1755 hylättiin
Petter Barckman __.3.1755 palkkamies
1756 Petter Barckman
1757 Petter Barckman
1758 Petter Barckman
1759 Petter Barckman 5.5.1759 kuoli
Otto Carl v. Fieandt 8.5.1759 vapaaehtoinen
1760 Otto Carl v. Fieandt 17.3.1760 ruotu esitti uuden miehen
Olof ___åin Tellgren 17.3.1760 palkkamies
1761 Olof Tellgren
1762 Olof Tellgren
1763 Olof Tellgren
1764 Olof Tellgreen
1766 Olof Tellgren
1767 Olof Tellgren
1768 Olof Tellgren
1769 Olof Tellgren
1770 Olof Tellgren
1771 Olof Thelgreen
1773 Olof Tellgren 29.3.1773 hylättiin
Petter Otin 7.7.1773 ruotumies 17.7.1773 hylättiin
-
1775 -
1776 Hind Hertuain Green 10.5.1776 täydennysmies
1777 Hind Green
1778 Hend: Grén 8.9.1778 hylättiin
-
1779 Johan Pajain Bällt 23.2.1779 täydennysmies (2 ja 8)
1780 Joh: Belt
1781 Johan Belt
1782 Johan Belt
1783 Joh: Belt
1784 Joh: Belt
1785 Johan Belt
1786 Johan Belt
1787 Johan Belt
1788 Joh: Belt
1789 Joh: Belt
1790 Johan Bält 30.6.1790 kuoli
-
1791 Joh: H: Silander 24.12.1790 palkkaamaton sotilas
1792 Johan Henr: Silander
1793 Johan Silander
1794 Johan Hinric Silander
1795 J: H: Silander
1796 Hind: Silander
1797 Joh: Hind: Selander
1798 Johan Henr: Silander 1.1.1798 poistettiin
Fredr: Unei 1.1.1798 ruodusta 129
1799 Jacob Fr: Unei korpraali
1800 Jacob F: Une korpraali
1801 Jac: Fred: Unei korpraali
1802 Jacob F: Unee korpraali
1803 J: Fr: Unee korpraali
1804 Unee korpraali 8.10.1803 ruotuun 36
Anders Id 20.10.1803 täydennysmies N:o 38
1805 Anders Id
1806 And: Id
1807 And: Id

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773b
Olof Tellgren 37 1/3 12 2/3 1761 (laskettu) 1736
Luettelo 1773c
Olof Thelgren 29.3.1773 hylättiin
Petter Otin Randasalm 25 gift 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan 1748
Luettelo 1774
Olof Tellgren 29.3.1773 hylättiin
Petter Otin 7.7.1773 ruotumies 17.7.1773 hylättiin
-
Luettelo 1776
Olof Telgren 29.3.1773 hylättiin
Petter Otin 7.7.1773 ruotumies 17.7.1773 hylättiin
Joh: Purhoin palkkamies hylättiin
Mats Matsson Tarkiain 27.3.1776 ruotumies sisäänkirjoitetaan
Luettelo 1776b
Mats Tarkia 27.3.1776 ruotumies 10.5.1776 esitti miehen tilalleen
Hend: Hertuain Green Sulkava 17 ogift 10.5.1776 täydennysmies (135) otetaan 1759
Luettelo 1779
Henric Green 8.9.1778 hylättiin
Johan Pajain Bält Jockas 23 1/4 ogift täydennysmies N:o 2,8 1756


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Påel Persson Rämäinen


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
I 140 Leskelä Påhl Andersson Leskin s. 1698
puoliso: Elin Huttuin s. 1690
lapsia: Styfdr Carin Heinoin, dotter Elisabetha
I 197 Såldater Jacob Loo
puoliso: Brita Moilain
I 197 Såldater Staffan Mårt: Pulckin B:r Jacob
Juva RK 1751-1758
I 84 Leskelä Påhl Leskin s. 1698
puoliso: Elin Huttuin s. 1690
Vmo + 25.12.1757
I 84 Leskelä Påhl Leskin s. 1698
puoliso: Marg: Roikoin s. 1725
I 119 Soldater Jac: Loo s. 1697
puoliso: Birita Moilain s. 1712
+ 27.4.1757
II 24 Ruokola Pett: Parckin s. 1733 vid: sup: pag: 19
II 19 Korhola Pett: Parckin s. 1733 vid: Tom I pag:
I 119 Soldater Pett: Parckman s. 1733 + 4.5.1759
Juva RK 1776-1788
II 181 Soldater Henr: Green s. 1756
II 181 Soldater Joh: Bält s. 21.5.1757
puoliso: Carin Puhakain s. 14.9.1758
+ 22.6.1790
Juva RK 1803-1805
II 306 Soldater Anders Id
puoliso: Maria Harkoin


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Leskelä
Haikarala
Påhl Leskinen s. 1698K k. 29.5.1764
puoliso: Christ: Haikarain k. _.2.1734
lapsia: Anna, Elisab:, Anders
Leskelä Påhl Anderss. Leskin s. 1698K k. 29.5.1764
puoliso: Elin Huttuin s. 1690K k. 25.12.1757 vih. 1734
Pohjois Påhl Anderss. Leskin s. 1698K k. 29.5.1764
puoliso: Marg: Larsdr Råikoin s. 2.6.1722 k. 16.11.1786
Lehikola Jacob Ilfwoin Loo s. 1697K k. 27.4.1757
puoliso: Brita Moilain s. 1710K k. 8.11.1771
lapsia: Maria, Elin, Henrich, Carin, Staffan, Johan
Kårhola
Soinemi
Pett: Parckman s. 1723K k. 4.5.1759
puoliso: Mar: Nikulain
lapsia: Staffan, Petter
Soinemi Per Otin s. 1751K k. 2.3.1796
puoliso: Marg: Thom:dr Wijsain s. 28.4.1752 k. 14.8.1823
lapsia: Anna, Thomas, Mats, Petter, Cath:, Påhl, Magdalena, Mathias
Soinemi Johan Gabrielss. Pajain s. 21.5.1757
puoliso: Carin Matsdr Puhakain s. 14.9.1758
lapsia: Joh: Gabriel, Lars, Mathias, Carin, Nils Johan
Hatsola Joh: J: Uneus
puoliso: Anna Caisa Ursinus
lapsia: Gustaf Jac: (oä:)
Wechmais And: Siskoin
puoliso: Carin Moilain vih. 28.7.1799
lapsia: Gustaf Adolph
Hatsola
Soiniemi
And: Siskonen Idd
puoliso: Maria Gust:dr Härkönen vih. 26.12.1803
lapsia: Anders Wilh:, Carl, Maria


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1727_9 Påhl Leskin
1727_9 Påhl Läskinen sairas, poistunut
1727_10 Påhl Leskinen poistunut 28.9.


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Pål Rämänen mainittu 1700
Anders Javanainen 22.5.1712 ennen 1720
Pål Leskinen mainittu 1727 20.5.1734
Mats Tarkiainen 20.5.1734 21.12.1734
Jakob Lo Lod Ilvonen 21.11.1734 16.3.1755
Petter Barkman Parckman 16.3.1755 5.5.1759
Otto Karl von Fieandt 8.5.1759 17.3.1760
Olof Tellgren 17.3.1760 29.3.1773
Petter Outinen 7.7.1773 17.7.1773
Mats Tarkia 27.3.1776 10.5.1776
Henrik Gren Herttuainen 10.5.1776 8.9.1778
Johan Belt Paajanen 23.2.1779 30.6.1790
Johan Henrik Silander 24.12.1790 1.1.1798
Jakob Fredrik Uneus 1.1.1798 8.10.1803
Anders Id Siiskonen 20.10.1803 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 62Ruotu 64

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2018