AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 64

Juvan komppania: ruotu 64 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Mattila, Soiniemi, Summala (Juva)

PalkkaluettelotLänsi-GöötanmaaRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Hindrich Påhlsson Heinoin palkka­mies
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Petter Pussin _.3.1729
Håkan Ryberg Wästgiöta 38 19 gift 1.7.1729 ruodusta __ 1697
Katselmus 1754
Hendrik Duua
Katselmus 1758
Henrich Duva 36 9 1749 (laskettu) 1722
Katselmus 1763
Hind: Dufva Saf: 41 14 gift 1749 (laskettu) 12.2.1763 saa eron 1722
Katselmus 1767
Håkan Rybeck 16.3.1749 hylättiin
Henr: Dufva 3.11.1749 palkka­mies 1763 hylättiin
Anders Sijk Jockas 20 7/12 ogift 1.1.1767 palkka­mies 1747
Katselmus 1772
Anders Sjk Jockas 25 7/12 6 1/6 ogift 1766 (laskettu) 1747
Katselmus 1775
Anders Sijk Jockas 28 8 7/12 ogift 11 2 1.1.1767 1747
Katselmus 1778
Anders Sijk Joccas 31 11 7/12 ogift 5 9 3/4 1.1.1767 1747
Katselmus 1782
Anders Sijk Jockas 35 15 1/2 gift 5 9 1.1.1767 otettu 1747
Katselmus 1785
Anders Sik Jockas 38 18 gift 5 10 1767 (laskettu) 1747
Katselmus 1788
Anders Sijk 41 21 gift 5 10 1767 (laskettu) 1747
Katselmus 1789
Anders Sijk Jockas 42 22 gift 5 10 1767 (laskettu) 1747
Katselmus 1790
Anders Sjk 3.3.1790 kuoli
Petter Pyköin Färm Jockas 33 1/2 ogift 5 9 22.3.1790 palkka­mies 1757
Katselmus 1795
Petter Ferm Jockas 38 6 gift 5 9 1789 (laskettu) 1757
Katselmus 1798
Petter Ferm Jockas 41 9 gift 5 9 1789 (laskettu) 1757
Katselmus 1801
Petter Ferm 14.6.1801 saa eron
-
Katselmus 1804
Petter Ferm 15.6.1801 erotettiin
Johan Sten Ruokolax 28 10 gift 5 9 1.10.1801 täydennys­mies 1776


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Håckan Ryberg
1733 Håkan Ryberg
1734 Hakon Ryberg
1735 Håckan Ryberg
1736 Hakon Ryberg
1737 Håkan Ryberg
1738 Håkan Ryberg
1739 Håkan Ryberg
1740 Håkan Ryberg
1741 Håkan Ryberg
1744 Håkan Ryberg
1745 Håkan Ryberg
1746 Hockan Ryberg
1747 Håkan Ryberg 26.8.1747 hylättiin
1748 Håkan Ryberg
1749 Håkan Ryberg 15.3.1749 hylättiin
1750 Hindrich Duva 3.11.1749
1751 Hindrich Dufva
1752 Hindrich Dufva
1753 Hindrich Dufva
1754 Hendrich Dufwa
1755 Hendrick Dufwa
1756 Hend: Duva
1757 Henr: Duva
1758 Henric Duva
1759 Hendrich Dufva
1760 Hindrich Dufva
1761 Hendrich Dufwa
1762 Hendrich Dufwa
1763 Hindrich Dufwa 12.2.1763 hylättiin
-
1764 -
1766 -
1767 Anders Sik 1.1.1767 otettiin
1768 Anders Sijk
1769 Anders Sik
1770 Anders Sik
1771 Anders Sick
1773 Anders Sik
1775 Anders Sik
1776 Anders Sik
1777 Anders Sik
1778 And: Sik
1779 Anders Sjk
1780 And:s Sjk
1781 And Sjk
1782 And:s Sjk
1783 And: Sjk
1784 And: Sjk
1785 Anders Sik
1786 And: Sjk
1787 Anders Sjk
1788 And: Sjk
1789 And: Sik
1790 Anders Sik 3.3.1790 kuoli
Petter Pylköin Färm 22.3.1790 palkkamies
1791 Per Ferm
1792 Pehr Ferm
1793 Petter Färm
1794 Petter Färm
1795 Petter Ferm
1796 Petter Ferm
1797 Petter Färm
1798 Petter Ferm
1799 Petter Ferm
1800 Petter Ferm
1801 Petter Ferm 15.6.1801 sai eron
-
1802 Johan Sten 1.10.1801 täydennysmies 23/25 N:o 13
1803 Johan Stehn
1804 Joh: Sten
1805 Johan Sten
1806 Joh: Sten
1807 Joh: Sten


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Jacob Christersson Alwoin
1700_11 Jacob Christerson Alfwoin
1700_12 Jacob Christerson Alwoin
1701_1 Jacob Christerson Alwoin 26.12.1700 kuoli


Länsi-Göötanmaa: Tore Blomqvistin kortisto

Nimi Ikä Palv.v. Kommentit
Håkan Ryberg 38 19 Katselmus 1735: 1.7.1729 ruodusta 28


Länsi-Göötanmaa: mahdollisia miehiä 1721 katselmuksessa

Komppania Ruotu Nimi Ikä Palv.v. Kotipaikka
Schultzin 37 Håkan Ryberg 28 5 Wästegiötland, Elfsborg lähn, Redwäg härad, Kyllinga socken

Tarkempi selvitys


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
I 197 Såldater Håkan Ryberg s. 1690
puoliso: Maria Rimpin s. 1694
lapsia: Styfd:r Maria Rimpinen
I 72 Summala Henric Pölläin s. 1728
puoliso: Maria Tickari
Vmo + 25.3.1749. Äiti Margareta Heinoin
I 72 Summala Henric Pölläin s. 1728
puoliso: Carin Rautiain s. 1721
vid: pag: 197
I 197 Såldater Hind: Dufwa s. 1728
puoliso: Carin Rautiain s. 1721
Juva RK 1751-1758
I 119 Soldater Hinr: Dufva s. 1728
puoliso: Carin Rautiain s. 1721
Juva RK 1776-1788
II 181 Soldater And: Sijk s. 30.3.1745
puoliso: Anna Rimpi s. 1745
lapsia: Helena
+ 24.2.1790
Juva RK 1803-1805
II 307 Soldater Johan Steen
puoliso: Carin Råckain


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Summala
Matila
Petter Pustinen s. 1679K k. 15.12.1749
puoliso: Carin Karfvinen
lapsia: Carin, Johan, Elisabeth
Summala Håkan Ryberg s. 1690K k. 24.1.1751
Summala Hind: Pölläin Dufwa k. 24.1.1765
puoliso: Maria Tickaritar s. 1684K k. 25.3.1749
Summala Hind: Pölläin Dufwa k. 24.1.1765
puoliso: Carin Rautiain s. 1721K k. 10.2.1765
lapsia: Hinric, Johannes, Anders
Summala Anders Anderss. Summain s. 30.3.1745 k. 27.2.1790
puoliso: Anna Rimpin
lapsia: Helena (oä:), Carin (oä:), Anna, Andreas
Summala Petter Petterss. Pykäin Ferm s. 12.3.1767 k. 2.1.1809
puoliso: Anna Thomedr Summain s. 1765K k. 1.3.1796 vih. 15.3.1795
lapsia: Petter
Summala
Kaihumäki
Petter Petterss. Pykäin Ferm s. 12.3.1767 k. 2.1.1809
puoliso: Anna Abramsdr Kemiläin s. 11.5.1771 k. 27.11.1813 vih. 18.12.1796
lapsia: Petter, Margreta, Anna, Abraham, Helena
Summala
Kaskis
Särkjärwi
Männymäki
Johan Kiweri Steen s. 1776K k. 12.5.1840
puoliso: Carin Rockain s. 1780K k. 6.10.1848 vih. 21.11.1802
lapsia: Adam, Eva, Petter, Henrik, Anna Maria


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1733_4 Matz Hämelein kuuluu ruotuun 69


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Jakob Alvinen mainittu 1700
Henrik Heinonen mainittu 1712 ennen 1720
Petter Pussinen 1721 jälkeen _.3.1729
Håkan Ryberg 1.7.1729 16.3.1749
Henrik Duva Pöllänen 3.11.1749 12.2.1763
Anders Sik Summanen 1.1.1767 3.3.1790
Petter Ferm Pykönen 22.3.1790 15.6.1801
Johan Sten Kiiveri 1.10.1801 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 63Ruotu 65

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2018