AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 70

Juvan komppania: ruotu 70 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Kilpola, Pylkkälä (Juva)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Ruotusiirrot Kommentti
Anders Hare mainittu 1700
Erik Maaranen 22.5.1712 ennen 1720
Johan Prus mainittu 1724 _.3.1729
Henrik Pietikäinen 10.4.1729 24.8.1741
Samuel Stålberg Ilvonen 18.3.1742 16.3.1749
Henrik Hovman Huoponen 24.8.1752 12.2.1763
Adolf Fredrik Lindgren 1.5.1767 31.3.1769 Majurin komppaniaan
Gustav Henrik Järnefeldt 31.3.1769 24.12.1770 ruotuun 132
Zacharias Johan Aminoff 30.4.1773 30.6.1778 ruodusta 45 Iisalmen komppaniaan varusmestariksi
Lars Dal Lantiainen 23.2.1779 mainittu 1809 täydennysmies 68/70

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Ruotusiirrot Kommentti
Ruodun 70 varamies
Nils Auvikainen mainittu 1752 18.2.1754
Anders Pylkkänen 10.6.1775 24.8.1775
1776 lähtien ruotujen 68 ja 70 yhteinen varamies numero 35
Lars Lantiainen 15.2.1777 23.2.1779 ruotuun 70
Johan Maaranen 18.6.1779 19.6.1788 uudestaan, ruotuun 50
Abraham Girs Kiiskinen 1788 24.12.1789 ruotuun 68
Johan Sjö 1790 mainittu 1795
Olof Rosa 24.4.1803 ruotuun 68
Lars Pur Purhonen 24.4.1803 mainittu 1806


Lähteet

Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Erich Marain 22.5.1712 otettu
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 16.6.1735
Johan Prus _.3.1729
Hindrich Pedikein Savolax 28 5 gift 10.4.1729 1707
Katselmus 1754 9.4.1754
Hind: Håfman
Katselmus 1758 22.2.1758
Henr: Håvman 41 6 1752 (laskettu) 1717
Katselmus 1763 12.2.1763
Hind: Hoffman Saf: 46 11 gift 1752 (laskettu) 12.2.1763 saa eron 1717
Katselmus 1767 21.8.1767
Henric Piedikäin 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Samuel Ståhlberg 18.3.1742 palkka­mies 16.3.1749 hylättiin
Hind: Hofman 24.8.1752 palkka­mies 12.2.1763 hylättiin
Adolph Fred: Lindegreen Stockholm 15 3/4 ogift 1.5.1767 vapaaehtoinen 1752
Katselmus 1772 29.3.1773
-
Katselmus 1775 21.8.1775
Adolph Friedric Lindgreen vapaaehtoinen 31.3.1769 siirto Majurin komppaniaan
Gust: Henric Järnefeldt 31.3.1769 vapaaehtoinen 24.12.1771 siirto ruotuun 132
Zachris Johan Aminoff 30.4.1773 vapaaehtoinen ruodusta 45
Katselmus 1778 8.9.1778
Zachris Johan Aminoff 1767 vapaaehtoinen 30.6.___ varusmestariksi Iisalmen komppaniaan
-
Katselmus 1782 11.7.1782
- 23.2.1779
Lars Dahl Jockas 24 8 ogift 5 3 23.2.1779 täydennys­mies 1758
Katselmus 1785 6.7.1785
Lars Dahl Jockas 27 6 ogift 5 7 1/2 1779 (laskettu) 1758
Katselmus 1788 25.9.1788
Lars Dahl 30 9 5 7 1/2 1779 (laskettu) 1758
Katselmus 1789 5.11.1789
Lars Dahl Jockas 31 10 ogift 5 7 1/2 1779 (laskettu) 1758
Katselmus 1790 16.9.1790
Lars Dahl Jockas 32 10 3/4 gift 5 7 1/2 1780 (laskettu) 1758
Katselmus 1795 9.6.1795
Lars Dahl Jockas 37 16 gift 5 7 1779 (laskettu) 1758
Katselmus 1798 28.6.1798
Lars Dahl Jockas 40 19 gift 5 7 1779 (laskettu) 1758
Katselmus 1801 14.6.1801
Lars Dahl Jockas 43 22 gift 5 7 1779 (laskettu) 1758
Katselmus 1804 25.6.1804
Lars Dahl Jockas 46 25 gift 5 7 1779 (laskettu) 1758
Katselmus 1809 22.6.1809
Lars Dahl Jockas 51 30 gift 5 7 1779 (laskettu) 1758

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Hindrich Pedikäin
1733 Hindrich Pedikäin
1734 Hendrig Pedikain
1735 Hindrich Pedikain
1736 Hendrig Pedikoin
1737 Hind: Pedikäin
1738 Hindrich Pedikäin
1739 Hind: Pedikäin
1740 Hindrich Pedikäin
1741 Hind: Pedikäin
1744 Samull Stålberg
1745 Samuel Stålberg
1746 Samuel Ståhlberg
1747 Samull Stålberg 26.8.1747 hylättiin
1748 Samul Ståhlberg
1749 Samuel Ståhlberg 15.3.1749 hylättiin
1750  
1751 -
1752 -
1753 Hindrich Håfman 24.8.1752 palkkamies
1754 Hendrich Hafman
1755 Hendrik Håfman
1756 Hend: Håfman
1757 Henr: Håfman
1758 Henric Hånman
1759 Hendrich Håfman
1760 Hindrich Håfman
1761 Hendrich Håfman
1762 Hendrich Håfman
1763 Hind Håfman 12.2.1763 hylättiin
-
1764 -
1766 -
1767 Ad: Fred: Lindgren 1.5.1767 otettiin
1768 Ad: Fred: Lindgren
1769 Ad: Fred: Lindgren 31.3.1769 siirto Majurin komppaniaan
Gust: Hind: Järnefelt 31.3.1769 vapaaehtoinen
1770 Gust: Hind: Jernfelt
1771 Gust: Hindr: Järnefelt 24.12.1770 siirto ruotuun 132
-
1773 Zach: Joh: Aminoff 30.4.1773 ruodusta 45
1775 Zacris Joh Aminoff
1776 Zacris Aminoff
1777 Zacris Aminoff
1778 Zachris Aminoff 30.6.1778 varusmestariksi Iisalmen komppaniaan
-
1779 Lars Landiain Dahl 23.2.1779 täydennysmies (68 ja 70)
1780 Lars Dahl
1781 Lars Dahl
1782 And:s Dahl
1783 And: Dahl
1784 Lars Dahl
1785 Lars Dahl
1786 Lars Dahl
1787 Lars Dahl
1788 Lars Dahl
1789 Lars Dahl
1790 Lars Dahl
1791 Lars Dahl
1792 Lars Dahl
1793 Lars Dahl
1794 Lars Dahl
1795 Lars Dahl
1796 Lars Dahl
1797 Lars Dahl
1798 Lars Dahl
1799 Lars Dahl
1800 Lars Dahl
1801 Lars Dahl
1802 Lars Dahl
1803 Lars Dahl
1804 Lars Dahl
1805 Lars Dahl
1806 Lars Dahl
1807 Lars Dahl

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 7.9.1770
Adolph Friedr: Lindgren vapaaehtoinen 31.3.1769 Majurin komppaniaan
Gust: Hindr: Järnfelt 31.3.1769 vapaaehtoinen jatkaa edelleen
Luettelo 1774 24.2.1774
Zachris Johan Aminoff 30.4.1773 vapaaehtoinen ruodusta 45 toistaiseksi
Luettelo 1779 18.6.1779
Zacris Aminoff vapaaehtoinen 30.6.1778 varusmestariksi
Lars Landiain Dahl Jockas 20 1/4 ogift täydennysmies 68/70 1759

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Anders Johansson Hare

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitVapaa teksti

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
II 75 Maifwala
puoliso: Carin Remoin
Vid: Tom I pag
I 198 Såldater Henrich Piedikäin
puoliso: Carin Remoin
lapsia: Petter
Leski sivulle 163
I 11 Männimäkj Samuel Ilfwoin s. 1689
puoliso: Walborg Aufwin s. 1707
lapsia: Maria, Magdalena, Margareta
vid.inf.fol 198 N:o 70
I 198 Såldater Sam. Ilfwoin Ståhlberg
puoliso: Walborg Aufwin
vid: Super: pag 11
Juva RK 1751-1758
I 94 Pohjois
puoliso: Carin Remoin s. 1707
lapsia: Påhl Piedikäin, Hendrich
I 9 Männynmäki Sam: Ilfwoin s. 1689
puoliso: Walborg Aufwin s. 1707
lapsia: Mats, Margaretha
I 120 Soldater Hinric Håfman
puoliso: Anna Ruhain
bewijs af d 5/1 1753
Juva RK 1776-1788
- Soldater Zach: Joh: Aminoff Vol:
- Soldater Lars Dahl
Juva RK 1803-1805
II 308 Soldater Lars Dahl s. 1757
puoliso: Helena Hångain s. 1757
lapsia: Johan, Kaisa

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Kilpola
Pohjois
Henrich Piedikäin
puoliso: Carin Remoin s. 1707K k. 14.1.1780
lapsia: Petrus, Påhl, Henrich
Patela
Männymäki
Samuel Ilfwoin s. 1689K k. 30.12.1760
puoliso: Walborg Aufwin
lapsia: Margar:, Samuel, Matts, Alisa
Pylckälä
Tuchkala
Henric Huopoin s. 1718K k. 3.7.1767
puoliso: Anna Matsd:r Ruhoin k. 25.3.1789
lapsia: Michel, Carin, Anna
Knutilanmäki
Tuhkala
Pylkälä
Lars Landiain Dahl s. 1750K k. 7.3.1826
puoliso: Helena Hångain s. 1757K k. 10.9.1828
lapsia: Johan (oä:), Carin (oä:), Christina (oä:), Henric, Brita, Maria

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_11 Johan Pruss
1728_9 Johan Pruuss tullut 26.8.
1728_11 Johan Pruuss
1728_12 Johan Pruuss
1735_2 Hindrich Pedikäin
1735_3 Hans Piedikäin
1735_4 Hindrich Pedikäin
1735_5 Hindrich Pedikäin
1735_6 Hindrich Pedikäin poistunut 26.5.1735

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilit

Tieto Viite
Lars Dahl Landiain, jäi vangiksi Uumajan sairaalassa Juva pitäjän- ja kirkonkokous 24.6.1810

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 68 varamies
Anders Pyllkäin 10.6.1775 otettiin 24.8.1775 ei oteta
-
Katselmus 1776_v 16.9.1776
-
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Ruotujen 68 ja 70 yhteinen varamies numero 35
Abram Kiskin 26 5 4 1762
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Abram Girs Jockas 27 1 5 4 1788 (laskettu) 1762
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Johan Siö Jockas 34 5 gift 5 8 1/2 1790 (laskettu) 1761
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Olof Rosa 24.4.1803 ruotusotilaaksi N:o 68
Lars Purhoin Pur Jockas 31 3 ogift 5 9 24.4.1803 palkka­mies 1775

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 68 ja 70 yhteinen varamies numero 35
1783_v Joh: Marain
1784_v Joh: Marain

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1774_v 24.2.1774
Ruodun 68 varamies
-
Luettelo 1779_v 18.6.1779
Ruotujen 68 ja 70 yhteinen varamies numero 35
Lars Landiain 15.2.1777 otettiin 23.2.1779 ruotusotilaaksi N:o 70
Johan Pettersson Marain 17 18.6.1779 otetaan 1762
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Joh: Staff:son Marain 17 18.6.1779 otetaan 1763
Luettelo 1781_v 5.2.1781
Johan Marajn 17 1764
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Abrh: Girs 24.12.1789 ruotusotilaaksi N:o 68
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Niels Aufwikain
1753_v Niels Aufwikain 18.2.1754 hylätty
1754_v Mats Aufwikain 18.2.1754 hylätty

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 69Ruotu 71

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2019