AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 71

Juvan komppania: ruotu 71 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Maivala, Teivaa, Vuorenmaa (Juva)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Mattz Peerss Sickoin palkka­mies
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Anders Täifvan Savolax 33 12 gift 1723 (laskettu) 1702
Katselmus 1749_5
Johan Såpain
Katselmus 1754
Hind: Sågman
Katselmus 1758
Henr: Sågman 21 6 1752 (laskettu) 1737
Katselmus 1763
Hind: Sagman Saf: 26 11 gift 1752 (laskettu) 1737
Katselmus 1767
Anders Teifvain 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Joh Såpoin 16.11.1743 palkka­mies 18.7.1750 kuoli
Henric Sågman Jockas 33 15 1/2 gift 23.1.1752 palkka­mies 1734
Katselmus 1772
Hindrich Sågman Jockas 38 7/12 21 1/2 gift 1751 (laskettu) 1734
Katselmus 1775
Hindrich Sågman 23.1.1752 21.8.1775 saa eron
-
Katselmus 1778
Gustaf Adolph von Creutlein 12 28.6.1776 vapaaehtoinen ruodusta 44 1766
Katselmus 1782
Gust: Adolph von Creutlein 16 7 ogift 4 1 28.6.1776 otettu 1766
Katselmus 1785
Gustaf Adolph Creutlein Jockas 19 10 ogift 1775 (laskettu) 1766
Katselmus 1788
Nils Kock
Katselmus 1789
Nils Kock 15.2.1789 kuoli Pihlajalahdessa
-
Katselmus 1790
Michell Ojnoin Hurtig Jockas 31 1/2 ogift 5 10 3.4.1790 palkka­mies 1759
Katselmus 1795
Hurtig 17.4.1793 kuollut
Magnus Wilhelm Cygneus 1.7.1793 vapaaehtoinen
Katselmus 1798
Magn: Vilh: Cygnaeus vapaaehtoinen
Katselmus 1801
Mag: Wilh: Cygnaeus vapaaehtoinen
Katselmus 1804
Magnus Vilh. Cygnaeus 1.1.1802 ruotuun 68
Carl Johan Reiher 1.1.1802 vänrikki ruodusta 68 1.1.1804 poistettiin
Carl Fredr Ladau 1.1.1804 vapaaehtoinen


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Anders Tåifwain
1733 Anders Teifwain
1734 Anderss Teiwon
1735 Anders Täiwain
1736 ___ Teiwon
1737 Mattz Täiwain
1738 Anders Teifwain
1739 And:s Tåiwain
1740 Anders Teifwain
1741 Anders Tåiwain
1744 Johan Såpain
1745 Johan Såpain
1746 Johan Såpain
1747 Johan Såpain
1748 Johan Såpain
1749 Johan Såpain
1750 Johan Såpain 18.7.1750 kuoli
1751 -
1752 Hindrich Sågman 23.1.1752 otettiin
1753 Hindrich Sågman
1754 Hendrich Sågman
1755 Hendrik Sågman
1756 Hend: Sågman
1757 Henr: Sågman
1758 Henric Sågman
1759 Hendrich Sågman
1760 Hind Sågman
1761 Hendrich Sågman
1762 Hendrich Sågman
1763 Hindrich Sågman
1764 Hindr: Sågman
1766 Hindr: Sågman
1767 Hind Sågman
1768 Hindr: Sågman
1769 Hindric Sågman
1770 Hindric Sågman
1771 Hindrih Sågman
1773 Hinric Sågman
1775 Hindric Sågman 21.8.1775 hylättiin
-
1776 Gust Ad: v Creutlain 28.6.1776 vapaaehtoinen ruodusta 44
1777 Gust Ad: v Creutlain
1778 Gust: Ad: v: Creutlain vapaaehtoinen
1779 Gust: Ad: v: Cräutlein vapaaehtoinen
1780 Gust: Ad: v: Creutlein vapaaehtoinen
1781 Gust: Ad: v: Creutlein
1782 Gust: Ad: v: Creutlein
1783 G:A: v: Creutlein
1784 Gust: Ad: v: Crautlein
1785 Gust: Ad: v: Crautlein kadetti
1786 G: A: v. Creutlein
1787 Gust: Ad: v: Crautlein kadetti
1788 Gust: Ad: v: Creutlein 19.6.1788 poistettiin
Nils Kolemain Kåck 19.6.1788 täydennysmies N:o 71
1789 Nils Kock 13.2.1789 vangiksi Pihlajalahdessa
-
1790 Michel Oinoin Hurtig 3.4.1790 palkkamies
1791 Mich: Hurtig
1792 Michell Hurtig
1793 Michell Hurtig 17.4.1793 kuoli
Magnus V: Cygnaeus 1.7.1793 vapaaehtoinen
1794 Magnus Vilh Cygneus vapaaehtoinen
1795 M: W: Cygnaeus vapaaehtoinen
1796 Magnus Cygnaeus
1797 Mag: Wilh: Cygnaeus vapaaehtoinen
1798 Magn: Wilh: Cygneus vapaaehtoinen
1799 Mag: Vilh: Cygneus vapaaehtoinen
1800 Mag: W: Cygneus
1801 Mag: V: Cygneus
1802 M: V: Zyggneus 1.1.1802 ruotuun 68
Carl J: Reiher 1.1.1802 ylim. vänrikki ruodusta 68
1803 C:J: Reiher upseeri
1804 Reiher adjutantti 1.1.1804 poistettiin
Carl Fred: Ladau 1.1.1804 vapaaehtoinen
1805 C: Fr. Ladau
1806 Carl Fred: Ladau vapaaehtoinen 4.12.1805 poistettiin
Eric W: Pohlman 28.12.1805 lippumies
1807 E.W. Pohlman

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1776
Henr: Sagman 21.8.1775 hylättiin
Gustaf Gustafsson Härköin 27.3.1776 ruotumies sisäänkirjoitetaan
Luettelo 1790
Nils Kock 16.2.1789 jäi vangiksi
Lars Haikarain Steid 24.12.1789 täydennysmies 8.3.1790 ei oteta
-


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Johan Mattsson Ruotzalain 1696 kuoli


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
I 199 Såldater Anders Teifwain
puoliso: Anna Pennoin
lapsia: Helena, Anna, Mattz, Carin
I 96 Hietajerfwi 5 Johan Sopain
puoliso: Maria Puhakain
lapsia: Maria, Henrich
Vanh: Henrich Sopain, Cecilia Ikoin. Vid.inf.p.199.71
I 199 Såldater Joh. Såpain
puoliso: Maria Puhakain
lapsia: Maria
Juva RK 1751-1758
II 40 Maifwala
puoliso: Maria Puhakain s. 1708
lapsia: Hind: Såpain
E:a (Johan Sopasen leski)
II 40 Maifwala Hind: Såpain s. 15.3.1736 vid: Tom I pag:
I 120 Soldater Hind: Såpain s. 15.3.1736
Juva RK 1776-1788
- Soldater Gust: Ad: v. Creutlein s. 2.7.1758 Vol:
- Soldater Nils Kock
puoliso: Anna Hångain
Dödskuten under kriget
Juva RK 1803-1805
II 308 Soldater Carl Fred: Ladau


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Maifwala And: Teifwainen
puoliso: Anna Pennoinen s. 1693K k. 21.11.1743
lapsia: Anders, Helena, Anna, Matz, Carin, Påhl, Hindrich
Hetajerfvi
Maifwala
Joh. Såpain
puoliso: Maria Puhakain s. 1708K k. 8.5.1767
lapsia: Maria, Henrich
Maifwala Henr: Såpain s. 15.3.1736 k. 5.1.1837
puoliso: Hel: Härkäin s. 1746K k. 1.2.1768
lapsia: Henric, Maria
Maifwala
Kiskilä
Henr: Såpain s. 15.3.1736 k. 5.1.1837
puoliso: Marg: Kaipain
lapsia: Carin, Johannes, Per
Murdois Gust: Adolph von Creutlein s. 12.2.1767
Patela Nils Larss. Kolemain s. 23.3.1760
puoliso: Anna Abramsdr Hångain s. 10.8.1759 k. 3.9.1835
lapsia: Abraham, Nils
Ollikala Michel Hurtig s. 1756K k. 14.2.1793
puoliso: Anna Harmoin
lapsia: Pehr (oä:)
Näringi Eric W. Casperss. Pohlman s. 17.4.1766


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Juva 1724 Maifwala 1 Solld: Anders Teif:s hust 3349
Juva 1725 Maifwala 1 Solld: Anders Teif:s hustru 3118
Juva 1726 Maifwala 1 Solld: Anders Teif:s hust 3214
Juva 1727 Maifwala 1 Solld: And: Teif:s hustru 2016B


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1724_10 And: Tewoinen
1730_11 Anders Täifwain
1730_12 Anders Täifwain
1731_1 Anders Teifwain


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Johan Ruotsalainen 1696
Mats Siikkonen mainittu 1712 ennen 1720
Anders Teivainen mainittu 1724 24.8.1741
Johan Sopanen 16.11.1743 18.7.1750
Henrik Sågman Sopanen 23.1.1752 21.8.1775
Gustav Adolf von Creutlein 28.6.1776 19.6.1788
Nils Kock Kolehmainen 19.6.1788 15.2.1789
Mikael Hurtig Oinonen 3.4.1790 17.4.1793
Magnus Vilhelm Cygnaeus 1.7.1793 1.1.1802
Karl Johan Reiher 1.1.1802 1.1.1804
Karl Fredrik Ladau 1.1.1804 4.12.1805
Erik Vilhelm Pohlman 28.12.1805 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 70Ruotu 72

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2018