AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 73

Juvan komppania: ruotu 73 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Järvenpää, Männynmäki (Juva)

PalkkaluettelotVärväysluettelotLänsi-GöötanmaaRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVapaa tekstiYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Anders Jöranss Hännin palkka­mies
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Jonas Siöman _.3.1729
Johan Räf Savolax 23 6 gift 1729 (laskettu) 1712
Katselmus 1754
Matts Häger
Katselmus 1758
Matts Häger 26 6 1752 (laskettu) 1732
Katselmus 1763
Matts Häger Saf: 31 11 gift 1752 (laskettu) 1732
Katselmus 1767
Johan Räf 16.3.1749 hylättiin
Matts Häger Jockas 40 15 7/12 ogift 23.1.1752 palkka­mies 1727
Katselmus 1772
Lars Lager Jockas 35 7/12 5 5/6 gift 1767 (laskettu) 1737
Katselmus 1775
Matts Häger 16.2.1769 hylättiin
Lars Lager 8.9.1770 ruodusta 43 24.10.1774 kuoli
-
Katselmus 1778
Mats Tirroin 13.10.1776 ruotu­mies, ei otettu
Mats Härköin Borg 24.11.1776 17.4.1777 hankki miehen tilalleen
Henric Pesoin Borg Joccas 20 1/4 1 1/2 gift 5 5 1/4 17.4.1777 palkka­mies 1758
Katselmus 1782
Henric Borg Jockas 24 5 1/6 gift 5 5 1/4 17.4.1777 otettu 1758
Katselmus 1785
Henric Borg Jockas 27 8 gift 5 6 1777 (laskettu) 1758
Katselmus 1788
Henric Borg 30 12 gift 5 6 1776 (laskettu) 1758
Katselmus 1789
Hinric Borg Jockas 31 13 gift 5 6 1776 (laskettu) 1758
Katselmus 1790
Hinric Borg Jockas 32 13 3/4 gift 5 6 1777 (laskettu) 1758
Katselmus 1795
Henric Borg Jockas 37 19 gift 5 6 1776 (laskettu) 1758
Katselmus 1798
Henric Borg Jockas 40 22 gift 5 6 1776 (laskettu) 1758
Katselmus 1801
Henric Borg Jockas 43 25 gift 5 6 1776 (laskettu) 1758
Katselmus 1804
Henric Borg Jockas 46 28 gift 5 6 1776 (laskettu) 1758
Katselmus 1809b
Anders Rätt Jockas 38 16 gift 5 7 1793 (laskettu) 1771


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Johan Räf
1733 Johan Räff
1734 Johan Räff
1735 Johan Räff
1736 Johan Räff
1737 Johan Räff
1738 Johan Räf
1739 Johan Räff
1740 Johan Räff
1741 Johan Räff
1744 Johan Räf
1745 Johan Räf
1746 Johan Rääf
1747 Johan Räf
1748 Johan Räff
1749 Johan Räf 15.3.1749 hylättiin
1750  
1751 -
1752 Matts Häger 23.1.1752 otettiin
1753 Matts Häger
1754 Mats Häger
1755 Matts Häger
1756 Matts Häger
1757 Matts Häger
1758 Matts Häger
1759 Matts Häger
1760 Matts Häger
1761 Matts Häger
1762 Matts Häger
1763 Matts Häger
1764 Mats Häger
1766 Mats Häger
1767 Matts Häger
1768 Mats Häger
1769 Matts Häger 16.2.1769 hylättiin
-
1770 Lars Lager 8.9.1770 ruodusta 43
1771 Lars Lager
1773 Lars Lager
1775 Lars Lager 24.10.1774 kuoli
-
1776 -
1777 Michel Harkoinen Borg 24.11.1776 ruotumies 17.4.1777 esitti miehen tilalleen
Hind Pesoin Borg 17.4.1777 palkkamies
1778 Hend Borg
1779 Hindrich Borg
1780 Hindr: Borg
1781 Hend Borg
1782 Hindric Borg
1783 Henric Borg
1784 Hind: Borg
1785 Hindrich Borg
1786 Hend Borg
1787 Hind: Borg
1788 Henric Borg
1789 Hind: Borg
1790 Hinric Borg
1791 Hinric Borg
1792 Henric Borg
1793 Henric Borg
1794 Hinric Borg
1795 Hinr: Borg
1796 Hind: Borg
1797 Henric Borg
1798 Henric Borg
1799 Henr: Borg
1800 Hinric Borg
1801 Henric Borg
1802 Hinric Borg
1803 Henric Borg
1804 Henric Borg
1805 Henric Borg
1806 Henric Borg
1807 Henric Borg
1809 And: Rätt

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770
-
Lars Lager 7.9.1770 ruodusta 43
Luettelo 1776
Lars Lager 24.10.1774 kuoli
Michel Haloin 23.10.1775 ruotumies sisäänkirjoitettiin ja poistettiin
Mats Kolemain 27.3.1776 palkkamies kelpaamaton
-
Luettelo 1776b
Michel Haloin 23.10.1775 ruotumies sisäänkirjoitettiin ja poistettiin
-


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Johan Olsson Snickare


Länsi-Göötanmaa: Tore Blomqvistin kortisto

Nimi Ikä Palv.v. Kommentit
Jonas Siöman Katselmus 1735: _.3.1729


Länsi-Göötanmaa: mahdollisia miehiä 1721 katselmuksessa

Komppania Ruotu Nimi Ikä Palv.v. Kotipaikka
Schultzin 85 Jonas Siöman 40 19 Småland, Wäxiö lähn, Åssbo härad, Oksäfby sochen

Tarkempi selvitys


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
I 171 Hietois Jonas Siöman
puoliso: Chirstin Peuckurin s. 1710
lapsia: Påhl, Jonas, Thomas, Lijsa
Förafsk.Sold., + 17.1.1749
I 199 Såldater Joh. Räf s. 1708
puoliso: Carin Purain s. 1708
lapsia: Anders, Johan
Juva RK 1751-1758
I 98 Kangais
puoliso: Chirst: Peuckurin s. 1710
lapsia: Påhl Siöman, Jonas, Elisab:
E:a (Jonas Siömanin leski)
I 91 Mäkiöis Mats Heinoin s. 26.2.1732 vid: inf: pag 120
I 120 Soldater Mattz Häger s. 26.2.1732
Juva RK 1776-1788
- Soldater Henr: Borg s. 24._.1753
puoliso: Carin Kiukas s. 26.11.1755
Juva RK 1803-1805
II 308 Soldater Hendrik Borg s. 1753
puoliso: Carin Kjukas s. 1755
lapsia: Johan


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Kangais
Kaskis
Jonas Siöman s. 1682K k. 17.1.1749
puoliso: Christ: Peukurin s. 1710K k. 19.3.1784
lapsia: Anna (oä:), Carin, Påhl, Jonas, Thomas, Abram, Elisabeth
Männimäki
Heinola
Lipsala
Joh: Repoin Räf s. 1708K k. 24.9.1781
puoliso: Carin Purain s. 1708K k. 11.6.1777
lapsia: Anders, Anna, Johan, Abraham, Carin, Henrich, Elisabetha, Petter
Heinola
Wuorenma
Pastoratet
Mattz Nielss. Heinoinen s. 26.2.1732 k. 21.4.1803
puoliso: Maria Henricsdr Hakoin s. 12.12.1736 k. 15.6.1789
lapsia: Hartwig, Mats, Hinrich, Maria
Järfvenpä Lars Lager s. 1735K k. 25.10.1774
Patela
Järfvenpä
Hind: Petterss. Pesoin Borg s. 25.11.1756 k. 1831
puoliso: Carin Nielsdr Kiukas s. 26.11.1755 k. 30.9.1834
lapsia: Anna, Catharina, Maria, Sophia, Hindric, Anders, Lisa, Helena Christina, Christina


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1730_11 Johan Rääf
1730_12 Johan Rääf
1731_1 Johan Rääf


Vapaa teksti muihin lähteisiin perustuvaa tietoa

Tieto Lähde
Henric Borg Pesoin, kuoli Pohjanmaalla, puol. Catharina Kiukas Juva pitäjän- ja kirkonkokous 24.6.1810


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Johan Snickare mainittu 1700
Anders Hänninen mainittu 1712 ennen 1720
Jonas Sjöman 1721 jälkeen _.3.1729
Johan Räf Reponen 1729 16.3.1749
Mats Häger Heinonen 23.1.1752 16.2.1769
Lars Lager 8.9.1770 24.10.1774
Mats Tirronen 13.10.1776
Mats Borg Härkönen 24.11.1776 17.4.1777
Henrik Borg Pesonen 17.4.1777 mainittu 1807
Anders Rätt mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 72Ruotu 74

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2018