AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 8

Juvan komppania: ruotu 8 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Kupsala, Lamala, Patila (Juva)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Ruotusiirrot Kommentti
Tomas Kiiskinen mainittu 1700 13.11.1700
Henrik Kettunen mainittu 1712
Olof Teittinen 14.12.1717 mainittu 1721
Samuel Ilvonen 1728 27.9.1739
Lars Hasselbom Kolehmainen 31.12.1739 16.3.1749
Anders Fenix Vesterinen 23.2.1750 28.2.1757
Jakob Hirn Tanninen 22.2.1758 5.11.1789
Johan Tann Hirn Tanninen 5.11.1789 mainittu 1809 täydennysmies 2/8

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Ruotusiirrot Kommentti
Ruodun 8 varamies
Abraham Keituri mainittu 1752 22.3.1756
Jöran Haikarainen 22.3.1756 mainittu 1773
1776 lähtien ruotujen 2 ja 8 yhteinen varamies numero 2
Johan Paajanen 24.2.1774 23.2.1779 ruotuun 63
Mickel Mielonen 4.9.1780 mainittu 1784
Johan Tann Tanninen mainittu 1788 10.12.1789 ruotuun 8
Johan Stubb 1790 mainittu 1795
Abraham Knäck Nikulainen 1.1.1804 mainittu 1806 ruotuun 6


Lähteet

Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassa

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hind: Martenss Kettuin palkka­mies
Katselmus 1719 27.10.1719
Olof Täittin 14.12.1717 otettu
Katselmus 1720 15.9.1720
Olof Teittinen Savolax 32 4 - 1716 (laskettu) 1688
Katselmus 1721 21.9.1721
Olof Teittinen Savolax 33 5 1716 (laskettu) 1688
Katselmus 1735 16.6.1735
Samuel Ilfwoin Safolax 26 7 1/2 gift 1728 (laskettu) 1709
Katselmus 1754 9.4.1754
Hendrich Fenix
Katselmus 1758 22.2.1758
Jacob Tandinen Jockas gift 22.2.1758 hyväksytään
Katselmus 1763 12.2.1763
Jacob Hirn Saf: 30 12 gift 1751 (laskettu) 1733
Katselmus 1767 21.8.1767
Samuel Ilfvoin 27.9.1739 hylättiin
Lars Hasselbom 31.12.1739 palkka­mies 16.3.1749 hylättiin
Anders Flinck 23.2.1750 palkka­mies 28.2.1757 kuoli
Jacob Hirn Jockas 40 9 1/2 gift 28.2.1758 palkka­mies 1727
Katselmus 1772 29.3.1773
Jacob Hirn Jockas 45 7/12 15 1/12 gift 1757 (laskettu) 1727
Katselmus 1775 21.8.1775
Jacob Hirn Jockas 48 17 1/2 gift 11 2 1/4 28.2.1758 1727
Katselmus 1778 8.9.1778
Jacob Hirn Joccas 51 20 1/2 gift 5 8 3/4 28.2.1758 1727
Katselmus 1782 11.7.1782
Jacob Hirn Jockas 54 1/6 24 1/2 gift 5 8 1/2 28.2.1758 otettu 1728
Katselmus 1785 6.7.1785
Jacob Hirn Jockas 57 27 gift 5 9 1758 (laskettu) 1728
Katselmus 1788 25.9.1788
Jacob Hem 60 30 gift 5 9 1758 (laskettu) 1728
Katselmus 1789 5.11.1789
Jacob Hirn 5.11.1789 saa eron
-
Katselmus 1790 16.9.1790
Jacob Hirn 5.11.1789 sai eron
Johan Tann Hirn Jockas 21 3/4 ogift 5 8 1/2 5.11.1789 täydennys­mies (2 ja 8) 1769
Katselmus 1795 9.6.1795
Johan Hirn Jockas 26 6 gift 5 8 1/2 1789 (laskettu) 1769
Katselmus 1798 28.6.1798
Johan Hirn Jockas 29 9 gift 5 8 1/2 1789 (laskettu) 1769
Katselmus 1801 14.6.1801
Johan Hirn Jockas 32 12 gift 5 8 1/2 1789 (laskettu) 1769
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Hirn Jockas 35 5 gift 5 8 1/2 1799 (laskettu) 1769
Katselmus 1809 22.6.1809
Johan Hem Jockas 40 20 gift 5 8 1/2 1789 (laskettu) 1769
Katselmus 1809b 16.10.1809
Johan Hirn Jockas 41 21 gift 5 8 1/2 1788 (laskettu) 1768

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Samuell Ilfwåin
1733 Samull Ilfwåin
1734 Samul Ilwoin
1735 Samuel Ilfwain
1736 Samuel Ilwoin
1737 Samuel Ilfwain
1738 Samul Ilfwain
1739 Sam: Ilfwain
1740 Samuel Ilfwåin 27.9.1739 hylättiin
Lars Hasselbom 31.12.1739 palkkamies
1741 Lars Hasselbom
1744 Lars Hassellbom
1745 Lars Hassellbom
1746 Lars Hassellbom
1747 Lars Hassellbom
1748 Lars Hasselbom
1749 Lars Hasselbom 15.3.1749 hylättiin
1750 Anders Fenickz 23.2.1750
1751 Anders Fenix
1752 Anders Fenix
1753 Anders Fenix
1754 Anders Fenix
1755 Anders Fenix
1756 Anders Fenix
1757 Anders Fenix 28.2.1757 kuoli
1758 Jacob Tanninen Hirn 22.2.1758 otettiin
1759 Jacob Hirn
1760 Jacob Hirn
1761 Jacob Hirn
1762 Jacob Hirn
1763 Jacob Hirn
1764 Jacob Hirn
1766 Jacob Hi__
1767 Jacob Hirn
1768 Jacob Hirn
1769 Jacob Hirn
1770 Jacob Hirn
1771 Jacob Hirn
1773 Jacob Hirn
1775 Jacob Hirn
1776 Jacob Hirn
1777 Jacob Hirn
1778 Jacob Hirn
1779 Jacob Hirn
1780 Jacob Hirn
1781 Jacob Hirn
1782 Jacob Hirn
1783 Jacob Hirn
1784 Jacob Hirn
1785 Jacob Hirn
1786 Jacob Hirn
1787 Jacob Hirn
1788 Jacob Hirn
1789 Jacob Hirn
1790 Jacob Hirn 10.12.1789 sai eron
Joh: Tann Hirn 10.12.1789 täydennysmies 2/8
1791 Johan Hirn
1792 Johan Hirn
1793 Johan Hirn
1794 Johan Hirn
1795 Johan Hirn
1796 Johan Hirn
1797 Johan Hirn
1798 Johan Hirn
1799 Johan Hirn
1800 Johan Hirn
1801 Johan Hirn
1802 Johan Hirn
1803 Johan Hirn
1804 Johan Hirn
1805 Johan Hirn
1806 Johan Hirn
1807 Joh: Hirn
1809 Joh: Hirn

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Thomas Andersson Kiskinen
1700_11 Thomas Andersson Kiskinen
1700_12 Thomas Anderson Kiskinen 13.11.1700 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassa

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
I 183 Såldater Lars Kolemain Hasselbom s. 1712
puoliso: Sophia Matsd:r Mardikain s. 1722
I 183 Såldater Henrich Foenix Wester s. 1711
puoliso: Carin Kårhoin s. 1721
ifr. Sulkawa
Juva RK 1751-1758
I 99 Hetois 2 Olof Teitin s. 1683
puoliso: Elin Pasain s. 1687
lapsia: Anders, Johan
I 9 Männynmäki Sam: Ilfwoin s. 1689
puoliso: Walborg Aufwin s. 1707
lapsia: Mats, Margaretha
I 13 Patela Lars Kolemain s. 1712
puoliso: Sophia Mardikain s. 15.9.1722
I 108 Soldater Henr: Foenix s. 1711
puoliso: Carin Kårhoin s. 1721
+ 27.2.1757
I 34 Särckjärfwi Jacob Jac:ss. Tannin
puoliso: Carin Monoin
Vanh: Jac: Tannin, Johanna Turakain
Juva RK 1776-1788
II 170 Soldater Jacob Hirn s. 16.12.1728
puoliso: Maria Hällman
lapsia: Jacob
Juva RK 1803-1805
II 296 Soldater Johan Hirn
puoliso: Lisa Busck

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilashuonekassa

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Patela
Männymäki
Samuel Ilfwoin s. 1689K k. 30.12.1760
puoliso: Walborg Aufvin
lapsia: Margar:, Samuel, Matts, Alisa
Patela
Männimäki
Lars Kålemain s. 1712K k. 18.11.1761
puoliso: Sophia Matsdr Mardikain s. 15.9.1722 k. 25.12.1773
lapsia: Mats, Lars, Johannes, Anders, Henric, Niels
Patela Henrich Westerin Foenix Jaenise k. 27.2.1757
puoliso: Carin Kårhoin
lapsia: Catharina, Henric, Maria
Kiskilä
Wejala
Patela
Jacob Tannin Hirn s. 1728K k. 21.11.1796
puoliso: Carin Monoin s. 1725K k. 31.12.1773
lapsia: Jacob, Carin, Eva, Abram, Johan, Petter, Margareta
Patela Jacob Tannin s. 1728K k. 21.11.1796
puoliso: Anna Maria Hallman s. 1744K k. 30.10.1814
lapsia: Maria Christ:

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatSotilashuonekassa

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1736_3 Samuel Ilfwåin
1736_4 Samuell Ilfwåin
1736_5 Samuel Ilfwåin
1736_6 Samuel Ilfwåin
1736_7 Samuel Ilfwåin
1736_8 Samuel Ilfwåin
1736_9 Samuel Ilfwoin
1736_10 Samuel Ilfwåin
1736_11 Samuel Ilfwåin
1736_12 Samuel Ilfwoin
1737_1 Samuel Ilfwåin
1737_2 Samuel Ilfwåin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vadstenan sotilashuonekassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilit

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1776 Soldat Jacob Hirn 24.5.1791
1784 Soldaten Jacob Hirn 1789 31 61

Eläkettä anoneet sotilaat


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 2 varamies
-
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Anders Kålemain 27.3.1776 otettiin 16.9.1776 poistetaan
-
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Ruotujen 2 ja 8 yhteinen varamies numero 2
Johan Tannin
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Johan Tann Jockas
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Johan Stubb Jockas 30 5 5 3 1/2 1790 (laskettu) 1765
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Abrah: Nikulain Kneck Jockas 23 2 ogift 5 10 1.1.1804 otettiin 1783

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 2 ja 8 yhteinen varamies numero 2
1783_v Mich: Meloin
1784_v Mich: Meloin

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.1.1773
Ruodun 2 varamies
Jör: Haikarain 35 17 1756 (laskettu) 1738
Luettelo 1779_v 18.6.1779
Ruotujen 2 ja 8 yhteinen varamies numero 2
Johan Pajain 23.2.1779 ruotusotilaaksi N:o 63
-
Luettelo 1780_v 21.2.1780
-
Luettelo 1781_v 5.2.1781
Michell Meloin Jockas 19 4.9.1780 otettiin 1762
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Johan Tann 10.12.1789 ruotusotilaaksi N:o 8
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Abram Kietturain
1753_v Abraham Keiturin
1754_v Abram Keiturin
1754b_v Abraham Keturain
1754c_v Abraham Keiturain
1756_v Abrah: Keturain
1757_v Abram Kietewäin 22.3.1756 esitti miehen tilalleen
1757_v Jöran Haikarain 22.3.1756 otettu
1758_v Jöran Haikarain
1758b_v Jöran Haikarain
1759_v Jöran Hakarain
1760_v Jöran Haikarain
1764_v Jöran Haikarij

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 7Ruotu 9

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2019