AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 9

Juvan komppania: ruotu 9 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Kaskii, Tyrinmäki (Juva)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassaYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Pether Mattz Kåhoin palkka­mies
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Anders Rimpin 2.9.173_
Johan Dukat Safolax 23 5 ogift 1730 (laskettu) 1712
Katselmus 1749_5
Johan Tukat
Katselmus 1751
Johan Ducat
Katselmus 1758
Johan Ducat 46 28 1730 (laskettu) 1712
Katselmus 1763
Thomas Haan Sulkawa 29 1 gift 1762 (laskettu) 1734
Katselmus 1767
Johan Ducat 6.3.1762 hylättiin
Thomas Haan Jockas 38 5 1/3 gift 6.3.1762 täydennys­mies 1729
Katselmus 1772
Thomas Haan Jockas 43? 10 11/12 gift 1762 (laskettu) 29.3.1773 hylätään
Katselmus 1775
Thomas Han 29.3.1773 hylättiin
Lars Larsson Kaipjain 1.4.1774 ruotu­mies 15.9.1774 esitti miehen tilalleen
Johan Inginen Flinck 15.9.1774 palkka­mies 21.4.1775 karkasi
-
Katselmus 1778
Påhl Kaipjainen Åhl 23.10.1775 ruotu­mies 27.3.1776 hylättiin
Johan Sallinen Sahl Sulkawa 19 1/4 2 1/4 ogift 5 8 3/4 27.3.1776 täydennys­mies 1759
Katselmus 1782
Johan Sahl Sulkava 23 6 gift 5 8 3/4 27.3.1776 otettu 1759
Katselmus 1785
Johan Sahl Sulkawa 26 9 gift 5 10 1776 (laskettu) 1759
Katselmus 1788
Paul Gierss
Katselmus 1789
Påhl Giers 16.8.1789 kuoli Sikoinleuassa
-
Katselmus 1790
Anders Måhl Sparf Jockas 21 10/12 ogift 5 6 20.11.1789 täydennys­mies (9 ja 10) 1769
Katselmus 1795
Anders Sparf 30.6.1791 sai eron
Pål Girs 30.6.1791 palasi vankeudesta 3.6.1792 karkasi
Gustaf Påhlman 30.8.1792 ylimääräinen kersantti
Katselmus 1798
Carl Gustaf Pohlman ylimääräinen kersantti
Katselmus 1801
C:G: Pohlman ylimääräinen kersantti
Katselmus 1804
C.G. Pohlman kersantti saa palkan 1.6.1804 poistettiin
Anders Prål Jockas 27 1/2 gift 5 9 1.6.1804 täydennys­mies 1777
Katselmus 1809
Anders Spits Jockas 29 4 ogift 5 9 1805 (laskettu) 1780
Katselmus 1809b
Anders Spiits Jockas 29 4 ogift 5 9 1805 (laskettu) 1780


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Anders Rimpin 2.9.1730 sai eron
Johan Ducat 2.9.1730 palkkamies
1733 Johan Ducant
1734 Johan Ducat
1735 Johan Ducat
1736 Johan Ducat
1737 Johan Ducat
1738 Johan Ducat
1739 Johan Ducat
1740 Johan Ducat
1741 Johan Ducat
1744 Johan Ducat
1745 Johan Dukat
1746 Johan Ducaat
1747 Johan Dukat
1748 Johan Ducat
1749 Johan Dukat
1750 Johan Ducat
1751 Johan Ducat
1752 Johan Ducat
1753 Johan Ducat
1754 Johan Ducat
1755 Johan Ducat
1756 Johan Ducat
1757 Johan Ducat
1758 Johan Ducat
1759 Johan Ducat
1760 Johan Ducat
1761 Johan Ducat
1762 Johan Ducat 6.3.1762 hylättiin
___ Kuckoin 6.3.1762 täydennysmies
1763 Tomas Haan
1764 Thomas Han
1766 Tho__ ___
1767 Thomas Haan
1768 Thomas Haan
1769 Thomas Han
1770 Thomas Han
1771 Thomas Han
1773 Thomas Han 29.3.1773 hylättiin
Påhl Larsson Caipain 7.7.1773 ruotumies 16.8.1773 hylättiin
-
1775 Lars Larsson Kaipiain ruotumies 15.9.1774 esitti miehen tilalleen
Joh Inginen Flink 15.9.1774 palkkamies 21.4.1775 karkasi
-
1776 Påhl Kaipiain Ahl 23.10.1775 ruotumies 27.3.1776 hylättiin
Johan Sallinen Sahl 27.3.1776 täydennysmies
1777 Johan Sahl
1778 Johan Sahl
1779 Johan Sahl
1780 Johan Sahl
1781 Joh: Sahl
1782 Johan Sahl
1783 Joh: Sahl
1784 Johan Sahl
1785 Johan Sahl
1786 Johan Sahl
1787 Johan Sahl
1788 Joh: Sahl 19.6.1788 hylättiin
Påhl Kiskin Girs 19.6.1788 täydennysmies 26/31
1789 Påhl Girs 16.8.1789 kuoli Sikoinleuassa
-
1790 Anders Måhl Sparf 28.11.1789 täydennysmies N:o 9 et 10
1791 And: Sparf 30.6.1791 poistettiin
Pohl Girs 30.6.1791 palasi vankeudesta
1792 Pål Girs 3.6.1792 karkasi
-
1793 Gustaf Påhlman 30.8.1792 kersantti
1794 Gustaf Påhlman kersantti
1795 Gust: Pohlman kersantti
1796 Gust: Påhlman kersantti
1797 Gustaf Pohlman kersantti
1798 Gustaf Pohlman kersantti
1799 Gustaf Pohlman kersantti
1800 Gustaf Pohlman kersantti
1801 Gustaf Pohlman kersantti
1802 Gustaf Pohlman kersantti
1803 C:G: Pohlman kersantti
1804 C:G: Pohlman kersantti 1.6.1804 poistettiin
Anders Pråhl 1.6.1804 täydennysmies N:o 27
1805 Anders Pråhl 28.5.1805 ruotuun 13
Anders Spets 24.6.1805 täydennysmies
1806 Anders Spits
1807 And: Spits
1809 And: Speitz

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773c
Tomas Haan 29.3.1773 hylättiin
Joh: Hännin 7.7.1773 palkkamies kelpaamaton
Pohl Larsson Kaipain Jockas 24 gift 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan 1749
Luettelo 1774
Tomas Haan 29.3.1773 hylättiin
Pohl Larson Kaipain 7.7.1773 ruotumies 16.8.1773 kelpaamaton
Lars Larsson Kaipain 24.2.1774 ruotumies sisäänkirjoitetaan
Luettelo 1776
Johan Flinck 21.4.1775 karkasi
Pål Kaipiain Ahl 23.10.1775 palkkamies 27.3.1776 hylätään
Joh: Sallinen Sahl 17 ogift 27.3.1776 täydennysmies hyväksytään 1759


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Per Persson Kangainen
1702_4 Per Persson Cangainen


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
I 45 Särkjärfwj 2 Anders Rimpi s. 1700
puoliso: Anna Mietin
lapsia: Anders, Chirstin, Petter, Thomas
Vmo + 26.3.1747
I 184 Såldater Joh. Ducat s. 1713
puoliso: Maria Härköin s. 1715
Juva RK 1751-1758
I 108 Soldater Joh: Ducat s. 1713
puoliso: Maria Härcköin s. 1715
I 37 Kaskis Thom: Kuckoin s. 1732
puoliso: Soph: Lautiain s. 1735
Juva RK 1776-1788
II 170 Soldater Joh: Sahl s. 7.3.1758 vide pag:67
II 67 Kaskis Torp, Inhys Joh: Sallin s. 7.3.1758
puoliso: Maria Rimpin s. 20.6.1765
Förafskiedade Soldaten
Juva RK 1803-1805
II 296 Soldater Carl G. Pohlman
II 296 Soldater Anders Pråhl


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Särkjärvi And: Rimpinen s. 1700K k. 27.9.1759
puoliso: Maria Kijskinen k. .3.1733
lapsia: Carin, Anders
Särkjärf:
Kaskis
And: Rimpinen s. 1700K k. 27.9.1759
puoliso: Anna Mietuinen s. 1705K k. 26.3.1747
lapsia: Chirstin, Petter, Thomas, Anna
Kaskis
Särckjärfwi
Johan Ducat
puoliso: Maria Härkäin vih. 1738
lapsia: Carl, Anna, Johan, Henrich, Maria
Särkjärfvi
Tyrymäki
Kaskis
Thomas Kuckoin
puoliso: Soph: Pettersdr Lautiain s. 16.3.1735 k. 20.2.1768
lapsia: Elisabeth, Thomas, Joseph, Catharina, Petter, Hindrich
Särkjärvi
Kaskis
Såpala
Thomas Kuckoin
puoliso: Maria Håckain
lapsia: Johan, Mats, Michel, Maria, Thomas, Påhl, Anna
Tyrimäki Påhl Larss. Kaipain s. 19.2.1749 k. 6.11.1812
puoliso: Elin Påhlsdr Kiukoin s. 5.1.1746 k. 16.12.1816
lapsia: Carin, Lars, Anna, Påhl, Elin, Agneta, Pehr
Tyrimäki Lars Larss. Kaipain s. 31.8.1746 k. 11.2.1790
puoliso: Helena Larsdr Hulkoin s. 28.3.1756 k. 9.6.1794
lapsia: Carin, Anna, Helena, Maria
Särkijärfvi
Kaskis
Johan Sallin s. 1758K k. 12.4.1821
puoliso: Maria Pettersdr Rimpin s. 20.6.1765 k. 29.4.1808
lapsia: Anna (oä:), Sophia (oä:), Johan (oä:), Olof, Maria
Näringe Carl Gustaf Pohlman
puoliso: Anna Elisab: Pohlman
lapsia: Carl Gust:, Helena Eleonora, Carl Gustaf, Bengt Otto, Ulrica Elis:, Gustava Alb:
Pulkila
Lehkola
Anders Pasain Prål s. 1767K k. 23.12.1837
puoliso: Maria Brusidr Jokelain s. 1,8.1768 k. 4.2.1835 vih. 20.12.1806
lapsia: Maja Stina


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1724_11 And:s Rimpin
1724_11 Anders Rimpin
1728_3 Anders Rimpin
1728_4 Adam Rimpin
1728_5 Anders Rimpin
1728_6 Anders Rimpinen
1728_7 Anders Rimpin
1728_8 Anders Rimpin
1728_9 Anders Rimpi poistunut 26.8.
1734_2 Johan Ducat
1734_3 Johan Ducath
1734_4 Johan Ducath
1734_5 Johan Ducat
1734_6 Johan Duckat
1734_7 Johan Duckat
1734_8 Johan Dukath
1734_9 Johan Ducath
1734_10 Johan Ducath
1734_11 Johan Ducath
1734_12 Johan Duckat
1735_1 Johan Duckat


Vadstenan sotilashuonekassa Eläkettä anoneet sotilaat

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1665 Soldaten Johan Ducat 26.1.1763
1732 Sold Johan Ducat 26.1.1763 1775
1755 Soldaten Johan Ducat 1762 32
1784 Soldaten Anders Spits 1809 4 29


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Petter Kankainen mainittu 1700 mainittu 1702
Petter Kohonen mainittu 1712 ennen 1720
Anders Rimpinen mainittu 1724 2.9.1730
Johan Dukat 2.9.1730 6.3.1762
Tomas Haan Kukkonen 6.3.1762 29.3.1773
Pål Kaipainen 7.7.1773 16.8.1773
Lars Kaipainen 1.4.1774 15.9.1774
Johan Flink Inkinen 15.9.1774 21.4.1775
Pål Åhl Ahl Kaipainen 23.10.1775 27.3.1776
Johan Sahl Sallinen 27.3.1776 19.6.1788
Pål Girs 19.6.1788 16.8.1789
Anders Måhl Sparv 20.11.1789 30.6.1791
Pål Girs Kiiskinen 30.6.1791 3.6.1792
Karl Gustav Pohlman 30.8.1792 1.6.1804
Anders Prål 1.6.1804 28.5.1805
Anders Spits 24.6.1805 mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 8Ruotu 10

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2018