AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 92

Juvan komppania: ruotu 92 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Häyrilä (Joroinen)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVapaa tekstiYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Oloff Ohlss Lapwetelein palkka­mies
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Elias Assikain Savolax 34 12 gift 1723 (laskettu) 1701
Katselmus 1749_5
Anders Parkoin
Katselmus 1754
Anders Parkoin
Katselmus 1758
Anders Parckoin _7 15 1743 (laskettu)
Katselmus 1763
Anders Parkoin Jorois 36 20 gift 1743 (laskettu) 12.2.1763 saa eron 1727
Katselmus 1767
Elias Asikain 29.6.1742 kuoli Haminassa
And: Parkoin 3.11.1743 palkka­mies 12.2.1763 hylättiin
Carl Herm: Brandenburg Jorois 9 1 5/12 ogift 1.3.1766 vapaaehtoinen 1758
Katselmus 1772
Pohl Wäpling Jorois 39 5/6 9 5/6 gift 1763 (laskettu) 29.3.1773 hylätään 1733
Katselmus 1775
Pål Wehwiläin Weppling 20.5.1768 palkka­mies 29.3.1773 hylättiin
Johan Kiskin 23.6.1773 ruotu­mies 17.7.1773 hankki miehen tilalleen
N N 17.7.1773 ei otettu
Pål Kiskin 1.3.1774 ruotu­mies 4.4.1774 vapautettiin
Gustaf Hämäläin Hägg Leppäwirda 11 1 4.4.1774 ruotu­mies
Katselmus 1778
Gustaf Hag ruotu­mies 26.8.1775 ruotu esitti miehen tilalle
Jacob Samuelson Glad 26.8.1775 palkka­mies 2.11.1775 poistettiin
Petter Moilain Moln Jorois 32 2/3 2 2/3 gift 5 7 3/4 27.1.1776 palkka­mies 1746
Katselmus 1782
Petter Måln Piexämäki 36 1/3 6 1/3 ogift 5 7 3/4 27.1.1776 otettu 1746
Katselmus 1785
Petter Måln Piexemäki 39 9 ogift 5 8 1776 (laskettu) 1746
Katselmus 1788
Lars Åhl 21 1 2/3 5 7 1787 (laskettu) 1767
Katselmus 1789
Lars Åhl Jorois 22 2 ogift 5 7 1787 (laskettu) 1767
Katselmus 1790
Lars Åhl Jorois 23 2 3/4 ogift 5 7 1788 (laskettu) 1767
Katselmus 1795
Lars Åhl Jorois 28 8 gift 5 7 1787 (laskettu) 1767
Katselmus 1798
Lars Åhl Jorois 31 11 gift 5 7 1787 (laskettu) 1767
Katselmus 1801
Lars Åhl Jorois 34 14 gift 5 7 1787 (laskettu) 1767
Katselmus 1804
Lars Åhl Jorois 37 17 gift 5 7 1787 (laskettu) 1767


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Eljas Asikain
1733 Eljas Asikain
1734 Essaias Assikain
1735 Elias Assikain
1736 Elias Assikain
1737 Elias Assikain
1738 Eljas Asikain
1739 Elias Assikain
1740 Eljas Asikain
1741 Elias Assikain
1744 Anders Parckoin
1745 Anders Parkoin
1746 Anders Parkoin
1747 And:s Parkoin
1748 Anders Parkoin
1749 Anders Parkoin
1750 Anders Parckoin
1751 Anders Parkoin
1752 Anders Parkoin
1753 Anders Parkoin
1754 Anders Parckoin
1755 Anders Parckoin
1756 Anders Parckoin
1757 Anders Parckoin
1758 Anders Parckoin
1759 Anders Parkoin
1760 Anders Parkoin
1761 Anders Parckoin
1762 Anders Parckoin
1763 Anders Parckoin 12.2.1763 hylättiin
-
1764 -
1766 Carl Herman w: Brandenburg 1.3.1766 vapaaehtoinen
1767 Carl Herm: v: Brandenburg 21.8.1767 vapaaehtoinen, poistettiin
-
1768 Pål Wepling 20.5.1768 palkkamies
1769 Påhl Wäppling
1770 Påhl Wäppling
1771 Påhl Wäpling
1773 Påhl Wäppling 29.3.1773 hylättiin
Johan Kiskin 23.6.1773 ruotumies 17.7.1773 hylättiin
-
1775 Gustaff Hag 26.8.1775 ruotu esitti uuden miehen
Jacob Samuelson Glad 26.8.1775 palkkamies
1776 Jacob Glad 2.11.1775 poistettiin
Petter Måilain Moln 27.1.1776 palkkamies
1777 Petter Moln
1778 Pett: Moln
1779 Petter Moln
1780 Per Moln
1781 Petter Moln
1782 Per Moln
1783 Per Måhln
1784 Per Måln
1785 Per Måln 9.10.1785 kuoli
-
1786 -
1787 Lars Åhl 1.1.1787 palkkamies
1788 Lars Åhl
1789 Lars Åhl
1790 Lars Åhl
1791 Lars Åhl
1792 Lars Åhl
1793 Lars Åhl
1794 Lars Åhl
1795 Lars Åhl
1796 Lars Åhl
1797 Lars Åhl
1798 Lars Åhl
1799 Lars Åhl
1800 Lars Åhl
1801 Lars Åhl
1802 Lars Åhl
1803 Lars Åhl
1804 Lars Åhl
1805 Lars Åhl
1806 Lars Åhl
1807 Lars Åhl

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773b
Påhl Wäpling 39 1/3 4 2/3 1769 (laskettu) 1734
Luettelo 1773c
Pohl Wäpling 29.3.1773 hylättiin
Johan Kiskin 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
Luettelo 1774
Pohl Wäpling 29.3.1773 hylättiin
Johan Kiskin 23.6.1773 ruotumies kelpaamaton
Hindrich O___ 24.2.1774 palkkamies kelpaamaton
Pål Kiskin 24.2.1774 ruotumies sisäänkirjoitetaan


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Bengt Olsson Otinen 21.7.1700 jäi jälkeen armeijasta


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Joroinen RK 1725-1732
125 Esajas Asikain
puoliso: Marg.
Joroinen RK 1736-1742
- Soldater Elias Asikain
puoliso: Margeta
lapsia: Johan, Maria, Zidonia, Marg
Joroinen RK 1774-1784
177 Soldater Gustaf Hag Abit 2.4.1785
177 Soldater Petter Moln s. 1746 + 10.10.1785
Joroinen RK 1787-1794
184 Soldater Lars Åhl s. 4.6.1767
puoliso: Anna Mullatar
Joroinen RK 1795-1805
249 Soldater Lars Åhl s. 4.6.1767
puoliso: Anna Mullatar s. 1762
lapsia: Std:r Elin Vilhotar
Joroinen RK 1808-1823
277 Soldater Lars Oinoin Åhl s. 4.6.1767
puoliso: Anna Mulldain s. 1762
lapsia: Lars, Anna Lisa, Margaretha
Vaimo + 25.2.1822


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Joroisten seurakunta
Colema
Häyrilä
Elias Asikain
puoliso: Margeta Kärritär
lapsia: Maria, Sidonia, Helena Elisab:


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Joroinen 1725 Heurilä 10 Solld: Ellias Asick:s hustru 2603
Joroinen 1727 Heurilä 11 Solld: Assickains hustru 1739B


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1724_11 Eliass Asikain
1724_11 Ellias Assikain
1727_11 Elias Asikain tullut 27.10.
1727_12 Elias Asikain
1728_1 Elias Asikain
1728_2 Elias Asikain poistunut 28.1.
1734_2 Esaijas Asikain
1734_3 Esaijas Asikain
1734_4 Esaijas Asikain
1734_5 Esaijas Asikain
1734_6 Elias Asickain
1734_7 Ellias Asickain
1734_8 Elias Asikain
1734_9 Elias Asikain
1734_10 Elias Asikain
1734_11 Elias Asikain
1734_12 Elias Asickain
1735_1 Elias Asickain


Vapaa teksti muihin lähteisiin perustuvaa tietoa

Tieto Lähde
Lars Åhl, kuoli 1808, puol. Anna Muldåin Joroinen pitäjän- ja kirkonkokous 29.7.1810


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Bengt Outinen 21.7.1700
Olof Lapveteläinen mainittu 1712 ennen 1720
Elias Asikainen 1723 29.6.1742
Anders Parkkonen 3.11.1743 12.2.1763
Karl Herman von Brandenburg 1.3.1766 21.8.1767
Pål Vepling Vehviläinen 20.5.1768 29.3.1773
Johan Kiiskinen 23.6.1773 17.7.1773
Pål Kiiskinen 1.3.1774 4.4.1774
Gustav Hägg Hag Hämäläinen 4.4.1774 26.8.1775
Jakob Glad 26.8.1775 2.11.1775
Petter Moln Moilanen 27.1.1776 9.10.1785
Lars Ål Oinonen 1.1.1787 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 91Ruotu 93

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2018