AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaKirkonkirjat → Joroisten historiakirjat

Juvan komppania

Sotilaat Joroisten seurakunnan historiakirjoissa

Tarkista lähteistä!
Tämä osuus sisältää päättelyä ja tulkintaa: historiakirjojen hakutietokannassa (HisKi) ja rippikirjoissa esiintyvät sotilaat on yhdistetty katselmusluetteloiden ruotunumeroihin.

Ruotu Sotilas Perhe Kylä ja talo
76 Magnus Hielman puoliso: Carin Kolematar
lapsia: Regina, Nicolaus, Maria
77 Olof Terwoin puoliso: Hämälätär
lapsia: Olaus
77 Olof Terwoin puoliso: Elin Hasutar
lapsia: Matts, Margetha, Britha, Elin
Kerisalo
78 Petter Kopoin
s. 1692haud, k. 20.12.1755
puoliso: Marg: Pajatar
lapsia: Mathias, Margareta, Carin, Peter, Olof
Kärisalo, Lahnalax
78 And: Wirolain Liflander puoliso: Agneta Tamatar
lapsia: Ingeborg, Påhl, Maria, Carin
Lahnalax, Kerisalo
79 Lars Jumppain
s. 1696haud, k. 30.4.1759
puoliso: Wendela Kowotar Kosotar, s. 1706haud, k. 7.9.1740
lapsia: Anna, Laurentius, Susanna
Häyrylä
79 Johan Pajain puoliso: Maria Ringin, s. 1691haud, k. 20.2.1738 Laitila
79 Johan Pajain puoliso: Beata Oxman, s. 1704haud, k. 29.5.1766
lapsia: Marg:, Beata
Kåtkatlax, Laitilaby
80 Lars Pursiain puoliso: Anna Joh:dr Tåloitar, s. 1696haud, k. 18.5.1732, vih. 30.7.1711 Kåtkatlax
80 Lars Pursiain puoliso: Rachel , s. 1710haud, k. 29.8.1765
lapsia: Maria, Brita
Räisälänranda
81 Anders Olofss. Lapweteläin puoliso: Ingebor Pedersdr , vih. 24.3.1701 Häyrylä
82 Mårten Lattuin puoliso: Carin Oinotar
lapsia: Olåff
82 Mårten Lattuin puoliso: Sophia Kinnutar, s. 1695haud, k. 18.4.1763
lapsia: Carin, Thomas, Henric, Regina
Kåtkatlax, Järvikylä
84 Samuel Sutinen
s. 1703haud, k. 4.9.1753
puoliso: Susanna Kluckaritar
lapsia: Sophia, Samuel, Brigitta, Sophia
Sarikylä, Katisalax
84 Lars Räisäin Reen
s. 1708haud, k. 9.8.1774
puoliso: Maria Kaukanen, s. 1684haud, k. 13.11.1743
lapsia: Nils
Catisalax
84 Lars Räisäin Reen
s. 1708haud, k. 9.8.1774
puoliso: Carin Suhotar, s. 1721haud, k. 25.8.1745 Katizalax
84 Lars Räisäin Rehn
s. 1708haud, k. 9.8.1774
puoliso: Walb: Hynnin, s. 1712haud, k. 1.9.1765
lapsia: Henric, Brita, Olof, Pehr
Kåtkatlax, Katisenlax
85 Henric Olofsson Kåpoin
s. 1673haud, k. 16.7.1764
puoliso: Maria Asickatar, vih. 3.4.1708 Häyrylä
85 Henrich Kopoinen
s. 1673haud, k. 16.7.1764
puoliso: Anna Putkotar Pitkätär, s. 1706haud, k. 10.2.1759
lapsia: Carin, Henrich, Nicolaus
Pekinsari, Räisälänsari
85 Påhl Hipsoin puoliso: Christina Hämäläin
lapsia: Christina, Lars, Maria
Katitzanlax, Påkinsari
86 Christer Hyvärin puoliso: Margareta Hipsotar
lapsia: Anna, Catharina, Michell, Petter, Elisabet
Ruokojervi
87 Jacob Kutwoin
s. 1679haud, k. 27.4.1738
puoliso: Maria Staffansdr Häyrytär, vih. 8.1.1699
lapsia: Anna
Kaitais, Cumbuis
87 Olof Kaupin puoliso: Maria Jöransdr Kinnari Kinnutar, s. 1713haud, k. 1.6.1765
lapsia: Brita, Maria, Lars, Ohlof, Anna, Eva
Syfwäis
89 Olof Simonss. Hynninen
s. 1700haud, k. 27.10.1746
puoliso: Carin Johdr Kärritär, s. 1695haud, k. 1.8.1770, vih. 2.11.1721
lapsia: Elin, Maria, Olaus, Margareta
Sawuniemj, Kiekankylä
90 Olof Kiluinen
s. 1688haud, k. 13.4.1746
puoliso: Sophia Härkätär, s. 1700haud, k. 8.3.1765, vih. 16.4.1721
lapsia: Brita
Kyrckby, Häyrilä, Joroisnemi
91 Mattz Lapweteläin
s. 1708haud, k. 16.4.1743
puoliso: Magdalena Kakitar
lapsia: Catharina, Christina
Wättilästrand
92 Elias Asikain puoliso: Margeta Kärritär
lapsia: Maria, Sidonia, Helena Elisab:
Colema, Häyrilä
93 Petter Andikain
s. 1656haud, k. 5.4.1751
Kaitais
95 Jonas Boman
s. 1696haud, k. 3.7.1749
puoliso: Carin Simolin, s. 1710haud, k. 18.2.1754
lapsia: Jonas, Petrus, Samuel, Johan, Maria, Anna Helena, Brita
Kyrckioby, Häyrilä
96 Mårth: Hilduin puoliso: Carin Thoiwiatar
lapsia: Olaus
Häyrylä
96 Christer Markain puoliso: Susanna Reimi
lapsia: Peter, Christer, Ingeborg
Pasala
97 Anders Aholain puoliso: Emerentia Husutar Häsätär, s. 1698haud, k. 15.3.1752
lapsia: Andreas, Henric, Sophia, Anna
Catitzanlax, Ruokojerfvi
98 Petter Jäppinen puoliso: Anna Falck Palcki
lapsia: Jacob, Petrus, Hedvig
Wättilä
99 Olof Karjalain puoliso: Anna Hututar, s. 1682haud, k. 21.10.1739
lapsia: Petter, Ewa, Apollonia, Olof
100 Påhl Kyllönen
s. 1713haud, k. 16.4.1743
puoliso: Carin Utriatar, s. 1712haud, k. 18.6.1752
lapsia: Michael
Syfwäis
101 Eric Nylander puoliso: Anna Luckaritar
lapsia: Elisabet, Carin, Eric, Anna
Jorosnemj, Saufwuniemj
102 Nils Janhonen puoliso: Anna Snickaritar Silwester Westerin
lapsia: Catharina, Olaus, Michel
102 Ture Turesson puoliso: Carin Kettuin
lapsia: Beata, Anna, Niels
Safwuniemi, Mondolanmäki
102 Ture Turesson puoliso: Carin Pasotar Pesotar
lapsia: Olof, Lars
Måndolanmäki
103 Påhl Suhoin puoliso: Helena Hynnitär
lapsia: Helena
103 Matz Måndoin puoliso: Maria Ambrosin
lapsia: Michel, Peter
104 Olof Hilduin puoliso: Ingeborg Pursiatar, s. 1700haud, k. 5.12.1762
lapsia: Laurentius, Helena, Olåff, Petter
Virtasalmi
105 Jonas Enbohm
s. 1690haud, k. 28.5.1755
puoliso: Ingeborg Kopotar
lapsia: Anna
Savunemi
105 Petter Strömbom puoliso: Elin Kontarin
lapsia: Maria
105 Petter Kiskin Strömbom puoliso: Carin Nikul:
lapsia: Chirstin, Heming, Elin
Saufwuniemi
106 Jöran Tamain Lamain puoliso: Anna Pulliatar
lapsia: Agnetha, Walborg
107 Påhl Wirolain
s. 1706haud, k. 21.1.1755
puoliso: Maria Tamatar
lapsia: Maria, Agneta, Margeta
Lahnalax
108 Niels Henduin puoliso: Anna Tannitar
lapsia: Johannes, Niels
Lahnalax
109 And: Brask puoliso: Ingred Pöllätär
lapsia: Hedvig, Maria, Margreta, Anders, Carl, Gustaf
Sydänma
110 Sigred Olofss. Hurskain puoliso: Agneta Häckitär, vih. 13.10.1700 Saufwuniemj
110 Sigfred Hurskain puoliso: Carin Wehwilätär, vih. 15.3.1719
lapsia: Johannes, Agnetha
Safwuniemj, Caitais
110 Simon Utriain Utterberg puoliso: Walborg Hynnitär, s. 1712haud, k. 1.9.1765
lapsia: Petter
Caitais
111 Johan Andikain
s. 1705haud, k. 27.8.1765
puoliso: Chirstin Huckatar
lapsia: Christina, Maria, Gustavus
Kerisalo
112 Mårten Suhoin
s. 1674haud, k. 21.2.1749
Kaitais
112 Johan Narin Norström puoliso: Anna Janhotar, s. 1700haud, k. 4.3.1770
lapsia: Thomas, Helena, Eric
Cumbuis, Kaitais
113 Olof Rimpi puoliso: Carin Rautiatar
lapsia: Petter, Christina, Matts, Karin, Brita, Hindrich, Eric
Kerisalo
114 Påhl Häyryin
s. 1699haud, k. 13.11.1724
puoliso: Elin Tailoin Tåloin
lapsia: Anna, Petter
114 Thomas Narin puoliso: Anna Wiljakain, s. 1698haud, k. 15.11.1737

Sotilaita löytyi 36 ruotuun (76-82, 84-87, 89-93, 95-114)

Lähde: HisKi

KatselmuksetNimet

© Väinö Holopainen 2017