AlkuSavon rykmenttiJuvan komppania → Kotipaikat

Savon rykmentti: Juvan komppania

Sotilaiden kotipaikat

Katselmusluettelossa kerrotaan yleensä sotilaan kotipaikka. Useimmiten kerrotaan vain maakunta, harvemmin myös pitäjän nimi.

Katselmukset: 1716172017211735176317671770177217731773c1774177517761776b17781782178517891790179517981801180418091809b

 

Pääkatselmus 1716

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
3.7
Joroinen 2
7.4
Jorois S:n, Jorois Sochn
Juva 1
3.7
Jåckas Sochn
Karjala Jaakkima 1
3.7
Charelen och Jackimvara Sochn
Karjala Kitee 1
3.7
Charelen och Kijdes Sochn
Käkisalmi 1
3.7
Kexholm
Nevanlinna 2
7.4
Nyen, Nyenskatz
Pieksämäki 2
7.4
Piexämä Sochn, Piexämäkj Sochn
Savo Joroinen 3
11.1
Savolax och Jorois S:n, Savolax och Jorois Sochn
Savo Juva 4
14.8
Sav. och Jockas S:n, Savolax Jåckas S:n, Savolax och Jåckas S:n, Savolax och Jåkas Sochn
Savo Mikkeli 1
3.7
Savolax och Sanct Michels S:n
Savo Pieksämäki 2
7.4
Savolax och Piexämäkj Sochn
Savo Rantasalmi 2
7.4
Sav. och Randsallmi S:n, Savolax och Randsalm S:n
Savo Sulkava 2
7.4
Savolax och Sullkawa S:n
Savo Sääminki 1
3.7
Savolax och Seminge S:n
Viipurin lääni 1
3.7
Wijborg lähn och Ruokolax Sochn
Yhteensä 27 100.0
Savolaisia 20
74.1

 

Pääkatselmus 1720

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 3
7.5
Häme 1
2.5
Tavastland
Inkerinmaa 2
5.0
Ingermans
Karjala 3
7.5
Carelen
Narva 1
2.5
Narven
Pohjanmaa 4
10.0
Österbåten
Savo 26
65.0
Savolax
Yhteensä 40 100.0
Savolaisia 26
65.0

 

Pääkatselmus 1721

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
2.6
Häme 1
2.6
Tavastland
Inkerinmaa 2
5.3
Ingermans
Karjala 3
7.9
Carelen
Narva 1
2.6
Narven
Pohjanmaa 4
10.5
Österbåten
Savo 26
68.4
Savolax
Yhteensä 38 100.0
Savolaisia 26
68.4

 

Pääkatselmus 1735

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Inkerinmaa 1
0.7
Ingermanland
Itä-Götanmaa 1
0.7
Öster giötland
Karjala 1
0.7
Carelen
Käkisalmi 1
0.7
Kiekholm
Länsi-Götanmaa 5
3.6
Wästgiöta
Narva 1
0.7
Narven
Pohjanmaa 1
0.7
Österbåtten
Savo 125
91.2
Safolax, Savolax
Viipuri 1
0.7
Wiborg
Yhteensä 137 100.0
Savolaisia 125
91.2

 

Katselmus 1763

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Hirvensalmi 1
0.8
Hirf:
Joroinen 29
22.3
Jorois
Juva 24
18.5
Jocc, Joccas, Jock, Jock., Jock:, Jockas
Jääski 1
0.8
Jäskis
Leppävirta 3
2.3
Leppäv:
Mikkeli 2
1.5
St: Mich, St:M:
Pieksämäki 3
2.3
Piex:, Piexa:, Piexämäki
Pohjanmaa 2
1.5
Österb., Österb:
Ruokolahti 1
0.8
Roukol
Ruotsi 1
0.8
Sverige
Savo 41
31.5
Saf:, Safvolax, Savolax
Sulkava 19
14.6
Sul:, Sulk:, Sulka, Sulka:, Sulkawa
Tukholma 1
0.8
Stockh:
Uusimaa 2
1.5
Nyland
Yhteensä 130 100.0
Savolaisia 122
93.8

 

Pääkatselmus 1767

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 2
1.7
Joroinen 27
23.1
Jorois
Juva 45
38.5
Jockas, Jårois
Karjala 1
0.9
Carelen
Karjala Kitee 1
0.9
Karelen, Kides
Lappeenranta 1
0.9
V__manstrands Stad
Leppävirta 6
5.1
Läppevirda, Läppävirda, Läppäwirda
Liivinmaa 1
0.9
Lifland
Mikkeli 3
2.6
S:t Michels, St. Michels
Pieksämäki 3
2.6
Piexamäki, Piexemäki
Pyhtää 1
0.9
Pyttis, Nylands län
Raahe 1
0.9
Brahestad, Österbotens län
Rantasalmi 1
0.9
Randasalmi
Ruokolahti 1
0.9
Ruokolax, Wiborgs län
Sulkava 19
16.2
Sulckawa, Sulkava, Sulkawa
Tukholma 3
2.6
Stockholm, Stockhom
Vehkalahti 1
0.9
Wechkalax, Kymmenegårds Lähn
Yhteensä 117 100.0
Savolaisia 104
88.9

 

Värväysluettelo 1770

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 13
54.2
Juva 4
16.7
Jockas
Mikkeli 1
4.2
S:t Mich:
Pohjanmaa 1
4.2
Österbotn
Rantasalmi 2
8.3
Randasalmi
Sulkava 3
12.5
Sulkava, Sulkawa
Yhteensä 24 100.0
Savolaisia 10
41.7

 

Katselmus 1772

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Iisalmi 2
1.7
Idensalmj
Joroinen 26
21.7
Jorois
Juva 52
43.3
Jockas
Lappeenranta 1
0.8
Wilmanstrand
Leppävirta 4
3.3
Läppävirda, Läppäwirda
Mikkeli 3
2.5
S:t Michel, S:t Michell
Pieksämäki 5
4.2
Piexemäki, Piexämäki
Puumala 1
0.8
Pumala
Raahe 1
0.8
Brahestad
Rantasalmi 3
2.5
Randasalmi, Randasalmj
Sulkava 19
15.8
Sulkava
Tukholma 2
1.7
Stockholm
Vehkalahti 1
0.8
Väckelax
Yhteensä 120 100.0
Savolaisia 115
95.8

 

Värväysluettelo 1773

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
10.0
Joroinen 1
10.0
Jorois
Juva 4
40.0
Jockas
Kangasniemi 1
10.0
Kangasnemi
Leppävirta 1
10.0
Läppäwirda
Mikkeli 2
20.0
S:t Michel
Yhteensä 10 100.0
Savolaisia 9
90.0

 

Värväysluettelo 1773c

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 13
41.9
Joroinen 2
6.5
Jorois
Juva 9
29.0
Jockas
Mikkeli 1
3.2
S:t Michel
Pieksämäki 1
3.2
Piexämäkj
Rantasalmi 2
6.5
Randasalm, Randasalmj
Sulkava 3
9.7
Sulkava
Yhteensä 31 100.0
Savolaisia 18
58.1

 

Värväysluettelo 1774

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 24
53.3
Joroinen 4
8.9
Jorois
Juva 5
11.1
Jockas
Karjala 1
2.2
Carelen
Mikkeli 1
2.2
S:t Michel
Pieksämäki 3
6.7
Piexämäkj
Puumala 1
2.2
Pumala
Rantasalmi 3
6.7
Randasalmj
Sulkava 3
6.7
Sulkava
Yhteensä 45 100.0
Savolaisia 20
44.4

 

Katselmus 1775

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 4
3.8
Iisalmi 1
0.9
Idensalmi
Joroinen 18
17.0
Jorois
Juva 43
40.6
Jockas, Jåckas
Karjala 2
1.9
Karelen
Kerimäki 1
0.9
Kerimäki
Kuopio 1
0.9
Cuopio
Kymeen lääni 1
0.9
Kymmenegårds Län
Leppävirta 1
0.9
Leppäwirda
Liivinmaa 1
0.9
Liffland
Mikkeli 4
3.8
S:t Michel
Padasjoki 1
0.9
Padasjoki
Pieksämäki 7
6.6
Piexemäki, Piexämäki
Pohjanmaa 1
0.9
Österbotten
Puumala 2
1.9
Pumala
Rantasalmi 6
5.7
Randas:, Randasallmi, Randasalmi
Sulkava 10
9.4
Sulkava, Sulkawa, Sullkava, Sullkawa
Sääminki 1
0.9
Säminge
Tukholma 1
0.9
Stockholm
Yhteensä 106 100.0
Savolaisia 95
89.6

 

Värväysluettelo 1776

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 10
45.5
Joroinen 1
4.5
Jorois
Juva 8
36.4
Jockas
Mikkeli 1
4.5
S:t Michell
Puumala 2
9.1
Pumala
Yhteensä 22 100.0
Savolaisia 12
54.5

 

Värväysluettelo 1776b

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 5
62.5
Juva 1
12.5
Jockas
Puumala 1
12.5
Pumala
Sulkava 1
12.5
Sulkava
Yhteensä 8 100.0
Savolaisia 3
37.5

 

Katselmus 1778

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 7
5.5
Heinola 1
0.8
Heinola
Iisalmi 1
0.8
Idensalmi
Joroinen 26
20.3
Jorois
Juva 50
39.1
Joccas, Jockas
Karjala 2
1.6
Karelen
Kerimäki 1
0.8
Kerimäki
Kuopio 1
0.8
Cuopio
Kymeen lääni 1
0.8
Kymmenegårds Län
Liivinmaa 1
0.8
Lifland
Mikkeli 4
3.1
S:t Michel
Pieksämäki 7
5.5
Piexemäki
Pohjanmaa 1
0.8
Österbotten
Puumala 4
3.1
Pumala
Rantasalmi 6
4.7
Randasallmi, Randasalmi
Sulkava 12
9.4
Sulkava, Sulkawa, Sullkava
Sääminki 2
1.6
Säminge
Tukholma 1
0.8
Stockholm
Yhteensä 128 100.0
Savolaisia 114
89.1

 

Pääkatselmus 1782

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 17
12.6
Heinola 1
0.7
Heinola
Iisalmi 1
0.7
Idensalmi
Joroinen 25
18.5
Jorois
Juva 52
38.5
Joccas, Jockas
Karjala 1
0.7
Carelen
Kerimäki 1
0.7
Kärimäki
Kuopio 1
0.7
Kuopio
Kymeen lääni 1
0.7
Kymmenegårdz län
Leppävirta 1
0.7
Läppävirta
Liivinmaa 1
0.7
Lifland
Mikkeli 2
1.5
St Michel
Pieksämäki 7
5.2
Piexämäki
Pohjanmaa 1
0.7
Österbotn
Puumala 5
3.7
Pumala
Rantasalmi 5
3.7
Randasalmi
Sulkava 11
8.1
Sulkava
Sääminki 1
0.7
Säminge
Tukholma 1
0.7
Stockholm
Yhteensä 135 100.0
Savolaisia 112
83.0

 

Pääkatselmus 1785

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 10
7.7
Joroinen 25
19.2
Jorois, Jorrois
Juva 54
41.5
Jockas
Kangasniemi 1
0.8
Kangasn:
Karjala 2
1.5
Carelen
Kymeen lääni 1
0.8
Kymmenegårds Län
Leppävirta 1
0.8
Leppäwirda
Liivinmaa 1
0.8
Lifland
Mikkeli 5
3.8
St: Michel
Pieksämäki 7
5.4
Piexemäki
Pohjanmaa 1
0.8
Österbotn
Puumala 4
3.1
Pumala
Rantasalmi 4
3.1
Randasalm, Randasalmi
Sulkava 12
9.2
Sulkawa
Sääminki 1
0.8
Säminge
Tukholma 1
0.8
Stockholm
Yhteensä 130 100.0
Savolaisia 114
87.7

 

Katselmus 1789

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
0.8
Joroinen 25
20.3
Jorois
Juva 57
46.3
Jockas
Leppävirta 1
0.8
Leppävirta
Liivinmaa 3
2.4
Lifland
Mikkeli 4
3.3
St: Michell, St: Mickels
Pieksämäki 8
6.5
Pexämäki, Piexämäki
Pohjanmaa 1
0.8
Österbotten
Rantasalmi 1
0.8
Randasallmi
Sulkava 19
15.4
Sulkava
Tukholma 1
0.8
Stockholm
Venäjä 2
1.6
Rysland, Ryssland
Yhteensä 123 100.0
Savolaisia 115
93.5

 

Katselmus 1790

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Joroinen 17
13.2
Jorois
Juva 68
52.7
Jockas, Joråis, Joutsänå
Leppävirta 1
0.8
Läppävirda
Liivinmaa 3
2.3
Liffland
Loviisa 1
0.8
Lovisa
Mikkeli 4
3.1
St: Michell
Pieksämäki 7
5.4
Pexamäki, Pexämäki
Rantasalmi 2
1.6
Randasalmi
Sulkava 24
18.6
Sulkava
Venäjä 2
1.6
Rysland
Yhteensä 129 100.0
Savolaisia 123
95.3

 

Pääkatselmus 1795

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 6
4.6
Joroinen 28
21.4
Jorois
Juva 54
41.2
Jockas
Leppävirta 1
0.8
Läppäwrda
Liivinmaa 4
3.1
Lifland
Loviisa 1
0.8
Lowisa
Mikkeli 4
3.1
St Michell
Pieksämäki 6
4.6
Pexämäki
Rantasalmi 1
0.8
Randas:
Sulkava 24
18.3
Sulkava, Sulkawa
Venäjä 2
1.5
Rysland
Yhteensä 131 100.0
Savolaisia 118
90.1

 

Katselmus 1798

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 5
4.5
Itä-Götanmaa 1
0.9
Östergöthland
Joroinen 24
21.6
Jorois
Juva 41
36.9
Jockas
Lappeenranta 1
0.9
Vilmanstrand
Leppävirta 1
0.9
Läppävirta
Liivinmaa 1
0.9
Lifland
Loviisa 1
0.9
Lovisa
Mikkeli 7
6.3
St Michel, St: Michel
Pieksämäki 5
4.5
Pjexamäki, Pjexemäki, Pjexämäki
Rantasalmi 6
5.4
Rand:, Randasalmi, Randsal:, Randsalmi
Ruokolahti 1
0.9
Ruokolax
Sulkava 13
11.7
Sulk:, Sulkava
Venäjä 2
1.8
Rysland
Viipuri 2
1.8
Viborg
Yhteensä 111 100.0
Savolaisia 97
87.4

 

Katselmus 1801

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 9
7.1
Itä-Götanmaa 1
0.8
Östergothland
Joroinen 29
22.8
Jorois
Juva 42
33.1
Jockas, Joutzenus
Karjala 1
0.8
Carelen
Lappeenranta 2
1.6
Willmanstrand
Liivinmaa 2
1.6
Liffland, Lifland
Loviisa 1
0.8
Lovisa
Mikkeli 7
5.5
S:t Michel, S:t Michell
Pieksämäki 6
4.7
Piexamäki, Piexämäki
Rantasalmi 6
4.7
Randasalmi, Randsalmi
Ruokolahti 4
3.1
Ruokolax
Sulkava 12
9.4
Sulkava
Venäjä 2
1.6
Ryssland
Viipuri 3
2.4
Viborg, Wiborg
Yhteensä 127 100.0
Savolaisia 102
80.3

 

Pääkatselmus 1804

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 9
6.7
Itä-Götanmaa 1
0.7
Östergötland
Joroinen 27
20.1
Jorois
Juva 52
38.8
Jockas, Joråis, Joutseno
Jääski 1
0.7
Jäskis
Lappeenranta 2
1.5
Villmanstrand, Vilmanstrand
Liivinmaa 2
1.5
Liffland
Mikkeli 7
5.2
St Michel
Pieksämäki 5
3.7
Piexämäki
Puumala 1
0.7
Pumala
Rantasalmi 4
3.0
Randasalmi
Ruokolahti 5
3.7
Ruokolax
Sulkava 13
9.7
Sulkawa
Tukholma 1
0.7
Stockholm
Venäjä 2
1.5
Ryssland
Viipuri 2
1.5
Viborg
Yhteensä 134 100.0
Savolaisia 109
81.3

 

Katselmus 1809

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Hauho 1
1.4
Hauho
Joroinen 16
22.2
Jorois
Juva 35
48.6
Jockas, Jouzina
Leppävirta 1
1.4
Läppävirta
Liivinmaa 1
1.4
Lifland
Mikkeli 1
1.4
St: Michel
Mäntyharju 1
1.4
Mändyhariu
Puumala 2
2.8
Pumala
Rantasalmi 2
2.8
Randasalmi
Ristiina 1
1.4
Christina
Ruokolahti 2
2.8
Rokolax
Sulkava 5
6.9
Sulkava
Tukholma 1
1.4
Stockholm
Venäjä 3
4.2
Rysland
Yhteensä 72 100.0
Savolaisia 64
88.9

 

Katselmus 1809b

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Hauho 1
2.3
Hauho
Joroinen 7
16.3
Jorois, Jorrois, Jorros
Juva 20
46.5
Jockas, Jorios, Joutzeno, Jåckas
Leppävirta 1
2.3
Läppäwirda
Liivinmaa 1
2.3
Lifland
Mäntyharju 1
2.3
Mänduharju
Puumala 1
2.3
Pumala
Rantasalmi 2
4.7
Randasalmi
Ristiina 1
2.3
Christina
Ruokolahti 1
2.3
Rokolax
Sulkava 3
7.0
Sulkava
Tukholma 1
2.3
Stockholm
Venäjä 3
7.0
Rysland
Yhteensä 43 100.0
Savolaisia 36
83.7

KatselmuksetNimet

© Väinö Holopainen 2018