AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaLäänintilit → Nimiluettelot 1736

Savon rykmentti: Juvan komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1736

Tammikuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåckas Compagnie Willmanstrand 25.12.1735

Januarij Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lahns Regemente till foot, som äro Commenderade till Willmanstrandz Gwarnisons förstärckning för hwilcka nu anhåller om åfwannemde underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentit
7 Michel Lustig
32 Hind. Biörn
36 And. Wästerin
37 And. Kaipiain
59 Hindrich Halföre
78 Anders Lijfländer
90 Olof Killiuin
120 Ture Turesson kuuluu ruotuun 102

Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

Helmikuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Jockas Compag:

Februarii Månadz Namn Rulla på Commenderingen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, i Willmanstrandz Garnison, uth wistandes, hwilcka sedan Januarii Månadz Rulla ingafs till landet af gåt, och i stellet ankommit, sampt af den förra Commenderingen qwar blif:r; för de qwar blifne och ankombne anhålles nu om senare Månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentit
7 Mich. Lustig poistunut 1.2.
32 Hind. Biörn poistunut 1.2.
36 Anders Wästerin poistunut 1.2.
37 Anders Kaipain poistunut 1.2.
59 Hind: Halföre poistunut 1.2.
78 And:s Lijfländer poistunut 1.2.
90 Oloff Kiluin poistunut 1.2.
120 Ture Turesson poistunut 1.2., kuuluu ruotuun 102

Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

Maaliskuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 18.3.1736

Martj Månadz Nam Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning för hwilcka anhålles om åf:n nembde månadz underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentit
8 Samuel Ilfwåin
27 Tomas Hyfwöin
33 Tomas Ojnoin
55 Staffan Pulckin
57 Tomas Täitin
115 Johan Husman

Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

Huhtikuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 31.3.1636

Aprill Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning för hwilcka anhålles om åfwan nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentit
8 Samuell Ilfwåin
27 Tomas Hyfwöin
33 Tomas Ojnoin
55 Staffan Pulkin
57 Tomas Laitin
115 Johan Hussman

Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

Toukokuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 26.4.1736

Maij Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade i Willmanstrand till des Garnisons förstärckning för hwilcka nu anhålles om åfwan nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentit
8 Samuel Ilfwåin
11 Petter Härkönen
27 Tomas Hyfwöin
33 Tomas Oinoin
55 Staffan Pulckin
57 Tomas Täitin
115 Johan Hussman
118 Niels Flint

Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

Kesäkuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 25.5.1736

Junj Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanst:ds Garnisons förstärckning för hwilcka nu anhålles om åfwan nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentit
8 Samuel Ilfwåin
11 Petter Härckönen
27 Tomas Hyfwöin
33 Tomas Oinåin
55 Staffan Pulckin
57 Tomas Täitin
115 Johan Huusman
118 Niels Flint

Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

Heinäkuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 24.6.1736

Julii Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning för hwilcka nu anhålles om åfwan nembde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentit
8 Samuel Ilfwåin
11 Petter Härcköin
27 Tomas Hyfwöin
33 Tomas Oinoin
55 Staffan Pulckin
57 Tomas Täitin
115 Johan Husman
118 Niels Flint

Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

Elokuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 28.7.1736

Aug: Månadz Nam Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade i Willmanst:d för hwilcka anhålles om åfwan nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentit
8 Samuel Ilfwåin
11 Petter Härcköin
27 Tomas Hyfwöin
33 Tomas Oinoin
55 Staffan Pulckin
57 Tomas Täitin
115 Johan Husman
118 Niels Flint

Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

Syyskuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 28.8.1736

September Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning för hwilcka nu anhålles om åfwan nembde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentit
8 Samuel Ilfwoin
11 Petter Härköin
27 Thomas Hyfwöin
33 Thomas Ojnoin
55 Staffan Pulkin
57 Thomas Täitin
115 Johan Hussman
118 Niels Flint

Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

Lokakuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 24.10.1736

October Månadz Nambn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnison för hwilcka anhålles om åfwan nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentit
8 Samuel Ilfwåin
11 Petter Härcköin
27 Tomas Hyfwöin
33 Tomas Oinåin
55 Staffan Pulckin
57 Tomas Teitin
115 Johan Huussman
118 Niels Flint

Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

Marraskuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanst:d 27.10.1736

November Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning för hwilcka anhålles om åf:n nemde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentit
8 Samuel Ilfwåin
11 Petter Härcköin
27 Tomas Hyfwöin
33 Tomas Oinoin
55 Staffan Pulckin
57 Tomas Teitin
115 Johan Huusman
118 Niels Flint

Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

Joulukuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 27.11.1736

December Månadz Nambn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som äro Commenderade i Willmanstrandz Garnison för hwilcka anhålles om åfwan nembde månadz underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentit
8 Samuel Ilfwoin
11 Petter Härcköin
27 Tomas Hyfwöin
33 Tomas Oinoin
55 Staffan Pulckin
57 Tomas Teitin
115 Johan Huusman
118 Niels Flint

Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

© Väinö Holopainen 2017