AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaLäänintilit → Nimiluettelot 1737

Savon rykmentti: Juvan komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1737

Tammikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 27.12.1736

Januarij Månadz Namn Rulla af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente Till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nemde Månadz underrhåld. Nembl:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8815 Digitaaliarkisto

Helmikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 25.1.1737

Februarij Månadz Nampn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente Till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Gaurnizons förstärckning, för hwilcka anholles om åfwan nembde halfwa Månadtz underhåld. Nembl:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8815 Digitaaliarkisto

Helmikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 15.2.1737

Februarij Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regemente Till foot som äro hit Commenderade till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning, för hwilka komma att niuta för bem:te halfwa Månadz underhåld. Nembl:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8815 Digitaaliarkisto

Maaliskuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 26.2.1737

Martj Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lahns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka nu anhålles om åfwan nemde Månadz underhåld. Nem:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8815 Digitaaliarkisto

Huhtikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 26.3.1737

Aprill Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka nu anhålles om åfwan nembde Månadz Underhåld. Nembligen

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8815 Digitaaliarkisto

Toukokuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 28.4.1737

Maj Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrand Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz Underhåld. Nembligen

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8815 Digitaaliarkisto

Kesäkuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 27.5.1737

Junii Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8815 Digitaaliarkisto

Heinäkuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 27.6.1737

Julj Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8815 Digitaaliarkisto

Elokuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 26.7.1737

Augustij Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nemde Månadz underhåld. Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8815 Digitaaliarkisto

Syyskuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 29.8.1737

September Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz Underhåld. Nembligen

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8815 Digitaaliarkisto

Lokakuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 27.9.1737

October Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8815 Digitaaliarkisto

Marraskuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 28.10.1737

November Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nembde Månadz underhåld. Nembligen

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8815 Digitaaliarkisto

Joulukuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 28.11.1737

December Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnizons förstärckning, för hwilcka anhålles om ofwan Nembde Månadz underhåld. Nem:

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8815 Digitaaliarkisto

Tammikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåckas Compag: Nyslott 27.12.1736

Januarij Månadz Namn Rulla up Commenderingen af Infanterie som utj Gvarnizon här pä Nyslått nemb:n

Ruotu Nimi Kommentit
91 Mattz Lapwetel:
93 Petter Andikain Rustmäst:
95 Påhl Hipsain
98 Petter Jäppin

Lähde: Nide 8815 Digitaaliarkisto

Helmikuu 1737: Komennuksella Lappeenrannassa

Jåckas Compag: Nyslått 3.2.1737

Första Halfwa Februarj Månadz Namn Rulla På Commenderingen af Infanterie som är I garnizon här i Nyslått och gräntze Wachten i Carelen, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentit
91 Mattz Lapwetel:
93 Petter Andikain Rustmäst:
95 Påhl Hipsain
98 Petter Jäppin

Lähde: Nide 8815 Digitaaliarkisto

© Väinö Holopainen 2017