AlkuSavon rykmenttiJuvan komppania → Sotilaiden nimet

Juvan komppania: Sotilaiden nimet

Aineisto

Katselmuksissa ilmoitetut nimet

Sotilasnimet

Sotilasnimen "periytyminen" ruodussa

Eri tyyppiset sotilasnimet

Yksiosainen nimi on yksi sana (esim. Stårk, Dart, Lyding, jne.), kaksiosainen nimi on yhdyssana (esim. Svanberg, Skottman, jne).

Palvelun alku Uuden sotilaan sotilasnimiä Muita nimiä
Yksiosaisia Kaksiosaisia % yksiosaisia
1700-luku 3 0 100.0 % 137
1710-luku 10 5 66.7 % 165
1720-luku 21 18 53.8 % 104
1730-luku 24 16 60.0 % 27
1740-luku 76 64 54.3 % 19
1750-luku 57 56 50.4 % 3
1760-luku 61 15 80.3 % 25
1770-luku 138 4 97.2 % 48
1780-luku 97 4 96.0 % 10
1790-luku 120 4 96.8 % -8
1800-luku 95 2 97.9 % 1

Sukunimet

Etunimet

Huomautuksia

Vain katselmuksia ja sotilasluetteloita on käytetty selvityksen lähteinä. Varsinkin alkuperäisistä sukunimistä löytyy lisää tietoa rippikirjoista ja seurakuntien historiakirjoista.

Tässä on selvitetty vain ruodussa olleiden sotilaiden sotilasnimiä. Siihen ei oteta kantaa onko sotilasnimi periytynyt myös sotilaan perheelle.

Useat tekijät hankaloittavat analyysiä:

© Väinö Holopainen 2017