AlkuSavon rykmenttiKuopion komppaniaRuotu → 109

Kuopion komppania: ruotu 109 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Ritoniemi (Kuopio)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilashuonekassaTuomiokirjatRuotutalollisetVapaa tekstiYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Christer Christerss Kåpoin
Katselmus 1719
Olof Andickain
Katselmus 1720
Olåf Andickain Safwålax 35 5 1/2 1 1715 (laskettu) 1685
Katselmus 1721
Olof Antikain Safwo: 36 6 1/2 1715 (laskettu) 1685
Katselmus 1735
Olof Andikain 4.3.1731 erotettiin sairauden takia
Anders Kårdin Saw 21 4 1/6 ogift 4.3.1731 palkka­mies 1714
Katselmus 1754
Anders Kordin
Katselmus 1758
Ands Kordin 44 27 1731 (laskettu) 1714
Katselmus 1763
And: Kordin 15.3.1762 hylättiin
-
Katselmus 1767
Anders Kordin 13.3.1762 hylättiin
-
Katselmus 1772
Anders Tresk 4.2.1773 hylättiin
-
Katselmus 1775
- 29.12.1770
Anders Tresk 29.12.1770 palkka­mies 4.2.1773 hylättiin
Petter Tresk Cuopio 27 2 1/3 gift 11 1 30.4.1773 palkka­mies 1748
Katselmus 1778
Petter Tresk Cuopio 30 5 1/3 gift 5 7 1773 (laskettu) 1748
Katselmus 1782
Petter Träsk 31.7.1781 poistettiin ruodun pyynnöstä
Lars Karfwoin Träsk Cuopio 20 1/3 1/4 ogift 5 5 1/2 25.3.1782 palkka­mies 1762
Katselmus 1785
Lars Träsk Cuopio 23 1/3 3 1/4 gift 5 5 1/2 1782 (laskettu) 1762
Katselmus 1788
Carl Fred: Andersin Carelen 19 2 ogift 5 11 1786 (laskettu) 1769
Katselmus 1789
Carl Friedrich Andersin Carelen 20 3 ogift 5 11 1786 (laskettu) 1769
Katselmus 1790
Carl: Fredric Andersin Carelen 21 4 gift 5 6 1786 (laskettu) 1769
Katselmus 1795
Carl Andersin Carelen 25 2/3 _ gift 5 8 1770
Katselmus 1798
Carl Andersin Carelen 28 1/3 1 2/3 gift 6 - 1797 (laskettu) 1770
Katselmus 1801
Carl Andersin Carelen 31 2/3 _ gift 6 1770
Katselmus 1804
Carl Andersin Karelen 34 2/3 17 2/3 gift 6 - 1787 (laskettu) 1770


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Oloff Antikain 1.3.1731 ruotu esitti miehen tilalle
Anders Kårdin 1.3.1731 palkkamies
1733 Anders Kårdin
1734 Anders Kårdin
1735 Anders Kårdin
1736 Anders Kårdin
1737 Anders Kårdin
1738 Anders Kårdin
1739 Anders Kårdin
1740 Anders Kårdin
1741 Anders Kordin
1744 Anders Kordjn
1745 Anders Kordjn
1746 Anders Kordin
1747 Anders Kordin
1748 And:s Kordjn
1749 And: Kordin
1750 And: Kordijn
1751 Anders Kårdjn
1752 And:s Kordijn
1753 And:rs Kordin
1754 And: Kordin
1755 And:s Kordijn
1756 And: Kordin
1757 Anders Kordijn
1758 Anders Kårdijn
1759 And:s Kordijn
1760 Anders Kordin
1761 Anders Kordijn
1762 Anders Kordijn 15.3.1762 hylättiin
1763 -
1764 -
1766 -
1767 -
1768 -
1769 -
1770 -
1771 - 29.12.1770
Anders Räsäin Tresk 29.12.1770 palkkamies
1773 Anders Tresk 4.2.1773 hylättiin
Petter Kålemain Tresk 30.4.1773 palkkamies
1775 Petter Tresk
1776 Petter Tresk
1777 Petter Tresk
1778 Petter Tresk
1779 Petter Träsk
1780 Petter Träsk
1781 Petter Träsk 31.7.1781 poistettiin
1782 - 25.3.1782
Lars Karfwoin Träsk 25.3.1782 palkkamies
1783 Lars Träsk
1784 Lars Tresk
1785 Lars Träsk 6.7.1785 sai eron
1786 Michel Hen:son Holapain Träsk 1.7.1786 ruotumies
1787 Mich Hen:son Holapain Träsk 23.10.1786 kotitilan hoitoon
Carl Friedric Andersin 23.10.1786 palkkamies
1788 Carl: Fred: Andersin
1789 Carl Fr: Andersin
1790 Carl Fred: Andersin
1791 Carl Fr: Andersin
1792 Carl Andersin
1793 Carl Andersin
1794 Carl Andersin
1795 Carl Andersin
1796 Carl Andersin
1797 Carl Andersin
1798 Carl Andersin
1799 Carl Andersin
1800 Carl Andersin
1801 Carl Andersin
1802 Carl Andersin
1803 Carl Andersin
1804 Carl Andersin
1805 Carl Andersin
1806 Carl Andersin
1807 Carl Andersin
1808 Carl Anderssin

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773
Anders Tresk Cuopio 24 ogift 29.12.1770 otettu kelpaamaton 1749
Luettelo 1774
Anders Tresk 4.2.1773 hylätty
Petter Kolemain Tresk Cuopio S:en 25 gift 30.4.1773 palkkamies hyväksytään 1749


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Per Mattsson Tirkain
1700_11 Per Mattsson Tirikain
1700_12 Per Matzson Tirikain
1701_1 Per Matzson Tirikain
1701_2 Pehr Matzson Tirikain
1701_3 Per Mattsson Tirikain
1701_4 Per Mattsson Tirikain
1701_5 Per Matzson Tirikain
1701_6 Per Mattsson Tirkoin
1701_7 Peer Mattsson Tirikain
1701_8 Peer Mattsson Tirkoin
1701_9 Per Mattsson Tirikain
1701_10 Per Mattsson Tirkain
1701_11 Per Matzson Tirkain
1701_12 Per Mattsson Tickain
1702_1 Per Mattsson Tirkain
1702_2 Per Mattsson Tirkain
1702_3 Per Mattsson Tirkain
1702_4 Per Mattsson Tiickain


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Kuopio RK 1727-1736
261 Ritoniemj Antikain
lapsia: Beata
gl Sold, yliviivattu
Kuopio RK 1749-1759
I:128 Ritoniemi Anders Cordin
puoliso: Carin Hapotar
lapsia: Olof, Carin, Anders, Michel, Elin
Kuopio RK sotilaat 1759-1765
27 Soldat Anders Kordin s. 1714
puoliso: Carin Hapotar
lapsia: Carin
Korhonen?
Kuopio RK 1776-1781
III:305 Ritoniemi 1 Anders Tresk s. 1752
puoliso: Margeta Holopatar s. 1741
yliviivattu
III:305 Ritoniemi 1 Pehr Colemain Tresk s. 1751
puoliso: Anna Parviatar s. 1739
Kuopio RK 1782-1791
II:69 Ritonemi Lars Karwoin Träsk s. 1759
puoliso: Christ: Tuowin s. 1754
II:69 Ritonemi Carl Fredric Andersin
puoliso: Catharina Kosuin
Kuopio RK 1796-1804
II:71 Ritonniemi Carl Fred: Andersin
puoliso: Cathr: Kosuin
Kuopio RK 1805-1812
II:285A Ritoniemi Carl Fred: Andersin
puoliso: Cathar Kosoin
lapsia: Fritz Johan, Carin
Särkilax
Kuopio LK 1749L-1759
212 Ritonemi 7 Anders Cordilain
lapsia: Anna, Olof, Caisa, Anders, Mickel
Kuopio LK 1769L-1785
377 Ristawesi 10 Petter Träsk Kolemain
lapsia: Catharina, Anna; Brita, Ingeborg
Kuopio LK 1786L-1804
862 Ritonemi Lars Träsk Karwoin
862 Ritonemi Cark Fried: Andersin
lapsia: Eric Johan, Carl Freddric, Catharina, Fredric


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Kuopion seurakunta
Ritonemi Olof Perss. Andikain s. 1702K k. 8.10.1732
puoliso: Kirst. Clem.dr. Hålopatar s. 1695K k. 1735
lapsia: Clemens, Gertrud, Olof
Ritoniemi And. Korhoin
puoliso: Carin Hapotar
lapsia: Elin
Ritonniemi Anders Tresk
puoliso: Anna Marg. Clemnetin Holopatar vih. 7.3.1773
Ritonemi Petter Träsk
puoliso: Anna Parviatar
lapsia: Brita, Elisabetha
Ritonemmi Lars Träsk
puoliso: Christina Tuovinen vih. 1.2.1784
Ritonemi Carl Fredric Andersin
puoliso: Carin Kosuin
lapsia: Carl Fredric


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Kuopio 1724 Ritoniemj 2 Såld. Andikains hustro 2831
Kuopio 1725 Rittonemj 2 Solld: Olof Andickains hust 2651
Kuopio 1726 Rittonemj 2 Solld: Olof Antickas hust 2815
Kuopio 1808 Ritonjemi 1 Soldat Anderssins hu 518


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1724_10 Olof Andikain
1724_11 Oloff Andikäin
1724_11 Oloff Antikain
1744 Anders Kordin
1745 Anders Kordjn


Vadstenan sotilashuonekassa Eläkettä anoneet sotilaat

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1665 Soldaten Anders Kordin 26.1.1763
1732 Sold: And: Kordin 26.1.1763 död
1755 Soldaten Anders Kordin 1762 31


Tuomiokirjat Sotilaita käräjien pöytäkirjoissa

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu
6.2.1728 Soldaten Olof Andikain 94
27.8.1734 soldaten Anders Kordin 551


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1735 Ritonemj
Ritonemj
Ritonemj
Olof Antikain
Ands Cårtilain
Ands Hålopain
1758 Ritonemj
Ritonemj
Ritonemj
Olof Andikain
Per Kordilain
Hind Holopain
1767 Ritoniemi
Ritoniemi
Ritoniemi
Olof Andikain
Johan Kordilain
Mich: Hålopain
1782 Ritoniemi
Ritoniemi
Ritoniemi
Olof Andikain
Joh Kårdelain
Mich Hålapain
1795 Ritonemi
Ritonemi
Ritonemi
Olof Andikain
Anders Möncköin
Chlemens Holopain
1804 Ritonemi
Ritonemi
Ritonemi
Olof Andikain
And: Mönköin
Clemens Holapain


Vapaa teksti muihin lähteisiin perustuvaa tietoa

Tieto Viite
Carl Fredrik Andersin, kuoli Torniossa, puol. Katharina Kosuin Kuopio pitäjän- ja kirkonkokous 24.6.1810


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Krister Koponen ennen 1712 mainittu 1712
Olof Antikainen 1715 4.3.1731
Anders Kordin 4.3.1731 15.3.1762
Anders Träsk Räsänen 29.12.1770 4.2.1773
Petter Träsk Kolehmainen 30.4.1773 31.7.1781
Lars Träsk Karvonen 25.3.1782 6.7.1785
Michel Träsk Holopainen 1.7.1786 23.10.1786
Karl Fredrik Andersin 23.10.1786 mainittu 1808

KatselmuksetNimetKylätRuotu 108Ruotu 110

© Väinö Holopainen 2018