AlkuSavon rykmenttiKuopion komppaniaRuotu → 119

Kuopion komppania: ruotu 119 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Keinälänmäki, Petromäki (Leppävirta)

PalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Matts Johanss Heiskain
Katselmus 1719
 
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Oloff Heiskain Saw 29 13 1/12 gift 1722 (laskettu) 1706
Katselmus 1754
Hindrich Skogman
Katselmus 1758
Hind Skogman 40 5/12 8 1/3 1750 (laskettu) 1718
Katselmus 1763
Henr: Skogman 15.3.1762 hylättiin
Staffan Ifwanain Ström Sawolax 23 1 ogift 15.3.1762 täydennys­mies 1740
Katselmus 1767
Olof Heiskain 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Anders Smålander 12.2.1742 palkka­mies 16.3.1749 hylättiin
Henric Skogmark 20.11.1749 palkka­mies 15.3.1762 hylättiin
Staffan Ström 15.3.1762 täydennys­mies 27.8.1763 kuoli
Petter Ström Sawolax 46 1/6 1/6 gift 27.6.1767 palkka­mies 1721
Katselmus 1772
Petter Ström Savolax 33 2/3 5 3/4 gift 11 2 1/4 1767 (laskettu) 1739
Katselmus 1775
Petter Ström Cuopio 36 8 1/6 gift 11 2 1/4 27.6.1767 otettu 21.8.1775 hylättiin 1739
Katselmus 1778
Petter Ström 21.8.1775 hylättiin
Henrich Haloin 19.4.1776 ruotu­mies 27.8.1776 kotitilan hoitoon
Elias Pulckin Ström Leppäwirda Soken 25 1/2 2 ogift 5 8 1/2 27.8.1776 täydennys­mies 1753
Katselmus 1782
Elias Ström Leppäwirda 29 2/3 5 _ gift 5 8 1777 (laskettu) 1753
Katselmus 1785
Elias Ström Läppäwirda 32 1/3 8 5/6 gift 5 8 1777 (laskettu) 1753
Katselmus 1788
Elias Ström Lappavirda 38 12 gift 5 8 1776 (laskettu) 1750
Katselmus 1789
Elias Ström Savolax 39 13 gift 5 8 1776 (laskettu) 1750
Katselmus 1790
Elias Ström 11.2.1790 kuoli
Pål Kiäck Savolax 33 1/2 ogift 6 21.3.1790 palkka­mies 1757
Katselmus 1795
Pål Kiäck Leppävirta 37 5 1/6 gift 6 - 1790 (laskettu) 1758
Katselmus 1798
Påhl Kuck 10.6.1795 erotettiin
Jacob Kröger Styf Cuopio 24 6 gift 5 7 10.9.1795 täydennys­mies 1774
Katselmus 1801
Jacob Styf 28.6.1798 hylättiin
Samuel Sahain Styf Pjexämäki 28 3 ogift 5 7 1/3 1798 (laskettu) 1773
Katselmus 1804
Samuel Styf 15.6.1801 hylättiin
Michel Mähöin Lång Leppävirta 28 5 gift 6 - 15.9.1801 täydennys­mies 1776


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Oloff Heiskain
1733 Oloff Heiskain
1734 Olof Heiskain
1735 Oloff Heiskain
1736 Oloff Heiskain
1737 Olof Heiskain
1738 Oloff Heiskain
1739 Oloff Heiskain
1740 Oloff Heiskain
1741 Oloff Heiskain
1744 Anders Smålander
1745 Anders Smålander
1746 Anders Smålander
1747 And Smålander
1748 And:s Smålander
1749 And: Smålander 16.3.1749 hylättiin
1750 - 20.11.1749
Hind Skogberg 20.11.1749 otettu
1751 Hend: Skogman
1752 Hind: Skogman
1753 Hind: Skogman
1754 Hind: Skogman
1755 Hind: Skogman
1756 Hind: Skogman
1757 Hind: Skogman
1758 Hend: Skogman
1759 Hend: Skogman
1760 Hendrich Skogman
1761 Hend: Skogman
1762 Hend Skogman 15.3.1762
Staffan Ström 15.3.1762 täydennysmies
1763 Staffan Ström
1764 Staffan Ström 27.8.1763 kuoli
1766 -
1767 - 27.6.1767
Petter Strööm 27.6.1767 palkkamies
1768 Petter Strööm
1769 Petter Ström
1770 Petter Ström
1771 Petter Ström
1773 Petter Ström
1775 Petter Ström 21.8.1775 hylättiin
1776 - 19.4.1776
Hinr. Haloin 19.4.1776 tilan mies 27.8.1776 kotitilan hoitoon
Elias Pulkin Ström 27.8.1776 täydennysmies
1777 Elias Ström
1778 Elias Ström
1779 Elias Ström
1780 Elias Ström
1781 Elias Ström
1782 Elias Ström
1783 Elias Ström
1784 Elias Ström
1785 Elias Ström
1786 Elias Ström
1787 Elias Ström
1788 Elias Ström
1789 Eljas Ström
1790 Eljas Ström 11.2.1790 kuoli
Pål Käck 21.3.1790 palkkamies
1791 Pål Kiäck
1792 Pål Kiäck
1793 Pål Kiäck
1794 Pål Kiäck
1795 Pål Kiäck 10.6.1795 sai eron
Jacob Kröger Styf 10.9.1795 täydennysmies
1796 Jacob Styf
1797 Jacob Styf
1798 Jacob Styf 28.6.1798 hylättiin
-
1799 - 1.10.1798
Samuel Sahain Styf 1.10.1798 täydennysmies
1800 Samuel Styf
1801 Samuel Styf 15.6.1801 hylättiin
-
1802 Mickel Möhäin Lång 15.9.1801 täydennysmies
1803 Mickel Lång
1804 Mickel Lång
1805 Michel Lång
1806 Michell Lång
1807 Michell Lång
1808 Michel Lång


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Matts Olsson Wiliäin
1700_11 Matth Olsson Wiliäin
1700_12 Matz Ollson Williain
1701_1 Matz Olson Wiliäin
1701_3 Matth Olsson Wiliäin
1701_6 Matts Olsson Wiliäin
1701_9 Matth Olsson Wiljäin
1701_12 Matth Olsson Wiliäin
1702_2 Matth Olsson Wiliäin
1702_4 Matts Olsson Wiliäin


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Leppävirta RK 1723-1737
52 Keinälänmäki Ohl Heiskain
puoliso: Elin Karfwoitar
Leppävirta RK 1738-1752
51 Keinälänmäki Henrich Schogman ikä 23 ankommen ifr Friedrichshamn
Leppävirta RK 1777-1783
256 Cuopio Compagnie Pehr Ström s. 1730
puoliso: Christ. Ivanain s. 1720
yliviivattu
256 Cuopio Compagnie Elias Ström s. 1752
puoliso: Margareta Hyfvärin s. 1758
Leppävirta RK 1790-1801
318 Soldater Cuopio Compagnia Pohl Kjäck s. 1753
puoliso: Maria Pispain s. 1738
yliviivattu
318 Soldater Cuopio Compagnia Samuel Sahain Styf
Leppävirta RK 1803-1813
930 Ordinarie Sold: Cuopio Compag Samuel Styf yliviivattu
930 Ordinarie Sold: Cuopio Compag Michel Myöhäin Lång s. 1779
puoliso: Maria Kålari s. 12.9.1777
Leppävirta LK 1798L-1808
259 Käinälänmäki 2 Michel Long
lapsia: Anders Henric, Maria Christina, Anna Carin
Maaninka RK 1781-1788
12 Hatala 3 Elias Ström s. 1751
puoliso: Marg: Hyvärin


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Kuopion seurakunta
Vehmasmäki
Jynckä
Hirfvimäki
Hildulanlax
Jakob Pehrss. Kröger Styf
puoliso: Anna Hansr. Bredholm s. 1776 vih. 1795
lapsia: Petter, Abr. Joh., Beata, Anna Lisa, Hans, Anders, Joseph
Leppävirran seurakunta
Keinälämäki Henric Skogman
puoliso: Scholastica Pajutar vih. 5.4.1761
Maaningan seurakunta
Hatala Elias Rem
puoliso: Margareta Hywärin
lapsia: Margareta


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Leppävirta 1725 Käinälämackj 2 Solld: Olof Heiskains hust 2617
Leppävirta 1727 Käinälämäckj 2 Solld: Olf Heiskains hust 1745B


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1744 Anders Smålander
1745 Anders Smålander


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1735 Petromäkj, Leppävirda
Keinolanmäkj, Leppävirda
Keinolanmäkj, Leppävirda
Hindrick Karfwoin
Johan Keinoin
Pähr Keinoin
1758 Pettromekj
Keinolanmekj
Keinolanmekj
Hind Hyverin
Joh: Keijnoin
Christ: Hapalain
1767 Petromäki
Keinolanmäki
Keinolanmäki
Henr. Hyfwärin
Olof Keinoin
Christer Hapalain
1782 Petromaki
Käinälänmäki
Käinälänmäki
Hend: Hyfwärin
Joh: Keinäin
Krister Hapalain
1795 Pettromäki
Keinalanmäki
Keinalanmäki
Petter Karfvoin
Anders Haloin
Anders Holopain
1804 Pätromäki
Käinolänmäki
Käinolänmäki
Erick Laitin
And: Haloin
And: Hålopain


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Mats Heiskanen ennen 1712 mainittu 1712
Olof Heiskanen 1722 23.8.1741
Anders Smolander 12.2.1742 16.3.1749
Henrik Skogmark 20.11.1749 15.3.1762
Staffan Ström Iivanainen 15.3.1762 27.8.1763
Petter Ström 27.6.1767 21.8.1775
Henrik Halonen 19.4.1776 27.8.1776
Elias Ström Pulkkinen 27.8.1776 11.2.1790
Pål Käck 21.3.1790 10.6.1795
Jakob Styv Kröger 10.9.1795 28.6.1798
Samuel Styv Sahanen 1798 15.6.1801
Michel Lång Myöhänen 15.9.1801 mainittu 1808

KatselmuksetNimetKylätRuotu 118Ruotu 120

© Väinö Holopainen 2017