AlkuSavon rykmenttiKuopion komppaniaRuotu → 23

Kuopion komppania: ruotu 23 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Kehvo, Koivusaari (Kuopio)

PalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatRuotutalollisetVapaa tekstiYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Thomas Thomass Pajain
Katselmus 1716
Thomas Paijain Safwolax och Kuopio Sochn 25 6 ogift 1710 (laskettu) 1691
Katselmus 1719
Thomas Pajain
Katselmus 1720
Thomas Paijanen Safwålax 29 10 - 1710 (laskettu) 1691
Katselmus 1721
Thomas Pajain Safwolax 30 11 1710 (laskettu) 1691
Katselmus 1735
Ifwar Kårtman Saw 40 7 11/12 gift 1728 (laskettu) 1695
Katselmus 1758
And Fab: Hirsijn 6.3.1758 sai eron
Peter Swensk Cuopio 26 ogift 6.3.1758 täydennys­mies 1732
Katselmus 1763
Petter Swensk Sawolax 31 5 gift 1758 (laskettu) 1732
Katselmus 1767
Iwar Kortman 22.10.1743 esitti miehen tilalleen
Eric Weckström 22.10.1743 palkka­mies 7.4.1751 kuoli
Anders Fabian Hir_sin 29.6.1752 vapaaehtoinen 6.3.1758 sai eron
Petter Swensk 6.3.1758 täydennys­mies 2.8.1763 kuoli
Lars Swänsk Sawolax 22 1/4 1/4 ogift 7.5.1767 palkka­mies 1745
Katselmus 1772
Lars Svensk Savolax 28 1/12 6 1/12 ogift 11 2 1/2 1766 (laskettu) 1744
Katselmus 1775
Lars Swensk Kuopio 30 5/12 8 1/2 ogift 11 2 1/2 1.5.1767 otettu 1745
Katselmus 1778
Lars Swensk Cuopio 33 5/12 11 1/2 gift 5 8 1/2 1767 (laskettu) 1745
Katselmus 1782
Lars Swänsk Cuopio 37 1/4 1_ gift 5 9 1745
Katselmus 1785
Lars Swensk Cuopio 40 1/4 18 1/3 gift 5 9 1767 (laskettu) 1745
Katselmus 1788
Anders Svensk Cuopio 22 3 ogift 5 6 1785 (laskettu) 1766
Katselmus 1789
Anders Svänsk Savolax 23 4 ogift 5 6 1785 (laskettu) 1766
Katselmus 1790
Anders Svänsk Savolax 24 5 ogift 5 6 1785 (laskettu) 1766
Katselmus 1795
Anders Svänsk Cuopio 22 2/3 9 2/3 gift 5 6 1786 (laskettu) 1773
Katselmus 1798
Anders Swänsk St: Michel 31 2/3 12 2/3 gift 5 7 1786 (laskettu) 1767
Katselmus 1801
Anders Svänsk St. Michell 34 2/3 15 gift 5 7 1786 (laskettu) 1767
Katselmus 1804
Anders Svänsk St Michel 37 1/3 18 2/3 gift 5 7 1786 (laskettu) 1767
Katselmus 1809
Anders Svensk St Michell 42 23 gift 5 7 1786 (laskettu) sairaana majoituksessa 1767
Katselmus 1809b
Anders Svensk St Michell 42 1/4 23 1/4 gift 5 7 1786 (laskettu) 1767


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Ifwar Kårtman
1733 Ifwar Kårtman
1734 Ifwar Kårtman
1735 Ifwar Kårtman
1736 Ifwar Kårtman
1737 Ifwar Kårtman
1738 Ifwar Kårtman
1739 Ifwar Kårttman
1740 Ifwar Kårttman
1741 Ifwar Kårtman
1744 Erik Vekström
1745 Erik Weckström
1746 Erick Weckström
1747 Erich Weckström
1748 Erich: Weckström
1749 Erik Wakström
1750 Erick Weckström
1751 Erich Wäckström 7.4.1751 kuoli Helsingissä
1752 - 29.6.1752
And: Fabian Hirsijn 29.6.1752 vapaaehtoinen
1753 And:s Fab: Hirsijn vapaaehtoinen
1754 And: Fabian Hirsin vapaaehtoinen
1755 And: Fab: Hirsijn
1756 And: Fab: Hirsin vapaaehtoinen
1757 And: Fab: Hirsijn vapaaehtoinen
1758 And: Fab: Hirsin vapaaehtoinen 6.3.1758 sai eron
Petter Swensk 6.3.1758 otettu
1759 Petter Swensk
1760 Petter Swensk
1761 Petter Swensk
1762 Petter Swensk
1763 Petter Svänsk
1764 Petter Swensk 2.8.1763 kuoli
1766 -
1767 - 1.5.1767
Lars Swänsk 1.5.1767 palkkamies
1768 Lars Swensk
1769 Lars Svensk
1770 Lars Swänsk
1771 Lars Svensk
1773 Lars Swensk
1775 Lars Swensk
1776 Lars Swänsk
1777 Lars Svensk
1778 Lars Swensk
1779 Lars Swänsk
1780 Lars Swänsk
1781 Lars Swänsk
1782 Lars Swänsk
1783 Lars Swänsk
1784 Lars Swensk
1785 Lars Swäsk 6.7.1785 sai eron
1786 Anders Swänsk 1.7.1786 otettu
1787 Anders Swänsk
1788 Anders Swänsk
1789 Anders Swänsk
1790 Anders Svensk
1791 Anders Svänsk
1792 Anders Svänsk
1793 Anders Svänsk
1794 Anders Svänsk
1795 Anders Svänsk
1796 Anders Svänsk
1797 Anders Svänsk
1798 Anders Svänsk
1799 Anders Svänsk
1800 Anders Svänsk
1801 Anders Svänsk
1802 Anders Svänsk
1803 Anders Svänsk
1804 Anders Svänsk
1805 Anders Svänsk
1806 Anders Svänsk
1807 Anders Svänsk
1808 Anders Svensk


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Bertil Eskillsson Pinka


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Kuopio RK sotilaat 1759-1765
5 Soldat Peter Svänsk s. 1732
Kuopio RK 1776-1781
II:291 Koifvusawo 2 Lars Svensk s. 1744
puoliso: Christina Zacheus s. 1756
lapsia: David Johan
Kuopio RK 1782-1791
I:188b Koivusaari 2 Lars Wainikain Svensk
I:188b Koivusaari 2 Anders Kästuri Svensk s. 1765
puoliso: Apollonia Parratar s. 1756
Kuopio RK 1796-1804
I:219 Koivusari Anders Kesturi Svensk s. 1765
puoliso: Apollonia Parratar s. 1758
Kuopio RK 1805-1812
I:326 Koivusaari Anders Keiterå Svensk s. 1765
puoliso: Apollonia Pardain s. 1758
lapsia: Anna Maria, Eva Stina
Kuopio LK 1786L-1804
359 Koivusaari Lars Svensk Wainikain
lapsia: David Johan, Eva Christina
366 Koivusaari Lars Svensk vid. P. 359
366 Koivusaari Anders Keituri Svensk
lapsia: Anna Maria, Eva Stina, Marg: Lovisa


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Kuopion seurakunta
Pulkonlax
Rissala
Ivar Karhuin
puoliso: Carin Mykätär
lapsia: Mathias, Påhl, Carin
Koivusavo Lars Vainikain Svensk
puoliso: Christina Sachaeus s. 1756 vih. 31.5.1778
lapsia: David Johan, Stina
Koivusaari Anders Svensk
puoliso: Apollonia Ingeborg Pardatar s. 1748K k. 26.9.1808 vih. 13.5.1792
lapsia: Margr. Lovisa
Koivusavo Anders Kettuin Svensk s. 1765K k. 20.1.1841
puoliso: Katharina Launoin s. 1771K k. 2.2.1843 vih. 21.10.1810
lapsia: Adolph, Brita


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Kuopio 1728 Kåifwusarenby 1 Solld: Ifwar Karhuins hust 2231A
Kuopio 1730 Kåifwusarenby 1 Solld: Ifwar Karhuins hust 4393
Kuopio 1731 Kåifwusarenby 1 Solld: Ifwar Karhuins hust 2048B
Kuopio 1732 Kåifwusarj 1 Såldaten Ifwar Karhuins ho 1766B
Kuopio 1733 Kåifwusarj 1 Såld: Ifwar Karhuins h 2157B
Kuopio 1734 Kåifwusari 1 Soldat Ifwar Karhs hust: 2124A
Kuopio 1735 Kåifwusarj 1 Såld Ifwar Karhuins hu 2352B
Kuopio 1808 Koivusaari 1 Soldat Svänsks hu 470


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1727_12 Ifwar Kårttman
1728_1 Ifwar Kårtman
1728_2 Ifwar Kårtman
1744 Erick Wäckström 24.10.1743 otettu
1745 Erich Wäckström


Tuomiokirjat Sotilaita käräjien pöytäkirjoissa

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu
7.2.1727 Soldaten Thomas Pajanen 101


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1735 Kechwo
Koiwusarj
Koiwusarj
Mich: Wänäin
Hemming SafwoLn
Lars SafwoLn
1758 Kehvo
Koivusavo
Koivusavo
Mich: Wänäin
Henning Sawol:n
And:s Sawolain
1767 Kehwo
Koifwusari
Koifwusari
Michel Wänäin
Salomon Safwolain
Erich Taskin
1782 Kehwo
Kåifwusari
Kåifwusari
Michel Wänäin
Salom. Safwolain
Erich Taskin
1795 Kåivusalmi
Kåivusalmi
Kåivusalmi
Salamon Savolain
Anders Taskin
Michell Wänäin
1804 Kåiwusari
Kåiwusari
Kähvo
Salomon Savolain
And: Taskin
Pehr Vänäin


Vapaa teksti muihin lähteisiin perustuvaa tietoa

Tieto Viite
Anders Svensk, sai eron 31.10.1809 Kuopio pitäjän- ja kirkonkokous 24.6.1810


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Thomas Paajanen 1710 mainittu 1721
Ivar Kortman Karhunen 1728 22.10.1743
Erik Weckström 22.10.1743 7.4.1751
Anders Fabian Hirsin 29.6.1752 6.3.1758
Petter Svensk 6.3.1758 2.8.1763
Lars Svensk Vainikainen 7.5.1767 6.7.1785
Anders Svensk Kettunen 1.7.1785 mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 22Ruotu 24

© Väinö Holopainen 2018