AlkuSavon rykmenttiKuopion komppaniaRuotu → 65

Kuopion komppania: ruotu 65 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Ryönä (Kuopio)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilashuonekassaTuomiokirjatPerukirjatRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Mattz Jörenss Rijssain
Katselmus 1719
 
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Niels Kårtte Saw. 32 7 1/12 gift 1728 (laskettu) 1703
Katselmus 1754
Mats Tenlod
Katselmus 1758
Mattz Tenlodh 50 3/4 16 1/12 1742 (laskettu) 1708
Katselmus 1763
Matts Tenlod 6.4.1762 hylättiin
-
Katselmus 1767
Nils Korte 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Matts Tenlod 12.2.1742 palkka­mies 6.4.1762 hylättiin
-
Katselmus 1772
Carl Gustaw Palmfelt vapaaehtoinen 4.2.1773 ruotuun 76
Anders Pelkoin Beck Savolax 24 1/6 1/6 ogift 4.2.1773 täydennys­mies, rajavartiossa Karjalassa 1748
Katselmus 1775
- 1.11.1767
Hinric Adolph Afgillander 1.11.1767 ruodusta 77 30.9.1770 Everstiluutnantin komppaniaan
Carl Gustav Palmfeldt 31.12.1771 vapaaehtoinen Majurin komppaniasta 4.2.1773 ruotuun 76
Anders Beck Cuopio 26 1/2 2 1/2 gift 12 4.2.1773 täydennys­mies 1749
Katselmus 1778
Anders Beck Cuopio 29 1/2 5 1/2 gift 6 - 1773 (laskettu) 1749
Katselmus 1782
And: Beck Cuopio 33 1/3 9 _ gift 5 11 1/4 1773 (laskettu) 1749
Katselmus 1785
Aders Beck Cuopio 36 1/3 12 1/3 gift 5 11 1/4 1773 (laskettu) 1749
Katselmus 1788
Anders Beck Cuopio 40 16 gift 6 - 1772 (laskettu) 1748
Katselmus 1789
Anders Bäck Savolax 41 17 gift 5 11 1772 (laskettu) 1748
Katselmus 1790
Anders Beck 26.3.1790 kuoli
Matts Beck Savolax 29 1 1/2 ogift 5 6 1/2 11.4.1790 täydennys­mies 1761
Katselmus 1795
Matts Back Cuopio 33 6 1/2 gift 5 6 1/2 1789 (laskettu) 1762
Katselmus 1798
Matts Bäck 10.6.1795 sai eron
Olof Tåifvoin Bäck Cuopio 28 2 3/4 gift 5 9 10.9.1795 palkka­mies 1770
Katselmus 1801
Olof Bäck Cuopio 31 5 3/4 gift 5 9 1796 (laskettu) 1770
Katselmus 1804
Olof Bäck Kuopio 34 8 3/4 gift 5 9 1796 (laskettu) 1770


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Niels Kårtte
1733 Niels Kårtte
1734 Niels Kårtte
1735 Niels Kårtte
1736 Niels Kårtte
1737 Niels Kårtte
1738 Niels Kårtte
1739 Niels Kårtte
1740 Niels Kårtte
1741 Niels Kårte
1744 Matz Tenlodh
1745 Matz Tenlodh
1746 Matz Tenlodh
1747 Matz Tenlodh
1748 Matts Tennlodh
1749 Maths Tenlod
1750 Mattz Tenlod
1751 Matts Tenlod
1752 Matts Tenlod
1753 Matts Tenlod
1754 Matz Tenlodh
1755 Mattz Tenlod
1756 Matz Tenlodh
1757 Mattz Tennlod
1758 Mats Tenlod
1759 Mats Tenlod
1760 Matts Tenlod
1761 Mats Tenlodh
1762 Mats Tenlod 6.4.1762 hylättiin
1763 -
1764 -
1766 -
1767 -
1768 - 1.11.1767
Hen: Ad: Argillander 1.11.1767 ruodusta 77
1769 Hend: Adolp Argillander vapaaehtoinen
1770 Hen: Ad: Argillander
1771 Hend: Adolp: Argillander 30.9.1770 ylennettiin varusmestariksi
-
1773 Carl Gustaw Palmfeldt 4.2.1773 ruotuun 76
Anders Pelkoin Beck 4.2.1773 täydennysmies
1775 Anders Beck
1776 Anders Beck
1777 Anders Beck
1778 Anders Beck
1779 Anders Bek
1780 Anders Bek
1781 Anders Bäck
1782 Anders Bek
1783 Anders Beck
1784 Anders Beck
1785 Anders Beck
1786 Anders Beck
1787 Anders Bäck
1788 Anders Beck
1789 Anders Bäck
1790 Anders Bäck 26.3.1790 kuoli
Matts Mietinen Bäck 11.4.1790 täydennysmies
1791 Matts Beck
1792 Matts Bäck
1793 Matts Bäck
1794 Matts Bäck
1795 Matts Bäck 10.6.1795 sai eron
Olof Toifvain Bäck 10.9.1795 palkkamies
1796 Olof Bäck
1797 Olof Bäck
1798 Olof Bäck
1799 Olof Bäck
1800 Olof Bäck
1801 Olof Bäck
1802 Olof Bäck
1803 Olof Bäck
1804 Olof Bäck
1805 Olof Bäck
1806 Olof Bäck
1807 Olof Bäck
1808 Olof Bäck

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773
Carl Gust. Palmfelt 31.12.1771 vapaaehtoinen Majurin komppaniasta 27.1.1773 ruotuun 73
Anders Pelkonen Cuopio Sokn 24 ogift 27.1.1773 palkkamies hyväksytään 1749


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Per Larsson Hemelein


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Kuopio RK 1739-1748
278 Rönä Matz Tenhåin
puoliso: Elin Räsätär
Kuopio RK 1749-1759
I:56 Rönä Mats Tenhunen
puoliso: Elin Räsätär
lapsia: Carin, Mats, Anders, Pähr
Kuopio RK sotilaat 1759-1765
16 Soldat Matts Tenlod s. 1707
puoliso: Elin Räsätär s. 1705
lapsia: Anders, Pehr
Tenhunen?
Kuopio RK 1776-1781
III:189 Rönä 3 And: Beck s. 1748
puoliso: Carin Asikatar s. 1755
Kuopio RK 1782-1791
II:110 Rönä And: Peckonen Beck s. 1748
puoliso: Cath: Asikain s. 1755
II:110 Rönä Olof Toiwain Beck s. 17.12.1773
puoliso: Anna Rissain s. 1759
Kuopio RK 1796-1804
II:113 Rönä Olof Toiwain Bäck s. 17.12.1773
puoliso: Anna Rissain s. 1759
Kuopio RK 1805-1812
III:69 Rönä Olof Toivain Bäck s. 14.12.1773
puoliso: Anna Rissain s. 1759
Kuopio LK 1749L-1759
172 Rönä 4 Mats Tenhuses
lapsia: Carni, Mats, Anders, Pähr
Kuopio LK 1769L-1785
390 Rönä 6 Anders Ballk
lapsia: Helena, Anders, Margareta, Salomon, Henric
Kuopio LK 1786L-1804
921 Röna Anders Baeck Pelkoin
lapsia: Helena, Anders, Margareta, Salomon, Henric, Olof, Nils
921 Röna Olof Beck Toivain
lapsia: Anna Lisa


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Kuopion seurakunta
Rönä Mats Tenhuin
puoliso: Elin Räsätär
lapsia: Pähr
Rönä Anders Pelkoinen Beck
puoliso: Carin Asikatar
lapsia: Helena, Anders, Henric, Olof, Nils


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Kuopio 1724 Rönnänby 4 Såld. Hackarains hust 2830
Kuopio 1725 Rönenby 4 Solld: Hackarains hust 2649
Kuopio 1726 Rönenby 4 Solld: Hackarains hust 2814
Kuopio 1727 Rönenb˙ 4 Solld: Hackarains hustru 1757B
Kuopio 1728 Rönenby 4 Solld: Hackarains hust 2235A
Kuopio 1730 Rönänby 3 Solld: Nills Kårhoins hust 4401
Kuopio 1731 Rönänby 3 Solld: Nills Kårhoins hust 2052B
Kuopio 1732 Rönäby 3 Såldat Nills Kårhoins h 1770A
Kuopio 1808 Rönä 5 Soldat Olof Bäcks hu 528


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1744 Matts Tenlod
1745 Mattz Tenlod


Vadstenan sotilashuonekassa Eläkettä anoneet sotilaat

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1732 Sold Matts Tenlod 27.11.1770
1755 Soldat Matts Tenlod 1762


Tuomiokirjat Sotilaita käräjien pöytäkirjoissa

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu
29.8.1737 Sålldaten Niels Korte 384


Perukirjat Sotilaita perukirjoissa

Päiväys Sotilas Perhe Kylä Kuva
Kuopion maaseurakunta
6.11.1800 Såldaten Anders Bäck puoliso: Cath Asikain 21


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1735 Rönäby
Rönäby
Rönäby
Rönäby
Erich Wätäin
Johan Wätäin
Oloff Kekälein
Lars Wätäin
1758 Röna
Röna
Röna
Röna
And:s Wätäin
Matz Laijtin
Olof Kekäläin
Lars Wätäin
1767 Röna
Röna
Röna
Röna
Ands Wätäin
Matts Wätäin
Olof Kekäläin
Lars Wätäin
1782 Röna
Röna
Röna
Röna
And: Wätäin
Matts Wätäin
Olof Kekäläin
Lars Wätäin
1795 Ryönä
Ryönä
Ryönä
Petter Kekäläin
Lars Wätäin
Johan Boman
1804 Rönä
Rönä
Rönä
Pehr Käkäläin
Lars Vätäin
Joh: Boman


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Mats Rissanen ennen 1712 mainittu 1712
Hakkarainen mainittu 1724 mainittu 1728
Nils Korte 1728 23.8.1741
Mats Tenlod Tenhunen 12.2.1742 6.4.1762
Henrik Adolf Argillander 1.11.1767 30.9.1770
Karl Gustaf Palmfelt 31.12.1771 4.2.1773
Anders Beck Pelkonen 4.2.1773 26.3.1790
Mats Beck Miettinen 11.4.1790 10.6.1795
Olof Beck Toivanen 10.9.1795 mainittu 1808

KatselmuksetNimetKylätRuotu 64Ruotu 66

© Väinö Holopainen 2017