AlkuSavon rykmenttiKuopion komppaniaRuotu → 77

Kuopion komppania: ruotu 77 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Suojärvi (Kuopio)

PalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Olof Jörenss Hyfwärin
Katselmus 1719
 
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Eskell Kettuin Österb 29 12 1/4 gift 1723 (laskettu) 1706
Katselmus 1749_5
Lars Kort
Katselmus 1749_6
Lars Kort
Katselmus 1758
Lars Kårt 48 1/2 14 1/6 1744 (laskettu) 1710
Katselmus 1763
Henric Adolph Argillander Sawolax 22 1 ogift 15.3.1762 vapaaehtoinen 1741
Katselmus 1767
Eskil Kettuin 2.2.1740 esitti miehen tilalleen
Olof Heggström 2.2.1740 palkka­mies 28.9.1740 kuoli
Michel Tornberg 1.1.1741 otettu 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Henric Lappe 24.10.1743 palkka­mies 16.1.1744 ruotuun 75
Lars Kortt 16.1.1744 täydennys­mies 24.11.1761 kuoli
Adolph Argillander Sawolax 26 1/2 5 1/2 ogift 15.3.1762 vapaaehtoinen 1741
Katselmus 1772
Philip Kort Savolax 24 1/6 4 1/12 gift 11 1 1768 (laskettu) 1748
Katselmus 1775
Hinric Adolph Argillander 1.11.1767 ruotuun 65
Philip Kort Cuopio 36 1/2 6 1/2 gift 11 1 2.2.1769 palkka­mies 1739
Katselmus 1778
Philip Kort Cuopio 29 1/2 9 1/2 gift 5 7 1769 (laskettu) 1749
Katselmus 1782
Philip Kort Cuopio 33 1/3 13 1/3 gift 5 7 1769 (laskettu) 1749
Katselmus 1785
Philip Kort Cuopio 36 1/3 16 1/3 gift 5 7 1769 (laskettu) 1749
Katselmus 1788
Philip Kort Cuopio 47 19 gift 5 7 1/3 1769 (laskettu) 1741
Katselmus 1789
Philip Kårt Savolax 48 20 5 7 1/2 1769 (laskettu) 1741
Katselmus 1790
Philiph Kort Savolax 49 21 gift 5 7 1/4 1769 (laskettu) 1741
Katselmus 1795
Philip Kort 17.9.1790 sai eron
Elias Nisk Cuopio 24 4 ogift 5 6 1/2 6.4.1791 täydennys­mies 1771
Katselmus 1798
Elias Nisk 10.6.1795 hylättiin
Elias Hara Nisk Cuopio 24 6 gift 5 9 1/2 10.9.1795 täydennys­mies 1774
Katselmus 1801
Elias Nisk Cuopio 27 9 gift 5 9 1/2 1792 (laskettu) 1774
Katselmus 1804
Elias Nisk Kuopio 30 12 gift 5 9 1/2 1792 (laskettu) 1774


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Eskell Kettuin
1733 Eskell Kettuin
1734 Eskell Kettuin
1735 Eskell Kettuin
1736 Eskell Kettuin
1737 Eskell Kettuin
1738 Eskell Kettuin
1739 Eskell Kettuin
1740 Eskell Kettuin 2.2.1740 ruotu esitti miehen tilalle
Oloff Häggström 2.2.1740 palkkamies
1741 Olof Hägström 28.9.1740 kuoli
Michell Törnberg 1.2.1741 palkkamies
1744 Hans Lappe 16.1.1744 ruotuun 75
Lars Kort 16.1.1744 täydennysmies
1745 Lars Kortt
1746 Lars Kortt
1747 Lars Kort
1748 Lars Kortt
1749 Lars Kort
1750 Lars Kortt
1751 Lars Kortt
1752 Lars Kortt
1753 Lars Kortt
1754 Lars Kort
1755 Lars Kortt
1756 Lars Kort
1757 Lars Kortt
1758 Lars Kårtt
1759 Lars Kortt
1760 Lars Kortt
1761 Lars Kortt
1762 Lars Kortt 24.10.1761 kuoli
Hend: Adolph Argillander 15.3.1762 vapaaehtoinen
1763 Hind: Adolph Argillander vapaaehtoinen
1764 Hend: Ad: Argilander vapaaehtoinen
1766 Hend: Adolph Argilander vapaaehtoinen
1767 Hen: Ad. Argillander vapaaehtoinen
1768 Henr: Ad. Argillander 1.11.1767 ruotuun 65
-
1769 - 22.2.1769
Philip Kort 22.2.1769 palkkamies
1770 Philip Kårt
1771 Philip Kort
1773 Philip Kort
1775 Philip Kort
1776 Philip Kort
1777 Philip Kort
1778 Philip Kort
1779 Philip Kårt
1780 Philiph Kort
1781 Philiph Kort
1782 Philip Kort
1783 Philip Kort
1784 Philip Kort
1785 Philip Kort
1786 Philip Kort
1787 Philip Kort
1788 Philip Kort
1789 Philip Kordt
1790 Philip Kort 17.9.1790 erotettiin
-
1791 - 6.4.1791
Eljas Niskain Nisk 6.4.1791 täydennysmies
1792 Elias Nisk
1793 Elias Nisk
1794 Elias Nisk 28.8.1794 karkasi
1795 Elias Nisk 10.6.1795 hylättiin
Elias Hara Nisk 10.9.1795 täydennysmies
1796 Elias Nisk
1797 Elias Nisk
1798 Elias Nisk
1799 Elias Nisk
1800 Elias Nisk
1801 Elias Nisk
1802 Elias Nisk
1803 Elias Nisk
1804 Elias Nisk 25.6.1804 sai eron
-
1805 - 26.9.1804
Eric Kåistin Öhrn 26.9.1804 täydennysmies
1806 Eric Örn
1807 Eric Örn
1808 Eric Örn


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Sigfrid Johansson Pullinen 11.6.1700 karkasi


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Kuopio RK 1749-1759
II:71 Kangaslax Lars Korhonen Kort
puoliso: Carin Piritär s. 1714
Kuopio RK sotilaat 1759-1765
19 Soldat Lars Kort s. 1711
puoliso: Carin Piritär
Kangaslax, Korhonen
Kuopio LK 1749L-1759
238 Kangaslax Lars Chorte Korhoin
lapsia: Philip, Lars, Henric, Olov, Erich, Coecilia
Nilsiä RK 1766-1782
46 Kangaslax 1 Philip Korhoin Kort s. 1742
puoliso: Carin Heikitär s. 1754
lapsia: Jean, Catharina, Thomas
Nilsiä RK 1783-1793
96 Suojärvi Philip Korhoin Kort s. 1742
puoliso: Cathar: Heikinen s. 1754
96 Suojärvi Eric Fulc?
puoliso: Valborg Kainulain s. 1759
Ea
Nilsiä RK 1794-1801
121 Suojervi Elias Ands: Hara Nisk s. 1773
puoliso: Christina Koskelå s. 1771
Nilsiä RK 1802-1810
156 Suojervi Elias Hara Nisk s. 1773
puoliso: Christ. Koskelå s. 1771
afsk Soldat
Nilsiä LK 1795L-1801
141 Suojervi 3 Elias Ands Nisk Haras
lapsia: Anders, Elias, Johan
Soldaten


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Kuopion seurakunta
Eskel Kettuin
puoliso: Elin Hytitär vih. 1725
lapsia: Georg, Carin
Kangaslax Lars Påhlss. Korhoin Korte s. 1714K k. 18.10.1761
puoliso: Car. Pehrsdr. Piritär vih. 21.12.1735
lapsia: Philip, Carin, Hend:, Olof, Cicilia
Philip Kort
puoliso: Carin Heikitär vih. 12.10.1773
Nilsiän seurakunta
Kangaslax
Suojerwi
Philip Kort
puoliso: Carin Heikitär
lapsia: Lars, Catharina, Thomas, Philip, Anna, Christina
Suojerwi Elias Nisk
puoliso: Walb. Kainulain s. 1769
lapsia: Catharina
Suojerwi Elias And.s. Nisk Hara
puoliso: Christina Koskelo vih. 24.1.1796
lapsia: Maria, Anders, Elias, Johan, Christina
Suojerwi Eric Erss. Örn Koistin
puoliso: Kat. Korhoin vih. 19.2.1797
lapsia: Eric, Catharina, Henric


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Kuopio 1727 Soierfwj 1 Solld: Eskell Kättuins hust 1759B
Kuopio 1728 Soierfwj 1 Solld: Eskell Kättuins hust 2236B
Kuopio 1730 Soierfwj 1 Solld: Eskell Kettuins hust 4404
Kuopio 1731 Soierfwj 1 Solld: Eskell Kettuins hust 2054A
Kuopio 1732 Suojerfwj 1 Såld Eskill Kåttuins ho 1771B
Kuopio 1733 Suoierfwj 1 Såld: Eskell Kettuins h 2162B
Kuopio 1808 Savisari 1 Soldat Örns hu 532
Kuopio 1808 Suojärvi 3 Afsk: Sold: Elias Nisks 534


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1724_10 Eskell Kettuin
1724_11 Eskell Kettuin
1724_11 Eskill Kettoin
1727_12 Eskell karttuin
1728_1 Eskill Karttuin
1728_2 Eskell Kettuin
1728_6 Eskell Kettuin
1744 Lars Kort 16.1.1744 otettu
1745 Lars Kårtt


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1735 Suojerwj
Suojerwj
Suojerwj
Philip Cårhoin
Påhl Cårhoin
Oloff Ahoin
1758 Keyrity
Syveri
Syveri
Philip Korhoin
Hind: Korhoin
Olof Ahoin
1767 Suojerfwi
Suojerfwi
Suojerfwi
Lars Kårhoin
Henr. Kårhoin
Olof Ahoin
1782 Suojerfwi
Suojerfwi
Suojerfwi
Lars Kårhoin
Henr. Kårhoin
Olof Ahoin
1795 Suojerfvi
Suojerfvi
Suojerfvi
Lars Korhoin
Anders Hara
Olof Ahonen
1804 Suojärvi
Suojärvi
Suojärvi
Lars Korhoin
Anders Hara
Olof Ahonen


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Olof Hyvärinen ennen 1712 mainittu 1712
Eskel Kettunen 1723 2.2.1740
Olof Häggström 2.2.1740 28.9.1740
Michel Tornberg 1.1.1741 23.8.1741
Henrik Lappe 24.10.1743 16.1.1744
Lars Kort Korhonen 16.1.1744 24.11.1761
Adolf Argillander 15.3.1762 1.11.1767
Filip Kort Korhonen 2.2.1769 17.9.1790
Elias Nisk Niskanen 6.4.1791 10.6.1795
Elias Nisk Hara 10.9.1795 25.6.1804
Erik Örn Koistinen 26.9.1804 mainittu 1808

KatselmuksetNimetKylätRuotu 76Ruotu 78

© Väinö Holopainen 2017