AlkuSavon rykmenttiKuopion komppaniaLäänintilit → Nimiluettelot 1728

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1728

Tammikuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Compagnie Willmanstrand 20.12.1727

Januarij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderat är, och Komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentit
1 Johan Weckman
4 Petter Hydman
7 Eskell Haman
11 Philip Taskinen
16 Johan Pardainen
23 Ifwar Kårtman
29 Kassper Wadell
39 Petter Hyfwärin
40 Anders Fröling
46 Hans Jäskeläin
49 Carl Hellenius
58 Thomas Rissainen
60 Oluf Hillduin
72 Petter Parfwiain
77 Eskill Karttuin
79 Anders Mustoin
84 Sigfred Waråinen
90 Mårtt: Warttiain
96 Erich Turman
97 Petter Hildeberg
105 Clemet Räsäin
110 Lars Nyström
116 Jöran Burman
126 Hind: Kåpoin

Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 450)

Helmikuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuop: Comp: Willmanstrand 30.1.1728

Februarij Månadz Rulla uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderad är, och Komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentit
1 Johan Weckman
4 Petter Hydman
7 Eskill Haman
11 Philipp Taskinen
16 Johan Pardainen
23 Ifwar Kårtman
29 Kassper Wadell
39 Petter Hyfwärin
40 And: Fröling
46 Hans Jäskel:
49 Carl Hellenius
58 Thomas Risainen
72 Petter Parfwiain
77 Eskell Kettuin
79 And: Mustoin
84 Sigf: Waroin
90 Mårt: Wartiain
96 Erich Turman
97 Petter Hildeberg
105 Clemet Räsäin
110 Lars Nyström
116 Jöran Buurman
126 Hind: Kåpoin

Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 455)

Maaliskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Compag: Willmanstrandh 27.2.1728

Martj Månadz Rulla uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Gwarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderade äro, och Komma att niuta underhåld som fölier

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 460)

Huhtikuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Copio Compagnie Willmanstrandh 30.3.1728

Aprill Månadz Rulla uppå dett manskap af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Rege:te, som till Guarnisons förstärckningen här i Willmanstrand Commenderade äro, och Komma att niuta underhåld för hela månadh

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 472)

Toukokuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Compag: Willmanstrand 30.4.1728

Maij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:tts Savolax och Nyslotts läns Infanterie Regemente som till Guarnizons förstärckningen i Willmanstrand Commenderade äro, och komma att niuta underhåld som fölljer

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 477)

Kesäkuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Copio Comp: Willmanstrand 31.5.1728

Junii Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslotts Lähns Regemente som till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentit
1 Johan Weckman
7 Eskell Hafman
11 Philip Taskinen
17 Lars Wänäläin
26 Hindrich Wänäläin
29 Casper Wadel
41 Jonas Swänberg
45 Anders Fröberg
46 Hans Jäskeläin
58 Thomas Risain
62 Zacharijas Hedbohm
72 Petter Parfwiain
77 Eskell Kettuin
79 Anders Mustoin
83 Samuell Lackman
90 Mattz Wartinain
96 Erich Turman
103 Anders Torfwin
105 Clemet Räsain
115 Petter Kiällberg
117 Ifwar Åberg

Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 482)

Heinäkuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Copijo Comp:e Willmanstrand 28.6.1728

Julj Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslotts Lähns Infanterie Regemente som till Willmanstrandz Gurnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 487)

Elokuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Copio Compag: Willmanstrand 15.8.1728

Augustj Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslåtts Lähns Infant:e Regemente som till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 494)

Syyskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Comp:e Wilmarstrand 31.8.1728

September Månadz Rulla Uppå de af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslåtts Lähns Infanterie Regemente hitt till Guarnesons förstärckning Commenderade Nb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 498)

Marraskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Comp:e Willmarstr: 1.11.1728

November Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz lähns Ordinarie Regemente, Uppå det manskap som hitt till Wilmanstrands Guarnezons förstärckning Commenderade äro, Nembl:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 507)

Joulukuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Cuopio Comp:ie Wilmarst: 30.11.1728

December Månadz Rulla af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtz Ordinarie Regemente till Footh Uppå det Manskap som hitt till Wilmanstrandh Guarnezouns förstärckning Commenderade äro Nb:n

Ruotu Nimi Kommentit
1 Johan Wäckman
2 Christer Mahlbergh
13 Abram Munckbergh
34 Påhl Kårthman
45 Anders Fröbergh
47 Matz Wadell
74 Petter Långström
80 Erich Turkul:n
92 Lars Laakbergh
108 Erich Kårthman
113 Petter Kanckuin

Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 511)

© Väinö Holopainen 2019