AlkuSavon rykmenttiMajurin komppaniaRuotu → 100

Majurin komppania: ruotu 100 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Äkryntaipale (Kangasniemi)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatSotilashuonekassaYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Johan Safwolain ruotu­mies 30.7.1712 esitti miehen tilalleen
Johan Nielsson Håckain 30.7.1712 palkka­mies
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Påhl Båck 4.12.1734 kotitilan hoitoon
Isac Håfberg Saf: 26 1/2 4.12.1734 otettu 1709
Katselmus 1749_5
Thomas Berg
Katselmus 1749_6
Tomas Berg
Katselmus 1751
Petter Handlare
Katselmus 1758
Påhl Halt 14.2.1758 hylättiin
Daniel Matian Kangasnemi Sochn 20 ogift 14.2.1758 1738
Katselmus 1763
Carl Hiellman Jorois 16 1 _/_ ogift 1762 (laskettu) 1747
Katselmus 1767
Isak Hoffberg 14.3.1749 hylätty
Thomas Jufwin 27.3.1749 palkka­mies 8.11.1750 kuoli
Petter Handlare 19.3.1751 täydennys­mies 9.11.1751 kuoli
Staffan Kaupin 25.2.1758 ruotu­mies 20.12.1758 esitti miehen tilalleen
Pål Hack 20.12.1758 täydennys­mies 17.2.1758 sai eron
Daniel Ferm 17.2.1758 palkka­mies 1759
Pål Haltuin 17.3.1760 otettu 7.10.1761 kuoli
Carl Hiellman Jorois 20 6 ogift 23.11.1761 vapaaehtoinen 1747
Katselmus 1772
Staff: Kaupin Kangasniemi 24 gift ruotu­mies 1748
Katselmus 1775
Carl Hiellman vapaaehtoinen 10.7.1771 Jääkärijoukkoon
Staffan Kaupin Karp 28.3.1773 ruotu­mies 21.8.1775 hylätään
-
Katselmus 1778
Staffan Korp 21.8.1775 hylätty
Philip Larm Kangasnemi 20 2/3 2 7/12 gift 5 4 8.1.1776 täydennys­mies 1758
Katselmus 1782
Philip Larm Kangasniemi _4 2/9 6 11/12 gift 5 4 1776 (laskettu)
Katselmus 1785
Philipp Larm Kangasnemi 27 1/3 9 7/12 gift 5 4 1776 (laskettu) 1758
Katselmus 1788
Philip Larm Kangasnemi 30 2/3 12 7/12 gift 5 4 1776 (laskettu) 1758
Katselmus 1789
Philip Larm Kangasnemi 31 2/3 13 7/12 gift 5 4 1776 (laskettu) 1758
Katselmus 1790
Philip Larm Kangasniemi 32 14 gift 5 4 1776 (laskettu) 1758
Katselmus 1795
Philip Larm Kangasnemi 37 18 gift 5 4 1777 (laskettu) 1758
Katselmus 1798
Philip Larm 10.6.1795 sai eron
Thomas Skarp Kangasnemi 28 8 gift 6 29.9.1795 täydennys­mies 1770
Katselmus 1801
Thomas Skarp Kangasn. 31 11 gift 6 1790 (laskettu) 27.5.1801 hukkui 1770
Katselmus 1804
Thomas Skap 27.5.1801 hukkui
Jöran Skarp Kangasniemi 28 8 gift 6 19.9.1801 täydennys­mies 1776


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Påhl Båck
1733 Påhl Båck
1734 Påhl Båck
1735 Påhl Båck 4.12.1734 kotitilan hoitoon
Isaac Hålfberg 4.12.1734 palkkamies
1737 Isaac Håfberg
1738 Isaac Håfberg
1739 Isack Håfberg
1740 Isack Håffberg
1741 Isac Håffberg
1744 Isack Håffberg
1745 Isak Håffberg
1746 Isak Håfberg
1747 Isack Håfberg
1748 Isak Håffberg
1749 Isak Håffberg 14.3.1749 hylättiin
Thomas Berg 27.3.1749 otettiin
1750 Thomas Berg
1751 Thomas Berg 8.11.1750 kuoli
Staffan Kaupin 25.2.1751 ruotumies 19.3.1751 hankki miehen tilalleen
Petter Handlare 19.3.1751 otettiin
1752 Petter Handlare 9.11.1751 kuoli
-
1753 -
Påhl Hålt 20.12.1752 palkkamies
1754 Påhl Halt
1755 Påhl Hålt
1756 Påhl Halt
1757 Påhl Halt
1758 Påhl Hålt 17.2.1758 sai eron
Daniel Ferm 17.2.1758 palkkamies
1759 Daniel Ferm 13.7.1759 sotaoikeuden tuomio
-
1760 Påhl Halt 17.3.1760 otettu
1761 Påhl Halt
1762 Påhl Halt 7.10.1761 kuoli
Carl Hielman 23.11.1761 otettiin
1763 Carl Hielman vapaaehtoinen
1764 Carl Hiellman vapaaehtoinen
1766 Carl Hiellman vapaaehtoinen
1767 Carl Hiellman vapaaehtoinen
1768 Carl Hielman vapaaehtoinen
1769 Georg F Hielman
1770 Giorg F: Hielman
1771 Georg F: Hielman 10.7.1771 lippumieheksi Jääkärijoukkoon
-
1773 Staffan Karp 15.1.1773 ruotumies
1775 Staffan Karp 21.8.1775 hylättiin
-
1776 Philip Hapiain Larm 8.1.1776 täydennysmies
1777 Philip Larm
1778 Philip Larm
1779 Philip Larm
1780 Philip Larme
1781 Philip Larm
1782 Philip Larm
1783 Philip Larm
1784 Philip Larm
1785 Philip Larm
1786 Philip Larm
1787 Philip Larm
1788 Philip Larm
1789 Philip Larm
1790 Philip Larm
1791 Philip Larm
1792 Philip Larm
1793 Philip Larm
1794 Philip Larm
1795 Philip Larm 10.6.1795 sai eron
-
1796 Thom Skarp 29.9.1795 täydennysmies N:o 51
1797 Thomas Skarp
1798 Thomas Skarp
1799 Thomas Skarp
1800 Thomas Skarp
1801 Thomas Skarp 27.5.1801 hukkui
-
1802 Jöran Skarp
1803 Jöran Skarp
1804 Giöran Skarp
1805 Göran Skorp
1806 Jöran Skarp
1807 Georg Skarp

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773
Carl Hielman 10.7.1771 aliupseeriksi Jääkärijoukkoon
Staffan Pettersson Kaupin 11.1.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
Luettelo 1776
Staff: Karp 21.8.1775 hylättiin
Philip Hapanen Larm Kangasniemi 18 ogift 8.1.1776 täydennysmies 1758


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Larss Larsson Haltoin
1700_11 Larss Larsson Haltoin 3.10.1700 kuoli


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Kangasniemi RK 1734-1741
- Såldater Isack Hofbärg
puoliso: Anna
vide pag 78
- Såldater Thomas Jurfwin
puoliso: Carin Kouco
Kangasniemi RK 1757-1763
- Soldater Påhl Hålt
puoliso: Helena
- Soldater Påhl Halt +1761
Kangasniemi RK 1766-1789
- Soldater Phil. Larm
puoliso: Anna Laitin s. 1752
Kangasniemi RK 1790-1796
331 Äkrontaipal Philip Larm Hapiain s. 1757
puoliso: Anna Laitin s. 1752
Kangasniemi RK 1797-1803
347 Äkryntaipal Thomas Sharp Abbor s. 19.11.1770
puoliso: Maria Pylvänäin s. 1773
fr.P.216, +1801
347 Äkryntaipal Jöran Skarp Monsieur s. 1775
puoliso: Eva Kyröläin s. 1775
1801 fr.P.338
Kangasniemi RK 1804-1814
417 Äkryntaipale Jöran Skarp Monsieur s. 1775
puoliso: Eva Kyröläin s. 1775
1810 Bet.N:o 619


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Kangasniemen seurakunta
- Påhl Bock
lapsia: Brijta
Äkryntaiwal Isack Isackss. Hoberg Howin
puoliso: Anna Nilsdr Pylwänäin vih. 28.9.1738
lapsia: Johan, Mattz, Maria, Helena
Äkrynt.
Kaupila
Thomas Christ.ss Berg Jurfwin
puoliso: Carin Larsdr Kouko vih. 3.1.1748
lapsia: Marg., Thomas
Äkröntaip. Staffan Petterss. Kaupin
puoliso: Brita Jör.d:r Paappain vih. 10.12.1769
lapsia: Jöran, Helena
Äkryntaipal Philip Larm Haapain
puoliso: Anna Laitiain vih. 14.12.1777
lapsia: Maria, Anna, Mats, Christer, Eva, Thomas
Papala Thomas Thom.ss Skarp Håckain s. 19.11.1770
puoliso: Maria Hansd:r Pylvänäin vih. 21.12.1794
lapsia: Anna Maria
Äkryntaipal
Kaihlamäki
Jöran Hielte Skarp Monsieur s. 10.11.1775
puoliso: Eva Davidsd:r Kyröläin vih. 25.5.1800
lapsia: Samuel, Henric, Anna, Eva Catharina


Vadstenan sotilashuonekassa Eläkettä anoneet sotilaat

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1732 Sold: Isac Hofberg 1.7.1772 1791
1755 Soldat Isac Hofberg 1767 14
1776 Sold Philip Larm 25.4.1796 1800
1784 Soldaten Philip Larm 1795 18 37


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Lars Halttunen mainittu 1700
Johan Savolainen 30.7.1712
Johan Hokkanen 30.7.1712
Pål Båck mainittu 1731 4.12.1734
Isak Hoffberg Hovinen 4.12.1734 14.3.1749
Tomas Berg Jurvinen 27.3.1749 8.11.1750
Staffan Kauppinen 25.2.1751 19.3.1751
Petter Handlare 19.3.1751 9.11.1751
Pål Hålt Halt Hack 20.12.1752 17.2.1758
Daniel Ferm 17.2.1758 13.7.1759
Pål Hålt Halt Halttunen 17.3.1760 7.10.1761
Karl Hjellman 23.11.1761 10.7.1771
Staffan Karp Kauppinen 28.3.1773 21.8.1775
Filip Larm Haapiainen 8.1.1776 10.6.1795
Tomas Skarp Hokkanen 29.9.1795 27.5.1801
Jöran Hjälte Skarp Monsieur 19.9.1801 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 99Ruotu 101

© Väinö Holopainen 2018