AlkuSavon rykmenttiMajurin komppaniaRuotu → 103

Majurin komppania: ruotu 103 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Kaihlamäki, Äkrynmäki, Äkryntaipale (Kangasniemi)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Jacob Cnuthsson Mackoin palkka­mies 21.12.1710 karkasi
Petter Johansson Suroin 27.7.1712 palkka­mies
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Thomas Galdt 7.3.1729 sai eron
Eskell Galdt Saf: 30 6 gift 9.6.1729 otettu 1705
Katselmus 1749_5
Johan Linström
Katselmus 1749_6
Johan Linström
Katselmus 1751
Johan Lindström
Katselmus 1754
Johan Lindström
Katselmus 1758
Jöran Lindström 35 15 1743 (laskettu) 1723
Katselmus 1763
Johan Linström 1762
Carl Räsiäin Rääss Kangasnemj 21 1 ogift 1762 (laskettu) 1742
Katselmus 1767
Eskel Galt 23.8.1741 jäi vangiksi Lappeenrannassa
Matts Pylfwäin 1741 palkka­mies 1742 karkasi
Johan Linström 28.10.1743 otettu 2.3.1762 hylätty
Carl Räsäin Räf Rest Kangasniemi 25 5 ogift 2.3.1762 palkka­mies 1742
Katselmus 1772
And Laitiain Kiek Kangasniemi 21 ogift 11 2 1751
Katselmus 1775
Carl Rest 16.1.1773 erotettu
Anders Laitiain Kiäk Kangasnemj 29 7/12 2 7/12 ogift 11 2 16.1.1773 täydennys­mies 1746
Katselmus 1778
Anders Kiäck Kangasnemi 26 7/12 5 7/12 ogift 5 8 1/2 1773 (laskettu) 1752
Katselmus 1782
And: Klak Kangasniemi 30 7/12 9 7/12 ogift 5 8 1773 (laskettu) 1752
Katselmus 1785
Anders Kiäck Kangasnemi 33 7/12 12 7/12 ogift 5 8 1/2 1773 (laskettu) 1752
Katselmus 1788
Anders Kjäck Kangasnemi 36 7/12 15 7/12 ogift 5 8 1/2 1773 (laskettu) 1752
Katselmus 1789
Anders Kjeck Kangasnemi 37 7/12 16 gift 5 8 1/2 1773 (laskettu) 1752
Katselmus 1790
Anders Kieck 19.12.1789 kuoli
Michell Lautiain Stubb Kangasniemi 39 1/2 gift 5 7 1/2 4.3.1790 palkka­mies 1751
Katselmus 1795
Michel Stubb Kangasnemi 43 5 3/4 gift 5 7 1/2 1790 (laskettu) 1752
Katselmus 1798
Michel Stubb Kangasnemi 46 8 3/4 gift 5 7 1/4 1790 (laskettu) 28.6.1798 erotetaan 1752
Katselmus 1801
Michel Stubb 28.6.1798 sai eron
Jöran Spång Stubb St: Michel 36 8 9/12 gift 5 8 1/2 18.9.1798 täydennys­mies 1765
Katselmus 1804
Jöran Hutt St Michel 39 11 9/12 gift 5 7 1793 (laskettu) 1765


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Eskell Galtt
1733 Eskell Galdt
1734 Eskell Galtt
1735 Eskell Galdt
1737 Eskell Galdt
1738 Eskell Galdt
1739 Eskell Galdt
1740 Eskell Galdt
1741 Eskel Galdt
1744 Jöran Lindström 20.10.1743 otettu
1745 Jöran Linström
1746 Johan Linström
1747 Jöran Linström
1748 Jöran Linström
1749 Johan Linström
1750 Johan Linström
1751 Johan Linström
1752 Johan Linström
1753 Johan Linström
1754 Johan Lindström
1755 Johan Lindström
1756 Johan Lindström
1757 Johan Lindström
1758 Johan Linström
1759 Johan Lindström
1760 Joh: Lindström
1761 Johan Linström
1762 Johan Lindström 2.3.1762 sai eron
Karl Raseinin Räf 2.3.1762 palkkamies
1763 Carl Rest
1764 Carl Rest
1766 Carl Rest
1767 Carl Rest
1768 Carl Rest
1769 Carl Räst
1770 Carl Rest
1771 Carl Rest
1773 Carl Rest 16.1.1773 sai eron
And:s Laitiain Kieck 16.1.1773 täydennysmies
1775 Anders Kiäck
1776 Anders Kiäck
1777 Anders Kiäck
1778 Anders Kiäck
1779 Anders Kiäck
1780 Anders Kiäck
1781 Anders Kiäck
1782 Anders Kiäck
1783 Anders Käck
1784 Anders Käck
1785 Anders Kiäck
1786 Anders Kjäck
1787 Anders Kiäck
1788 Anders Kiäck
1789 Anders Kjeck
1790 Anders Kieck 19.12.1789 kuoli
Mich: Laitiain Stuub 4.3.1790 palkkarenki
1791 Michel Stub
1792 Michel Stub
1793 Michel Stub
1794 Michel Stub
1795 Michell Stubb
1796 Michel Stubb
1797 Mich: Stubb
1798 Michel Stubb 28.6.1798 sai eron
Jöran Spång Stubb 18.9.1798 täydennysmies N:o 102.103
1799 Jöran Stubb
1800 Jöran Stubb
1801 Jöran Stubb
1802 Jöran Stub
1803 Göran Stub
1804 Jöran Stubb
1805 Jöran Stubb
1806 Göran Stubb
1807 Georg Stubb

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773b
Carl Rest 11.1.1773 saa eron
Anders Laitiain Kiäck Kangasnemi 21 ogift 11.1.1773 täydennysmies 1752
Luettelo 1790
Anders Kieck 18.12.1789 kuoli Rotilan sairaalassa
Eric Laitiain 8.3.1790 renki hyväksytään


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Larss Johanson Haltoin
1702_4 Lars Johansson Haltunen


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Lars Halttunen mainittu 1700 mainittu 1702
Jakob Makkonen 21.12.1710
Petter Suuronen 27.7.1712
Tomas Galt 7.3.1729
Eskel Galt 9.6.1729 23.8.1741
Mats Pylvänen 1741 1742
Johan Lindström 28.10.1743 2.3.1762
Karl Räv Rest Räsänen 2.3.1762 16.1.1773
Anders Kjäk Laitiainen 16.1.1773 19.12.1789
Erik Laitiainen 8.3.1790
Michel Stubb Lautiainen 4.3.1790 28.6.1798
Jöran Spång Stubb 18.9.1798 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 102Ruotu 104

© Väinö Holopainen 2018