AlkuSavon rykmenttiMajurin komppaniaRuotu → 12

Majurin komppania: ruotu 12 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Vuolinko (Mikkeli)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassaYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Mattz Laurikain 9.7.1712 kadonnut
Erich Pettersson Kilkij 27.7.1712 30.7.1712 karkasi
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Petter Biörk 20.5.1734 hylättiin
Sigfred Biörkquist Savol: 27 1 gift 20.5.1734 kulku­mies 1708
Katselmus 1754
Matts Paroll
Katselmus 1758
Petter Paroll 36 4 1754 (laskettu) 1722
Katselmus 1763
Petter Paroll S:t Michell 41 9 gift 1754 (laskettu) 4.2.1763 saa eron 1722
Katselmus 1767
Sigfred Biörckqvist 14.3.1749 hylätty
Matts Biörck 8.9.1752 kulku­mies 16.3.1754 kotitilan hoitoon
Petter Paroll 16.3.1754 palkka­mies 4.2.1763 sai eron
-
Katselmus 1772
Påhl Falckonet Ste Mich 26 4 gift 11 2 1768 (laskettu) 1746
Katselmus 1775
-
Påhl Ollikain Falk St: Michell 28 6 gift 11 2 28.8.1769 palkka­mies 21.8.1775 saa eron 1747
Katselmus 1778
Påhl Falkonett 21.8.1775 sai eron
Lars Dyhr St: Michel 24 7/12 2 5/12 ogift 5 4 15.1.1776 täydennys­mies 1754
Katselmus 1782
Lahrs Dyhr St: Michel _8 7/12 6 7/12 ogift 5 4 1776 (laskettu)
Katselmus 1785
Lars Dyr St. Michel 31 7/12 9 7/12 ogift 5 4 1776 (laskettu) 1754
Katselmus 1788
Lars Dyr St: Michel 34 3/4 12 1/2 gift 5 4 1776 (laskettu) 1754
Katselmus 1789
Lars Dyr St: Michel 35 3/4 6 1/2 _ 5 4 1783 (laskettu) 1754
Katselmus 1790
Lars Dyr 14.3.1790 kuoli
And: Snell St: Michell 26 2 ogift 5 6 22.3.1790 täydennys­mies 1764
Katselmus 1795
Anders Snell St Michel 30 7 ogift 5 6 1788 (laskettu) 1765
Katselmus 1798
Anders Snäll 1.10.1795 karkasi
Anders Haltuin Röön St: Michell 26 1/2 2 5 7 30.3.1796 palkka­mies 1772
Katselmus 1801
Anders Rönn St: Michel 29 1/2 5 gift 5 7 1796 (laskettu) 1772
Katselmus 1804
Anders Rönn 21.4.1802 kuoli
Gabriel Lång Rönn St Michel 32 9 gift 5 7 30.7.1802 eronnut jääkäri 1772
Katselmus 1809
Abraham Ny St: Michel 30 5 1/2 ogift 5 7 1804 (laskettu) 1779
Katselmus 1809b
Abraham Ny St Michel 31 6 ogift 5 7 1803 (laskettu) 1778


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Petter Biörck
1733 Petter Biörk
1734 Petter Biörck 20.5.1734 hylättiin
Sigfred Hytiänen 20.5.1734 palkkamies
1735 Sigfred Hytiänen
1736 Sigfred Hytiänen
1737 Sigfred Hytiänen
1738 Sigfred Hytiänen
1739 Sigfrid Hytiein
1740 Sigfred Biörkqwist
1741 Segf. Biörkqwist
1744 Sigfred Biörkquist
1745 Sigfred Biörkeqwist
1746 Sigfred Biörkeqwist
1747 Sigfried Biörckquist
1748 Sigfred Biörkeqwist
1749 Sigfred Biörkqwist 14.3.1749 hylättiin
-
1750 -
1751 -
1752 -
1753 -
Matts Biörk 11.9.1752 kulkumies
1754 Mats Biörk 16.3.1754 kotitilan hoitoon
Petter Parol 16.3.1754 palkkamies
1755 Pett: Parol
1756 Petter Parol
1757 Petter Parol
1758 Petter Paroll
1759 Petter Paroll
1760 Petter Parol
1761 Petter Paroll
1762 Pehr Paroll
1763 Petter Paroll 4.2.1763 hylättiin
-
1764 -
1766 -
1767 -
1768 -
1769 Påhl Falkomett 28.8.1769 otettiin
1770 Påhl Falkonet
1771 Påhl Falkonett
1773 Påhl Falckonet
1775 Påhl Falkonet 21.8.1775 hylättiin
-
1776 Lars Weissäin Dyr 15.1.1776 täydennysmies N:o 14
1777 Lars Dyr
1778 Påhl Dyhr
1779 Lars Dyhr
1780 Lars Dyhr
1781 Lars Dyhr
1782 Lars Dyr
1783 Lars Dyhr
1784 Lars Dyhr
1785 Lars Dyr
1786 Lars Dyr
1787 Lars Dyr
1788 Lars Dyr
1789 Lars Dyr
1790 Lars Dyr 14.3.1790 kuoli
And: Snell 22.3.1790 täydennysmies N:o 3
1791 Anders Snell
1792 Anders Snell
1793 Anders Snell
1794 Anders Snell
1795 Anders Snell
1796 Anders Snell 1.10.1795 karkasi
Anders Haltuin Rönn 30.3.1796 palkkamies
1797 And:s Rönn
1798 Anders Rön
1799 Anders Rön
1800 Anders Rönn
1801 Anders Rönn
1802 Anders Rönn 21.4.1802 kuoli
Gabriel Lång 19.7.1802 palkkamies
1803 Gabriel Rön 12.3.1803 hyväksytty
1804 Gabriel Rönn
1805 Gabriel Rönn
1806 Gabr: Rönn
1807 Gabriel Rönn

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770
Pehr Paroll 4.2.1763 sai eron
Påhl Ollikain Falkonet 28._.1769 otettiin
Luettelo 1776
Påhl Falckonett 21.8.1775 hylättiin
Lars Weisein Dyr 22 ogift 28.3.1776 ruodun 14 täydennysmies hyväksytään 1754


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Påhl Hinderesson Päckoin
1700_11 Påhl Hendersson Päkoin
1700_12 Påhl Hendersson Päkoin
1701_1 Påhl Hendersson Päkoin
1701_2 Påhl Henderson Päkoin
1701_3 Påhl Henderson Päkoin
1701_4 Påhl Hendersson Päkoin
1701_5 Påhl Henderson Päkoin
1701_6 Påhl Hendersson Päkoin
1701_7 Påel Hendersson Päckoin
1701_8 Påel Hendersson Päkoin
1701_9 Påhl Hendersson Päkoin
1701_10 Påhl Henderss. Päckoin
1701_11 Påhl Hindersson Päckoin
1701_12 Pohl Hindersson Peckonen
1702_1 Påhl Hindersson Peckonen
1702_2 Påhl Hindersson Peckonen
1702_3 Påel Hindersson Päckoin
1702_4 Påhl Hindersson Peckonen


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Mikkeli RK 1726-1735
165 Soldater Petter Biörck
puoliso: Christina Hylckäin?
Vaimo kuollut
Mikkeli RK 1736-1750
- Soldater Sigf. Hytiäin
puoliso: Cath. Wenäläin
vaimo kuollut
- Soldater Sigf. Hytiäin
puoliso: Elin Håckain
Mikkeli RK sotilaat 1757-1763
- Soldater Petter Paroll s. 1721
puoliso: Carin Jusseroin s. 1721
lapsia: Mats, Carin, Hendrich
Mikkeli RK sotilaat 1767-1772
- Soldater Påhl Falkonet s. 1747
puoliso: Maria Wäisain
lapsia: Matts, Paulus
Mikkeli RK 1777-1784
- Soldater Påhl Falkonet s. 1747
puoliso: Maria Wäisäin
lapsia: Matts
afskiedad
- Soldater Lars Dyr s. 1754
puoliso: Heta Iskanius s. 1758
Mikkeli RK 1785-1790
- Soldater Lars Dyr s. 1754
puoliso: Anna Ischania s. 1758
lapsia: Maria
yliviivattu
- Soldater Anders Snäll
Mikkeli RK 1794-1808
- Soldater Anders Snell förrymd
- Soldater Anders Rönn s. 1770
puoliso: Catharina Pölhö
lapsia: St d:r Anna Stina Parandain, ___ Lena?, omia lapsia: Eva, Catharina
kuollut
- Soldater Gabriel Rönn s. 1772
lapsia: Maria, Anna Caisa
Mikkeli RK 1806-1816
- Soldater Gabriel Rönn s. 1772
lapsia: Maria, Anna Caisa
Rieppola 4:ään


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Mikkelin seurakunta
Wolingo Petter Biörk Haltuin
puoliso: Anna Johansdr Iti Ithin vih. 24.9.1732
lapsia: Anders, Matts, Petter
Wuolingo Sigfred Hytiäin
puoliso: Carin s. 1706K k. 6.5.1743
lapsia: Sifrid, Olof, Elin, Carin
Kårpjerfvi Sigfred Michelss Hytiäin
puoliso: Elin Pehrsd:r Håckain s. 1703K k. 9.5.1758 vih. 1.1.1744
lapsia: Anders, Sigfred, Thomas
Korpjerf: Sigfrid Hytiäin
puoliso: Anna Pastinen vih. 13.1.1760
lapsia: Margetha
Wolingo Petter Matss. Paroll Aufvikain
puoliso: Carin Johansd:r Jusseroin vih. 19.12.1742
lapsia: Matz, Regina, Catharina, Petter, Henric
Tickala
Puttola
Korpjerfvi
Påhl Falkonett Ollikain
puoliso: Maria Wäisäin vih. 24.11.1771
lapsia: Maria, Christer, Lars, Jacob
Vuolingå Lars Dyr
puoliso: Anna Ischanius
lapsia: Maria
Wuolingå Anders Snell
puoliso: Maria Muinoin
lapsia: Anna Caisa
Vuolingå Anders Rön Haltuin
puoliso: Catharina Pölhö
lapsia: Eva, Catharina


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1725_11 Petter Biörk
1725_12 Petter Biörk
1726_1 Petter Biörck
1726_5 Petter Biörk
1727_12 Petter Biörck
1727_12 Påhl Ahl
1728_6 Petter Biörck


Vadstenan sotilashuonekassa Eläkettä anoneet sotilaat

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1755 Soldaten Påhl Falkonett 1775 12 28
1776 Soldat Påhl Falkonets 15.7.1777


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Påhl Pekkonen mainittu 1700 mainittu 1702
Mats Laurikainen 9.7.1712
Erik Kilkki 27.7.1712 30.7.1712
Petter Björk Halttunen mainittu 1725 20.5.1734
Sigfred Björkqvist Hyytiäinen 20.5.1734 14.3.1749
Mats Björk 8.9.1752 16.3.1754
Petter Paroll Auvikainen 16.3.1754 4.2.1763
Pål Falkonet Falk Ollikainen 28.8.1769 21.8.1775
Lars Dyr Väisänen 15.1.1776 14.3.1790
Anders Snäll 22.3.1790 1.10.1795
Anders Rönn Halttunen 30.3.1796 21.4.1802
Gabriel Lång Rönn 30.7.1802 mainittu 1807
Abraham Ny mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 11Ruotu 13

© Väinö Holopainen 2018