AlkuSavon rykmenttiMajurin komppaniaRuotu → 17

Majurin komppania: ruotu 17 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Liukkola, Rieppola (Mikkeli)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Martten Eliasson Hålttinen palkka­mies
Katselmus 1716
Berttell Eliasson Hålttin Ingermanland 28 6 1710 (laskettu) 1688
Katselmus 1719
Bärttill Håttin
Katselmus 1720
Bertill Haltin Ingermannland 32 10 är 1710 (laskettu) 1688
Katselmus 1721
Bertill Holtin Ingermanland 33 11 är 1710 (laskettu) 1688
Katselmus 1735
Bertill Hållts 7.3.1729 sai eron
Eskell Håltz Savol: 26 6 gift 18.9.1729 palkka­mies 1709
Katselmus 1751
Simon Granqwist
Katselmus 1758
Aron Jack 17 2 1756 (laskettu) 1741
Katselmus 1763
Aron Jack S:t Michell 22 5 ogift 1758 (laskettu) 1741
Katselmus 1767
Eskel Holtz 14.3.1749 hylätty
Michel Korhoin _.3.1750 ruotu­mies 1750 poistui marssilla
Simon Åjåläin 25.6.1750 täydennys­mies 25.3.1754 kuoli
Staffan Asp 1.6.1755 otettu 25.8.1755 kuoli
Carl Joh: Ringström 8.9.1755 vapaaehtoinen 2.1.1756 Iisalmen komppaniaan
Aron Jack 26.3.1756 vapaaehtoinen 9.3.1763 kuoli
-
Thomas Karfwin 30 25.8.1767 täydennys­mies kelpaamaton 1737
Katselmus 1772
Elias Mager Hirvensal: 29 5 gift 11 1 1767 (laskettu) 26.3.1773 saa eron 1743
Katselmus 1775
-
Elias Mager 29.6.1769 otettu 27.3.1773 hylätty
Påhl Stålt 23.10.1773 otettu 28.2.1774 poistettu
And: Kackriain Lax St: Michell 25 1 1/2 gift 10 3 28.2.1774 palkka­mies 1750
Katselmus 1778
Anders Lax 21.8.1775 hylätty
Johan Raf Helsingfors 23 2/3 6 1/3 gift 5 7 15.1.1776 ruodusta 67 1755
Katselmus 1782
Johan Raf Helsingfors _7 2/3 6 7/9 gift 5 7 1776 (laskettu)
Katselmus 1785
Johan Raf Helsingfors 33 2/3 9 1/3 gift 5 7 1776 (laskettu) 1752
Katselmus 1788
Johan Raf Helsingorss 34 15 gift 5 7 1773 (laskettu) 1754
Katselmus 1789
Nils Ref Hellsingforss 35 15 gift 5 7 1774 (laskettu) 1754
Katselmus 1790
Johan Raf Helsingfors 36 16 gift 5 7 1774 (laskettu) 1754
Katselmus 1795
Johan Raf Helsingfors 40 1/2 22 1/3 gift 5 7 1773 (laskettu) 1755
Katselmus 1798
Johan Raf Helsingfors 43 1/2 25 1/3 gift 5 7 1773 (laskettu) 28.6.1798 saa eron 1755
Katselmus 1801
Johan Prav 28.6.1798 sai eron
Christer Waljakain Wall Mändyharju 22 2 9/12 ogift 5 10 1/2 14.9.1798 palkka­mies 1779
Katselmus 1804
Christer Vall St Michel 25 5 3/4 gift 6 1799 (laskettu) 1779


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Eskell Håltz
1733 Eskell Håltz
1734 Eskell Håltz
1735 Eskell Hålttz
1736 Eskell Hålltz
1737 Eskell Hålltz
1738 Eskell Hålts
1739 Eskel Håltz
1740 Eskell Håltz
1741 Eskell Hålts
1744 Eskell Hålts
1745 Eskell Håltz
1746 Eskell Håltz
1747 Eskil Holtz
1748 Eskell Håltz
1749 Eskell Hålts 14.3.1749 hylättiin
-
1750 Simon Grönqist 25.6.1750 otettu
1751 Simon Grönqwist
1752 Simon Grönqwist
1753 Simon Grönqwist
1754 Sim: Grönquist 22.3.1754 kuoli
-
1755 Staffan Asp 1.6.1755 otettiin (karannut Iisalmen komppaniasta) 25.8.1755 kuoli
Carl Joh: Ringström 8.9.1755 vapaaehtoinen
1756 Carl J: Ringström vapaaehtoinen 2.1.1756 korpraaliksi Iisalmen komppaniaan
Aron Jack 26.3.1756 vapaaehtoinen
1757 Aron Jak vapaaehtoinen
1758 Aron Jack vapaaehtoinen
1759 Aron Jack vapaaehtoinen
1760 Aron Jack vapaaehtoinen
1761 Aron Jack vapaaehtoinen
1762 Aron Jack vapaaehtoinen
1763 Aron Jack vapaaehtoinen 9.3.1763 kuoli
-
1764 -
1766 -
1767 -
1768 Elias Mager 29.5.1768 otettiin
1769 Elias Mager
1770 Elias Mager
1771 Elias Mager
1773 Elias Mager 27.3.1773 hylättiin
Eric Korhoin 28.6.1773 ruotumies 28.8.1773 kelpaamaton
-
1775 Anders Lax 21.8.1775 hylättiin
-
1776 Joh: Rafwelin Raf 15.1.1776 ruodusta 67
1777 Johan Raf
1778 Johan Rav
1779 Johan Raf
1780 Johan Rav
1781 Johan Rav
1782 Johan Raf
1783 Johan Raf
1784 Johan Raf
1785 Johan Raf
1786 Johan Raf
1787 Johan Raf
1788 Johan Raf
1789 Johan Raf
1790 Johan Raf
1791 Johan Raf
1792 Johan Raaf
1793 Johan Raaf
1794 Johan Raaf
1795 Johan Raaf
1796 Johan Raf
1797 Johan Raf
1798 Johan Raf 28.6.1798 sai eron
Christer Waljacka Wall 14.9.1798 palkkamies
1799 Christer Wall
1800 Christer Vall
1801 Christer Wall
1802 Christer Wall
1803 Christer Wall
1804 Christer Vall
1805 Christer Vall
1806 Christ: Wall
1807 Christer Vall

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773c
Elias Mager 27.3.1773 hylättiin
Eric Korhoin 28.6.1773 ruotumies
Luettelo 1773e
Eric Korhonen 28.6.1773 ruotumies sisäänkirjoitettiin 28.8.1773 hylättiin (tyrä)
Pål Repponen 23.10.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
Luettelo 1774
Elias Mager 27.3.1773 hylättiin
Erik Korhoin sisäänkirjoitettu ruotumies kelpaamaton
Påhl Reppoin Stålt 23.10.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan 28.2.1774
Anders Kakriain 24 28.2.1774 palkkamies hyväksytään 1750


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Simon Simonson Martinen
1702_4 Simon Simonss:n Martin


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Mikkeli RK 1726-1735
166 Soldater Eskell Holtz förafskiedad
Mikkeli RK 1736-1750
- Soldater Eskel Håltz
puoliso: Elin Aufwikain
lapsia: Cath, Anders
Mikkeli RK sotilaat 1767-1772
- Soldater Elias Mager s. 1738 yliviivattu
- Soldater Anders Lax s. 1750
puoliso: Walb: Tilikain s. 1747
lapsia: Anders, Jacob
yliviivattu, Peckola
Mikkeli RK 1777-1784
- Soldater Johan Raf s. 1755
puoliso: Anna Asikain s. 1735
lapsia: St:d:r Eva, Elisab:, Maria, An: Maria, Helena
Mikkeli RK 1785-1790
- Soldater Johan Raf s. 1755
puoliso: Anna Asikain s. 1735
lapsia: Elisabeth, Maria, Anna Maria, Helena
Mikkeli RK 1794-1808
- Soldater Johan Raf s. 1755
puoliso: Anna Asikain s. 1735
lapsia: Helena
har afsked
- Soldater Christer Wall s. 1778
puoliso: Sara Tamlander s. 1779
lapsia: Anders
Se No 7 Suosari
Mikkeli RK 1806-1816
- Soldater Christer Vall s. 1778
puoliso: Sara Tamlander s. 1779
lapsia: Anders, Stiufson Gustaf
Kuollut sodassa, vmo Vuolinko 7:ään


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Mikkelin seurakunta
Liuckola
Repola
Eskell Holtz Mackoin
puoliso: Helena Matzdr Aufwikain vih. 12.11.1732
lapsia: Regina, Matts, Eskell
Hirfvensalmi Elias Mager
puoliso: Carin Käriäin vih. 18.11.1770
Puttola
Peckola
Anders Kackriainen
puoliso: Walborg Tilikain vih. 26.12.1770
lapsia: Jacobus, Johannes, Catharina
Korpjärfvi
Riepola
Johan Rauvelin Raf
puoliso: Anna Maria Asikain vih. 18.4.1772
lapsia: Anna Maria, Helga
Riepola Christer Waljacka
puoliso: Sara Tamlander
lapsia: Anders


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Simon Marttinen mainittu 1700 mainittu 1702
Bertil Holts Holttinen 1710 7.3.1729
Eskel Holts Makkonen 18.9.1729 14.3.1749
Michel Korhonen 1750 1750
Simon Grönqvist Ojalainen 25.6.1750 25.3.1754
Staffan Asp 1.6.1755 25.8.1755
Karl Johan Ringström 8.9.1755 2.1.1756
Aron Jack 26.3.1756 9.3.1763
Tomas Karvinen 25.8.1767
Elias Mager 29.5.1769 27.3.1773
Erik Korhonen 28.6.1773 28.8.1773
Pål Stålt Repponen 23.10.1773 28.2.1774
Anders Lax Kakriainen 28.2.1774 21.8.1775
Johan Ravelin Rav Pyrein 15.1.1776 28.6.1798
Krister Vall Valjakka 14.9.1798 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 16Ruotu 18

© Väinö Holopainen 2018