AlkuSavon rykmenttiMajurin komppaniaRuotu → 19

Majurin komppania: ruotu 19 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Soikkala, Taipale (Mikkeli)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Johan Erichsson Anniain palkka­mies
Katselmus 1716
Johan Erichsson Aniain 3.2.1716 kuoli
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Christer Hassell Savol: 38 11 gift 1724 (laskettu) 1697
Katselmus 1749_5
Joh: Pett Wright
Katselmus 1749_6
Johan P: Wright vapaaehtoinen
Katselmus 1754
Erich Råbåk
Katselmus 1758
Johan Reen 22 2 1756 (laskettu) 1736
Katselmus 1763
Joh Reen Hirfwensalmj 27 7 gift 1756 (laskettu) 1736
Katselmus 1767
Christer Hassel 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Jöran Fort 1742 palkka­mies 18.6.1742 kuoli
Olof Otinen _.11.1743 otettu 10.8.1745 tykistörykmenttiin
Joh Peter Wright 1_.11.1746 vapaaehtoinen 30.6.1749 Iisalmen komppaniaan
Anders Pöyryin 25.2.1751 ruotu­mies 26.2.1752 esitti miehen tilalleen
Eric Polack 26.2.1752 täydennys­mies 11.4.1756 kuoli
Johan Ripatti Reen Hirfwensalmi 31 11 gift 12.6.1756 täydennys­mies 1736
Katselmus 1772
Johan Wallgren Hirvensal: 18 ogift 11 1 11.1.1773 otettu 1754
Katselmus 1775
Johan Reen 11.1.1773 sai eron
Johan Wallgreen Hirfwensalmj 20 3/4 2 3/4 ogift 11 1 11.1.1773 palkka­mies 1755
Katselmus 1778
Johan Wallgren God Hirfwensalmi 23 3/4 5 3/4 ogift 5 8 1773 (laskettu) 1755
Katselmus 1782
Carl Joh: God Hirvensa_ _3 3/4 9 3/4 gift 5 8 1773 (laskettu)
Katselmus 1785
Carl Johan God Hirwensalmi 30 3/4 12 3/4 gift 5 8 1773 (laskettu) 1755
Katselmus 1788
Carl Johan Good Hirfvensalmi 34 16 gift 5 8 1772 (laskettu) 1754
Katselmus 1789
Carl Johan God 22.7.1789 karkasi
Friedric Mild St: Michel 24 6 _ 5 6 1.10.1789 täydennys­mies 1765
Katselmus 1790
Fredrik Mild St: Michell 28 5 ogift 5 6 1785 (laskettu) 1762
Katselmus 1795
Fredric Mild St Michel 32 9 2/3 gift 5 6 1786 (laskettu) 1763
Katselmus 1798
Fredric Mild St: Michell 35 12 2/3 gift 5 6 1786 (laskettu) 1763
Katselmus 1801
Fridric Mild St: Michel 38 15 2/3 gift 5 6 1786 (laskettu) 1763
Katselmus 1804
Fredric Mild St Michel 41 18 2/3 gift 5 6 1786 (laskettu) 1763


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Christer Hassell
1733 Christer Hassell
1734 Christer Hassell
1735 Christer Hassell
1736 Christer Hassell
1737 Christer Hassell
1738 Christer Hassell
1739 Christer Hassel
1740 Christer Hassell
1741 Christer Hassell
1744 Olof Otinen 20.10.1743 otettu
1745 Olof Otinen 10.8.1745 tykistöön
-
1746 -
1747 Johan Petter Wright vapaaehtoinen
1748 Joh: Petter Wright vapaaehtoinen
1749 Petter Joh: Wright vapaaehtoinen 31.7.1749 varusmestariksi Iisalmen komppaniaan
-
1750 -
1751 -
1752 -
Erich Råbåk 26.2.1752 täydennysmies
1753 Erich Råbåk
1754 Eric Råbock
1755 Eric Råbock
1756 Eric Råbock 10.4.1756 kuoli
Johan Ren 12.6.1756 täydennysmies
1757 Johan Ren
1758 Johan Reen
1759 Johan Ren
1760 Johan Reen
1761 Johan Reen
1762 Johan Reen
1763 Johan Reen
1764 Johan Reen
1766 Johan Reen
1767 Johan Reen
1768 Johan Reen
1769 Johan Reen
1770 Johan Ren
1771 Johan Reen
1773 Johan Reen 11.1.1773 sai eron
Joh: Wahlgreen 11.1.1773 palkkamies
1775 Carl Johan Wallgreen
1776 Carl Joh: Wallgreen God
1777 Carl Johan God
1778 Carl Joh: God
1779 Carl Johan God
1780 Carl Johan God
1781 Carl Johan God
1782 Carl Johan God
1783 Carl Joh: God
1784 Carl Johan God
1785 Carl Johan God
1786 Carl Johan God
1787 Carl Johan God
1788 Carl Johan God
1789 Carl Johan God 22.6.1789 karannut
-
1790 -
Fredric Mild 1.11.1789 täydennysmies N:o 10
1791 Friedric Mild
1792 Friedric Mild
1793 Friedric Mild
1794 Friedric Mild
1795 Fredric Mild
1796 Fried. Mild
1797 Fried: Mild
1798 Fredric Mild
1799 Fredr. Mild
1800 Fredric Mild
1801 Fredric Mild
1802 Fred Mild
1803 Fredrik Mild
1804 Fredrik Mild
1805 Fredric Mild
1806 Fred: Mild
1807 Friedric Mild

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773b
Johan Reen 11.1.1773 saa eron
Johan Wallgren 18 11.1.1773 hyväksytään 1755


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Matz Johanson Korhoin
1700_11 Mattz Johansson Kårhoin
1700_12 Mattz Johansson Kårhoin
1701_1 Matz Johansson Kårhoin
1701_2 Mattz Johanson Kårhoin
1701_3 Mattz Johanson Kårhoin
1701_4 Mattz Johansson Kårhoin
1701_5 Matz Johansson Kårhoin
1701_6 Matz Johansson Kårhoin
1701_7 Matz Johansson Kårhoin
1701_8 Matz Johansson Kårhoin
1701_9 Matz Johansson Karhoin
1701_10 Mattz Johansson Korhoin
1701_11 Mattz Johansson Korhoin
1701_12 Mattz Johansson Kårhoin
1702_1 Mattz Johansson Korhoin
1702_2 Mattz Jöransson Kårhoin
1702_3 Matts Johansson Korhoin
1702_4 Mattz Jöranss:n Kårhoin


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Mikkeli RK 1707-1716
- Puttola Johan Aniain
Mikkeli RK 1726-1735
166 Soldater Christer Hassel
puoliso: Magdalena Hämäl:
Mikkeli RK 1736-1750
- Soldater Christer Hassel
puoliso: Magd Hämäläin
lapsia: Grels
slagen
Mikkeli RK sotilaat 1757-1763
- Soldater Johan Rehn s. 1736
puoliso: Maria Korhoin
lapsia: Stiufsöner Hans Kufva, Eric, Matths, stiufd:r Anna Stina; omia lapsia: Elin, Carin, Johan
Mikkeli RK sotilaat 1767-1772
- Soldater Johan Rehn s. 1736
puoliso: Maria Korhoin s. 1726
lapsia: Stiufsöner Eric Kuva, Matts; omia lapsia: Carin, Johan, Helga, Morten
yliviivattu
- Soldater Joh: Wallgren s. 1752
Mikkeli RK 1777-1784
- Soldater Carl Johan Wallgren God s. 1751 nimi Wallgren yliviivattu, hustro och barn annoterade i Hirfvensalmi
Mikkeli RK 1785-1790
- Soldater Carl Henric God i Hirfvensalmi, yliviivattu
- Soldater Fredric Mildh s. 1769
puoliso: Maria Håckain
lapsia: Brita Caisa
Mikkeli RK 1794-1808
- Soldater Friedric Mild s. 1769
puoliso: Maria Håckain
lapsia: Brita Catharina, Fredric Adolph
Mikkeli RK 1806-1816
- Soldater Fredric Mild s. 1769
puoliso: Maria Håckain s. 1771
lapsia: Brita Cathrina, Fredric Adolph, Mats, Michel
Torpare, Korpjärfvi 1


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Mikkelin seurakunta
Christer Hassel Luhanga
puoliso: Magdalena Greifwin
lapsia: Maria, Christer
Liuckola
Taipall
Johan Rehn Ripatti
puoliso: Maria Korhoin vih. 21.12.1757
lapsia: Elin (oä:), Helga, Mårten
Liukola Fredric Mild
puoliso: Maria Hockain
lapsia: Brig: Catharina, Fridric Adolf, Mats, Michel


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Mats Korhonen mainittu 1700 mainittu 1702
Johan Aniainen mainittu 1712 3.2.1716
Krister Hassel Luhanka 1724 23.8.1741
Jöran Fort 1742 18.6.1742
Olof Otinen 20.10.1743 10.8.1745
Johan Petter Wright 1746 30.6.1749
Anders Pöyrynen 25.2.1751 26.2.1752
Erik Polack Råbock 26.2.1752 11.4.1756
Johan Ren Ripatti 12.6.1756 11.1.1773
Johan Vallgren God 11.1.1773 22.7.1789
Fredrik Mild 1.10.1789 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 18Ruotu 20

© Väinö Holopainen 2018