AlkuSavon rykmenttiMajurin komppaniaRuotu → 62

Majurin komppania: ruotu 62 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Vatila (Mikkeli)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Mattz Hämäläin ruotu­mies
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Hindrich Kaija Saf: 34 10 gift 1725 (laskettu) 1701
Katselmus 1758
Mats Weckström 26 2 1756 (laskettu) 1732
Katselmus 1763
Påll Widbom 6.4.1762 sai eron
-
Katselmus 1767
Henric Kaija _._.1743 ruotuun 55
Matts Öhrnström Wekström 26.3.1756 täydennys­mies 28.11.1758 esitti miehen tilalleen
Påhl Wijdbohm 28.11.1758 palkka­mies 6.4.1762 sai eron
Anders W. Järnfeldt St: Michel _8 1/2 1.4.1767 vapaaehtoinen
Katselmus 1772
Petter Liuckoin Riffel Ste Michel 19 ogift 11 2 1753
Katselmus 1775
And: Wilhelm Järnefeldt 1.7.1768 Iisalmen komppaniaan
Thomas Woutiläin Tropp 7.9.1770 ruotu­mies 11.1.1773 kotitilan hoitoon
Petter Liukoin Riffel St: Michell 21 7 7/12 ogift 11 2 11.1.1773 ruotu­mies 1754
Katselmus 1778
Petter Rifell Dryg St: Michel 24 5 7/12 gift 5 8 1773 (laskettu) 1754
Katselmus 1782
Petter Dryg St: Michel _8 9 7/12 gift 5 8 1773 (laskettu)
Katselmus 1785
Petter Dryg erotettiin
Matts Pasoin Pihl St. Michel 23 1/2 2 11/12 ogift 5 8 24.8.1782 täydennys­mies 1762
Katselmus 1788
Petter Lock St: Michel 28 5 ogift 5 5 1783 (laskettu) 1760
Katselmus 1789
Petter Låck St: Michel 29 6 ogift 5 5 1783 (laskettu) 1760
Katselmus 1790
Petter Låck 17.4.1790 kuoli
And: Fant St: Michell 20 1 1/2 ogift 5 5 1.5.1790 täydennys­mies 1770
Katselmus 1795
Anders Fant 28.3.1791 karkasi
Abel Breisell 15.10.1791 majoittaja saa palkan 9.6.1793 sai eron
Gabriel Ehrnroth 22.11.1793 kadetti 26.11.1794 Pohjanmaan rykmenttiin
Carl Duncker 26.11.1794 vapaaehtoinen 1.4.1795 ruotuun 20
-
Katselmus 1798
-
Adam Sunn St: Michell 27 5 ogift 5 6 1/2 30.9.1797 täydennys­mies 1771
Katselmus 1801
Anders Sunn St: Michel 30 8 ogift 5 6 1/2 1793 (laskettu) 1771
Katselmus 1804
Adam Sunn St Michel 33 11 ogift 5 6 1/2 1793 (laskettu) 1771


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Hendrich Kaja
1733 Hind: Kaja
1734 Hendrich Kaja
1735 Hendrich Kaja
1737 Hindrich Kaja
1738 Hindrich Kaja
1739 Hindrich Koija
1740 Hendrick Kaija
1741 Hend. Kaija
1744 -
1745 -
1746 -
1747 -
1748 -
1749 -
1750 -
1751 -
1752 -
1753 -
1754 -
1755 -
1756 Matts Vekström 26.3.1756 täydennysmies
1757 Matts Weckström
1758 Matts Wäckström
1759 Mats Weckström 28.11.1758 kotitilan hoitoon
Pål Vidbom 28.11.1758 esitettiin
1760 Påhl Wjdbom
1761 Pål Widbom
1762 Påhl Widbom 6.4.1762 sai eron
-
1763 -
1764 -
1766 -
1767 And: Wilh: Järnefeldt 1.4.1767 vapaaehtoinen
1768 And: W: Järnfelt vapaaehtoinen 1.7.1768 Iisalmen komppaniaan
-
1769 -
1770 Thom: Wärtiläin 7.9.1770 ruotumies
1771 Thom: Wärtiläin ruotumies
1773 Thom: Tropp 9.10.1772 ruotumies 11.1.1773 kotitilan hoitoon
Petter Liuckoin Riffel 11.1.1773 ruotumies
1775 Petter Riffel
1776 Pehr Riffel Dryg
1777 Petter Dryg
1778 Petter Dryg
1779 Petter Dryg
1780 Petter Dryg
1781 Petter Dryg
1782 Petter Dryg 11.7.1782 sai eron
Mats Pasoin Pijl 24.8.1782 täydennysmies
1783 Mats Pihl
1784 Matts Pihl
1785 Mats Pihl
1786 Mats Pihl _.1.1786 karkasi
Magnus Magnison 30.3.1786 palkkaamaton
1787 Magnus Magnison ___
1788 Magnus Magnison 1.6.1788 poistettiin
Petter Låck 6.6.1788 täydennysmies N:o 31
1789 Petter Låck
1790 Pett: Låck 17.4.1790 kuoli
And: Fant 1.5.1790 täydennysmies N:o 31
1791 Anders Fant 28.3.1791 karkasi
-
1792 -
Brusell 25.10.1791 majoittaja saa palkan
1793 Abell Brusel majoittaja saa palkan 9.6.1793 sai eron
-
1794 -
Gabriel Erhnroth 30.12.1793 vapaaehtoinen
1795 Gabriel Ehrnroth vapaaehtoinen 26.11.1794 Pohjanmaan rykmenttiin
Carl Dynker 1.12.1794 nuorukainen 1.4.1795 ruotuun 20
-
1796 - för Kronans Räkning
1797 - för Kronans Räkning
1798 - för kronans räckning
Adam Sunn 30.9.1797 täydennysmies N:o 61.62
1799 Adam Sunn
1800 Adam Sunn
1801 Anders Sun
1802 Adam Sunn
1803 Adam Sunn
1804 Adam Sunn
1805 Adam Sunn
1806 Adam Sunn
1807 Adam Sunn

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770
Anders W: Järnefelt 1.7.1768 Iisalmen komppaniaan
Thomas Wärtiläin 7.9.1770 ruotumies sisäänkirjoitetaan
Luettelo 1773
And: Wilh: Järnefelt 1.7.1768 Iisalmen komppaniaan
Thomas Wärtilein Tropp 9.10.1772 sisäänkirjoitettu ruotumies hyväksyttiin 11.1.1773 vapautuu palveluksesta
Petter Liuckoin S:t Michel 19 11.1.1773 ruotumies hyväksytään 1754
Luettelo 1783
Petter Dryg 15.7.1782 sai eron
Mats Pasoin Pihl 24.8.1782 täydennysmies N:o 61/62


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Petter Ruuth


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Mikkeli RK 1726-1735
- Soldater Hend: Kaija
Mikkeli RK 1736-1750
- Soldater Henrich Kaija
Mikkeli RK sotilaat 1757-1763
- Soldater Matts Weckström s. 1734 yliviivattu
- Soldater Paul Widbom
Mikkeli RK sotilaat 1767-1772
- Soldater And: Riffe__ s. 1752
Mikkeli RK 1777-1784
- Soldater Anders Riffell s. 1752 yliviivattu
- Soldater Petter Dryg s. 1754 yliviivattu
- Soldater Matths Pihl Förrymd
Mikkeli RK 1785-1790
- Soldater Magnus Magnison karannut
Mikkeli RK 1794-1808
- Soldater Adam Sunn s. 1770
puoliso: Elin Kimari
lapsia: Styfs: Petter Nikulain, d:o Johan, Styfdr Anna Nikulain
Kenner icke Bokstäfverne, har icke Com:
Mikkeli RK 1806-1816
- Soldater Adam Sunn s. 1770
puoliso: Elin Kimari s. 1760
lapsia: Stjufdr Anna Nikulain, Johan
Torpare under Emola, Kirkonkylä 8.9.10:een


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Mikkelin seurakunta
Säppola Hend Kaja s. 1687K k. 2.10.1757
Watila Thomas Larss: Wärtiläinen
puoliso: Anna Pajunen vih. 21.12.1756
lapsia: Walborg, Jacobus, Margaretha, Catharina, Petter, Samuel
Norola
Wisulax
Asila
Magnus Magnison
puoliso: Brita Hockain
lapsia: Anna Catharina (oä:), Sophia Helena (oä:), Eva, Magnus, Hedwig


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1725_11 Hendrich Kaija
1725_12 Hendrich Kaija
1726_1 Hendrich Kaija
1726_5 Hend: Kaija
1727_12 Hind: Kaija
1728_6 Hindrich Kaija
1728_11 Hindrich Kaija


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Petter Ruuth mainittu 1700
Mats Hämäläinen mainittu 1712
Henrik Kaja mainittu 1725 1743
Mats Örnström Väckström 26.3.1756 28.11.1758
Pål Vidbom 28.11.1758 6.4.1762
Anders Vilhelm Järnefelt 1.4.1767 1.7.1768
Tomas Tropp Värtiläinen 7.9.1770 11.1.1773
Petter Riffel Dryg Liukkonen 11.1.1773 11.7.1782
Mats Pil Pasonen 24.8.1782 1786
Magnus Magnison 30.3.1786 1.6.1788
Petter Låck 6.6.1788 17.4.1790
Anders Fant 1.5.1790 28.3.1791
Abel Brusell 15.10.1791 9.6.1793
Gabriel Ehrnrot 22.11.1793 26.11.1794
Karl Duncker 26.11.1794 1.4.1795
Adam Sunn 30.9.1797 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 61Ruotu 63

© Väinö Holopainen 2018