AlkuSavon rykmenttiMajurin komppaniaRuotu → 95

Majurin komppania: ruotu 95 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Mannila, Pylvänälä, Unnukkala (Kangasniemi)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatSotilashuonekassaVapaa tekstiYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Niels Sigfredhsson Winikäin palkka­mies
Katselmus 1719
Sigfred Hämäläin
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Isack Kubling Saf: 42 12 gift 1723 (laskettu) 1693
Katselmus 1749_5
Lars Pijhlman
Katselmus 1749_6
Lars Pihlman
Katselmus 1751
Lars Pihlman
Katselmus 1754
Lars Pihlman
Katselmus 1758
Lars Pihlman 14.2.1758 saa eron
Erik Kuituin Kangasnemi Sochn 33 gift 14.2.1758 täydennys­mies 1725
Katselmus 1763
Erich Manlös 6.4.1762 sai eron
Bengt Lange 30.10.1762 vapaaehtoinen Pieksämäen komppaniasta
Katselmus 1767
Isac Kebling 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Johan Tissari 1742 palkka­mies 24.7.1742 kuoli
Lars Pihlman 26.11.1743 palkka­mies 17.2.1758 sai eron
Erich Kuittuin Meenlöös 17.2.1758 täydennys­mies 6.4.1762 sai eron
Bengt Lange Leppäwirda ogift 30.10.1762 vapaaehtoinen
Katselmus 1772
Gust: Hockain Hielte ruotu­mies 26.3.1773 poistetaan
Arvid Montan Kangasniemi 26 ogift 26.3.1773 palkka­mies 1746
Katselmus 1775
Bengt Lange vapaaehtoinen 1.1.1768 Juvan komppaniaan
Hindric Lustig 13.2.1769 täydennys­mies 15.1.1773 ruotuun 102
Gustaf Håckain 15.1.1773 ruotu­mies 27.3.1773 esitti miehen tilalleen
Arved Montan Kangasnemj _ 5/12 2 5/12 ogift 11 3 27.3.1773 palkka­mies
Katselmus 1778
Arfvid Mpntan Kangasnemi 31 5/12 5 5/12 ogift 5 10 1/2 1773 (laskettu) 1747
Katselmus 1782
Arvid Montan Kangasne_ _5 5/12 9 5/12 ogift 5 10 1/2 1773 (laskettu)
Katselmus 1785
Arvid Montan Kangasnemi 38 5/12 12 5/12 ogift 5 10 1/2 1773 (laskettu) 1747
Katselmus 1788
Arvid Montan Kangasnemi 41 5/12 15 5/12 ogift 5 10 1/2 1773 (laskettu) 1747
Katselmus 1789
Arvid Montan Kangasnemi 42 5/12 16 5/12 ogift 5 10 1/2 1773 (laskettu) 1747
Katselmus 1790
Arvid Montan Kang: 43 17 ogift 5 10 1/2 1773 (laskettu) 1747
Katselmus 1795
Arvid Montan Kangasnemi 47 22 gift 5 10 1/2 1773 (laskettu) 1748
Katselmus 1798
Arwid Montan Kangasnemi 50 25 gift 5 10 1/2 1773 (laskettu) 1748
Katselmus 1801
Arwid Montan Kangas: 53 28 gift 5 10 1/2 1773 (laskettu) 15.6.1801 saa eron 1748
Katselmus 1804
Anders Montan 15.6.1801 erotettiin
Samuel Hesselius Hellsingfors 38 20 gift 5 7 20.6.1801 1766


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Isaac Kablung
1733 Isack Käbling
1734 Isaak Käbling
1735 Isaac Käbling
1737 Isaac Käbling
1738 Isaac Käbling
1739 Isack Kablung
1740 Isack Kåbling
1741 Isack Kälbling
1744 Lars Pjhlman 26.11.1743 otettu
1745 Lars Pijhlman
1746 Lars Pijhlman
1747 Carl Pihlman
1748 Carl Pijhlman
1749 Lars Pijhlman
1750 Lars Pihlman
1751 Lars Pijhlman
1752 Lars Pijhlman
1753 Lars Pijhlman
1754 Lars Pihlman
1755 Lars Pihlman
1756 Lars Pihlman
1757 Lars Pihlman
1758 Lars Pijhlman 17.2.1758 sai eron
Erich Meenlöös 17.2.1758 täydennysmies
1759 Eric Menlös
1760 Eric Menlös
1761 Eric Menlös
1762 Eric Menlös 6.4.1762 sai eron
-
1763 Bengt Lange 30.10.1762 vapaaehtoinen Pieksämäen komppaniasta
1764 Bengt Lange vapaaehtoinen
1766 Bengt Lange vapaaehtoinen
1767 Bengt Lange vapaaehtoinen
1768 Bengt Lang vapaaehtoinen 1.1.1768 Juvan komppaniaan
-
1769 Hind: Lustig 13.2.1769 otettiin
1770 Hind: Lustii
1771 Hindrich Lustig
1773 Hindrich Lustig 15.1.1773 ruotuun 102
Gust: Hockain 15.1.1773 ruotumies 27.3.1773 hankki miehen tilalleen
Arv: Montan 27.3.1773 palkkamies
1775 Arfwed Montan
1776 Arfwed Monthan
1777 Arwid Montan
1778 Arwid Montan
1779 Arfwid Montan
1780 Arvid Montan 29.12.1779 5.korpraaliksi
1781 Arvid Montan 5.korpraali
1782 Arvid Montan 5.korpraali
1783 Arvid Montan 5.korpraali
1784 Arfvid Montan 5.korpraali
1785 Arvid Montan 5.korpraali
1786 Arfvid Montain
1787 Arwid Montan 5.korpraali
1788 Arvid Montan 5.korpraali
1789 Arvid Montan korpraali
1790 Montan korpraali
1791 Arvid Montan korpraali
1792 Arvid Montan korpraali
1793 Arvid Montan korpraali
1794 Arvid Montan korpraali
1795 Arwid Montan
1796 Arvid Montan korpraali
1797 Arvid Montan korpraali
1798 Arfved Montan korpraali
1799 Arvid Montan korpraali
1800 Arfvid Montan korpraali
1801 Arfvid Montan korpraali 15.6.1801 sai eron
Samuel Hesselius 15.6.1801 korpraali laivastosta
1802 Samuel Hesselius korpraali
1803 Samuel Heselius korpraali
1804 Samuel Hezeljus
1805 Sam: Hessellius
1806 Samuel Hesselius
1807 Samuel Hessellius

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773
Henr: Lustig 11.1.1773 ruotuun 102
Gustaf Hockain Hielte Kangasniemi 29 ogift 11.1.1773 hyväksytään 1744


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Simon Jöranson Håffwinen
1702_4 Simon Simonsson Hofwinen


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Kangasniemen seurakunta
Simon Howin
lapsia: Erich


Vadstenan sotilashuonekassa Eläkettä anoneet sotilaat

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1776 Sold Arvid Montan 25.5.1803
1784 Soldaten Arvid Montan 1801 28 53


Vapaa teksti muihin lähteisiin perustuvaa tietoa

Tieto Lähde
Samuel Hesselius, palvelee Ruotsissa, puol. Helena Lijkain Kangasniemi pitäjän- ja kirkonkokous 1.7.1810


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Simon Hovinen mainittu 1700 mainittu 1702
Nils Viinikainen mainittu 1712
Sigfred Hämäläinen mainittu 1719
Isak Käbling 1723 23.8.1741
Johan Tissari 1742 24.7.1742
Lars Pilman 26.11.1743 17.2.1758
Erik Menlös Kuitunen 17.2.1758 6.4.1762
Bengt Lange 30.10.1762 1.1.1768
Henrik Lustig 13.2.1769 15.1.1773
Gustav Hjälte Hokkanen 15.1.1773 27.3.1773
Arvid Montan 27.3.1773 15.6.1801
Samuel Hesselius 20.6.1801 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 94Ruotu 96

© Väinö Holopainen 2018