AloitussivuPohjois-SavoSavon maantarkastuskirjatBaranoffin läänityksen pitäjä → Maantarkastuskirja 1664

Baranoffin läänityksen maantarkastuskirja 1664

Nimihakemisto

Sivu 1 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 373 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
353 Malialaby, Pumala Pååll Thomasson MalliasMees
Lars Larsson MalliasMees
Jöns Christersson Kuifwainen
Peer Hindersson Seppäläinen
Pååll Jönsson Pardinen
354 Ikoilaby, Pumala Anders Påållsson Ikoinen
355 Condialaby, Pumala Lars Larsson Condiainen Nämbdman

Sivu 2 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 375 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
356 Mondoila, Pellosnemi Mattz Jönsson Måndoinen
Mattz Peersson dito
Hans Hansson dito
357 Hylkeläby, Pomela Lars Larsson Hylkynen
Lars Peersson dito
Erich Michellsson Inginen
Chlemet Inginens Enkia
Bengt Simonsson Inginen
Mårthen Simonsson dito
Staffan Anderss Ihalain

Sivu 3 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 377 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
358 Hurisaloby, Pomula Peer Hansson Timoinen
Anders Peersson Leinoinen
Kächkyläby, Pellosniemj Thomas Jacob Kächköinen
Pååll Påållsson dito
Sigfredh Jörensson Hämälein
Hindrich Mårtenss Lohia
359 Hurisaloby, Pumala Pååll Erichsson Jukarainen
Peer Hansson Tunainen
Anders Peersson Leijnoinen
Kyllöläby, Pumala Hindrich Påållsson Kyllöinen

Sivu 4 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 379 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
360 Ihalaby Mattz Påållsson Sålla el:r Leijnoinen
Mårthen Peersson Ihalainen
Anders Persson Leijnoinen
Staffan Påållsson Ihalainen
361 Tarhalaby Pååll Oloffsson Tarhoinen
Kächkyläby Thomas Jacobsson Kächköinen
Pååll Påållsson dito
Sigfred Jörensson Hämäläin
Peer Oloffsson Uckoinen
Anders Peersson Kullinen
Pååll Peersson Kächköinen
Ihalaby Mattz Påållsson Solla Leinoin nu opdra
Peer Peldoins ödhe

Sivu 5 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 381 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
362 Kächkyläby Pååll Peersson Kächköinen
Anders Peersson Kullinen
Peer Oloffsson Uckoinen
Pååll Pållsson Kächköinen
Thomas Jacobsson Kächköinen
Sigfredh Jörensson Hämäläin
363 Hurisaloby Eskell Pållsson Leijnoinen
Pååll Erichsson Jukarainen
Lars Christersson Paijainen
364 Piskolaby Christer Christersson Piskoinen
Pååll Christersson Wästerfick
Lars Andersson Piskoinen
Jören Oloffsson Loppein
Lars Andersson Mettelinen
Lars Christersson Paijainen

Sivu 6 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 383 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
365 Kylläläby Peer Mattsson Sålla el:r Leinoinen
Jören Jörensson Hämäläinen
366 Hauhoilaby Pååll Oloffsson Kietäwäinen
Mattz Andersson Kietäwäin
367 Wätämäsalmiby Lars Jacobsson Wenäläin
368 Nurhola Anders Larsson Nurhoinen
Mårthen Pärsson Smålander

Sivu 7 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 385 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
369 Tarholaby Pååll Oloffsson Tarhainen
Tönnis Peersson Syriäläinen
370 Tarholaby Pååll Oloffsson Tarhoinen
Anders Jönsson dito
Pååll Peersson dito
Markus Månsson dito
371 Marinemiby Pååll Jönsson Tarhoinen

Sivu 8 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 387 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
Uti Jockas Sochn
372 Ylöwesiby Madz Hindersson Harmainen
Pååll Nillsson Heilainen
373 Ylöwesiby Mattz Hindersson Harmainen
Anders Peersson Parkinen
Peer Peersson Tofwainen
374 Ylöwesiby Pååll Nillsson Heilainen
Oloff Jacobsson Lijmatain med
Anders Bengtssons ödhe
Johan Peersson Heilain

Sivu 9 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 389 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
375 MarioNemiby Eskell Larsson Parkin
Dito ödhe
376 Pitkälaxiby Jönns Andersson Kiukas
Peer Jönsson Langoinen
Oloff Oloffsson Laskoinen
Class Johan Branoff för
Jacob Nasakens hem:

Sivu 10 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 391 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
377 Pitkälaxiby Peer Mattsson Nopoinen
Hindrich Nopoins ödhe
Class Johan Branoff Maioren
Kåikalaby Peer Hansson Nopoinen

Sivu 11 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 393 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
378 Pitkälaxby Thomas Mattsson Pedikäin
Michell Ladukains ödhe
Class Johan Branoffz rustienst
379 Pitkälaxby Pååll Mattsson Pedikäin
Mattz Mattsson Pedikäinen
Mattz Staffansson Ikoinen
Hans Bengtsson Ikoinens ödhe

Sivu 12 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 395 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
380 Pitkälaxby Sigfredh Peersson Härkäin
Pååll Mattsson Wänäinen
Class Johan Branoffz rustienst
381 Pitkälaxby Anders Grelsson Seijland
Peer Jönsson ibm
Christer Hansson Ikoinen

Sivu 13 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 397 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
382 Pitkälaxby Pååll Peersson Haloinen
383 Yliwesiby Hindrich Peersson Sockåin
384 Yliwesiby Jöns Månsson Pasoinen
Eskell Oloffsson Kårhoinen
Jören Hansson Kårhoinen

Sivu 14 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 399 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
385 Yliwesiby Jöns Bengtsson Pulkinen
Anders Pullkins ödhe
Bengt Jönsson Pulkins ödhe
386 Rokolaby Carll Mårthensson Rokolainen för
Per Rokolains och
Anders Haukas hemman
Lars Andersson Rokolainen
Michell Persson Rokolainen
Lars Hansson Rokolainen
Christer Hansson Mondoinen
Falentin Baltzarsson Befal:M:
Huttuinpeldo Uhrminnes ödhe

Sivu 15 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 401 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
387 Huttulaby Johan Sigfredsson Huttuinen
Anders Erichsson Huttuinen
Sigfredh Sigfredhsson Huttuinen
Lars Larsson Huttuinen
Thomas Mattsson Huttuinen mz
Mattz Witikains hemman
388 Yliwesiby Peer Oloffsson Pulkin
Lars Pulkins öde
Anders Pispa
Hauska Jordh
(edelliset 4 tilaa) besittes nu af
Pååll Persson Pulkoin och
Peer Peersson Käriäin

Sivu 16 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 403 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
389 Yliwesiby Lars Oloffsson Kituinen
Anders Bengtsson Pulkinen
Jöns Månsson Pasoinen
Baranoffz Rustienst
Pitkälaxby Mattz Mattsson Toijainen dragun

Sivu 17 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 405 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
390 Wänäläby Anders Jokelainen
Mattz Påållsson Wänäin
Thomas Johansson dito
Pååll Peersson dito
Johan Mattsson dito
Mattz Frantzson
Lars Oloffsson Wänäinen
391 Seppäläby Hindrich Hindersson Seppäläin
Hindrich Peersson KifuiMees
Peer Peersson Seppäläin mz sin Brodher
Hindrich Peersson
Mattz Påållsson Pylkäin

Sivu 18 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 407 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
392 MarioNemi Lars Peersson Pispainen
Mårthen Hindersson dito
393 Haukakorhola Pååll Andersson Kårhoinen
Thomas Oloffsson Parkin
Philpus Joansson Kårhoinen
Lars Peersson Kårhoinen
394 Siskola Michell Larsson Siskoinen
Anders Andersson dito
Kalaman ödhe
Parkila Michell Påållsson Tarfwoin

Sivu 19 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 409 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
395 Outila Oloff Oloffsson Otinen
Oloff Larsson dito
396 Lappilanmäki Peer Persson Lappalainen
Mattz Peersson dito
Lars Mattssons ödhe
Thomas Thomasson Lappalain
Jöns Portains ödhe
Knut Hindersson Purttainen
Tarhoila Pååll Oloffsson Tarhoin
397 Parkalaby Mattz Jönsson Parkinen
Jöns Jönsson dito
Jacob Hindersson Parkinen
Hindrich Hindersson dito
Anders Nilsson
Eskell Larsson dito
Pååll Påållsson dito
Hemming Hansson Parkinen

Sivu 20 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 411 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
398 Käräläby Peer Larsson Anttoinen
Pååll Mattsson Tuliainen
399 Käräläby Mattz Larsson Käriäinen
Peer Påållsson Käriäinen
Lars Hindersson Käriäinen
Lars Jönsson dito

Sivu 21 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 413 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
400 Taipalenby Anders Christersson Taipalain
Suen Peersson Taipalain
Pååll Oloffsson dito
Mattz Peersson Ottrainen
Jöran Andersson Hämäläin med sin B:r
Frantz Andersson
Per Taipalains öde mz ödes Uthmark
401 Pakinnemiby Peer Peersson Pakinen
Lars Larsson Williakain

Sivu 22 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 415 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
402 Marionemi Peer Andersson Wäisäinen
Lars Bertillsson Wäisäinen
Christer Bertillsson dito
Parkalaby Jöns Jönsson Parkin mz sin B:r
Mattz Jönsson
Jacob Hindersson dito
Hindrich Hindersson dito
Kächkölä Hindrich Mårthensson Låhia
403 Parkilaby Hemmingh Hansson Parkin
Per Andersson Wäisäin
Lars Bertillsson Wäisäin
Christer Bertillsson dito
Mattz Wäisäins ödhe
404 Marionemj Peer Andersson Taifuallanttin
Sigfred Taifualains ödhe
Anders ibm:s ödhe

Sivu 23 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 417 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
405 Marionemj Peer Andersson Pasainen
Hindrich Hindersson Seppäläin
ähn ödhes skattmarker
406 Marionemj Mattz Mårthensson Himainen
Anders Påållsson Silpo optagit
Mårten Himains el:r
Jöns Himains ödhe
Lars Peersson Pispainen
Mårthen Hindersson dito
407 Hapataipalby Mattz Thomasson Hapataipall
Pååll Larsson Huttuin
Hindrich Thomasson Sutar
408 Marionemiby Philphus Jönsson Kårhoinen
Lars Persson Kårhoinen
Pååll Lakoins ödhe, optagit af
Johan Andersson Pylkin

Sivu 24 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 419 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
409 Pitkälaxby Class Johan Baranoffz Rustienst
Jost Lawoins ödhe, samaledes
410 Antoila Sättegårdh Pååll Påållsson Antoin
Per Påållsson Antoin
Påll Persson Antoin
Pååll Mustabok Gårdens Torpare
Bertill Antoins E:a, gårdens torpare
Jöran Käräin Gårdens Torpare
411 Antoila Sättegårdh Peer Peersson Roinians och
Pååll Peersson Roinians aneki
Jöran Käräjäinen Torpare
Pååll Påållsson Parkinen Gårdens Torpare

Sivu 25 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 421 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
412 Antoila Sättegårdh Anders Peersson Leinoins och
Peer Larsson Leinoins anekj
413 Antoila Sättegårdh Peer Leinoins och
Pååll Leinoins anekj
Pååll Mustabock Gårdens Torpare
Peer Rasainen Gårdens Torpare

Sivu 26 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 423 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
414 Antoila Sättegårdh Anders Påållsson Williakains och
Johan Påållsson Williakains bostelle afålder
Käriäinen ödhe
Mårten Wenäläin ödhe
Nimihakemisto

© Väinö Holopainen 2023