HomeSukututkimusHolopainenDNA → Peruskäsitteitä

DNA sukututkimuksen peruskäsitteitä

PerimäGeenitestitHaploryhmätSuomen isälinjatSuomen äitilinjatMiten testaanLinkkejä

Perimä

Jokaisessa ihmisen solussa on kopio perimästä:

Kromosomiparin toinen kromosomi on peritty äidiltä ja toinen isältä. Valitettavasti yhden ihmisen perimästä ei näy kumpi parin kromosomeista on peritty miltäkin vanhemmalta. Mitokondrio on peritty pelkästään äidiltä.

Geenitesteillä etsitään perimässä tapahtuneita periytyviä muutoksia (mutaatioita).

Yhden yksittäisen ihmisen perimä ei ole sukututkimuksen kannalta kovinkaan mielenkiintoinen.


Sen sijaan eri ihmisten DNA profiileja verrataan toisiinsa: voidaan päätellä miten läheistä sukua he todennäköisesti ovat, sekä koska ja missä aikajärjestykessä eri sukuhaarojen väliset erot ovat syntyneet.

Geenitestit

Geenitestejä on kolmea lajia:

⇒ DNA tutkimus on yksi sukututkimustyökalu lisää, mutta ei korvaa perinteisin menetelmin tehtyä sukutukimusta.

Haploryhmät

Nykyään elävien miesten isälinjoja seuraamalla on päästy (periaatteessa) yhteiseen kantaisään: tämä geneettinen Aatami on elänyt Afrikassa yli 60,000 vuotta sitten. Vastaavalla tavalla äitilinjoja seuraamalla löytyy geneettinen Eeva.

Heistä lähteviä geneettisiä sukuhaaroja nimitetään haploryhmiksi. Päähaarat on nimetty kirjaimilla ja alahaarat nimetään haarauttavan mutaation nimellä (kirjainyhdistelmä ja numeroita). Esimerkiksi I-Y20304 on päähaaran I haploryhmä joka eroaa omasta alahaarastaan lisäksi mutaatiolla Y20304. Mies- ja naislinjoilla on kummallakin omat erilliset haplopuunsa. Uusia alahaaroja määritellään ja nimetään sitä mukaa kun tutkimustieto lisääntyy (t.s. on käytettävissä useampien ihmisten näytteitä).

Isälinjan haploryhmät Suomessa

Suurin osa suomalaisista miehistä kuuluu seuraaviin neljään haploryhmään:

Ryhmä Koko Suomi Itä-Suomi Tulosuunta
N1 ("Niilo") 58% 71% idästä/Siperia
I1 ("Ivar") 28% 19% lännestä
R1a ("Raul") 7% 6% idästä/Ukraina
R1b ("Robert") 4% 3% lännestä

Suomen nykyinen haploryhmien kokoonpano on muodostunut rautakaudella (toisin sanoen yli 1000 vuotta sitten).

Äitilinjan haploryhmät Suomessa

Suurin osa suomalaisista kuuluu seuraaviin kolmeen äitilinjan haploryhmään:

Ryhmä Osuus Tulosuunta
H ("Helena") 40% lännestä
U ("Ursula") 28% idästä
W ("Wilma") 10%

Seuraavaksi yleisimpiä ovat haploryhmät V ("Velda") ja J ("Jasmine").

Miten testi tehdään

  1. Tilataan ja maksetaan netissä testi suoraan testausyritykseltä (ei välittäjältä). Samalla luodaan oma tili testausyrityksen verkkopalveluun.
  2. Testausyritys lähettää näytepakkauksen
  3. Otetaan näyte (posken sisäpuolelta pakkauksessa olevalla harjalla)
  4. Lähetetään näyte
  5. Tässä välissä on hyvää aikaa syöttää verkkopalveluun vanhin tiedetty esivanhempi ja omaa sukupuuta
  6. Tulos näkyy testin valmistuttua testausyrityksen verkkopalvelussa (kestää vaihtelevasti 1-2 kk)
  7. Samasta näytteestä on mahdollisuus tilata myöhemmin lisätestejä

Holopaisten testit on tehnyt FamilyTreeDNA niminen amerikkalaisyritys. Suomi DNA projekti on suomalaisten asiakkaiden ryhmä FTDNAn palvelussa.

Lähteitä ja linkkejä

Kurrin suku -sivusto: hyvää tietoa DNA testauksesta


Haploryhmä I1 Suomessa

Suomalainen Facebook ryhmä Finland DNA

Wikipedia: Human_genome

Wikipedia: Ihmisen haploryhmän tyyppi

Wikipedia: Human Y-chromosome DNA haplogroup

© Väinö Holopainen 2017