AloitussivuPohjois-SavoIisalmiRippikoulu → Rippikoulu 28.7.1812 tytöt

Rippikoulu 28.7.1812 tytöt

Förtekning på den Ungdom af Qvinnokönet, som den 14:de Junii 1812 infunnit sig i Skrift skola i Idensalmi Moderförsamling

Nimet aakkosjärjestyksessäSyntymävuosittain

Tarkista tiedot alkuperäisestä lähteestä. Lastenkirjan sivunumeroita ei ole varmistettu.


Sivu 23BAstiaListan alkuunLinkki tähän kohtaan

Kylä ja talo Nimi Syntynyt LK sivu Hyväksytty
Alapitkä Pig Lovisa Pardain 1794 839 adm
B.d:r Eva Stina Ruotsal: 1795 5 impr
Kauppila Marg. Hen:ci Kääriäin 7.4.1795 10 adm
P. Valb. Nijrain 1795 13 impr
Haajais 1 Katar. Pauli Rongain 12.1.1796 15 impr
Brita Hen:ci Kettuin 4.11.1794 22 impr
Haapajärvi 3 Elin Nilsd:r Leviäin 1794 36 impr
5 Anna Iwarsd:r Pardain 1795 43 adm
6 Stina Petri Huus 1797 46 adm
7 Brita Erici Tallman 19.6.1795 48 adm
Katar. Joh:r Eskelin 1797 50 adm
Anna Eskelsd:r Eskelin 1797 50 adm
8 Elin Vinc:ii Kumbul: 1796 51 adm
Katar. Joh:s Kumbul: 1796 52 adm
Valborg Olai Tickain 1795 52 adm
9 Ulrika Mårtensd:r Lappal: 1796 53 adm
10 Anna Joh:s Lappal: 1793 54 adm
Helena Fred:i Lappal: 1793 54 adm
Lovisa Oxain 1797 55 adm
11 Pig. Maria Färdig 1794 57 adm
8 Pig. Valb. Hackarain 11.11.1795 52 adm
10 Marg. Mattsd:r Nissinen 1798 54 adm
10 Lovisa Petri Junduin 1796 876 impr
7 Katar. Lambelain 4.1.1793 50 adm

Sivu 24AAstiaListan alkuunLinkki tähän kohtaan

Kylä ja talo Nimi Syntynyt LK sivu Hyväksytty
Hernejärvi 1 Katar. Pauli Väisäin 1796 72 impr
Sus. Katar. Karhuin 1792 72 impr
3 Anna K. Puustin 1795 74 adm
7 Anna Olai Mardikain 1796 396 impr
7 P. Kajsa Mich:s Bom 1796 107 adm
Idensalmi 3 Maria Larsd:r Kaarakain 1795 88 adm
6 Stina Hen:rci Pehkoin 1794 99 adm
Maria NilsD:r Ackain 1793 96 impr
Jummis 2 Anna Maria Hynyin 1797 110 adm
Stina Andreae Heiskain 1794 111 adm
Stina Hen:ci Heiskain 21.7.1795 111 adm
Karvasalmi Brita Petri Väisäin 13.12.1796 121 adm
Anna Clara Chrs:dr Väisäin 1794 121 impr
Jyngäniemi Sara Leinoin 1794 115 adm
Kilpisaari 1 Frök. Eva Ulr. Järnefelt 13.1.1796 138 adm
1 Maria Pohjanoja 8.4.1790 458 adm
Margar. Petri Haloin 1796 141 adm
Kivisto 2 Brita Anna Kork 1797 156 adm
Kääriänsaari Katar Jaco:bi Miettin 1796 180 adm
Brita Joh:s Kuosmain 25.10.1790 180 impr
Lambaanjärvi Stina Gustavi Karppin 1796 186 adm
Lappetelä 1 Marta Abr:mi Westerin 1796 196 adm
Katar. Elia Poikoin 1798 205 impr
Lovisa Pardain 23.6.1790 207 impr
Maria Petri Katain 1798 196 impr

Sivu 24BAstiaListan alkuunLinkki tähän kohtaan

Kylä ja talo Nimi Syntynyt LK sivu Hyväksytty
Leppälax Katar. Mattss d:r Haataja 13.7.1795 212 impr
Ester Joh:s Ruotsalain 1796 216 impr
Katar. Elie d:r Rytköin 1796 222 adm
Leppämäki Ingeb. Andreae Hyttinen 2.1.1796 223 adm
Lukkarila Walborg Joh:s Roivain 1793 229 adm
Anna Zach:ae Roivain 1793 230 adm
Ingeborg Larsd:r Svännin 1795 244 adm
Mardickala Anna Lisa Sigfr:s Neval: 1794 260 adm
Maria Erici Lappeteläin 9.4.1788 261 impr
Ingeborg Petri Kyllöin 1796 253 adm
Martisenjärvi Maria Joh:s Kettuin 27.3.1792 268 adm
Brita Kajsa Sam:s Tervo 22.11.1796 267 adm
Mickajärvi Margar. Mattsd:r Roivain 11.11.1796 274 impr
Maria Petri Ruotsalain 1776 273 impr
Naarvanlax Maria Pauli Miettin 1794 278 impr
Lisa Mattsd:r Hilduin 1796 282 adm
Anna Hilduin 1797 285 adm
Pigan Hedvig Alt 1797 413 adm
Kilpisaari Maria Ulrika Huttuin 1796 139 impr
Ingeb. Ambr:ii Kumbulain 1789 142 impr
Stina Andreae Walkoin 1797 147 adm
Nercko Anna Erici Wensel 19.12.1795 291 adm
Prudentia Steph:ni Lappal. 17.9.1795 310 impr
Nissilä Kaisa Lisa Aho 18.1.1791 266 adm
Margar. Petri Pardain 1796 608 adm

Sivu 25AAstiaListan alkuunLinkki tähän kohtaan

Kylä ja talo Nimi Syntynyt LK sivu Hyväksytty
Oinasjärvi Ulrika Larsd:r Huttuin 1794 350 impr
Ollickala 1 Anna Nilsd:r Sonnin 7.2.1795 352 adm
Margar. Nilsd:r Sonnin 1795 353 adm
Stina Nilsd:r Sonnin 1794 353 adm
2 Magdal. Steph:ni Ollikain 1797 359 adm
Maria Pauli Ollikain 1797 359 adm
Cecilia Petri Mardikain 1793 362 adm
Margar. Pauli Ryynäin 1797 impr
Anna Snickari 1790 374 impr
Magdal. Joh:s Laakko 1796 376 adm
Anna Joh:s Haloin 1796 377 adm
Stina Pauli Lustig 1798 382 adm
Pig. Stina Kauppin 1793 396 impr
Katar. Larsd:r Haloin 1798 400 impr
Ongivesi Stina Andrea Alm 23.4.1796 411 impr
Anna Sam:s Ruotsal: 1794 415 adm
Stina Sam:s Ruotsal: 1796 415 adm
Lovisa Georgii Ruotsal: 1793 418 impr
Stina Joh:s Ruotsal: 1793 420 adm
Lovisa Pauli Ruotsal: 1794 421 adm
Anna K. Petri Lustig 28.4.1798 424 impr
Margar. Th:ae Jääskel: 23.3.1795 426 adm
Anna Nilsd:r Lappalain 1796 410 adm
Pajujärvi Anna Kopoin 1797 451 impr
Palois Maria Petri Mustoin 16.3.1794 454 impr
Pardala Lovisa Olai Kainulain 1796 485 impr

Sivu 25BAstiaListan alkuunLinkki tähän kohtaan

Kylä ja talo Nimi Syntynyt LK sivu Hyväksytty
Petäys Margar. Pauli Kainulain 1797 495 adm
Anna Sam:s Kainulain 1798 496 impr
Pitkälänmäki Stina Pauli Savolain 1793 501 impr
Anna Lisa Pauli Savolain 1795 501 adm
Katar. Adami Korhoin 1796 501 impr
Pyöriä Margareta Elied:r Kauppin 14.1.1794 509 impr
Pyöriälä Maria Jakobi Lyytin 10.9.1790 514 impr
Stina Olai Lyytin 1797 512 adm
Pörsänmäki Anna Hen:ci Kämäräin 1796 534 adm
Lisa Abr:mi Pardain 1790 541 impr
Brita Ambrosii Pard 1794 548 adm
Lovisa Hongain 11.2.1788 531 adm
Haapaj 1 Lisa Heickinen 1792 31 ej
Ruotaanlax Margar. Larsd:r Lappalainen 15.12.1796 556 adm
Stina Petri Niskain 1794 588 adm
Lovisa Isaaci Kajanus 1798 559 impr
Prudentia Erici Svensk 1797 555 adm
Rutacko Anna Sam:s Hynnin 1796 578 adm
Maria Mattsd:r Bom 22.11.1795 587 adm
Ryhälänmäki Stina Erici Kasurin 1794 603 adm
Salahmi Fredrika Lovisa Höglund 18.7.1795 adm
Lisa Hen:ci Ny 28.5.1795 605 adm
Kaisa Petri Kammoin 608 impr
Anna Hansd:r Mackoin 1796 612 impr
Songajärvi Stina Th:ae Huttuin 21.6.1795 621 impr

Sivu 26AAstiaListan alkuunLinkki tähän kohtaan

Kylä ja talo Nimi Syntynyt LK sivu Hyväksytty
Songajärvi Elin Hemm:s d:r Tamm 26.9.1794 623 adm
Maria Dav:s Eskelin 7.3.1798 620 impr
Sutela Valb. Hen:ci Röör 1.5.1797 640 adm
Maria Larsd:r Hynnin 1795 642 adm
Kaisa Hemms:dr Laitin 8.7.1795 647 adm
Maria Ivarsd.r Ollikain 3.5.1795 649 impr
Anna Salom:s Lappalain 4.3.1798 656 impr
Kajsa Mariae Pitkäin 1795 659 impr
Beata Grelsd:r Kauppin 24.6.1792 650 adm
Svänninmäki Margreta Ivarsd:r Hilduin 18.6.1795 664 adm
Maria Joh:s Roivain 22.6.1795 667 adm
Maria Petri Kockoin 9.11.1793 667 adm
Maria Ad:mi Kaarakain 1796 668 adm
Toivacko Anna Stina Dav:s Komul: 17.3.1795 690 impr
Cecilia Pardain 1792 691 impr
Ulmala Anna Larsd:r Koistin 1793 739 adm
Marg. Heiskain 1795 736 adm
Walkiamäki Margreta Pauli Kijskinen 1796 746 impr
Anna Larsd:r Remes 20.8.1795 762 impr
Helena Andreae Rongain 1797 752 impr
Wehmasjärvi Hel. Katar. Petri Lappal: 1794 803 impr
Wiando Qp Albertina Lijmakain 1790 807 impr
Anna Lisa Christ:s Puuruin 1797 812 impr

Sivu 26BAstiaListan alkuunLinkki tähän kohtaan

Kylä ja talo Nimi Syntynyt LK sivu Hyväksytty
Wiando Maria Jacobi Sipoin 1798 812 impr
Elin Petri Ruotsalain 1797 816 adm
Stina Pauli Ruotsalain 1797 815 impr
Pajujärvi Kajsa Joh:s d:r Leivo 1796 442 impr
Maria Hen:cci Savolain 7.1.1798 444 impr
Kajsa Joh:s Savolain 1797 445 impr
Margareta Ad:mi Pitkäin 1796 442 adm
Ingeborg Fred:ci Leivo 1797 440 impr
Wieremäjärvi Anna Georgii Ruuskain 1796 832 impr
Hedvig Larsd:r Kettuin 20.9.1795 836 adm
Wiita Margreta Ström 14.9.1795 849 adm
Anna Kaarakain 16.7.1778 85 adm
Väisälänmäki Ingeborg Christersd:r Puuruin 1797 855 adm
Lovisa Hen:ci Puuruin 1797 856 impr
Anna Petri Väisäin 1796 860 impr
Pastoratet Hedvig Andreae Kyyriäin 11.2.1795 871 impr
Katar. Petri Kellberg 1791 875 adm
Judith Joh:s Lappalain 1792 886 adm
Magdalena Jacobi Hämäläin 1795 894 impr
Elsa Mich:s Hurskain 1796 914 impr
Kaarackala Stina Petri Kauppin 1795 131 adm
Anna Kajsa Hen:ci Karjal: 20.1.1796 135 impr

Sivu 27AAstiaListan alkuunLinkki tähän kohtaan

Kylä ja talo Nimi Syntynyt LK sivu Hyväksytty
Ryhälänmäki Margreta Pauli Nissin 18.4.1795 603 adm
Maria Pauli Nissin 1797 603 adm
Svänninmäki Maria Adami Palloin 1793 667 impr
Ulrika Adami Palloin 1793 667 impr
Haajais B:dr Hedvig Joh:s Junduin 1796 18 adm
Sälewä B:dr Helena Matia Lappalain 1794 681 adm
Ryhälänmäki Pig. Katarina Henr:ci Ryhäin 21.6.1789 597 adm

Hyväksyttyjä 104 (58.8 %), hylättyjä 73 (41.2 %)

Listassa 177 henkilöä.

Nimet aakkosjärjestyksessäSyntymävuosittain

© Väinö Holopainen 2023