AloitussivuPohjois-SavoIisalmiRippikoulu → Rippikoulu 26.6.1814 tytöt

Rippikoulu 26.6.1814 tytöt

Förtekning öfver den Ungdom af Qvinkönet, som bevistat Skrift skolan i Idensalmi Moderkyrko Församling börjad den 26 Juni 1814

Nimet aakkosjärjestyksessäSyntymävuosittain

Tarkista tiedot alkuperäisestä lähteestä. Lastenkirjan sivunumeroita ei ole varmistettu.


Sivu 44BAstiaListan alkuunLinkki tähän kohtaan

Kylä ja talo Nimi Syntynyt LK sivu Hyväksytty
Alapitkä 2 Qp. Anna X:na Hyrkäs 1791 5 impr
Haapajärvi 10 Maria Påhlsd:r Lappeteläin 1798 54 adm
4 Elin Johans d:r Hyvöin 1797 41 impr
17 p: Stina Henricsd:r Paacki 1796 63 adm
Hernejärvi 5 P: Gertrud Eskelin 1766 76 adm
Idensalmi 4 Bd:r Margreta Zachris d:r Räiha 11.10.1797 91 impr
5 Anna Påls d:r Timoin 1797 98 adm
Jummis 2 Valborg Andrea Väisäin 1799 110 adm
2 Stina Georgs d:r Heiskain 1796 110 impr
2 Anna Mårtens d:r Lappalain 1799 111 adm
2 Stina Anders d:r Heiskain 1797 adm
Karvasalmi 1 Anna Hemmingsd:r Ruotsalain 1797 438 adm
3 Anna Stina X:sters d:r Tuovin 1798 124 adm
2 Brita Johans d:r Väisäin 1797 121 adm
Kivisto 2 Brita Matts d:r Nett 1797 156 impr
3 Stina Pehrs d:r Ollikain 1799 157 adm
2 Carin Påhls d:r Hilduin 1797 153 impr
Koppola 1 Eva Stina Mårtens d:r Ruska 1797 163 adm
Lambanjärvi 6 Anna Stina Lars d:r Lippoin 1798 189 adm
1 Lisa Mårtens d:r Kockoin 1798 184 adm
5 Stina Påhls d:r Sonnin el: Björk 1797 189 adm
13 Anna Lisa Olofs d:r Bastion 5.4.1800 193 impr
Lappetelä 2 Anna Cais: Johans d:r Blom 1800 197 adm
4 Anna Lovis H:rics d:r Ruotsal: 1798 203 adm
4 Ester Matts d:r Ollikain 1.2.1795 202 adm
5 Abertina Johans d:r Jäskel: 1798 207 adm
6 Maja Lisa Pehrs d:r Savolain 1799 218 adm
Anna Lars d:r Venäläin 1798 179 adm
3 Maja Greta Påhls d:r Poikoin 1796 195 impr

Sivu 45AAstiaListan alkuunLinkki tähän kohtaan

Kylä ja talo Nimi Syntynyt LK sivu Hyväksytty
Lappetelä 8 Stina Ivars d:r Poikoin 2.7.1793 210 impr
Leppälax 2 Lisa Envalds:dr Lappeteläin 1798 216 adm
Luckarila 1 Anna Stina Andrea Ollikain 1798 231 impr
3 Lovisa Pehrs:dr Ollikain 1795 247 adm
1 Qv: Caisa Johans d:r Simulain 1788 236 adm
Lupue 3 Dorothea Peetri Konoin 1797 250 impr
Mardickala 3 Hedvig Sigfrids Nevalain 1797 262 adm
Stina Hemmings d:r Väisäin 1795 294 adm
Martisenjärvi 3 Caisa Henrics:dr Huckain 1797 269 adm
2 Lisa Johans d:r Kumbulain 1797 266 adm
Mikanjärvi 1 Maria Pehrs d:r Ruots: 1796 273 adm
Naarvanlax 1 Lovisa Ivars d:r Toivain 278 adm
Nercko 5 Lisa Johans d:r Reis 1799 316 impr
3 Margreta Pauls d:r Kääriäin 1799 302 impr
4 Anna Olai Sonnin 1798 309 impr
4 Caisa Pauli Mardikain 1796 313 impr
5 Lovisa Andrea Lappalain 1799 316 impr
4 Brita Lars d:r Kettuin 1798 313 impr
4 Margreta Xs:ters d:r Ruots: 1799 313 impr
4 Prudentia Staff:s d:r Lappal: 1795 310 adm
6 P: Gustava Åberg 1796 325 impr
Neronjemi 1 Anna Cais: Andrea Rytköin 1796 327 impr
1 Margreta Johans d:r Kauppin 1798 326 impr
Njemismäki 1 Lena Cais: Lars d:r Rytköin 1798 333 adm
Nissilä Gustava Charlott: Michels d:r Lippoin 1798 344 impr
Ollickala 6 Lovisa Petri Radikain 1797 376 adm
11 Margr Johans d:r Kuosmain 1798 394 adm
7 Lovisa Abr: d:r Lustig 1798 382 adm
3 Anna Erics:dr Tickain 1798 362 adm
5 Maria Johans d:r Haloin 1798 377 adm
16 Ulrica Johannis Ryynäin 1796 405 adm
2 Lovisa Lars d:r Tijkain 1799 358 adm
1 Caisa Olofs d:r Veis 1796 355 adm
4 Maria Petri Mark 1798 366 adm
10 Hedvig Pauli Ryynäin 1796 392 adm
5 Lovisa Stina Korhoins 1798 375 adm

Sivu 45BAstiaListan alkuunLinkki tähän kohtaan

Kylä ja talo Nimi Syntynyt LK sivu Hyväksytty
Ongivesi 2 P: Anna Stina Pitkäin 1797 415 adm
1 Qv Lisa Pjedikäin 1783 410 adm
1 Caisa Nils d:r Lappalain 1799 410 adm
Pajujärvi 5 Ulrica Hemm: d:r Myckein 1797 446 adm
6 Margreta Johans d:r Ruotsalain 1796 452 impr
Palois 1 Stina Hans:dr Heinoin 1801 461 impr
Pardala 3 Lovisa Olofsd:r Kainulain 1796 485 impr
Petäys 1 Carin Pauli Rönckä 1797 497 impr
Porovesi 1 Margr: Petri Nijrain 1797 505 adm
Pitkälänmäki 1 Anna Johannis Mjettin 1800 500 impr
Pörsämäki 1 Maria Erici Auvin 1798 519
8 Flick: Valborg Häll 1799 547
8 Caisa Olofs d:r Hujain 1798 180
2 Brita Matssd:r Poikoin 1797 523
Ruotanlax 1 Lisa Henrici Lappalain 1797 555
2 Ulrica Isaacs d:r Kajanus 1799 559
Ruotanm: 1 Caisa Johans d:r Lappalain 1798 562
Rutacko 2 Marg: Christersd:r Myckäin 1797 576
T d:r Anna Lars:dr Savolain 1795 482 adm
Eva Mats D:r Häll 1794 694 adm
7 Caisa Britas d:r Pardain 1797 591 adm
Ryhälänm: 1 Brita Henrics:dr Ryhäin 1796 597 adm
3 Elsa Brita Thoma Repo 1798 672 impr
3 Regina Lars d:r Ryhäin 1798 601 impr
2 Lisa Anders d:r Toppin 1797 599 adm
Salahme 2 Maria Petri Röngä 1799 609 adm
1 Hedvig Olofs d:r Otins 1799 607 adm
1 Elin Johans d:r Rickoin 1797 607 adm
2 Lisa Pauli Mahala 1799 611
2 Maria Johans d:r Ryth 1797 609 adm
Songajärvi 3 Maria Davids Eskelin 1798 620 adm
4 Anna Erici Kuckoin 1797 626 adm
3 Stina Thoma Huttuin 1795 621 adm
3 Lovisa Hemmings d:r Tamm 1797 623 adm
4 Lisa Olofs d:r Pardain 1796 626 adm
Sukeva 1 Lovisa Johans d:r Komulain 1798 631 adm
Wieremäj. 3 T d:r Hedvig Pålsd:r Karppin 1797 837 adm
Songajärvi 4 Brita Ers d:r Kuckoin 1794 626 adm

Sivu 46AAstiaListan alkuunLinkki tähän kohtaan

Kylä ja talo Nimi Syntynyt LK sivu Hyväksytty
Sutela 1 Anna Lars d:r Hynyin 1798 642
1 Anna Greta Olofsd:r Pardain 1799 641
2 Anna Lisa Pauli Ruotsal: 1798 651 adm
3 Stina Hendrics d:r Lappalain 1796 657 adm
Svänninmäki 1 Stina Matts d:r Mulari 1800 663
2 Brita Cais Pehrs d:r Ulf 1798 665
2 Caisa Jeremia Mackoin 1800 664 adm
3 Anna Petri Forman 1798 669 adm
Selevä 3 Margr. Arons d:r Haar 1797 684 impr
Pörsänmäki 4 Anna Petri Kackin 1797 537 impr
P: Lovisa Korhoin 1795 537 adm
P: Eva Karjalain 1793 538 adm
P: Lisa Heickin 1792 31 adm
Ulmala 4 Anna X:na Kockoin 1797 708
6 Maria Reen 1798 714
7 Brita Ruotsalain 1799 718
Brita Lovisa Björklund
Valkiamäki 5 Anna Lisa Petri Lappalain 1798 766 adm
3 Hedvig Sigfrids d:r Pulcka 1795 754 adm
Varpais 1 Anna Adami Borgman 1797 789 adm
Vehmasjärfv Lena Caisa Petri Lappalain 1794 803 adm
Brita Nilss d:r Kärckäin 1798 796 adm
Viando 2 Maria X:sters d:r Ruotsal: 1798 816
2 Elsa Caisa Toivain 1793 818 adm
1 Qv: Albertina Lijmakain 1790 807 adm
Vjeremäj. 1 Elin Georgs d:r Repo 1798 822 adm
3 Lovisa Lars d:r Kettuin 1798 836 adm
3 Lovisa Petri Nissin 1798 834 adm
Vijta 1 Anna Caisa Petri Lyra 1798 842 adm
2 Lovisa Nils d:r Hujain 1799 847 adm
Väisälänm. 1 Stina Kristersd:r Puuruin 1799 855 adm
Pastoratet Anna Petri Kellberg 1799 875
Johanna Johans d:r Törnqvist 1798 907 adm
Lambanjärvi 10 Maria X:sters d:r Hilduin 1797 191 impr
Pastoratet Qp. Elin Nykäin 21.12.1776 908 adm
Haajais 2 Qp. Anna Flygt 1777 20 adm
Pajujärvi 1 Pig. Anna Kopoin 1797 451 adm

Hyväksyttyjä 89 (63.6 %), hylättyjä 51 (36.4 %)

Listassa 140 henkilöä.

Nimet aakkosjärjestyksessäSyntymävuosittain

© Väinö Holopainen 2023