AloitussivuPohjois-SavoIisalmen pitäjäAutioluettelot → 1710 autioluettelo

Iisalmi: autioluettelot vuodelle 1710

Idensallmj Sochn

Ouptagne Öden

Kylä Entinen asukas Kruunu Ratsuväki Ratsuväki Rakuuna Jalkaväki
Kaupilla Bertill Kaupinn 1/2 1/8
Haiaisenby And: Cumbulain _ 1/16
Haiaisenby Staffan Tuofwin _ 1/8
Hapaierfwj Michell Eskellin _ 1/8
Hapaierfwj Olof Junduin 1 1/4 5/16
Hapaierfwj Hind Lappalain 1/2 1/8
Hautaierfwj And. Mårthenssonn 1/3 1/12
Jåckisby Lars Huttuin _ 3/16
Jummis Erich Ruotzalain _ 1/12
Käriensarj Olof Hyf:oin _ 1/8
Killpsarj Olof Jåkelain nu Hind. Pyllckes hem:n 1/2 1/8
Killpsarj af Jönns Somalains _ 1/16
Kiwistå Påhl Ollickain _ 1/4
Kiwistå Pehr och Johan Ollickain _ 1/8
Kopolla If:r Cuossmain _ 3/16
Karfwasallmj Påhl Cuossmain _ 1/4
Karfwasallmj Hind: Cuossmain _ 1/8
Karfwasallmj Påhl Rynäinn _ 3/16
Kuifwaniemj Michell Tåssawain _ 1/8
Kuifwaniemj Lars Tåssawain _ 1/8
Kariala Christer Ryttkäin _ 1/8
Kallioierfwj Pehr Kärckeinn _ 1/6
Kallioierfwj Påhl Kärckein _ 3/16
Luckarilla Olof Luckarinn _ 3/16
Lambaierfwj Hind: Tuofwinn _ 1/8
Lambaierfwj Jöns Kärckein _ 1/8
Lambaierfwj Niels Kåckoin _ 1/8
Läppälax Olof Katain _ 1/16
Lapwetelenlax Mattz Jönnss. Påikain _ 3/16
Lapwetelenlax Lars och Staffan Ollickaiset _ 3/16
Lapwetelenlax Pehr Mardickain 1/3 1/12
Kiuruwesj Olof Lappalain _ 3/16
Kiuruwesj Eskell Kaickoin _ 1/4
Kiuruwesj Hind Lappalain _ 1/6
Kiuruwesj Thomas Kåskinn _ 1/12
Lambaierfwj Samuel Ihalembinn 1/2 1/8
Mardickalla Christer Pehrssonn Mardickain _ 3/16
Michaierfwj Lars Ruotzalain _ 1/4
Nälando Eskell Eskellein 1/3 1/12
Niemisierfwj Olof Hyfwärinn 2/3 1/6
Niemisierfwj Pehr Niskain 1/2 1/8
Niemisierfwj Eskell Kaickoin _ 1/8
Niemisierfwj Pehr Lyras Encka _ 1/16
Nissillä af Påhl Kilickas hem:n _ 3/16
Nissillä Påhl Jöranssonn Nissinn _ 1/6
Nissillä Niels Olofssonn Nissinn _ 1/6
Nissillä Johann Påhlssonn Nissinn _ 1/6
Närckoby Jöran Pardain _ 1/6
Ollikalla Samuel Sigfwoin 3/4 3/16
Ollikalla Pehr Kärckein 1 1/4
Ollikalla And: Ackain 1/2 1/8
Ollikalla Jöran Hyrkes _ 1/2
Pardalla Påhl Wjsassonn _ 1/8
Pardalla Mattz Junduin 1/2 1/8
Pardalla Pehr Kärckein 3/4 3/16
Pasmarj Pehr Tuofwin 1/2 1/8
Palois af Lars Hynnins hemm:n 1/2 1/8
Palois Mattz Heiskain el:r Hynnin _ 1/8
Palois af Påhl Hujains hem:n 1/2 1/8
Paiuierfwj Olof Cuossmain 1/2 1/8
Paiuierfwj Niels Ollickain _ 1/8
Paiuierfwj Pehr Cuossmain _ 1/4
Paiuierfwj Johan Cuossmain _ 1/4
Paiuierfwj Gabriel Ollickain 1/2 1/8
Paiuierfwj Erich Kåckoin 1/2 1/8
Pörsämäkj Påhl Ohlssonn Pardain _ 3/16
Pörsämäkj Jöran Pardain _ 3/16
Paiumäkj Olof Kassurin el:r Påhl Niskain _ 1/4
Pachamäkj Hind: Laitinn 2/3 1/6
Suckeaby Olof Comulain _ 1/16
Swenninmäkj Olof Swennin 1/2 1/8
Swenninmäkj Lars Kättuin 1/2 1/8
Swenninmäkj Hind: Jönssonn 3/4 3/16
Swenninmäkj Hind: Illcko Pardain el:r Olof Åial:n 1 1/4
Swenninmäkj Niels Huttuin 3/4 3/16
Sångaierfwj Pehr Eskellinn _ 1/8
Sångaierfwj Thomas Huttuin 3:ne Intress: _ 1/4
Sångaierfwj Pehr Swennin _ 1/4
Säläwä Christe Lapwetel:n _ 1/8
Säläwä Cnuth Sårmuin _ 3/16
Säläwä Pehr Ohlssonn Nissinn _ 1/8
Suttella Pehr Ollickain _ 1/4
Suttella af And: Suttins hem:n _ 1/8
Suttella af And: Ollikains hem:n _ 1/8
Sullckawa Hind: Harmains Engh 1/4 1/16
Sullckawa Påhl Sairain _ 1/4
Sullckawa Hind: Piedickäin ett hem:n medh näst fölliand 1/2 1/8
Sullckawa Lars Tenhuin ett hem:n med föregoende 1/2 1/8
Taipall Sigfred Pullckinn _ 1/12
Tommonmäkj Påhl Niskainn _ 3/16
Tommonmäkj Grells Jauhiain _ 1/8
Wäremaierfwj Olof Kättuin _ 1/8
Wäremaierfwj Hans Kåcko _ 1/4
Wäremaierfwj Påhl Hujain _ 1/8
Witaby And: Anderssonn Huttuin _ 3/16
Witaby Jacob Ohlssonn Huttuin _ 1/8
Ullmalla And: Lippoin nu And: Njroin 1/2 1/8
Ullmalla Hind: Tickain 1 1/4
Ullmalla Hind: Lappal:n nu Pehr Njrain 1 1/4
Ullmalla Johan Mattss: och Påhl Ullmains h:n 1/2 1/8
Ullmalla And: Ullmain 1 hem:n 1/4 1/16
Ullmalla Påhl Ullmain 1 hem:n 1/2 1/8
Wähmaisierfwj Wisa Cumbulain _ 3/16
Wähmaisierfwj Michell Tåifwain _ 1/8
Warpais Pehr med Michell Haloin 1 1/4
Ångiwessi Olof Hujain _ 1/8
Hapaierfwj Mattz Pässoinn el:r Erich Lappal: _ 1/8
Hapaierfwj Olof Kärckein 1/3 1/12
Härnäierfwj Olof och And: Kumbulain 3/4 3/16
Idensallmj And: el:r Johann Karackains h:n 5/8 5/32
Lapwetelenby Mattz Påikoin _ 1/8
Kiuruwessi Johan Kättuin _ 1/8
Kiuruwessi af Olof Tjkains hem:n _ 1/8
Närckoby Staffan Mardickain _ 1/6
Ollikala Hind: Sigfwoin _ 5/16
Ollikala Hind: Mardickain _ 5/16
Ryhällä Staffan Ryhäin _ 1/12

Optagne Ödenn

Kylä Entinen asukas Kruunu Ratsuväki Ratsuväki Rakuuna Jalkaväki Uusi asukas
Lambaierfwj Zacharias Ikäläin _ 1/8 Eskell Lippoin
Lupuaby And: Kånoin _ 1/8 Påhl Kånoin
Niemisierfwj: Pehr Sara 2/3 1/6 Hind: Råckain
Niemismäkj Hind: Hillduin 1/2 1/8 Erich Ollickain
Kiwistå Niels Ollickain 1/2 1/8 Rynäin

Sarakkeet:

Lähdetiedot

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8759 Tositekirja 1710-1710, sivut 1081-1086
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8759
Mikrofilmi LT1272


Luettelon päiväys 10.10.1710

Nimiluettelo

© Väinö Holopainen 2023