AloitussivuPohjois-SavoIisalmen pitäjäAutioluettelot → 1711 autioluettelo

Iisalmi: autioluettelot vuodelle 1711

Idensallmj Sochn

Ouptagne Öden

Kylä Entinen asukas Kruunu Ratsuväki Ratsuväki Rakuuna Jalkaväki
Haiaisenby And: Cumbulain _ 1/16
Haiaisenby Staffan Tuofwin _ 1/8
Hapaierfwj Mattz Pässoin _ 1/8
Hapaierfwj Olof Kärckein 1/3 1/12
Hapaierfwj Hind: Lappalain 1/2 1/8
Hapaierfwj Michell Eskellinen _ 1/8
Hautaierfwj And: Mårthenss 1/3 1/12
Hautaierfwj Olof Kärckein _ 1/8
Idensallmj af And: och Johan Karackains h:n 5/8 5/32
Jåckisby Lars Huttuin _ 3/16
Jummisby Erich Ruotzalain _ 1/12
Käriensarj Olof Hyfwärinen _ 1/8
Kilpsarj af Olof Jåkel:in med Hindrich Pyllckes hem:n 1/2 1/8
Kilpsarj af Jöns Somalains hem:n _ 1/16
Kiwistå Påhl Ollickain _ 1/4
Kiwistå af Pehr och Johan Ollickain _ 1/8
Kåpolla If:r Cuossmain _ 3/16
Karfwasallmj Hind: Cuossmain _ 1/8
Karfwasallmj Påhl Rynöinen _ 3/16
Kallioierfwj Pehr Kärckein _ 1/6
Kallioierfwj Påhl Kärckein _ 1/6
Luckarilla Olof Luckarinen _ 3/16
Lambaierfwj Hind: Tåifwainen _ 1/8
Lambaierfwj Niels Kåckoinen _ 1/8
Lapwetälenby Hans Lapwetl:in _ 1/8
Läppälax Enewaldt Lapwetl: _ 3/16
Läppälax Olof Katain _ 1/16
Lapwetelenmäkj Mattz Poickoin _ 3/16
Lapwetelenmäkj Lars och Staffan Ollickaiset _ 3/16
Lapwetelenmäkj Mattz Jöranss Poickoin _ 1/8
Lapwetelenmäkj Pehr Mardickain 1/3 1/12
Kiuruwessi Olof Lappalain _ 3/16
Kiuruwessi Eskell Kaickoin _ _
Kiuruwessi Hind: Lappalain _ 1/6
Kiuruwessi Thomas Kåskin _ 1/12
Mardickalla Christer Pehrsson _ 3/16
Niemisierfj Olof Hyfwärin 2/3 1/6
Nälando Eskell Eskellin 1/3 1/12
Niemisierfwj Pehr Lyras Encka _ 1/16
Nissillä Påhl Johanss: Nissinen _ 1/6
Nissillä Niels Ohlssonn Nissinen _ 1/6
Nissillä Johann Påhlssonn _ 1/6
Närckoby Jöran Pardainen _ 1/6
Närckoby Staffan Mardickain _ 1/6
Ollickalla Hind: Mardickain 1/2 hem:n _ 5/16
Ollickalla Samuel Sigfwoin 3/4 3/16
Ollickalla Pehr Kärckein 1 1/4
Ollickalla And: Acckain 1/2 1/8
Pardalla Påhl Wijsassonn _ 1/8
Pardalla Mattz Junduin 1/2 1/8
Pardalla Peer Kärckein 3/4 3/16
Pässmarj Pehr Tuofwinen 1/2 1/8
Pahlois af Lars Hynnins hem:n 1/2 1/8
Pahlois af Lars Häinoins hem:n _ 1/8
Paijuierfwj Hemming Ruotzalain _ 3/16
Paijuierfwj Olof Cuossmain 1/2 1/8
Paijuierfwj Niels Ollickain _ 1/8
Paijuierfwj Pehr Cuossmain _ 1/4
Paijuierfwj Johann Cuossmain _ 1/4
Paijuierfwj Gabriel Ollinkain 1/2 1/8
Paijuierfwj Erich Kåckinen 1/2 1/8
Pörsämäkj Påhl Olossonn Pardain _ 3/16
Pörsämäkj Jörann Pardain _ 3/16
Ryhälä Staffan Ryhäin _ 1/12
Suckeaby Olof Comulain _ 1/16
Swennimäkj Olof Swennin 1/2 1/8
Swennimäkj Lars Kättuin 1/2 1/8
Swennimäkj Hind: Jönsson 3/4 3/16
Swennimäkj Hind: Illcko Pardain 1 1/4
Swennimäkj Niels Huttuin 3/4 3/16
Sångaierfwj Pehr Eskellinen _ 1/8
Sångaierfwj Thomas Huttuin med Intress _ 1/4
Sångaierfwj Pehr Swennin _ 1/2
Säläwäby Christer Lapwetel:in _ 1/8
Säläwäby Cnuth Sårmuin _ 3/16
Säläwäby Pehr Ohlsson Nissinen _ 1/8
Suttela Pehr Ollickain _ 1/2
Suttela af And: Suttins hem:n _ 1/4
Suttela af And: Ollickains hem:n _ 1/8
Sullkawaby Hind: Harmains Engh 1/2 1/16
Paijumäkj Olof Kassurin _ 1/4
Paijumäkj Påhl Sarain _ 1/4
Paijumäkj Lars Tenhuins 1/2 hem:n 1/2 1/8
Taipallby Marckus Sastamoin _ 3/16
Taipallby Sigfrid Pullckin _ 1/12
Tommonmäkj Påhl Niskain _ 1/16
Tommonmäkj Grells Jauhiain _ 1/8
Weremaierfwj Olof Kättuin _ 1/8
Weremaierfwj Hans Kåcko _ 1/4
Weremaierfwj Påhl Huiain _ 1/8
Witaby And: Anderss: Huttuin _ 3/16
Witaby Jacob Ohlssonn Huttuin _ 1/8
Ullmalla And: Lippoin nu And: Njroin 1/2 1/8
Ullmalla Hind: Itckain 1 1/4
Ullmalla Johann Mattssonn 1/2 1/8
Ullmalla And: Ullmain 1/4 1/16
Wächmasierfwj: Wijsa Cumbulain _ 3/16
Wächmasierfwj: Michell Tuofwin _ 1/8
Warpais Pehr med Phlip Haloin 1 1/4
Ångiwässj Olof Huiainen _ 1/8
Pahlois af Påhl Häinoins hem:n 1/2 1/8

Optagne Öden

Kylä Entinen asukas Kruunu Ratsuväki Ratsuväki Rakuuna Jalkaväki Uusi asukas
Caupilla Bertill Caupinen 1/2 1/8 Bertill Leinoin
Hapaierfwj Olof Junduin 1 1/4 5/16 Olof Rautaparda
Härneierfwj Olof el: And: Cumbulain 3/2 3/16 Christer Mardickain
Kiwistå Niels Ollickain 1/2 1/8 Rynäin
Karfwasallmj Påhl Cuossmain 1 1/4 Pehr Rynäin
Kariala Christer Ryttköin _/2 1/8 Johann Niskain
Lambaierfwj Jöns Kärckein _/2 1/8 Pehr Tickain
Lambaierfwj Zacharias Jäskeläin _/2 1/8 Eskell Lippoin
Lambaierfwj Samuel Ihalain 1/2 1/8 Oloff Nissinen
Lupuaby And: Kånoin el: Haloin _/2 1/8 Påhl Kånoin
Niemisierfwj Pehr Sara 2/3 1/6 Hind: Kärckein
Niemisierfwj Pehr Niskain 1/2 1/8 Lars Ronckain
Michaierfwj Lars Ruotzalain _ 1/4 And: Ruotzalain
Nissillä af Påhl Killickas hem:n _ 3/16 Jeremias Mackoin
Niemismäkj Hind: Hillduin 1/2 1/8 Mattz Pyckäl:in
Ollickalla af Hind: Sigfwoins hem:n _ 5/16 Pehr Mardickain
Ollickalla Jöran Hyrckäs _ 1/2 Lars Sonnin och Staffan Ollickain
Pachamökj Hind: Laitinen 2/3 1/6 Hind: Huttuin
Sullckawa Hind: Piedickäin 1/2 1/8 Hind Lappalain
Ullmalla Hind: Lappalain nu Pehr Njrain 1 1/4 Pehr Ullmain
Ullmalla Påhl Ullmain 1/2 1/8 Mattz Råifwas
Ångiwässj If:r Ruotzalain 1 1/4 5/16 Philip Ruotzalain
Niemisierfwj Eskell Kaickoin _/2 1/8

Sarakkeet:

Lähdetiedot

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8762 Tositekirja 1711-1711, sivut 2300-2315
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8762
SSHYkuva
Mikrofilmi LT1209


Luettelon päiväys 8.9.1711

Nimiluettelo

© Väinö Holopainen 2023