AloitussivuPohjois-SavoIisalmen pitäjäAutioluettelot → 1712 autioluettelo

Iisalmi: autioluettelot vuodelle 1712

Idensallmj Sochn

Ouptagne Öden

Kylä Entinen asukas Kruunu Ratsuväki Ratsuväki Rakuuna Jalkaväki
Hautajerfwj Anders Mårthenssonn 1/3 1/12
Käriensarj Olof Hyfwärin 1/2 1/8
Kilpsarj af Hindrich Pylkkäs hem:n 1/2 1/8
Kilpsarj af Jöns Suoralains hem:n 1/4 1/16
Karfwasallmj Hindrich Cuossmain 1/2 1/8
Kallioierfw Peer Kärkeinn 2/3 1/6
Luckarilla Olof Luckarin 3/4 3/16
Lambaierfwj Niels Kåckoin 1/2 1/8
Läppälax af Påhl Cnutssons hem:n 3/8 3/32
Läppälax Olof Katainen 3/4 3/16
Lapwetelenlax Mattz Poickoinn 3/4 3/16
Lapwetelenlax Lars Ohlsesson Ollikaises ett 3/4 3/16
Lapwetelenlax Mattz Jöranss: Poickoinn 1/2 1/8
Kiuruwessj Olof Lappalainn 3/4 3/16
Kiuruwessj Hindrich Lappalainn 2/3 1/6
Niemisierfwi Olof Hyfwärinn 2/3 1/6
Nälando Eskell Eskellinen 1/3 1/12
Niemisierf: H:r Peer Lyras Encka 1/4 1/16
Ollickalla Hindrich Mardickains 1 1/2 5/16
Ollickalla Peer Kärckeinn 1 1/4
Pardalla Påhl Wijsassonn 1/2 1/8
Pardalla Mattz Junduin 1/2 1/8
Pässmärj Pehr Tuofwin 1/2 1/8
Paiuierfwj Olof Cuossmainn 1/2 1/8
Paiuierfwj Niels Ollickainn 1/2 1/8
Paiuierfwj Peer Cuossmainn 1 1/4
Paiuierfwj Johann Cuossmainn 1 1/4
Paiuierfwj Gabriell Ollickainn el:r Mattz Tåhloin 1/2 1/8
Paiuierfwj Erich Kåckorinn 1/2 1/8
Pörsämäkj Påhl Ohlssonn Pardainn 3/4 3/16
Pörsämäkj Jörann Pardainn 3/4 3/16
Ryhällä Staffann Ryhäinn 3/4 3/16
Swennimäkj Olof Swennin 1/2 1/8
Swennimäkj Lars Huttuin 1/2 1/8
Swennimäkj Hindrich Illcko Pardain 1 1/2
Sångaierfwj Peer Eskellinen 1/2 1/8
Sångaierfwj Thomas Huttuin med Intress 1 1/4
Sångaierfwj Peer Swennin 1 1/4
Säläwäby Christer Lapwetel:in 1/2 1/8
Säläwäby Cnuth Sårmuin 3/4 3/16
Säläwäby Peer Ohlssonn Nissinen 1/2 1/8
Suttella af Anders Suttinns hem:n 1 1/4
Suttella af Anders Ollickains hem:n 1/2 1/8
Sullckawaby Hindrich Harmains Engh 1/4 1/16
Taipallby Markus Sastamoinn 3/4 3/12
Tommonmäkj Påhl Niskainn 3/4 3/16
Tommonmäkj Grells Jauhiainn 1/2 1/8
Weremaierfwj Olof Cettuinn 1/2 1/8
Weremaierfwj Påhl Huiainn 1/2 1/8
Witaby Anders Anderss: Huttuin 3/4 3/16
Ullmalla Anders Nirainn 1/2 1/8
Ullmalla Johann Mattssonn 1/2 1/8
Ullmalla Anders Ullmainen 1/3 dhl af Jöns Ullmains hem:n 1/4 1/16
Warpais Peer med Philip Haloin 1 1/4

Optagne Öden

Kylä Entinen asukas Kruunu Ratsuväki Ratsuväki Rakuuna Jalkaväki Uusi asukas
Caupilla Bertill Caupinn 1/2 1/8 Bertill Läinoin
Hapaierfwj Olof Junduin 1 1/2 3/15 Olof Rautaparda
Haiasenby Anders Cumbulain 1/4 1/16 Olof Cumbulain
Haiasenby Staffann Tuofwin 1/2 1/8 Peer Röncköin
Härnäierfwj Olof eller Anders Cumbulainn 3/4 3/16 Christer Mardickain
Jummisby Erich Ruotzalainn 1/3 1/12 Hans Häiskainn
Kiuruwessj Thomas Läskinn 1/3 1/12 Sonn Jacob
Kiwistå Niels Ollickainn 1/2 1/8 Rynäin
Karfwasallmj Påhl Cuossmainn 1 1/4 Peer Rynäin
Kariala Christer Ryttköinn 1/2 1/8 Johann Niskainn
Lapwetelenmäkj Peer Mardickainn 1/3 1/12 Grells Pardainn
Lambaierf: Jöns Kärckeinn 1/2 1/8 Peer Tickanen
Lambaierf: Zacharias Jäskeläin 1/2 1/8 Eskell Leppainn
Lambaierf: Samuel Ihalainn 1/2 1/8 Olof Rissinn
Lupuaby Anders Kånoin el:r Haloinn 1/2 1/8 Påhl Kånoin
Michaierfwj Lars Ruotzalainn 1 1/4 Anders Ruotzalain
Niemisierfwj Peer Sara 2/3 1/6 Hindrich Kärckein
Niemisierfwj Peer Ruuskainen 1/2 1/8 Lars Röncköin
Niemisierfwj Eskell Kockoinn 1/_ 1/_ Olof Rässäinn
Nilssiäby af Påhl Killikas hem:n 3/4 3/16 Jeremias Mackoin
Niemismäkj Hindrich Hillduin 1/2 1/8 Mattz Pykäläinn
Ollikalla af Hindrich Sifwoins hem:n 1 1/4 5/16 Peer Mardickainn
Ollikalla Jörann Hyrckäs 2 1/8 Swenn och Staffan Ollickain
Paijumäkj Olof Kassurinn 1 1/4 Staffan Huuskoinn
Sullkawa Påhl Sairainn 1 1/4 Mårthen Kärckäin
Sullkawa Lars Tenhuins 1/2 hem:n 1/2 1/8 Hindrich Lappalain
Pachamäkj Hindrich Laitinn 2/3 1/6 Hindrich Huttuin
Suckeaby Olof Komulainn 1/4 1/16 Johan Comulain
Swennimäkj Hindrich Jönssonn 3/4 3/16 Lars Ryhäin
Swennimäkj Niels Huttuin 3/4 3/16 Johan Rönckö
Sutella Peer Ollickainn 1 1/4 Johan Ruotzalain
Sullkawa Hindrich Piedickäinn 1/2 1/8 Hindrich Lappalain
Ullmalla Peer Nijrainn 1 1/4 Peer Ullmain
Ullmalla Påhl Ullmain 1/2 1/8 Mattz Råif:
Witaby Jacob Ohlssonn Huttuin 1/2 1/8 Staffan Cumbolain
Ångiwessj Ifw:r Ruotzalainn 1 1/4 5/16 Anders Ruotzalain

Sarakkeet:

Lähdetiedot

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8765 Tositekirja 1712-1712, sivut 1904-1917
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8765
SSHYkuva
Mikrofilmi ES2639

Nimiluettelo

© Väinö Holopainen 2023