AloitussivuPohjois-SavoIisalmen pitäjäAutioluettelot → 1723 autioluettelo

Iisalmi: autioluettelot vuodelle 1723

Idensallmj Sochn

Ouptagne Öden

Kylä Entinen asukas Kruunu Rakuunat Jalkaväki
Hapaiärfwj Michell Eskelins 1 1/2 1/8
Hapaiärfwj Hindrich Pardains 1 1/2 1/8
Kärijänsarj Af Anders Häiskains 1/2 1/2 1/8
Kilpsarj Af Hindrich Pyllikas 1/3 1/4 1/16
Kallioiärfwj Af Johan Kärckäins 1/2 1/3 1/12
Kallioiärfwj Af Thomas Päsoins 1/2 1/9 1&18
Lambaiärfwj Nils Kåckoins 1 1/2 1/8
Läppälax Af Påhl Cnutssons 1/2 3/8 3/32
Lapwetelenby af Staffan Ollikains 1/2 3/8 3/32
Martiseniärfwj Olof Pardains 1 3/4 3/16
Niemisiärfwj Peer Lyras 1 1/4 1/16
Näländö Mattz Eskelins 1 1/3 1/12
Nissilä Påhl Kettuins 1 2/3 1/6
Pardala Mattz Junduins 1 1/2 1/8
Pätäiärfwj Af Påhl Huttuins 1/2 1/2 1/8
Paiuiärfwj Olof Kossmains 1 1/2 1/8
Paiuiärfwj Nils Ollikains 1 1/2 1/8
Pässmärj Peer Tåifwains 1 1/2 1/8
Ryhälä Staffan Ryhäins 1 1/3 1/12
Rutacko af Peer Huttuins 1/2 1/4 1/16
Salome Af Anders Rämäs 1/2 1/4 1/16
Swänninmäkj af Olof Ojalains 1/2 1/2 1/8
Sångaiärfwj Af Peer Swennises 1/2 1/2 1/8
Säläwä af Olof Sårmuins 1/2 3/8 3/32
Sulkawa Hindrich Harmains Eng 1/4 1/16

Optagne Öden

Kylä Entinen asukas Kruunu Rakuunat Jalkaväki Uusi asukas Otettu
Haiaisenby Af Johan Ryttkäins 1/2 1/2 1/8 Christer Råifwain
Hapaiärfwj Af Påhl Pardains 1/2 5/8 5/32 Hindrich Lappalain
Hapaiärfwj Hans Pesoins 1 1/3 1/12 Johan Kumbulain 14.9.1722
Hejnämäkj Anders Lippoins 1 1/2 1/8 Påhl Tickain 21.2.1722
Hejnämäkj Lars Lippoins 1 1/2 1/8 Lars Lappalain 22.1.1723
Kiuruwesj AF Påhl Tickains 1/2 1/2 1/8 Lars Lind 15.2.1722
Kiwisto Påhl Pardains 1 1/2 1/8 Olof Ollikain 7.4.1722
Kuifwaniemj Lars Tåssawains 1 1/2 1/8 Lars Panain 22.1.1723
Lambaiärfwj Påhl Tickains 1 1/2 1/8 Påhl Hendersson 22.2.1722
Lapwetelnby Peer Mardikains 1 1/3 1/12 Erich Ollikain 7.4.1722
Lapwetelnby Philip Rautapardas 1 1/2 1/8 Staffan Hämälain 22.1.1723
Martiseniärfwj Peer Marckains 1 3/4 3/16 Peer Mackoin 22.2.1722
Nissilä Af Mattz Nissins 1/2 3/4 3/16 Nils Påhlsson
Nissilä Nils Nissins 1 2/3 1/6 Anders Nissin 222.1.1723
Ollikala Peer Kärckäins 1 1 1/4 Philip Kächkö
Pardala Påhl Pardains 1 1/2 1/8 Ifwar Lappalain 29.5.1720
Paiuiärfwj Johan Kosmains 1 1 1/4 Lars Rotzalain 10.8.1722
Paiuiärfwj Olof Kluckarins 1 1/2 1/8 Hindrich Rynäin 3.12.1722
Paiuiärfwj Gabriell Ollikains 1 1/2 1/8 Olof Rotzalain 10.8.1722
Paiumäkj Lars Luckarins 1 1 1/4 Josep Tickain 22.1.1722
Salome Af Anders Rämäs 1/2 1/2 1/8 Påhl Mackoin
Swennimäkj Lars Kiättuins 1 1/2 1/8 Michell Repo 7.4.1722
Sutela Af Johan Sutins 1/2 1/2 1/8 Påhl Ollikain
Tommonmäkj Grels Jauhains 1 1/2 1/8 Samuel Rotzalain 7.12.1721
Tommonmäkj Af Påhl Bertillssons 1/2 1/4 1/16 Hindrich Lauckain 22.1.1723
Walkiamäkj Gideon Lappalains 1 1/2 1/8 Capitein Hestsko 1.6.1722
Weremäiärfwj Af Olof Kettuins 1/2 1/2 1/8 Johan Kettuin 20.1.1723
Wijtaby Anders Huttuins 1 3/4 3/16 Påhl Huttuin
Ullmala Af Peer Nijrains 1/2 1/2 1/8 Christer Tickain

Sarakkeet:

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8771a Tositekirja, f. 1945-3652 1723-1723, sivut 2972-2977
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8771a
Mikrofilmi LT1708


Luettelon päiväys 7.12.1724

Nimiluettelo

© Väinö Holopainen 2023