AloitussivuPohjois-SavoIisalmen pitäjäAutioluettelot → 1725 autioluettelo

Iisalmi: autioluettelot vuodelle 1725

Idensallmj Soch:

Ouptagne Öden

Kylä ja numero Entinen asukas Kruunun Ratsuväki Jalkaväki
Hapaiärfwj 2 Michell Eskelins 1/2 1/8 _
Hapaiärfwj 4 Af Påhl Pardains 5/8 5/32 _
Kärjensarj 1 Af Anders Kärises 1/2 1/8 _
Killpsarj 1 Af Anders Larssons 1/4 1/16 1/3
Kallioiärfwj 1 Af Peer Anderssons 1/3 _ _
Lamaiärfwj 8 Hindrich Jäskeläins 1/2 1/8 _
Läppälax 1 Af Påhl Lappweteleins 3/8 3/32 1/2
Lapwetele 8 Af Lars Mårtensons 5/8 5/32 _
Martiseniärfwj 2 Hans Mårtensons 3/4 3/16 1
Niemisiärfwj 2 Peer Lyras 1/4 1/16 _
Näländö 1 Matts Eskelins 1/3 1/12 1
Nissilä 4 Thomas Kettuins 2/3 1/6 _
Pardala 4 Påhl Pardains 1/2 1/8 1
Pätäiärfwj 1 Af Påhl Huttuins 1/2 1/8 1/2
Paiuiärfwj 2 Johan Cuossmains 1/2 1/8 1
Pässmärj 1 Jöns Tåifwains 1/2 1/8 1
Rutacko 5 Af Markus Huttuins 1/4 1/16 1/2
Salome 2 Af Lars Larssons 1/4 1/16 1/2
Swenninmäkj 2 Af Johan Mattssons 1/2 1/8 1/2
Sångaiärfwj 4 Af Lars Cauppins 1/2 1/8 1/2
Sullkawa 1 Hindrich Harmans Eng 1/4 1/16

Optagne Öden

Kylä ja numero Entinen asukas Kruunun Ratsuväki Jalkaväki Uusi asukas Otettu
Hajaisen 1 Af Michell Tåifwains 1/2 1/8 _ Christer Råifwain 21.1.1722
Hapaiärfwj 3 Hindrich Pardains 1/2 1/8 1 Matts Somalain 1725
Häinämäkj 5 Olof Lippoins 1/2 1/8 _ Påhl Tickain 21.2.1722
Häinämäkj 6 Eskell Lippoins 1/2 1/8 _ Lars Lappalain 22.1.1723
Kiwistå 3 Anders Ollikains 1/2 1/8 1 Olof Ollikain 7.4.1722
Kuifwanemj 2 Anders Tåssawains 1/2 1/8 1 Lars Panain 22.1.1723
Lapwetele 4 Olof Katains 1/3 1/12 1 Erich Ollikain 7.4.1722
Lapwetele 6 Philip Rautapardas 1/2 1/8 _ Staffan Hämäläin 22.1.1723
Nissilä 1 Af Matts Nissins 3/4 1/12 _ Nills Påhlsson 22.2.1722
Nissilä 3 Nills Nissins 2/3 1/6 _ Anders Nissin 22.1.1723
Ollikala 8 Mackus Tåifwains 1 1/4 1 Matts Rynäin 1.8.1724
Pardala 6 Eskell Pardains 1/2 1/8 1 Ifwar Lappalain 29.5.1723
Pajuiärfwj 3 Lars Kåckarins 1/2 1/8 _ Påhl Lefwoin 1725
Pajuiärfwj 5 Oloff Kåckarins 1/2 1/8 1 Hindrich Rynäin 3.12.1722
Pajuiärfwj 6 Matts Tåloins 1/2 1/8 1 Olof Rotzalain 10.8.1722
Pajumäkj 1 Lars Luckarins 1 1/4 1 Josep Tickain 22.2.1722
Ryhälä 2 Olof Kurfwins 1/3 1/12 1 Carl Tiroin 25.7.1724
Swenninmäkj 5 Jacob Huttuins 1/2 1/8 1 Michell Repo 7.4.1722
Sutela 2 Af Anders Sutins 1/2 1/8 _ Påhl Ollikain
Tommonmäkj 1 Påhl Tickains 1/2 1/8 _ Samuel Rotzalain 7.12.1721
Tommonmäkj 2 Af Bertill Pardains 1/4 1/16 1/2 Hindrich Laukain 22.1.1723
Walkiamäkj 2 Gidion Lappalains 1/2 1/8 1 Capitein Hestsko 1.6.1722
Weremäiärfwj 3 Af Lars Turuins 1/2 1/8 _ Johan Kettuin 20.1.1723
Witaby 3 Anders Huttuins 3/4 3/16 _ Påhl Huttuin 8.6.1723
Ullmala 6 Af Nills Lapweteleins 1/2 1/8 1/2 Johan Cajanus 28.3.1724

Sarakkeet:

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8777 Tositekirja 1725-1725, sivut 2740-2745
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8777
Mikrofilmi LT960


Luettelon päiväys 23.2.1726

Nimiluettelo

© Väinö Holopainen 2023