AloitussivuPohjois-SavoSavon maantarkastuskirjatIisalmen pitäjäMaantarkastuskirja 1664 → Nimihakemisto

Iisalmen maantarkastuskirja 1664

Nimihakemisto

Idensalmj Sochn

Viitteet ovat kylä ja jakokunnan numero. Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin sivuihin.


-  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y 
 -  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Johansson (Niuenemiby) jk 499

Erich Oloffsson (Säläwäby) jk 498

Lars Mattsson (Ollikala) jk 486

AAlkuun

Asikainn

Mattz Mattsson (Ulmalaby) jk 517

Asikains

Grels Mattsson (Ulmalaby) jk 517

CAlkuun

Caupinn

Johan Mattsson (Idensalmiby) jk 524

Cossmainen

Brusius Påållsson (Paiujerfwenby) jk 490

Johan Påållsson (Paiujerfwenby) jk 490

Peer Peersson (Paiujerfwenby) jk 490

Cossmainn

Lars Cossmasson (Sångajerfwj) jk 515

Pååll Påållsson (Koppeläby) jk 492

Cuossmain

Cuossma Cuossmasson (Karfwasalmenby) jk 498

Hindrich Cuossmasson (Karfwasalmenby) jk 498

Cålemainen

Bertill Bertillsson (NiemisJerfwiby) jk 514

EAlkuun

Eskelinen

Eskell Mattsson (Nälända) jk 535

Peer Peersson (Hapajerfwiby) jk 502

Pååll Peersson (Hapajerfwiby) jk 502

HAlkuun

Haloin

Anders Peersson (Löytinmäkjby) jk 510

Hapalainen

Peer Grelsson (Paiumäkiby) jk 511

Happoinen

Lars Hindersson (Jänissaloby) jk 509

Hardikain

Anders Andersson (Jänissaloby) jk 509

Daniel Andersson (Jänissaloby) jk 509

Hindrich Hinderssn (Wotijerfwenby) jk 493

Harmainn

Hindrich Hinderssn (Waaraslax) jk 512

Harmains

Hindrich (Sulkaua) jk 512

Heiskainen

Bertill Larsson (Paloisby) jk 507

Johan Peersson (Paloisby) jk 507

Jöns Andersson (Jumisby) jk 507

Jöns Larsson (Paloisby) jk 507

Lars Peersson (KorpiJerfwiby) jk 507

Påfwel (Jumisby) jk 507

Hilduinn

Hindrich Thomassson (Narfwanlaxby) jk 494

Michell Larsson (Narfwanlaxby) jk 494

Oloff Jönsson (Narfwanlaxby) jk 494

Swän Mårthensson (Narfwanlaxby) jk 494

Hilli

Jöns Peersson (Sukeaby) jk 526

Huiainens

Oloff Oloffsson (NiemisJärfuiby) jk 518

Huiainn

Oloff Oloffsson (LambaJerfwj) jk 504

Huttuinen

Peer Larsson (Wijtaby) jk 515

Huttuinn

Anders Anderssn (Sångajerfwj) jk 515

Hindrich Larsson (SwänninMäkj) jk 515

Jacob Mattsson (SwänninMäkj) jk 515

Jöns Jönsson (Rotamäkjby) jk 527

Jöns Markusson (Kilpisarj) jk 515

Jöns Oloffsson (Sångajerfwj) jk 515

Lars Larsson (Jockisby) jk 515

Lars Oloffsson (OinasJerfwiby) jk 515

Mattz Mattsson (SwänninMäkj) jk 515

Oloff Markusson (Wijtaby) jk 515

Oloff Oloffsson (Petäjäjerfuiby) jk 515

Peer Andersson (Wijtaby) jk 515

Peer Jönsson (SwänninMäkj) jk 515

Hyfwein

Staffan Oloffsson (Sulkawaby) jk 531

Hyfwärinen

Mattz Jacobsson (NiemisJerfwiby) jk 533

Peer Peersson (NiemisJerfwiby) jk 533

Hyfwärinn

Gabriell Staffanssn (Asmangiby) jk 533

Nils Staffansson (NiemisJerfwiby) jk 533

Oloff Hindersson (NiemisJerfwiby) jk 533

Peer Staffansson (NiemisJerfwiby) jk 533

Staffan Peerssn (NiemisJerfwiby) jk 533

Staffan Staffansson (NiemisJerfwiby) jk 533

Hyninen

Hindrich Mattsson (Jumisby) jk 507

Hynyinen

Mattz Bertillsson (Paloisby) jk 507

Hyttinn

Erich Hinderssn (Fru Barbro Skades Frelsse) jk 511

IAlkuun

Ickoinen

Lars Påållsson (Ollikalaby) jk 489

Ihalain

Johan Anderssn (Löytinmäkjby) jk 510

JAlkuun

Junduinn

Lars Larsson (Haijasenby) jk 524

Jutinen

Oloff Oloffsson (KorpiJerfwiby) jk 509

Jäskeläin

Hans Hindrichssn (LambaJerfwj) jk 504

Hindrich Hanssn (Lambasjerfwi) jk 486

Hindrich Hansson (LambaJerfwj) jk 504

Jäskeläinen

Oloff Hansson (LambaJerfwj) jk 504

Jäskeläinn

Oloff Eskellssn (Lapwetelänby) jk 503

KAlkuun

Kaikoinen

Jöns Eskellsson (Kiuruwesiby) jk 532

Peer Eskellsson (Kiuruwesiby) jk 532

Kainulainn

Peer Jacobsson (Rutackoby) jk 515

Karakain

Eskell Jönsson (Walkeaisenby) jk 524

Karakainn

Johan Andersson (Idensalmiby) jk 524

Karialainn

Oloff Oloffsson (Karialaby) jk 511

Karkain

Hindrich Oloffsson (KallieJerfwj) jk 530

Katajainen

Oloff Oloffsson (Lapwetelänby) jk 503

Kaupinn

Bertill Jönsson (Caupila) jk 522

Grels Jönsson (Pyöraiaby) jk 522

Mattz Mattsson (Caupila) jk 522

Kerfwoinn

Mårthen Hindersson (Idensalmiby) jk 525

Kerkain

Mårthen Classon (KallieJerfwj) jk 530

Ketoinen

Mattz Mattsson (Fru Barbro Skades Frelsse) jk 511

Kettuinen

Anders Andersson (Wieremänjärfwiby) jk 520

Hindrich Påållsson (WieremäJerfujby) jk 521

Lars (Wieremänjärfwiby) jk 520

Thomas Oloffsson (WieremäJerfujby) jk 521

Kettuinn

Oloff Andersson (WieremäJerfujby) jk 521

Oloff Påållsson (WieremäJerfujby) jk 521

Peer Larsson (WieremäJerfujby) jk 521

Peer Oloffsson (Ryhäläby) jk 526

Kijskinen

Nils Nillsson (Idensalmiby) jk 524

Peer Philpusson (Kiuruwesi) jk 534

Kilpoinen

Jöns Jönsson (NiemisJerfwiby) jk 533

Kiäriäinn

Anders Mattsson (Käriänsarj) jk 502

Kollioinen

Mattz Mattsson (Idensalmiby) jk 525

Kollioinn

Bertill Mattsson (Idensalmiby) jk 525

Koppoinen

Lars Larsson (Alapitkänkylä) jk 494

Sigfred Jönsson (Koppeläby) jk 492

Kumbulain

Wijssas Wijssasson (Haiastaifwalby) jk 523

Kumbulainn

Jöns Wijsasson (Porowesjby) jk 524

Kurfwinen

Hans Hansson (Wieremänjärfwiby) jk 520

Knut Erichsson (Ryhäläby) jk 526

Kutilainn

Oloff Oloffsson (Pardala) jk 523

Kåckarinen

Oloff Oloffsson (Paiujerfwenby) jk 490

Kåckarinn

Erich Oloffsson (Paiujerfwi by) jk 491

Kånoinn

Oloff Påållsson (Lupuby) jk 534

Kåppoinen

Philiph Larsson (Pörsönmäkj) jk 505

Kårpi

Philiph Peerssn (Wiijandaby) jk 496

Kächkyinn

Oloff Oloffsson (Närköby) jk 486

Kächköin

Anders Oloffsson (Säläwäby) jk 498

Peer Larsson (Närköby) jk 486

Kächköinn

Anders Larsson (Närköby) jk 486

Lars Larsson (Närköby) jk 486

Peer Mattsson (Närköby) jk 486

Käcköinn

Hindrich Hindersson (Sutelaby) jk 493

Kämiläinen

Carll Carllsson (Tapaleby) jk 506

Kämmäräinen

Mattz Peersson (Lupueby) jk 535

Peer Peersson (Lupueby) jk 535

Känckyinen

Jöns Wijsasson (Lapwetelänby) jk 503

Känoinen

Pååll Påållsson (Lupuby) jk 534

Käriäinn

Anders Mattsson (Käriänsarj) jk 517

Mattz Andersson (Hapaiärfwiby) jk 517

Kärkäin

Oloff Nillsson (Hautaiarfwiby) jk 532

Kärkäinen

Jöns Oloffsson (KallioJerfwiby) jk 532

Jöns Peersson (Hautaiarfwiby) jk 532

Lars Hindersson (KallieJerfwj) jk 530

Lars Thomasson (KallioJerfwiby) jk 532

Mårthen Andersson (Hautaiarfwiby) jk 532

Oloff Peersson (Hautaiarfwiby) jk 532

Peer Hindersson (HapaJerfwj) jk 531

Peer Oloffsson (Hautaiarfwiby) jk 532

Peer Oloffsson (KallioJerfwiby) jk 532

Peer Peersson (Heinämäkjby) jk 510

LAlkuun

Lappalain

Erich Larsson (HapaJerfwj) jk 531

Hans Hindersson (Weiselenmäkj) jk 500

Hindrich Hindersson (HapaJerfwj) jk 531

Hindrich Hindersson (Kiuruwesiby) jk 532

Hindrich Peersson (Tommonmäki) jk 514

Lars Hinderssn (Rotamäkjby) jk 527

Lars Larsson (Leppälahenby) jk 499

Lars Mattsson (Rotalaxby) jk 527

Mattz Mattsson (Rotalaxby) jk 527

Oloff Hindersson (Kiuruwesiby) jk 532

Peer Hind: (Kiuruwesiby) jk 532

Peer Hindersson (Sutelaby) jk 493

Peer Mårthensson (HapaJerfwj) jk 531

Lapwetelein

Erich Påållsson (Paiujerfwi by) jk 491

Lapweteläin

Anders Mårthenssn (Ulmalaby) jk 517

Anders Peerssn (Pörsönmäkj) jk 505

Enewald Enewald (Leppälahenby) jk 499

Lars Mårthensson (Lapwetelänby) jk 503

Mattz Mårthensson (Lapwetelänby) jk 503

Oloff Erichsson (Lapwetelänby) jk 503

Pååll Påållsson (Leppälahenby) jk 499

Launoinen

Oloff Oloffsson (SalmiJerfwjby) jk 531

Leskinen

Jöns Mattsson (WotiJerfwi) jk 486

Lillius

Jonas Oloffsson (Cuopion Sochnaeby) jk 525

Linduinen

Michell Peersson (Ongiwesiby) jk 490

Lippoin

Oloff Oloffsson (Heinämäkjby) jk 510

Lippoinen

Eskell Larsson (Heinämäkjby) jk 510

Luckarinen

Hemmigh Larsson (Luckarilaby) jk 492

Lars Hemmingsson (Luckarilaby) jk 492

Peer Larsson (Luckarilaby) jk 492

MAlkuun

Mackoinen

Eskell Mattsson (MartisenJerf:By) jk 508

Lars Larsson (Salameby) jk 508

Pååll Eskellsson (Salameby) jk 508

Mackoinn

Hans Mattsson (MartisenJerf:By) jk 508

Oloff Larsson (Pardala) jk 523

Mardikain

Christer Larsson (Mardikala) jk 501

Jacob Peersson (Ollikala) jk 486

Jöran Peerssn (Mardikala) jk 501

Peer Peersson (Ollikala) jk 487

Mardikainen

Peer Oloffsson (Mardikala) jk 501

Mietinn

Hindrich Jönsson (Octaniemiby) jk 509

Oloff Hindersson (Octaniemiby) jk 509

Peer Hinderssn (Octaniemiby) jk 509

Mustoinen

Peer Oloffsson (Kiuruwesi) jk 534

Mustoinn

Anders Mattsson (KiukanNiemj) jk 509

Hans Mattsson (Octaniemiby) jk 509

Mattz Mattsson (Worisaloby) jk 509

Mähäinen

Anders Larsson (Heinämäkj) jk 506

NAlkuun

Nijroinn

Nils Peersson (Ulmalaby) jk 517

Peer Andersson (Porowesjby) jk 524

Niskainn

Anders Andersson (Lammassaloby) jk 513

Isach Påållssn (Lammassaloby) jk 513

Johan Anderssn (Lammassaloby) jk 513

Oloff Larsson (Pielawesiby) jk 496

Nissinen

Nils Jörensson (Hernejerfuiby) jk 515

Nils Oloffsson (Wieremänjärfwiby) jk 520

Oloff Erichsson (Säläwäby) jk 498

Nissinn

Jöns Jönsson (Nissiläby) jk 519

Jören Oloffsson (Nissiläby) jk 519

Pååll Oloffssn (Nissiläby) jk 519

Pååll Påållsson (Nissiläby) jk 519

Nissins

Oloff Oloffsson (Nissiläby) jk 519

Nousiain

Påål Oloffssn (Sulkawaby) jk 513

Nousiainen

Pååll Oloffsson (Sulkawaby) jk 530

OAlkuun

Ollikain

Anders Staffansson (Ollikala) jk 488

Bertill Hindersson (Ollikala) jk 488

Lars Hindersson (Ollikala) jk 488

Lars Påållssn (Ollikala) jk 488

Oloff Thomasson (Karfwasalmenby) jk 498

Staffan Hindersson (Wenechmäkj) jk 510

Staffan Staffansson (Ollikala) jk 488

Ollikainn

Anders Påållsson (Kifwistoby) jk 488

Hindrich Peerssn (Wiijandaby) jk 496

Jöns Peersson (Kifwistoby) jk 488

Pååll Oloffsson (Kifwistoby) jk 488

PAlkuun

Pardainn

Eskell Wijssasson (Pardala) jk 523

Hindrich Giöstasson (Pardala) jk 523

Hindrich Påållsson (Hapaierfuj) jk 523

Lars Carllsson (Lakaby) jk 515

Lars Jönsson (Hapaierfuj) jk 523

Michell Oloffsson (Pardala) jk 523

Oloff Jönsson (Pardala) jk 523

Peer Larsson (HapaJerfwiby) jk 528

Pååll Jönsson (Tommonmäki) jk 514

Partainen

Michell Michelsson (Lupuby) jk 534

Partainn

Peer Peersson (Hernejerfuiby) jk 515

Pasainn

Pååll Johansson (LambaJerfwj) jk 504

Pasoinn

Erich Oloffsson (HapaJerfwiby) jk 528

Pechkoin

Mattz Sigfredsson (LambaJerfwj) jk 504

Pechkoinn

Mattz Sigfredhssn (Pachkamäkj) jk 504

Peckurinn

Peer Larsson (Wechmasmäkij) jk 486

Pedikäin

Lars Larssn (Waaraslax) jk 512

Pelkoinn

Oloff Oloffsson (Worisaloby) jk 509

Pitkäinen

Hindrich Andersson (Sulkawaby) jk 529

Hindrich Nillsson (Sulkawaby) jk 529

Pååll Nillsson (Sulkawaby) jk 529

Pittkäinen

Oloff Peersson (Leppäwirdaby) jk 522

Poikoinen

Philpus Mattsson (Lapwetelänby) jk 503

Pyllykäin

Anders Andersson (Kilpisarj) jk 515

Pölhäinen

Anders Anderssn (Rutackoby) jk 515

Peer Peersson (Rutackoby) jk 515

RAlkuun

Raisainn

Oloff Hindersson (Waaraslax) jk 513

Rautaparda

Anders Berillsson (Pörsemäenby) jk 501

Anders Bertillsson (Pörsenmäenby) jk 502

Anders Jörenssn (Pörsemäenby) jk 501

Erich Ifwarsson (Pörsemäenby) jk 501

Hindrich Ifwarsson (Tofwelanby) jk 502

Johan Carllsson (Pörsemäenby) jk 501

Påål Bertillsson (Pörsemäenby) jk 501

Pååll Bertillsson (Pörsenmäenby) jk 502

Rautapartainn

Philiph Bertillsson (Lapwetelänby) jk 503

Rekinn

Anders Sigfredsson (Tofwilalaxby) jk 511

Remess

Jöns Jönsson (Nälandaby) jk 536

Peer Larsson (Nälandaby) jk 536

Renckö

Lars Wijsasson (Rutackoby) jk 515

Reseinen

Bengt Bengtsson (Kiermelax) jk 486

Mattz Bengtsson (Kiermelax) jk 486

Roifwainen

Johan Nillsson (HerneJerfwiby) jk 486

Routzalain

Nils Nilssn (Ongiwesiby) jk 495

Peer Nillsson (Ongiwesiby) jk 495

Pååll Hindersson (Ongiwesiby) jk 495

Ruotzalain

Anders Larsson (Michaiärfwiby) jk 495

Anders Larsson (Mickajerfwiby) jk 496

Hemmingh Andersson (Paiujerfwenby) jk 494

Hindrich Hindrichsson (Alapitkäby) jk 495

Mattz Peersson (Ongiwesiby) jk 495

Mattz Peersson (Ångiwesiby) jk 496

Nils Peersson (Ongiwesiby) jk 495

Ruotzalainen

Nils Peersson (JoutzenNemiby) jk 513

Ruskainen

Pååll Mattsson (Kaeraslaxi) jk 494

Ruskains

Hindrich Mattsson (Kaeraslaxi) jk 494

Ryhäinen

Peer Oloffsson (Rutackoby) jk 515

Staffan Andersson (Ryhäläby) jk 526

Ryhäins

Jöns (Ryhäläby) jk 526

Rynäinen

Erich Bertillssn (Karfwasalmjby) jk 491

Hindrich Oloffsson (Rokoisenby) jk 491

Oloff Oloffsson (Karfwasalmjby) jk 491

Rynäinn

Hindrich Hinderssn (JyngänNemjby) jk 500

Ryttköin

Hemming Hindersson (Pielawesiby) jk 496

Lars Peerson (Ryttköby) jk 496

Mattz Hindersson (Pielawesiby) jk 496

Peer Påållsson (Taipaleby) jk 496

Ryttköinen

Nils Peersson (Taipaleby) jk 496

Pååll Anderssn (Taipaleby) jk 496

Rämess

Mattz Anderssn (Nälandaby) jk 536

Rönckä

Lars Andersson (Rutackoby) jk 515

Röngö

Peer Erichsson (Löytyjerfwiby) jk 503

Rönkä

Anders Anderssn (Sångajerfwj) jk 515

Mattz Anderssn (Rutackoby) jk 515

Nils Anderssn (Rutackoby) jk 515

SAlkuun

Safwolainen

Sigfredh Thomasson (Leppäwirdaby) jk 522

Saickoinn

Oloff Oloffsson (LambaJerfwj) jk 504

Pååll Michellsson (LambaJerfwj) jk 504

Saikoinn

Lars Larsson (LambaJerfwj) jk 504

Michell Michellssn (LambaJerfwj) jk 504

Sarainen

Mattz Larsson (Sulkawaby) jk 531

Saxa

Oloff Peersson (NiemisJerfwiby) jk 533

Sifwennoin

Thomas Thomasson (Sulkawaby) jk 531

Sipoinn

Jöran Mattsson (Ollikala) jk 488

Siwoinen

Pååll Peersson (Ollikala) jk 487

Siwoinn

Peer Peersson (Ollikala) jk 487

Smålander

Mattz Peersson (Octaniemiby) jk 509

Peer Peersson (Jänissaloby) jk 509

Soininen

Staffan Oloffson (Joniolaxby) jk 531

Sormoinn

Oloff Bengtsson (Löytinmäkjby) jk 510

Sourulain

Peer Jönsson (Kilpisarj) jk 515

Suomalain

Erich Mattsson (Swännimäkj) jk 486

Suthinen

Peer Nillsson (Pyöröläby) jk 494

Sutinen

Anders Andersssn (Sutelaby) jk 493

Mattz Nillsson (Sutelaby) jk 493

Swänninn

Hindrich Oloffsson (SwänninMäkj) jk 515

Sårmuinn

Knut Thomasson (Säläwäby) jk 498

TAlkuun

Tapanainen

Hindrich Bertellsson (HapaJerfwj) jk 531

Tenhoinn

Pååll Mattsson (Sulkawaby) jk 514

Tiainen

Nils (Kåtanemij) jk 506

Tickainen

Erich Hindersson (Waraslaxiby) jk 514

Jacob Andersson (Sukeaby) jk 526

Lars Hintzasson (Kiuruwesiby) jk 529

Michell Staffansson (KoifwuJerfwjby) jk 530

Pååll Hintzasson (Kiuruwesiby) jk 529

Tijhoinn

Lars Andersson (Wechmasmäkij) jk 486

Tijkainen

Christer Oloffsson (Ulmalaby) jk 517

Oloff Oloffsson (Ulmalaby) jk 517

Pååll Oloffsson (Ulmalaby) jk 517

Tijkains

Hind: (Ulmalaby) jk 517

Tofuinen

Philiph Erichsson (Fru Barbro Skades Frelsse) jk 511

Tofuinn

Jöran Jöransson (Tofwilalaxby) jk 511

Tofwinn

Anders Oloffssn (Tofwilalaxby) jk 511

Michell Michellssn (WechmasJerfwj) jk 511

Michell Philiphsson (Haiaisenby) jk 511

Peer Jöransson (Pässmäriby) jk 511

Tofwins

Oloff Oloffsson (Tofwilalaxby) jk 511

Turuinen

Lars (Pörsemäenby) jk 501

Tåssawain

Larss Påållsson (Pielawesiby) jk 496

Tåssawainen

Anders Larsson (Kuifwaniejby) jk 516

Michell Larsson (Kuifwaniejby) jk 516

UAlkuun

Ulmainen

Christer Oloffsson (Ulmalaby) jk 517

Ulmainn

Jöns Jönssn (Ulmalaby) jk 517

Jöns Påållssn (Ulmalaby) jk 517

Utriainen

Nils Andersson (Heinämäkj) jk 506

Utriainn

Pååll Eskellsson (Heinämäkj) jk 506

Utriains

Bertill (Lefwäniemenby) jk 506

VWAlkuun

Wäisäinn

Hans Staffansson (Pörsönmäkj) jk 505

Wäjsäinen

Peer Påållsson (Weiselenmäkj) jk 500

Peer Staffanssn (Weiselenmäkj) jk 500

YAlkuun

Ylötyin

Johan Oloffsson (Leppälahenby) jk 499

 

Viitteet ovat kylä ja jakokunnan numero. Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin sivuihin.

Tässä luettelossa on 344 nimeä

© Väinö Holopainen 2023