AloitussivuPohjois-SavoIisalmiVihittyjä Charta sigillata → 1734

Iisalmi: vihityt vuonna 1734

Luettelo charta sigillata maksun maksaneista vihkipareista: Iisalmen emäseurakunta ja Salon eli Pielaveden kappeli

Numero Vihkipäivä Miehen kylä Mies Vaimo Vaimon kylä Maksu
1 Jummis Bonden Hend Michelson Hynyin Piga Christina Påls dotter Ollikain Pöriä   16  
2 Soldat Lars Tilman Piga Elisabeth Hyttin Cuopio Sockn 16
3 Soldat Nils Snelström Pigan Britha Haloin Ollikala 16
4 Leppälax Bonden Enewald Enewaldzson Lapwetel: Pigan Elisabeth Eliases dotter Leppälax 16
5 Weremä Bonden Anders Pålson Nissin Pigan Anna Rusain Weremä 16
6 Luckarila Bonden Petter Larson Luckarin Elisabeth Hendrichs dotter Limingo Sochen 16
7 Alapitkä Bonden Mattz Mattzson Lydikäin Pigan Walborg Tåifwain Alapitkä 16
8 Ulmala Bonden Johan Johansson Ulmain Pigan Anna Ifwars dotter Mardikain _kala 16
9 Rutacko Bonden Mattz Mattzon Rönckö Pigan Brita Staffans dotter Mähöin _lm 16
10 Salami Bonden Pål Pålson Mackonen Pigan Anna Erichs dotter Nijrain Martisjerfwi 16
11 Niemisjerfwi Bonden Hend: Ollofson Räisäin Pigan Margareta Påls dotter Tickain Kiuruwesi 16
12 Kilpisari Bonden Hend: Hends:son Jokelain Margareta Jacobs dotter Lappalain _mäki 16
13 _wesi Boden Pål Pålson Ruotzalain Christina Philiph dotter Mardikain _kala 16
14 Pyhäjoki Sochn Bonden Nils Hywärin Pigan Margaretha Pöxy Hautajerfwi 16
15 Alapitkä Bonden Pål Ifs: son Kuosmain Pigan Maria Staffans dotter Hyvöin Sulckawa 16
16 Walckiais Bonden Olof Hendrichson Pulcka Margaretha Påls dr: Kettuin Walckiais 16
17 Lupua Bonden Mattz Petterson Kämäräin Pig Christina Petters dr: Remes Walckiais 16
18 Swännimäki Bonden Johan Johson Huttuin Pigan Anna Daniels dr: Kaupin Insalmi 16
19 Sukeå Bonden Marchus Kackin Pigan Susanna Petters dr: Kaupin Kaupila
20 Sukeå Bonden Dawid Kåmulain Pigan Brita Påls dr: Lappalain Pardala
21 Pörsänmäki Bonden Petter Petterson Hyrkäs Pigan Ingred Petters dr: Rytköin Leppälax
22 Nercko Bonden Johan Jöranson Pardain Pigan Anna Lappalain Kiuruwesi
23 Warpais Bonden Olof Petterson Lapwetel:n Pigan Cath: Lars dr: Pardain Pörsänmäki
24 Mardikala Bonden Petter Petterson Nefwalain Pigan Christina Petters dr: Lappalain Ruotanlax
25 Hapajerfwi Bonden Erick Tickain E:a Carin Sikain Kiuruwesi
26 Niemisjerfwi Bonden Petter Nifwalain Piga Carin Mattz dr: Remes Remexelä
27 Hapajerfwi Bonden Petter Lappalain E:a Margareta Kärckäin Weremä
28 Pyhäjoki Sochn Bonden Påhl Tåpanin Pig. Agneta Kärckäin Kalliois
29 Alapitkä Bonden Olof Hujain Pig. Walborg Ifs: dr: Hilduin Alapitkä
30 Kächköla el: Nerko Bonden Lars Lappalain Pig. Brita Kächköin Kächköla el: Nerko
31 Soldat Petter Flinck Pig. Dorothea Johans dr: Lappalain Hapajerfwi 16
32 Lapwetelä Bonden Ifwar Pålson Katain Pigan Anna Jacobs dr Lappalain _tanmäki 16

Kappeliseurakunnassa vihittyjä

Numero Vihkipäivä Miehen kylä Mies Vaimo Vaimon kylä Maksu
33 Sulkawa Bonden Pål Mårtenson Kåckåin Pigan Gertru Räisäin Sulkawa 16
34 Sulkawa Bonden Lars Staffanson Hywöin Pigan Elisabeth Huttuin _aralax 16
35 Soldat Petter Söderman Piga Carin Tickain Heinämäki 16
36 Löytynjerfwi Bonden Pål Christerson Röngä Pigan Zicilia Petters dr: Rytköin _lax 16
37 _lax Bonden Petter Lapweteläin Pigan Brita Pisitär Kariala 16
38 Soldat Johan Frisk Pig Maria Sastamoin Waraslax 16
39 Soldat Johan Flinck Pigan Anna Kanain Sulkawa 16
40 Pelawesi Bonden Carl Johanson Kemiläin Pigan Anna Johans dr: Niskain Pelawesi 16
41 Waraslax Bonden Samuel Räisäin Pigan Carin Kilweläin Rautalnbi Sochn 16
42 _atabi Sochn Bonden John: Staffanson Pigan Anna Anders dr: Niskain _hlo 16
43 Cuopio Sochn Bonden Mattz Olofson Karhuin Pigan Anna Olofs dr: Huttuin _niemi 16

Pareja joilta on peritty edellisenä vuonna liian vähän

Numero Vihkipäivä Miehen kylä Mies Vaimo Vaimon kylä Maksu
44 Soldaten Bertil Brun 8
45 Soldaten Påhl Ekman 8

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8806 Tositekirja 1734-1734, sivut 2171-2172
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8806
Sarakkeet ovat tässä eri järjestyksessä kuin alkuperäisessä lähteessä.

© Väinö Holopainen 2023