AloitussivuPohjois-SavoIisalmiVihittyjä Charta sigillata → 1742

Iisalmi: vihityt vuonna 1742

Luettelo charta sigillata maksun maksaneista vihkipareista: Iisalmen seurakunta ja Pielaveden kappeli

Numero Vihkipäivä Miehen kylä Mies Vaimo Vaimon kylä Maksu
1 Pajujerfwi Bondesonen Henrich Henrichson Rynänen Enckan Anna Pardanen   16  
2 Ollikala Bondeson Ifwar Henrichson Sonninen Piga Maria Kubin 16
3 Läppalax Bonden och Encklingen ifrån Cuopio Michel Hatanen Coecilia Mats d:r Rytkönen 16
4 Korpijerfwi Torpareson Henrich Jutinen Piga Eva Heiskain 8
5 Läppalax Bondeson Abel Pålson Katain Piga Anna Pärs dotter Mardikainen 16
6 Jumis Bondeson Johan Hemmingson Hynynen Piga Christina Lars dotter Sonninen 16
7 Rutacko Bondeson Pär Pärson Sirfwio Piga Anna Kainolain 16
8 Rutacko Bondeson Henrich Pardanen Enckan Anna Pardain 16
9 Luckarilla Torparen Mats Lytinen Piga Ingred Ruotzalain 8
10 Luckarilla Bondeson Mats Kejoin Piga Elisabeth Ruotsal: 16
11 Soldaten Johan Hagg Piga Anna Pardanen 8
12 Wehmas jerfwi Bondeson Nils Lauckain Piga Walborg Pesoin 16
13 Sulkawa Bondeson Henrich Rimbiläin Piga Brita Hywöin 16
14 Löytynmäki Bondeson Olof Myckänen Piga Catharina Wäisein 16
15 Pielawesi Bondeson Nils Ihalainen Piga Elisabeth Tuofwin 16
16 Pielawesi Bondeson Mats Oikarin Piga Helena Ikäheimo 16
17 Waras lax Bondeson Elias Räisäin Piga Anna Ruotzalain 16
18 Lambajerfwi Bondeson Nils Kockoin Piga Anna Mardikain 16

Lähdetiedot

Vanhan Suomen tilejä - 9940 Lappeenrannan käskynhaltijakunnan läänintilikirja ja tositteet 1742-1742, sivut 141-
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 9940
Sarakkeet ovat tässä eri järjestyksessä kuin alkuperäisessä lähteessä.

Parit 14-18 on vihitty Pielavedellä

© Väinö Holopainen 2023