AloitussivuPohjois-SavoIisalmiVihittyjä Charta sigillata → 1745

Iisalmi: vihityt vuonna 1745

Luettelo charta sigillata maksun maksaneista vihkipareista: Iisalmen emäseurakunta ja Pielaveden kappeli

Numero Vihkipäivä Miehen kylä Mies Vaimo Vaimon kylä Maksu
1 1.1 Ulmala Bonden Johan Ulmain Walborg Hilduin Alapitkä 1 16  
2 3.2 Hautajerfwi Bondeson Petter Pärson Kerkein Ingred Ifwarsdr: Tickain Kiuruwesi 1 16
3 3.2 Soldaten Pål Kallbergh Walborg Matzdr: Pykel: Nemismäki 1 24
4 3.2 Ollickala Bondeson Johan Ifwarsson Sonninen Christina Fund Ibidem 1 16
5 3.2 Verämä Bondeson Anders Henrichson Kockoin Marg: Persdr: Tijken Swennimäki 1 16
6 3.2 Cuopio Förs: af Urimolax by Enklingen Bondeson Pål Pålson Kuosmain Marg: Ruotsal: Ruokosen Rytky 1 16
7 10.2 Cuopio Förs: Bondeson Johan Pålson Myckäin Ingred Ruotzalain Pörsämäki 1 16
8 10.2 Cauppila Bondeson Johan Isaksn Caupin Magdalena Jäskeläin Kåifwumäki 1 16
9 24.2 Kyrkioförs: af Pyhäjerfwelä Leskelä Bondeson Johan Eskelson Pesoin Anna Kämäräin Nemisjerfwi 1 16
10 24.2 Sångajerfwi Bondeson Lars Anderss Ryhäin Catharina Karakain Insalm 1 16
11 24.3 Swennimäki Bondeson Jören Repo Susanna Oikarinen Werämä 1 16
12 5.4 Pöriä Dawid Joh son Caupin Anna Kerkeinen Pallois 1 16
13 5.4 Wehmasjerfwi Bondeson Henr Larson Cumbul: Cristina Remes Remexela 1 16
14 8.4 Cuopio Förs af Tawinemiby Bondeson Pål Pålson Kainol: Margeta Ruotzalain Ångiwesi 1 16
15 21.4 Insalm Bondeson Anders Nilson Ackain Catharina Käriäin Pöriä 1 16
16 10.5 Narwanlax Bondeson Michel Michelson Hardikain Margeta Rynäin Jyngänemi 1 16
17 10.5 Werämä Bondeson Pål Ifwarson Katain Walborg Jundunen Hajais 1 16
18 27.5. Martis Bondeson Pär Pärson Mackoin Maria Remes Walkiais 1 16
19 27.5 Såtkamo Förs: Soldat. Joseph Weisein Catharina Tuofwinen Lakaby 1 16
20 27.5 Hajais Bonden Lars Junduin Catharina Pardain Kilpijerfwi 1 16
21 14.6 Nissilä Bondeson Nils Pålson Nissinen Brita Pålsdr: Mackoin Martis 1 16
22 14.6 Lupua Bondeson Johan Larson Kämäräin Margeta Remes Remexelä 1 16
23 14.6 Lambas Bonden Samuel Huttuin Eva Nirainen Ruotanmäki 1 16
24 16.6 Soldaten Philip Rotbergh Eva Philipsdr Kehköin Nercko - 24
25 23.6 Volenteuren Carl Fick Judith Hilduin Pardala - 24
26 23.6 Walkiais Bondes bolagM: Johan Huttuin Elin Kettunen Ibidem 1 16
27 23.6 Hautajerfwi Bondeson Johan Johanson Kerkein Catharina Lauckain Wehmasjerfwi 1 16
28 7.7 Pörsänmäki Toiwacko Bondeson Johan Kåmulain Margeta Heiskainen Petäys 1 16
29 14.6 Nissilä Bondeson Anders Andson Nissin Secilia Nilsdr: Nissinen Ibidem 1 16
30 14.6 Lappetelä Bonden Pål Pursiain Secilia Jäskäläin Pöriä 1 16
31 14.6 Lappetelä Drängen Pål Pardain Anna Jäskäläin Ibidem - 24
32 4.7 Ulmala Bonden Johan Weisein Christina Lauckain Mardickala 1 16
33 22.8 Cuopio Förs: af Halola by Drengen Zacharias Paldanius Marg. Pålsdr Puruin Wiandoby - 24
34 13.8 Lambas Bondeson Christer Huttuin Maria Cumbulain 1 16
35 13.8 Hernejerfwi Bostels bonden Petter Radikain Maria Pardain Ibidem 1 16
36 13.8 Nissilä Torp. Olof Swedman Marg. Kurwinen Ibidem - 24
37 24.9 Hapajerfwi Bondeson Matz Matzon Suomal: Christina Sam:dr: Nijrain Lupua 1 16
38 29.9 Ångiwesi Bondeson Pål Olson Hujain Ingred Pärsdr: Mardikain Ollickala 1 16
39 6.10 Jumis Bonden Pål Heiskain Helena Lappalain Ibidem 1 16
40 22.10 Pörsänmäki Bonder Christer Tikain Helena Johansdr: Läfwain Lambas 1 16
41 22.10 Hernejerfwi Bostels bondeson Lars Mähöin Anna Marcusdr: Kackinen Sukeafwa 1 16
42 3.11 Förafskiedade Soldaten Pål Ekman Anna Martensdr: Wartiain Ollickala - 24
43 1.11 Wita Bondeson Pål Anderson Huttuin Maria Staffansdr Mähöin Insalm - 24
44 17.11 Sångajerfwi Drengen Anders Larson Huttuin Anna Johansdr: Kainol: Ibidem - 24
45 17.11 Soldaten Johan Kettuin Prudentia Spora Corp. Kielmans Ea: - 24
46 24.11 Insalm Torp:son Matz Matzon Toppinen Marg. Larsdr: Pedikein Ibidem - 24
47 1.12 Walkiais Bondeson Anders Pålson Kettuin Maria Larsdr: Kettuin Ibidem o: Pirtinemi 1 16
48 1.12 Ulmala Bonden Pål Weisein Margeta Olsdr: Ulmain Ibidem 1 16
49 17.12 Kalliois Koifwujerfwi Bondeson Olof Johanson Kerkein Anna Henrichsdr: Tickain Kiuruwesi 1 16
50 26.12 Hajais Bondeson Petter Wincentiison Cumbulain Susanna Henrichsdr: Sonninen Ollickala 1 16
51 26.12 Cuopio Förs: Bondeson Thomas Johanson Pitkäin Anna Pålsdr: Ollikainen Luckarila 1 16

Pielaveden kappeli

Numero Vihkipäivä Miehen kylä Mies Vaimo Vaimon kylä Maksu
1 30.6 Cuopio förs: Bonde Johan Ruuskain Elisab: Gabr:s dr Tuofwin Pelavesi 1 16
2 14.7 Heinämäki Bondeson Petter JacobSon Pentinen Coecilia Lipponen Wenemäki 1 16
3 15.10 Rautalambi förs: Bondesonen Johan Grelsson Jauhiain Judith Larsdr Panain Kuifwanemi 1 16
4 17.11 Lambajerfwi Bonde Ambrosius Ruotzal: Catharina Kålemain Ibidem 1 16
5 17.11 Lambajerfwi Bonde Nils Kockoin Catharina Ruotzalain Ibidem 1 16
6 17.11 Ibidem Drängen Nils Jäskel: Brita Rytköin Pelavesi - 24
7 1.12 Joutzenemi Bonde Pål Kålemain Catharina Ruotzal: Ibidem 1 16

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8828 Tositekirja 1745-1745, sivut 1253-
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8828
Sarakkeet ovat tässä eri järjestyksessä kuin alkuperäisessä lähteessä.

Sivut ovat aika epäselvät ja hankalalla käsialalla, joten kannattaa tarkista mikrofilmistä.

Pielaveden luettelo sisältää kuitenkin vain 6 vihkiparia, kun taas HisKissä heitä on 17 (puuttuu HisKin merkinnät 1-5, 7, 9-11 ja 13).

© Väinö Holopainen 2023