AlkuPohjois-SavoIisalmiVihittyjä Charta sigillata → 1745

Iisalmi: vihityt vuonna 1745

Luettelo charta sigillata maksun maksaneista vihkipareista: Iisalmen emäseurakunta ja Pielaveden kappeli

Numero Vihkipäivä Miehen kylä Mies Vaimo Vaimon kylä Maksu
1 1.1 Ulmala Bonden Johan Ulmain Walborg Hilduin Alapitkä 1 16  
2 3.2 Hautajerfwi Bondeson Petter Pärson Kerkein Ingred Ifwarsdr: Tickain Kiuruwesi 1 16
3 3.2 Soldaten Pål Kallbergh Walborg Matzdr: Pykel: Nemismäki 1 24
4 3.2 Ollickala Bondeson Johan Ifwarsson Sonninen Christina Fund Ibidem 1 16
5 3.2 Verämä Bondeson Anders Henrichson Kockoin Marg: Persdr: Tijken Swennimäki 1 16
6 3.2 Cuopio Förs: af Urimolax by Enklingen Bondeson Pål Pålson Kuosmain Marg: Ruotsal: Ruokosen Rytky 1 16
7 10.2 Cuopio Förs: Bondeson Johan Pålson Myckäin Ingred Ruotzalain Pörsämäki 1 16
8 10.2 Cauppila Bondeson Johan Isaksn Caupin Magdalena Jäskeläin Kåifwumäki 1 16
9 24.2 Kyrkioförs: af Pyhäjerfwelä Leskelä Bondeson Johan Eskelson Pesoin Anna Kämäräin Nemisjerfwi 1 16
10 24.2 Sångajerfwi Bondeson Lars Anderss Ryhäin Catharina Karakain Insalm 1 16
11 24.3 Swennimäki Bondeson Jören Repo Susanna Oikarinen Werämä 1 16
12 5.4 Pöriä Dawid Joh son Caupin Anna Kerkeinen Pallois 1 16
13 5.4 Wehmasjerfwi Bondeson Henr Larson Cumbul: Cristina Remes Remexela 1 16
14 8.4 Cuopio Förs af Tawinemiby Bondeson Pål Pålson Kainol: Margeta Ruotzalain Ångiwesi 1 16
15 21.4 Insalm Bondeson Anders Nilson Ackain Catharina Käriäin Pöriä 1 16
16 10.5 Narwanlax Bondeson Michel Michelson Hardikain Margeta Rynäin Jyngänemi 1 16
17 10.5 Werämä Bondeson Pål Ifwarson Katain Walborg Jundunen Hajais 1 16
18 27.5. Martis Bondeson Pär Pärson Mackoin Maria Remes Walkiais 1 16
19 27.5 Såtkamo Förs: Soldat. Joseph Weisein Catharina Tuofwinen Lakaby 1 16
20 27.5 Hajais Bonden Lars Junduin Catharina Pardain Kilpijerfwi 1 16
21 14.6 Nissilä Bondeson Nils Pålson Nissinen Brita Pålsdr: Mackoin Martis 1 16
22 14.6 Lupua Bondeson Johan Larson Kämäräin Margeta Remes Remexelä 1 16
23 14.6 Lambas Bonden Samuel Huttuin Eva Nirainen Ruotanmäki 1 16
24 16.6 Soldaten Philip Rotbergh Eva Philipsdr Kehköin Nercko - 24
25 23.6 Volenteuren Carl Fick Judith Hilduin Pardala - 24
26 23.6 Walkiais Bondes bolagM: Johan Huttuin Elin Kettunen Ibidem 1 16
27 23.6 Hautajerfwi Bondeson Johan Johanson Kerkein Catharina Lauckain Wehmasjerfwi 1 16
28 7.7 Pörsänmäki Toiwacko Bondeson Johan Kåmulain Margeta Heiskainen Petäys 1 16
29 14.6 Nissilä Bondeson Anders Andson Nissin Secilia Nilsdr: Nissinen Ibidem 1 16
30 14.6 Lappetelä Bonden Pål Pursiain Secilia Jäskäläin Pöriä 1 16
31 14.6 Lappetelä Drängen Pål Pardain Anna Jäskäläin Ibidem - 24
32 4.7 Ulmala Bonden Johan Weisein Christina Lauckain Mardickala 1 16
33 22.8 Cuopio Förs: af Halola by Drengen Zacharias Paldanius Marg. Pålsdr Puruin Wiandoby - 24
34 13.8 Lambas Bondeson Christer Huttuin Maria Cumbulain 1 16
35 13.8 Hernejerfwi Bostels bonden Petter Radikain Maria Pardain Ibidem 1 16
36 13.8 Nissilä Torp. Olof Swedman Marg. Kurwinen Ibidem - 24
37 24.9 Hapajerfwi Bondeson Matz Matzon Suomal: Christina Sam:dr: Nijrain Lupua 1 16
38 29.9 Ångiwesi Bondeson Pål Olson Hujain Ingred Pärsdr: Mardikain Ollickala 1 16
39 6.10 Jumis Bonden Pål Heiskain Helena Lappalain Ibidem 1 16
40 22.10 Pörsänmäki Bonder Christer Tikain Helena Johansdr: Läfwain Lambas 1 16
41 22.10 Hernejerfwi Bostels bondeson Lars Mähöin Anna Marcusdr: Kackinen Sukeafwa 1 16
42 3.11 Förafskiedade Soldaten Pål Ekman Anna Martensdr: Wartiain Ollickala - 24
43 1.11 Wita Bondeson Pål Anderson Huttuin Maria Staffansdr Mähöin Insalm - 24
44 17.11 Sångajerfwi Drengen Anders Larson Huttuin Anna Johansdr: Kainol: Ibidem - 24
45 17.11 Soldaten Johan Kettuin Prudentia Spora Corp. Kielmans Ea: - 24
46 24.11 Insalm Torp:son Matz Matzon Toppinen Marg. Larsdr: Pedikein Ibidem - 24
47 1.12 Walkiais Bondeson Anders Pålson Kettuin Maria Larsdr: Kettuin Ibidem o: Pirtinemi 1 16
48 1.12 Ulmala Bonden Pål Weisein Margeta Olsdr: Ulmain Ibidem 1 16
49 17.12 Kalliois Koifwujerfwi Bondeson Olof Johanson Kerkein Anna Henrichsdr: Tickain Kiuruwesi 1 16
50 26.12 Hajais Bondeson Petter Wincentiison Cumbulain Susanna Henrichsdr: Sonninen Ollickala 1 16
51 26.12 Cuopio Förs: Bondeson Thomas Johanson Pitkäin Anna Pålsdr: Ollikainen Luckarila 1 16

Pielaveden kappeli

Numero Vihkipäivä Miehen kylä Mies Vaimo Vaimon kylä Maksu
1 30.6 Cuopio förs: Bonde Johan Ruuskain Elisab: Gabr:s dr Tuofwin Pelavesi 1 16
2 14.7 Heinämäki Bondeson Petter JacobSon Pentinen Coecilia Lipponen Wenemäki 1 16
3 15.10 Rautalambi förs: Bondesonen Johan Grelsson Jauhiain Judith Larsdr Panain Kuifwanemi 1 16
4 17.11 Lambajerfwi Bonde Ambrosius Ruotzal: Catharina Kålemain Ibidem 1 16
5 17.11 Lambajerfwi Bonde Nils Kockoin Catharina Ruotzalain Ibidem 1 16
6 17.11 Ibidem Drängen Nils Jäskel: Brita Rytköin Pelavesi - 24
7 1.12 Joutzenemi Bonde Pål Kålemain Catharina Ruotzal: Ibidem 1 16

Lähde: Savonlinnan ja Kymenkartanon läänintilit vuodelle 1745, sivut 1253-1257 mikrofilmillä LT1512.
Sivut ovat myös digitaaliarkistossa
Sarakkeet ovat tässä eri järjestyksessä kuin alkuperäisessä lähteessä.

Sivut ovat aika epäselvät ja hankalalla käsialalla, joten kannattaa tarkista mikrofilmistä.

Pielaveden luettelo sisältää kuitenkin vain 6 vihkiparia, kun taas HisKissä heitä on 17 (puuttuu HisKin merkinnät 1-5, 7, 9-11 ja 13).

© Väinö Holopainen 2020