AloitussivuPohjois-SavoSavon maantarkastuskirjatKuopion pitäjä → Maantarkastuskirja 1664

Kuopion maantarkastuskirja 1664

Nimihakemisto

Sivu 1 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 561 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
537 Koifwusafwoiby Ifwar Larsson Safwolain
Lars Larsson Dito
538 Kechwoby Andrs Andersson Kackinen
Lars Hindersson Wänäinen
Wänäläby Staffan Påållsson Wänäin
Påål Påållsson Wänäinen
Anders Påållsson Wänäinen
Peer Påålsson Wänäinen

Sivu 2 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 563 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
539 Kechwoby Knut Nillsson Kallinen
540 Julkulaby Anders Christersson Julkuinen
Sigfredh Staffanssons Tijdins Enckia
541 Toifwalaby Peer Fabritius Prosten i Cuopio Herr
Pååll Andersson Toifwainen
Grels Mårthensson Toifwain
Hindrich Mårthenss Toifwain
Hackarala Oloff Mårthenss Wardiainen

Sivu 3 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 565 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
542 Toifwola Jöns Jönsson Lakoinen
Hackarala Lars Larsson Lakoinen
Jöns Jönsson Laakoinen
Rijtoniemiby Oloff Anderssn Antikain
Lars Michelssn Cordilainen
543 Safwilaxby Christer Gabrielis Herr
Hatzola Jonas Oloffsson Lillius Lendz Man
Ristawesiby Ifwar Hindersson Kopoinn

Sivu 4 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 567 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
544 Rijstawesiby Swän Hinderssn Parfwiainn
Lohilax Hindrich Hindersson Hackarain
Abraham Hinderssn Br:
545 Rijstawesiby Swän Hindersson Parfuainn

Sivu 5 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 569 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
546 Cuopioby Hans Peersson Taskinen
Staffan Peersson Taskinen Broder
547 Jänniwirda Hindrich Hindersson Hardikainen
Sigfredh Olofsson Dito
Påål Andersson Niskain
Räimäby Jöns Peersson Julkuinen
Chasper Jönsson Julckuin Sohn

Sivu 6 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 571 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
548 Jänninwirda Sigfredh Oloffsson Hardikain
Pååll Anderssn Niskainn
549 Safwisari Johan Ifwarsson Berfalningz Man
Niuwanemi Anders Johansson Capit:
550 Suoierfwiby Hindrich Hindersson Kårhoinen
Sigfredh Peerssn Kårhoinn
Philliph Peersson Kårhoinn
Käyrytynby Jöns Oloffsson Uckoinen
Oloff Hemmingss. Luckarinn
551 Käyrytynby Oloff Hemmingss. Luckarinn

Sivu 7 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 573 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
552.part. Tafwisalmi Gårdh Barbro Fruu
Hatala Christer Larsson Hatainen
Lars Mtzsson Roskainen
Hindrich Påållsson Sipinen
Lars Andersson Hatainen
Sigfredh Peersson Dito
Anders Jönsson Heikinen
Matt Josepsson Smedh
553.part Tafwisalmi Gårdh
Lars Peersson Karhuinen Torpare
Peer Oloffsson Hamuinen Torpare
Hind: Hindrichssn Lappalain Torpare
Pååll Påållsson Kainulain Torpare
Philiph Påållsson Haloinen Torpare

Sivu 8 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 575 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
554 Kermelax Thomas Mattsson Hyttinen
Hindrich Jönsson Kärfwinen
Per Jönsson Br
Matt Peersson Karhuinen
555 Kärmelax Peer Påållsson Ratikainn
Matt Oloffsson Mähöinen
Pååll Hindersson Wänäläin

Sivu 9 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 577 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
556 Kärmelax Staffan Hindersson Kinnuinen
557 Halolaby Peer Philiphsson Haloinen Nembdeman
Pååll Peersson Sohn
Philiph Philiphsson Haloinen
Philip Sohn
Michell Michellsson Br Son
Pååll Påållsson Pardain
Oloff Påållsson Wäisäinn Nembdeman
Peer Påållsson Karhuinen
Warpasby Jacob Peersson Haloinen
558 PaloNurmjby Oloff Larsson Cainulainen

Sivu 10 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 579 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
559 Airaxela Peer Mattsson Airaxinen
Oloff Johansson Dito
Peer Larsson Dito
Kåtalaxby Pååll Oloffsson Leskinen
Oloff Nillsson Leskinen
Lars Staffansson Leskinen
560 Syfwärilä Johan Oloffsson Pirinen
Mårthen Pirinens ödhe
Kåtkatlax Pirilä ödhe

Sivu 11 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 581 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
561 Karsanmäkiby Nils Påfwellsson Hackarainen
Hackarala Jöran Jörensson Hackarainn Nembdeman
Jacob Jörensson Hackarain
Thomas Erichsson Hackarainn
Jören Andersson Knutinen
562 Hackarala Jören Jörensson Hackarainen
Jöns Jönsson Laakoinn

Sivu 12 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 583 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
563 Wenejesariby Hans Michelsson Wenäläin
Anders Johansson Capit:
Hackarala Jacob Jörensson Hackarain
564 Urimalachdenby Johan Påållsson Cossmainen
565 Nilsiäby Oloff Påållsson Ahoinen
Lars Andersson Linduinen
Peer Peersson Taskinn
Anders Anderss Linduinn
Anders Anderssn Luttinn
Reitiläby Matt Mattsson Wänäinen

Sivu 13 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 585 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
566 WotiJerfwiby Anders Larsson Pasoinen
567 Hildulalax Abraham Oloffsson Kroare
Anders Jacobsson Dito
Peer Hindersson Hilduinn
Johan Hindersson Wainikainn
568 Hildulalax Anders Jacobsson Kroare
Oloff Hilduins ödhe

Sivu 14 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 587 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
569 Putusalmi Erich Hindersson Hyfwärinen
Eskil Jönnsson Dito
Wechmasmäkj Peer Jönsson Julkuinen
Peer Anderson Airaxinen
570 Haminalaxby Lars Nillsson Roininen
Matt Jönsson Leskinen
Nils Nillsson Kårhoinen
Matt Sigfredss Wainikain
Matz Peersson Rissainn
Pååll Påållsson Pursiainen
Ryttköby Hans Nillsson Kårhoinn
Matt Larsson Heiskainen
Caisaislaxby Pååll Jönsson Lapweteläinn

Sivu 15 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 589 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
571 Ritisenlaxby Oloff Oloffsson Rautaparda
Koifwumäkj Hindrich Hindersson Luckarinen

Sivu 16 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 591 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
572 Ritoniemiby Christer Gabrielis Herr
Oloff Andersson Antikainen
Lars Michellsson Cordilain
Toifwolaby Lars Peersson Tackinen
LeppäMäkjby Matt Andersson Lapweteläin
Peer Peersson Tackinn
Cassper Peersson Parkinen
Thomas Thomasson Hofwinen
Kurialanrandaby Jöns Jönsson Tackuinn

Sivu 17 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 593 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
573 Wechmasmäkiby Peer Sigfredhsson Kollioinen
Matt Michelsson Malinen
Nils Nillsson Malinen
Jöns Michellsson Leinoinen
Påål Peersson Laitinen
Sotkaniemjby Erich Nillsson Kinnuinen
Oloff Andersson Mietinn

Sivu 18 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 595 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
574 Punnomäkj Anders Michellsson Colemainen
Peer Påållsson Colemainen
Måns Påållsson Dito
Staffan Michellsson Dito
Erich Jöransson Turuinn
Peer Oloffsson Karhuinen
Kuifwaniemjby Staffan Oloffsson Karhuinen
Staffan Oloffsson Colemainen
Wijtataipal Ifwar Påållsson Karhuinen
Soilaxby Pååll Bertillsson Tarffwainn
Nils Michelsson Colemain
Hans Mattsson Taskinn
Pååll Staffanssn Colemainn

Sivu 19 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 597 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
575 Kartulaby Jören Hansson Lydikäin
Peer Peerssn Kartuinn

Sivu 20 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 599 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
Hans Påållsson Kartuinn
Pååll Påållsson Kartuinn
Johan Peersson Huttuinn
Matt Oloffsson Hakulinn
576 Pellosmäkjby Sigfredh Nillsson Tuchkainn
Pååll Staffansson Heiskainn
Hirfwimäkjby Mathias Hendrici Hr Kyrckioh: j Läppävwirda
Walkiamäkj Peer Oloffsson Tålfwainn
Anders Anderssn Hyttinn

Sivu 21 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 601 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
577 Knutila Lars Larsson Knutinen
Matt Larsson Sochn
Oloff Oloffsson Knutinen
Erich Larsson Knutinen
578 NiemisJerfwiby Peer Hindersson Ofwaskain
Johan Bengtsson Räsäinen
Hirfwilax Thomas Mattsson Haikoinen
Anders Andersson Keijuin
Riutaby Thomas Påållsson Marainen
579 Tallusby Oloff Mattsson Mähäinen
Kåifwulaxby Påål Thomasson Toloinen
Utrialalaxby Anders Thomasson Toloinen

Sivu 22 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 603 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
580 Hirfwilaxby Matt Swensson Wätins Enkia
Peer Påållsson Kackinen
Hindrich Påållsson Kackinen
Anders Hindersson Kackinen
Lamberiby Matt Larsson Rautiainen
581 Tallus Nils Mattsson Mäkäräinen
Oloff Oloffsson Watainen

Sivu 23 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 605 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
582 Tallusby Oloff Peersson Karhuinen
Peer Peersson Karhuinen
583 Lydikälä Peer Hansson Lydikäin
Peer Peersson Eskelinen

Sivu 24 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 607 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
584 Hakulilaby Peer Oloffsson Colemainen
Hans Påållsson Hakulinn
585 Kurolanlaxby Johan Påållsson Myckäinen
Hindrich Andersson Marainen
Pååll Påållsson Myckäin
Oloff Staffansson Huskainen
Anders Michellsson Kuroinen
Måns Mattsson Mähäinen

Sivu 25 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 609 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
586 Kurolanlax Matt Eskellsson Kuroinen
587 Hamulaby Lars Hindersson Kinnuinn
Thomas Thomasson Tickainen
Hindrich Mårthensson Wardiain
Oloff Erichsson Cassurinen
Christer Oloffsson Hamuinen
Hans Jönsson Kärfwinen
Matt Andersson Knutinen

Sivu 26 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 611 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
588 Wechkalax Anders Påållsson Hätinen
589 Lapwetelälax Oloff Påållsson Ceinäin
Peer Peersson Julkuinen
590 Wechkalaxby Peer Andersson Tolpainen
Acowesiby Mårthen Staffansson Hämäläin
Rissalaby Michell Thomasson Rissainen
Peer Thomasson Dito
Anders Påållsson Rissainen
Johan Mattsson Rissainen
Lars Jörensson Dito
Sigfredh Peersson Dito
Hipanlax Peer Peersson Julkuinen

Sivu 27 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 613 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
591 Safwisariby Johan Ifwarsson Befalningz Man
Niuanemjby Anders Johansson Capit:
Pelloniemj Oloff Peersson Heikinen
Peer Jönsson Heikinen
Bertill Heikinen Bror
Lars Larsson Heikinen
Piexäby Thomas Zachariesson Heikinen

Sivu 28 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 615 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
592 Mielaniemiby Bertill Jönsson Tofwinen
Mietilaby Oloff Larsson Mietinen
Peer Larssn Br
Oloff Larsson Hallikain
Oloff Peersson Heikinen
593 Mietilä Oloff Larsson Mietinen
Peer Larsson Broder
Jänissalo Peer Påållsson Rahuinen
Uckonlaxby Jören Peersson Hilduinen
Ritoniemi Anders Chlemetsson Hålopain
Hindrich Clemetsson Hålopain

Sivu 29 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 617 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
594 Pöliäby Pååll Larsson Linduinen
Pååll Hindersson Kackinen
Matt Hindersson Keijoinen
Hans Hindersson Hirfwoinen
Oloff Hindersson Keijoinn
Matt Mattsson Keijoinen
Christer Påållsson Toifwainen

Sivu 30 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 619 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
595 Kassurila Anders Mattson Hussoi
Jören Mattsson Kassurinen Br
Matt Peersson Cassurinen
Peer Erichsson Safwolainen
Hindrich Mattson Kassurinen
Matt Thomasson Kassurinen
Pååll Erichsson Kassurinen
Mårthen Mårthensson Kassurinen
Mårthen Oloffsson Kassurinen

Sivu 31 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 621 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
596 Wechmasmäkj Oloff Oloffsson Möykynen
Oloff Oloffsson Haijoinen
597 Kaereslaxi Oloff Andersson Clemettinen
Nils Staffansson Peckarinen
Peer Peerson Pöxäinen
Leppäwirda Isach Oloffsson Kowar
Ossmajarfwjby Lars Mattson Haringj
598 Ritoniemjby Anders Clemetsson Hålopain

Sivu 32 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 623 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
599 Sängimäkjby Erich Hindersson Pitkäin
Mårthen Jönsson Pittkäin
Jöns Sigfredssn Dito
Pitkäläniemiby Wellam Afläck
Jöns Jörensson Pittkäinen

Sivu 33 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 625 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
600 Murdolaxby Peer Oloffsson Jalkainen
Oloff Oloffson Dito
Christer Påållsson Jalkainen
601 Piexäby Oloff Peersson Hårtainen
Mattz Andersson Tijhoinen Nembdeman
Ninimäkjby Peer Knuttsson Knutinen
602 Wechkasari Mattz Peersson Kettoinen
603 Halunaby Hindrich Påållsson Staphanain
Jonas Oloffsson Lillius Lendz Man
Oloff Oloffsson Wätäinen
Mustamäkjby Pååll Oloffsson Kinnuin
Kotalaxby Oloff Peerssn Puruinen
Leppäwirdaby Erich Oloffsson Kinnuinen

Sivu 34 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 627 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
604 Kåtasalmj Hindrich Hindersson Toifwainen
Pååll Mattsson Winikain
Oloff Sigfredhsson Pittkäin
Rönäby Mattz Nillsson Wartiain
Wästiniemj Lars Nillsson Wartiain
Thomas Jörensson Hackarain
Ristawesi Nils Nillsson Wartiain
Bertil Nilss. Sohn
605 Ristawesiby Jören Påållsson Hätinen

Sivu 35 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 629 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
606 Lohilaxby Hindrich Hindersson Hackarain
Abraham Hinderssn Br
Christer Hansson Tofwinen
Samais Erich Påållsson Karfwoinen
Anders Mustoinn
607 Rönäby Olof Oloffsson Wätäinen
Mattz Larsson Tackinen
Oloff Andersson Wätäinen
Johan Peersson Lakoinen

Sivu 36 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 631 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
608 Rönäby Chlemet Thomasson Waitin
609 Wechmasmäkj Swän Oloffsson Hyfwärinen
610 Cuopioby Under Cuopio Prästegårdh

Sivu 37 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 633 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
611 Ristawesi Risawesi Fiskie
612 Ristawesiby Hendrich Hardtwijksson Hietainen
Jacob Anderssn Laihainen
Hardtwijk Peersson Heitainen
Lohilaxby Christer Hansson Tofwin
Per Rissains ödhe
Syriäsarj Pååll Påållsson Waroinen
Pååll Nillsson Dito
Anders Mattsson Smålander
Melaniemiby Bertill Jönssn Tofwinen
Leppärandaby Pååll Hansson Waroinen

Sivu 38 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 635 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
613 Syriäsariby Anders Mattsson Smålander
614 Mielaniemj Bertill Jönsson Tofwinen
615 Ristawesiby Grels Nillsson Malinen
616 Ristawesiby Hindrich Påållsson Keckeläinen
617 Ristawesiby Anders Larsson Sichwoinen
Nils Sichwoinen Br
618 Ristawesiby Hans Peersson Nissinen
Wechmarsalmjby Staffan Anderssn Kankuinn

Sivu 39 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 637 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
Anders Andersson Hilduinen
Hindrich Påållsson Reinikain
619 Wechmarsalmj Anders Hindersson Koistinen
Hind. Hindrichsson Koistinen Br
Pååll Hindersson Koistinen
Rässäläby Pååll Oloffsoin Räsäin
Sigfredh Erichsson Mähäinen
Enalaxby Mattz Oloffsson Heiskain
Anders Hinderssn Koistin

Sivu 40 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 639 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
620 Enalaxiby Mattz Oloffsson Heiskainen
Cartasalo Hindrich Johansson Turuinen
Anders Mårtenssn Pöyhäin
Leppämäkj Hindrich Hindersson Kossoinen
621 Enalaxby Mattz Oloffsson Heiskainen
Jurikamäkj Oloff Swänsson Räsäin
Michell Swäns. Räsäin
Måns Oloffsson Räsäin
Anders Oloffsson Räsäin
Hapamäkjby Peer Andersson Michoinen
Peer Peersson Suchoinen
Kartasalo Anderson Mårtensson Pöyhäin
Leppämäkj Hindrich Hinderssn Kosoinen

Sivu 41 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 641 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
622 Jurikamäkj Oloff Swänsson Räsäinen
Michell Swensson Räsäin
Måns Oloffsson Räsäin
Anders Oloffsson Räsäin
623 Tussniemiby Oloff Mattsson Keinäin
Jöns Mattssn Br
Hans Jönsson Dito
Eskell Eskellsson Turuinen
Lars Hinderssn Turuinen
Pååll Hindersson Dito
Anders Mattsson Keinäin
Oloff Larsson Keinäin
Wechmarsalmjby Anders Anderssn Andikain
Hormaistenlaxby Mattz Mattsson Keinäin

Sivu 42 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 643 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
624 Enalaxby Michell Michellsson Tijlikain
Michell Mattsson Tomainen
Tuppuralamäkj Peer Peersson Kinnuin
Oloff Oloffsson Tuppurain
Anders Wolmatsson Pardainen
625 Puttroniemiby Oloff Clemetsson Holopain

Sivu 43 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 645 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
626 Ritoniemiby Peer Mattsson Happoin
627 Ritoniemj Oloff Jönsson Sallinen
Soikansarjby Oloff Oloffsson Ihalain
628 Räsäläby Erich Mattsson Kankuinen
Hindrich Kankuin Br
Pååll Oloffsson Jerfweläinen
Pååll Oloffsson Räsäinen
Jören Anderssn Mähöinen
Swän Andersson Räsäinen
Oloff Andersson Räsäinen

Sivu 44 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 647 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
629 Ninimäkjby Hindrich Peersson Mönköinen
Safwilaxi Christer Gabrielis Hr Cappellan
630 Putusmäkj Lars Mattsson Turuinen
Johan Jacobsson Turuinen
Jacob Jacobsson Turuinen
Ifwar Jacobsson Turuinen
631 Acowesiby Johan Ifwarsson Befalningz Man

Sivu 45 Kansallisarkisto Astia SSHY kuva 649 Linkki tähän

Jakokunta Kylä Nimi Lisätieto
632 Idensalmi Sochn Kichlosalmi Fiskerij
Lapinlaxi Fiskerij
Wijandå Fiskerij
Pyrä Lappas Räntta
633 Cuopio Sochn MuroFiskerij
Rijstawesi Fiskie
Nimihakemisto

© Väinö Holopainen 2023