AloitussivuPohjois-SavoLeppävirtaVihittyjä Charta sigillata → 1733

Leppävirta: vihityt vuonna 1733 alkaen 1.7. vuoden loppuun

Luettelo charta sigillata maksun maksaneista vihkipareista

Numero Vihkipäivä Miehen kylä Mies Vaimo Vaimon kylä Maksu
1 _uckala Adam Wallius Pigan Chirstin Kännitär _uckala   16  
2 _fjerfwj Bertill Mattzson Törröin Pigan Elin Lars d:r Kåhlare _rilansalmj 16
3 _karlax Johan Johansson Kånttinen Pigan Margareta Israels d:r _majerfwj 16
4 _asmäkj Erich Kinnuin Pigan Margareta Mickoitar _jalaranda 16
5 _fjerfwj Soldaten af Öfwerstel:s Compag: Johan Nederberg Pigan Anna Killpelätär _imäkj 8
6 _laranda Sold: af Piexämäkj Comp: Johan Parfwiain Pigan Maria Mickoitar _laranda 8
7 _jalaranda Matts Nissinen Enckian Anna Kasatar _jalaranda 16
8 _ähwilä Simon Peersson Ahokas Pigan Chirstin Tuppuratar _rjalaranda 16
9 _rinmäklj Randasalmj Petter Hynninen Pigan Elisabeta Pakaritar _fjerfwj 16
10 _talax Petter Nirainen Elisabetha Kåntitar _kerlax 16
11 _wirda Nils Fick J: Brita Lars dr _wirda 16
12 _lymäkj Anders Kåppinen Pigan Maria Kinnutar _uckala 16

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8801 Tositekirja 1733-1733
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8801
Sarakkeet ovat tässä eri järjestyksessä kuin alkuperäisessä lähteessä.

© Väinö Holopainen 2023