AloitussivuPohjois-SavoLeppävirtaVihittyjä Charta sigillata → 1742

Leppävirta: vihityt vuonna 1742

Luettelo charta sigillata maksun maksaneista vihkipareista

Numero Vihkipäivä Miehen kylä Mies Vaimo Vaimon kylä Maksu
1 Rummuckala Soldat af Öfw: komp. Petter Pekarinen Inhyses Piga Ingeborg Nissitar Rummuckala   8  
2 Leppävirta He:r Nådeåhrs Predikant Henrich Eekström Jugf:r Sacellans dottern Margaretha Montata Leppävirta 1
3 Varistaipal Torpare Samuel Turuin en Inhyses Piga Anna Kowotar Varistaipal 8
4 Tuppuramäki en gårdswärds Son Samuel Kauhanen En huuswärde d:r Margareta Hyttitär Walkiamäki 16
5 Huovila en Torpare Hans Laitinen en gårds dotter Anna Itkotar Kartasalo 8
6 Osmajärfw: en huuswärds Son Matts Itkoinen en gårds d:r Margareta Kauhatar Samais 16
7 Huovila en Torpare Johan Kauppinen en Soldats dotter Carin Sawotar Huovila 8
8 Uhleå en Borgare Gabriel Snellman en Capitains d:r Margaretha Hirsin Leppävirta 1
9 Leppävirta en Torppare Johan Pitenius en Klåckare d:r Maria Oxman Leppävirta 8
10 Leppävirta en huuswärdson Johan Mustoin gårds d:r Margareta Reinikatar Reinickala 16
11 Samais en gårds Karl Paul Lappweteläin en gårds dotter Gertrud Keinatar Samais 16
12 Kotalax en gårds karl Michel Herrain en Torppare d:r Anna Siatar Wehwilä 16
13 Mustinmäki en Torppare Johan Mickoin en fattig änckia Anna Karfwotar Mustinmäki 8
14 Randasalmi en gårds karl Paul Heiskain en gårds d:r Beata Luttitar Luttila 16
15 Osmajärfw: en gl: Inhysning Matts Hyfwoin Torpare d:r Gertrud Wanditar Osmajärfw: 8
16 Sarcaniemi en gårds Karl Henrich Keinoin en Soldats änckia Wendela Könötär Purdilanlax 16
17 Jurikasalmi en Torpare son Olof Mietinen en Inhyses Piga Maria Hålapain Jurikasalmi 8
18 Samais en gårds son Petter Pispain huuswärds d:r Margareta Hywäritär Petronmäki 16
19 Lylymäki en Torpare Petter Heiskain en Inhyses Piga Beata Tilitär Sarcaniemi 8
20 Lapinmäki en gårds karl Anders Hålapain en gårds d:r Brita Tirckotar Ninimäki 16
21 Sarcamäki Torpare Paul Suhoin Inhyses Margeta Lappalain Sarcamäki 8
22 Unnukansalo Inhyses Karl Paul Kåpoin Inhyses dotter Catarina Rautiain Unnukansalo 8
23 Samais en Torpare Son Olof Heiskain en gårds d:r Catarina Pispatar Samais 8
24 Connuslax en Torpare Carl Pardainen en tienst Piga Ingeborg Möykytär Leppävirta 8
25 Randasalmi en Torpareson Niels Jutilain en fiskare d:r Brita Parwainen Warcaus 8
26 Waristaipal en gårdskarl Erich Kåpoin en gårds d:r Eslisabeta Kåwotar Waristaipal 16
27 Leppävirta en dreng Johan Tilinen Tårpare d:r Margareta Tolotar Leppävirta 8
28 Osmajärfw: en Inhyses Karl Anders Sutin tienst Piga Margareta Sawotar Paucarlax 8

Lähdetiedot

Vanhan Suomen tilejä - 9940 Lappeenrannan käskynhaltijakunnan läänintilikirja ja tositteet 1742-1742
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 9940
Sarakkeet ovat tässä eri järjestyksessä kuin alkuperäisessä lähteessä.

© Väinö Holopainen 2023