HomeSukututkimusAsiakirjoja → Heikki Juho Holopaisen perukirjoitus

Perukirjoitus 1889

Isoisäni isä Heikki Juho Holopainen kuoli 26.12.1883 Murtolahti 2'ssa. Kun leski Maria Lovisa meni vuonna 1889 uusiin naimisiin Petter Parviaisen kanssa, täytyi toimittaa perukirjoitus Heikin jäämistöstä.

Jo Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 lain perintökaaren luvussa IX säädetään perukirjoittamisen toimittamisesta. Laki löytyy Agricola: Suomen historiaverkosta täältä.
Perukirjoitus oli pakollinen; vähävaraisten ihmisten osalta tämä toteutui käytännössä vain yhdessä tapauksessa - perukirjoitus edellisestä puolisosta täytyi tehdä ennenkuin voi mennä uusiin naimisiin.


Wuonna 1889 Marraskuun 2 päivänä toimitti al
kirjoittanut asianomaisen vaatimisesta mökin
pojan Lassi Pitkäsen ja renkin Pavo Ulmosen
kanssa, perukirjoituksen ja perinnön jaon
edesmenneen loismiehen Murtolahden kylästä,
Heikki Holopaisen kuoleman perästä joka
oli kuollut 26. päivänä Helmikuuta vna 1883.
Jättänyt jälkeensä lesken Maria Loviisa -
Wepsäläisen, ja hänen kanssa avioliitossa
syntyneitä 5:si alaikäistä poikaa: nimittäin:
Aron Henrik, Kalle Kusti, David, Erik Johan
ja Otto Wilhelm, sekä 1:ksi tytär nimeltä
Anna Loviisa, joiden etua tässä toimituksessa
valvoi lasten Setä Aron Holopainen Kaaras
lahden kylästä.

Leski vaadittiin valan velvoituksella tark
kaan ilmiantamaan omaisuus, sekä esiin
tuomaan kaikki kuolin pesää koskevat
asia paperit, joka myös tapahtui, ja kirjoi-
tettiin seuraavalla tavalla:

Omaisuus:
Eläimiä
summa
smk

pn
No 1
smk

pn
No 2
smk

pn
No 3
smk

pn
1:ksi lypsävä Lehmä 50 1666 2/3 1666 2/3 1666 2/3
1:ksi vaivainen punanen ruuna 15 5 5 5
1:ksi vuonna Lammas 4 333 1/3 333 1/3 333 1/3
Puukalua:
1:ksi vanha sänky 3 1 1 1
2:ksi " Korvoja 1 mk kapl 2 1 1
1:ksi " Ämpäri 50 50
1:ksi vanha Kirnu 1 1
1:ksi " Rainta 1 1
10:nen " Maitopyttyä 20 pen kapl 2 2
1:ksi " Tuoppi 15 15
2:ksi " Watia 10 pen kapl 20 20
Rautaa ja vaskea:
1:ksi vanha Kahvipannu 1 1
1:ksi " Kirves 1 1
1:ksi " Pata 4. kannun 150 30 95 25
Kaikki Omaisuus
8235 2745 2745 2745
Maksettavaa:
Waivaisten osa 10 3 1/3 3 1/3 3 1/3
Toimitusmiesten palkat 150 50 50 50
Jääpi tähteelle
8075 2691 2/3 2691 2/3 2691 2/3

Tällä tavalla jaettua nostatettiin asianomaisilla arpaa
jossa arpa No 1 ja No 3 tuli lapsille sekä No 2 les-
kelle.

Että kaiken omaisuuden olen ylös antanut sellai
sena kuin ne vainajan kuollessa oli voin vaadit-
taissa valallani vakuuttaa aikana ja paikassa
kuin alussa:

Maria Loviisa Wepsäläinen
M. L. W.

yllä toimitettuun perukirjoitukseen ja jakoon
olemme kaikin puolin tyytyväiset aika ja paikka
kuin alussa.

Alaikäisten puolesta

Aron Heikki Holopainen
A. H. H.
(vainajan poika)
Aron Holopainen
A. H.
(vainajan veli)

Tällä tavalla toimitetuksi todistetaan aikana
ja paikassa kuin alussa

Adolf Kuosmanen
 
Lassi Pitkänen
L. P.
Pavo Ulmanen
P. U.

Waiwaisosuus 10 pen. on kuntaan maksettu Nilsi-
ässä 18 9/11 89.

W. Pietikäinen
kautta
H.J.Savolainen

Nykyrahassa koko omaisuus olisi noin 380 euroa. Rahanarvokertoimet löytyvät Tilastokeskuksen sivuilta täältä.

rainta=lypsyastia, yksikorvainen puukiulu jossa oli kaatonokka
korvo=isohko kaksikorvainen puuastia
kannu=vetomitta 2,6 litraa
vaivaisten osuus=vuosina 1698-1980 peritty 1/8 prosentin suuruinen jäämistövero